BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Alena KLAPALOVÁ, Jana MAJEROVÁ, Petr PIROŽEK, Milan SEDLÁČEK, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ a Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 345 s. ISBN 978-80-210-5677-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nadnárodní společnosti v České republice II
Název anglicky Multinational companies in the Czech Republic II
Autoři BLAŽEK, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Ondřej ČÁSTEK (203 Česká republika, domácí), Alena KLAPALOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jana MAJEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr PIROŽEK (203 Česká republika, domácí), Milan SEDLÁČEK (203 Česká republika, domácí), Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 345 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00055835
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5677-0
Klíčová slova česky nadnárodní společnost; případová studie; dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky multinational company; empirical study; questionnaire investigation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D., učo 4209. Změněno: 23. 5. 2017 12:48.
Anotace
Vývoj nadnárodních společností je významný fenomén moderního světa. Daný trend se zřetelně projevuje v posledních dvou dekádách rovněž v prostředí České republiky. Uvedená skutečnost se stala impulsem k výzkumu tohoto tématu v Centru výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Výzkum nadnárodních společností byl realizován prostřednictvím poboček těchto společností sídlících v České republice. Jednalo se o kvantitativní výzkum využívající informace z veřejně přístupných databází, kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím dotazníkového šetření a následným statistickým vyhodnocením a kvalitativní výzkum realizovaný prostřednictvím empirických studií vybraných společností.
Anotace anglicky
The development of multinational companies is a significant phenomenon of the modern world. This trend has also become markedly evident in the Czech environment over the last two decades. This fact was the impulse behind the initiation of research into this topic at the Centre of Research into the Competitiveness of the Czech Economy at the Faculty of Economics and Administration at Masaryk University. Research into multinational companies was conducted through the branches of these companies based in the Czech Republic. This involved quantitative research employing information from a publicly accessible database, quantitative research conducted by means of a questionnaire investigation and its subsequent statistical evaluation and qualitative research conducted by means of empirical studies at selected companies.
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 19:54