OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 298 s. ISBN 978-80-7315-219-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
Název česky Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
Název anglicky Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Vydání 1. vyd. Brno, 298 s. 2011.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-219-2
Klíčová slova česky zdravotní postižení; zdravotní znevýhodnění; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; základní škola; integrace; inkluze; výzkum;
Klíčová slova anglicky Health Disabilities; Health Disadvantages; Student with Special Educational Needs; Primary schoul; Integration; Inclusion; Research
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 30. 3. 2012 09:56.
Anotace
Autoři odborné knihy Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním předkládají výsledky dílčích výzkumných projektů, které byly realizovány v pátém roce výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MS 0021622443). Výzkumný záměr je uskutečňován na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Odborná kniha Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním prezentuje aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Zvláštní pozornost je věnována žákům s tělesným postižením a dlouhodobým onemocněním.
Anotace anglicky
Authors of the monograph Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages present partial results of research projects that were implemented in the fifth year of the research project Special Needs of Pupils within the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education (MSM 0021622443). The research project is realized at the Faculty of Education at Masaryk University and coordinated by prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. This monograph presents recent information on education of students with special educational needs in inclusive schools. Special attention is paid to students with disabilities and long time illnesses.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 6. 3. 2021 13:09