KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Miroslava BEŇOVSKÁ. Thioly ve spermiích - souhrnné výsledky po roce stanovení. In Jubilejní 10. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie. 21. sympozium Asistované reprodukce. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Thioly ve spermiích - souhrnné výsledky po roce stanovení
Název česky Thioly ve spermiích - souhrnné výsledky po roce stanovení
Autoři KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Miroslava BEŇOVSKÁ.
Vydání Jubilejní 10. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie. 21. sympozium Asistované reprodukce, 2011.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky thioly, homocyatein, glutathion, spermie, neplodnost
Klíčová slova anglicky thiols, homocysteine, glutathione, sperm, subfertiliry, infertility
Změnil Změnila: MUDr. Michaela Králíková, Ph.D., učo 19612. Změněno: 7. 12. 2011 14:44.
Anotace
Úvod Po úspěšném vyvinutí metodiky pro lýzu spermií a získání intracelulárního obsahu bylo cílem práce stanovit v lyzátu koncentrace homocysteinu a ostatních thiolů a zjistit korelace s koncentracemi v krevní a seminální plazmě, parametry spermiogramu a poškozením DNA. Materiál a metodika Pro lýzu spermií byla použita resuspendace v 80% methanolu a následné 5násobné zmrazení a rozmrazení v UTZ lázni. Koncentrace thiolů byla stanovena metodikou HPLC-FD a míra poškození DNA pomocí kometové analýzy. Pro statistickou analýzu byla použita Spearmanova neparametrická korelace a Studentův dvouvýběrový t-test. Výsledky Naměřené intracelulární koncentrace thiolů jsou o čtyři řády vyšší než publikované, což přisuzujeme účinnému rozbití spermií. Koncentrace všech thiolů jsou ve spermiích normospermiků (N=21) významně nižší než u pacientů s patologickým spermiogramem (N= 35) a s vyšším poškozením spermiogramu narůstají (p<0,001 pro Cys, 0,021 pro Hcy, 0,002 pro CysGly a 0,001 pro GSH). Byla nalezena statisticky významná negativní závislost koncentrace spermií v ejakulátu na koncentraci všech thiolů, statisticky významná závislost stupně pohybu spermií na koncentraci všech thiolů, v případě Hcy pouze u rychlého progresivního pohybu, statisticky významná negativní korelace mezi podílem spermií s patologickou formou hlavičky a koncentracemi Cys a GSH, statisticky významná pozitivní korelace mezi podílem spermií s patologickou formou krčku a koncentracemi Cys, CysGly a GSH. Souvislost s poškozením DNA nebyla prokázána. Závěr Byly nalezeny významné korelace parametrů spermiogramu s koncentracemi thiolů ve spermiích. Koncentrace Cys a Hcy ve spermiích koreluje s koncentrací v seminální tekutině. S koncentrací v krevní plazmě nebyla nalezena žádná korelace, toto stanovení proto pro vyšetření mužské fertility zřejmě nemá význam. Všechny tyto výsledky svědčí pro významný vliv thiolů na kvalitu spermiogramu, a tedy schopnost fertilizace. Práce byla podpořena grantem IGA Ministerstva zdravotnictví ČR č. NS/9661-4.
Anotace česky
Úvod Po úspěšném vyvinutí metodiky pro lýzu spermií a získání intracelulárního obsahu bylo cílem práce stanovit v lyzátu koncentrace homocysteinu a ostatních thiolů a zjistit korelace s koncentracemi v krevní a seminální plazmě, parametry spermiogramu a poškozením DNA. Materiál a metodika Pro lýzu spermií byla použita resuspendace v 80% methanolu a následné 5násobné zmrazení a rozmrazení v UTZ lázni. Koncentrace thiolů byla stanovena metodikou HPLC-FD a míra poškození DNA pomocí kometové analýzy. Pro statistickou analýzu byla použita Spearmanova neparametrická korelace a Studentův dvouvýběrový t-test. Výsledky Naměřené intracelulární koncentrace thiolů jsou o čtyři řády vyšší než publikované, což přisuzujeme účinnému rozbití spermií. Koncentrace všech thiolů jsou ve spermiích normospermiků (N=21) významně nižší než u pacientů s patologickým spermiogramem (N= 35) a s vyšším poškozením spermiogramu narůstají (p<0,001 pro Cys, 0,021 pro Hcy, 0,002 pro CysGly a 0,001 pro GSH). Byla nalezena statisticky významná negativní závislost koncentrace spermií v ejakulátu na koncentraci všech thiolů, statisticky významná závislost stupně pohybu spermií na koncentraci všech thiolů, v případě Hcy pouze u rychlého progresivního pohybu, statisticky významná negativní korelace mezi podílem spermií s patologickou formou hlavičky a koncentracemi Cys a GSH, statisticky významná pozitivní korelace mezi podílem spermií s patologickou formou krčku a koncentracemi Cys, CysGly a GSH. Souvislost s poškozením DNA nebyla prokázána. Závěr Byly nalezeny významné korelace parametrů spermiogramu s koncentracemi thiolů ve spermiích. Koncentrace Cys a Hcy ve spermiích koreluje s koncentrací v seminální tekutině. S koncentrací v krevní plazmě nebyla nalezena žádná korelace, toto stanovení proto pro vyšetření mužské fertility zřejmě nemá význam. Všechny tyto výsledky svědčí pro významný vliv thiolů na kvalitu spermiogramu, a tedy schopnost fertilizace. Práce byla podpořena grantem IGA Ministerstva zdravotnictví ČR č. NS/9661-4.
Návaznosti
NS9661, projekt VaVNázev: Vliv metabolismu homocysteinu na poruchy plodnosti.
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vliv metabolismu homocysteinu na poruchy plodnosti
VytisknoutZobrazeno: 4. 3. 2024 11:30