PREISS, Marek, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Petr SOS. Cognitive deficits in hospitalized and never hospitalized remitted unipolar depressive patients. European Journal of Psychiatry. Zaragoza, 2010, roč. 24, č. 3, s. 129-135. ISSN 0213-6163.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cognitive deficits in hospitalized and never hospitalized remitted unipolar depressive patients
Název česky Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou
Autoři PREISS, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří LUKAVSKÝ (203 Česká republika) a Petr SOS (203 Česká republika).
Vydání European Journal of Psychiatry, Zaragoza, 2010, 0213-6163.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.186
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00054371
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000208392000001
Klíčová slova česky Kognitivní funkce; průběh nemoci; hospitalizace; depresivní epizody; výsledek; remise
Klíčová slova anglicky Cognitive function; Course of illness; Hospitalization; Major depressive episode; Outcome; Remission
Změnil Změnila: prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 12. 12. 2011 11:23.
Anotace
Background and Objectives: Little is known about the differences between patients managing depression on an outpatient basis as compared with hospitalized ones. This study investigated the performance of attention, executive function and verbal memory during remission from unipolar depressive episodes and compare patients with and without history of hospitalization. Methods: The sample of participants who had undergone one or more hospitalizations (hospitalized, N = 46) as well as in a sample without hospitalization (never hospitalized, N = 46) and controls (N = 92) were used. The Auditory Verbal Learning Test (AVLT) and the Trail Making Test (TMT) were administrated to test this hypothesis. Results and conclusion: The hospitalized sample had similar results in all four neuropsychological variables in comparison with the never hospitalized group, and both groups had some lower results in comparison with controls. In comparison with the controls, hospitalized sample had mean cognitive deficits of 34% (28-41%), the never hospitalized group had a mean of 20% (21-35%). Contrary to previous reports we have found no meaningful differences between the two patient groups.
Anotace česky
Je jen málo známo o rozdílech mezi depresivními pacienty léčených v ambulanci ve srovnání s hospitalizovanými. Tato studie zkoumala výkon pozornosti, výkonné funkce a verbální paměť během remise u ambulantních pacientů s unipolární depresivní epizodou a porovnávala je s pacienty, kteří nebyli hospitalizováni. Metody: Vzorek účastníků, kteří podstoupili jednu nebo více hospitalizací (hospitalizován, N = 46), stejně jako u vzorku bez hospitalizace (nikdy nehospitalizován, N = 46) a ovládací prvky (N = 92) byly použiy. Sluchové verbální učení Test (AVLT) a Trail Making test (TMT) testovaly tuto hypotézu. Výsledky a závěr: Hospitalizovaný vzorek měl podobné výsledky ve všech čtyřech neuropsychologických proměnných ve srovnání s nehospitalizovaným vzorkem pacientů.
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2023 10:31