POKORNÁ, Andrea, Petra JUŘENÍKOVÁ, Katarína ĎURANOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Zuzana HOUZAROVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Petra KREJČIŘÍKOVÁ, Marie LAZÁRKOVÁ, Marie MACKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Alena STAŇKOVÁ, Jana STRAKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. první. Brno: Tribune EU, 2011. 224 s. ISBN 978-80-263-0043-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory
Název anglicky Selected Chapters from geriatric nursing care
Autoři POKORNÁ, Andrea (203 Česká republika, garant, domácí), Petra JUŘENÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Katarína ĎURANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Barbora DVOŘÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zuzana HOUZAROVÁ (203 Česká republika, domácí), Olga JANÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petra KREJČIŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Marie LAZÁRKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Marie MACKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Hana PINKAVOVÁ (203 Česká republika, domácí), Alena POSPÍŠILOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michaela SCHNEIDEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Alena STAŇKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jana STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, 224 s. 2011.
Nakladatel Tribune EU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14110/11:00054961
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-263-0043-4
Klíčová slova česky ošetřovatelská péče; senior; všeobecná sestra
Klíčová slova anglicky nursng care; senior; general nurse
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., učo 132698. Změněno: 9. 5. 2016 12:14.
Anotace
Publikace je připravena jako přehledný nástroj umožňující využití poznatků v klinické praxi a je doplněna mnoha přílohami, které lze použít pro identifikaci současného stavu seniora v přímé péči. V logickém sledu tak jsou prezentovány nejprve poznatky o úspěšné komunikaci s osobami vyššího věku, která je základním kamenem kvalitní ošetřovatelské péče. Na ně navazují kapitoly zaměřené na hodnocení úrovně sebepéče seniorů a management bolesti. S ohledem na vzrůstající incidenci nehojících se ran se stoupajícím věkem nemocných jsou neopomenutelnou součástí publikace kapitoly zaměřené na péči o osoby s chronickou ránou. Závěrečné kapitoly publikace jsou pak věnovány informacím o paliativní péči a uspokojování spirituálních potřeb seniorů. Věříme, že vám tato publikace umožní nalézt vhodné postupy v péči o seniory, poskytne informace jak identifikovat reálný aktuální stav nemocného a na jeho základě naplánovat adekvátní ošetřovatelské intervence.
Anotace anglicky
This publication is prepared as a tool for geriatric nursing care.
Návaznosti
MUNI/A/0877/2010, interní kód MUNázev: Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2021 14:14