JANÍKOVÁ, Marcela. Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 156 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 22. ISBN 978-80-7315-208-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy
Název česky Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy
Název anglicky Interaction and Communication of Physical Education Teachers
Autoři JANÍKOVÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 156 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 22, 2011.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/11:00050678
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-7315-208-6
Klíčová slova česky interakce; komunikace; tělesná výchova; učitelé tělesné výchovy; výuka; interakční styl; typologie učitelů tělesné výchovy
Klíčová slova anglicky interaction; communication; physical education; physical education teachers
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D., učo 22233. Změněno: 15. 4. 2012 12:58.
Anotace
Publikace pojednává o komunikaci a interakci ve výuce tělesné výcovy na základní škole. Po teoretickém rozboru sledované problematiky, podává přehled o empirických výzkumech, které byly v této oblasti provedeny u nás i v zahraničí. Těžiště publikace spočívá v prezentaci tří výzkumných studií zaměřených na interakční styl učtielů tělesné výchovy (dotazníkové šetření, na procesy interakce a komunikace ve výuce tělesné výchovy videostudie), na učitelovo pojetí interakce a komunikace ve výuce tělesné výchovy (obsahová analýza rozhovorů). V závěru publikace je prezentována typologie učitelů tělesné výchovy podle interačkního stylu.
Anotace anglicky
This book focuses on communication and interaction in physical education instruction in lower-secondary schools. In the first chapter, theoretical approaches to interaction and communication in the classroom are presented. It follows by presenting research findings provided by questionnaire, content analysis and videostudy. By the end of the publication a typology of physical education teachers is presented.
Návaznosti
GP406/08/P252, projekt VaVNázev: Typologie učitelů tělesné výchovy z hlediska jejich interakčních vzorců
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 12. 2019 12:15