SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012. 697 s. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012
Název česky Text, řeč a dialog -- sborník 15. ročníku mezinárodní konference TSD 2012
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Aleš HORÁK (203 Česká republika, domácí), Ivan KOPEČEK (203 Česká republika, domácí) a Karel PALA (203 Česká republika, domácí).
Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.
Vydání prvni. Berlin Heidelberg, 697 s. 2012.
Nakladatel Springer Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW DOI of Proceedings TSD 2012 conference homepage
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00060489
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-32789-6
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32790-2
Klíčová slova česky text;řeč;dialog;zpracování přirozeného jazyka;NLP;porozumění přirozenému jazyku;mluvený dialog;strojový překlad
Klíčová slova anglicky Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 21. 1. 2013 14:14.
Anotace
This book constitutes the refereed proceedings of the 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD 2012, held in Brno, Czech Republic, in September 2012. The 82 full papers presented were carefully reviewed and selected from 178 submissions. The papers present a wealth of state-of-the-art research and development results in the field of natural language processing with emphasis on text, speech, and spoken language, ranging from theoretical and methodological issues to applications in various fields, such as web information retrieval, the semantic Web, algorithmic learning, dialogue systems, etc.
Anotace česky
Kniha obsahuje recenzované příspěvky 15. ročníku mezinárodní konference TSD 2010. V recenzním řízení bylo vybráno 82 článků z 178 zaslaných příspěvků. Články řeší aktuální problematiku výzkumu a vývoje v oblastech zpracování přirozeného jazyka s důrazem na zpracování textů a mluvené řeči od teoretických a metodologických statí až po aplikace v oblastech jako semantický Web, strojové učení, dialogové systémy.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2019 06:27