CHALOUPKOVÁ, Soňa. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 232 s. ISBN 978-80-210-5646-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice
Název česky Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice
Název anglicky An Analysis of School Curricula and Teaching Process in Elementary Schools Practice in the Czech Republic
Autoři CHALOUPKOVÁ, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 232 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055115
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5646-6
Klíčová slova česky Lehké mentální postižení; vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením; základní škola praktická; vyučovací proces; vyučovací metody; vyučovací formy; vyučovací prostředky; školní vzdělávací program
Klíčová slova anglicky Mild mental handicap; education of pupils with mild mental handicap; elementary school practice; teaching process; teaching methods; teaching forms; teaching resources; School Education Programme
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 8. 2. 2012 15:01.
Anotace
Monografie je zaměřena na analýzu vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice, se zaměřením na vyučovací metody, formy a prostředky. Teoretická část monografie charakterizuje mentální postižení a přístupy ke vzdělávání žáků s mentálním postižením z teoretického hlediska. Empirická část monografie obsahuje dva výzkumné projekty. První výzkumný projekt je zaměřen na analýzu školních vzdělávacích programů v základních školách praktických v Jihomoravském kraji. Cílem druhého výzkumného projektu je analýza vyučovacího procesu v základních školách praktických v České republice. Součástí jsou také doporučení pro speciálněpedagogickou teorii a praxi.
Anotace anglicky
The monograph deals with the analysis of teaching process in elementary schools practical in the Czech Republic, focusing on teaching methods, forms and resources. The teoretical part describes a mental disability and approaches to teaching pupils with mental handicap from a theoretical point of view. The empirical part includes two research projects. First research project is focused on the analysis of the school education programmes, which are made under the framework education programme for elementary education - supplement for education of pupils with mild mental handicap in elementary schools practical in the South Moravian region. The aim of second research is analysis of teaching process in elementary schools practical in the Czech Republic. Also monograph includes recommendations for special educational theory and practice.
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2021 11:59