CÍDLOVÁ, Hana, Emilie MUSILOVÁ a Michaela PETRŮ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5785-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis
Název anglicky Two Help Each Other: chemistry - geography
Autoři CÍDLOVÁ, Hana, Emilie MUSILOVÁ a Michaela PETRŮ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5785-2
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky chemie; zeměpis; didaktické hry; učební úlohy
Klíčová slova anglicky chemistry; geography; educational games; educational exercises
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 19. 8. 2015 12:03.
Anotace
Výuková publikace "Ve dvou se to lépe táhne" obsahuje dvouoborové úlohy procvičující učivo chemie v kombinaci s jedním přírodovědným předmětem (zeměpis, přírodopis, matematika nebo fyzika) a navazuje na sbírky publikované v tištěné podobě "Chemie hrou" a "Poznáváme taje chemie" (autoři: Jančář, Luděk - Musilová, Emílie), které preferují jednooborové úlohy pouze s chemickou tematikou. Vzhledem k velkému rozsahu je publikace rozdělena do čtyř samostatných dílů dle předmětu procvičovaného společně s chemií. První díl Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis je zaměřený na kombinaci chemie se zeměpisem. Stěžejní částí jsou zábavné motivační úlohy s autorským řešením určené studentům vysokých škol vzdělávajících učitele chemie s cílem zkvalitnit jejich didaktickou připravenost k povzbuzování zájmu žáků (zejména je publikace cílena na studenty Pedagogické fakulty MU předmětu PdF:CH2MP_3P5C Chemické profesní praktikum). Rovněž poslouží učitelům chemie základních a středních škol a odborným pedagogickým pracovníkům zaměřeným na práci s mládeží. V neposlední řadě může být použitá k bezděčnému učení žáků, studentů a všech zájemců o chemii, pro které budou motivační úlohy sloužit jako zdroj zábavy. Jednotlivé díly publikace jsou také přístupné přes společný rozcestník.
Anotace anglicky
The database Two Help Each Other is a continuation of collections Chemistry Is a Game and We Discover Secrets of Chemistry (authors L. Jančář, E. Musilová) that prefer only chemical problems, while the database Two Help Each Other contains two-disciplines tasks (chemistry-geography, chemistry-science, chemistry-mathematics or chemistry-physics). The tasks are sorted according to the themes given in the Framework Education Programme. Because of the large content, the database is divided into four sections (according to the second subject practiced together with chemistry). Here, the first section is given (combination chemistry - geography). The most important part of the database central are fun motivational problems with authors solution, intended for college students learning chemistry teaching, as they should prepare them to motivate their future pupils. The database is useful for chemistry teachers at primary and secondary schools and professional educators that work with young people. Last but not least they can be used to inadvertent learning of pupils, students and all people interested in chemistry, for which the tasks may serve as a source of entertainment.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2020 08:11