KYLOUŠEK, Petr. „Indiánský Orfeus“ u Leonarda Cohena (Beautiful Losers) a Jacquesa Ferrona (Le Ciel de Québec). World Literature Studies. Bratislava: SAV, 2012, roč. 4, č. 2, s. 3-14. ISSN 1337-9275.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Indiánský Orfeus“ u Leonarda Cohena (Beautiful Losers) a Jacquesa Ferrona (Le Ciel de Québec)
Název česky „Indiánský Orfeus“ u Leonarda Cohena (Beautiful Losers) a Jacquesa Ferrona (Le Ciel de Québec)
Název anglicky "Indian Orpheus" in Leonard Cohen's Beautiful Losers and Jacques Ferron's Le Ciel de Québec
Autoři KYLOUŠEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání World Literature Studies, Bratislava, SAV, 2012, 1337-9275.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00065925
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000306866500002
Klíčová slova česky kanadská literatura; Leonard Cohen; Jacques Ferron; indiánská mytologie; mytologický synkretismus a dějiny; kulturní jinakost
Klíčová slova anglicky Canadian literature; Leonard Cohen; Jacques Ferron; mythology of first nations; history and mythological syncretism; cultural otherness
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 30. 4. 2014 06:48.
Anotace
V multikulturní situaci Kanady není vzácným jevem kulturní synkretismus, který není jen záležitostí moderního a postmoderního mísení, ale má i svůj rozměr historický. Od 60. let 20. století se týká i integrace kultury původních indiánských obyvatel, včetně synkretismu mytologických představ. Za příklad připodobňování indiánské mytologie k evropským archetypům je vzat příběh o cestě zemřelých duší. Tento wendatský mýtus, zaznamenaný jezuitským misionářem Jeanem de Brébeuf (1636), v kanadském kontextu nezapadl a v obnovených podobách se stal součástí moderní literární tvorby, jak ukazují dva příklady quebecké tvorby – anglicky psaný román Nádherní poražení (Beautiful Losers, 1966) Leonarda Cohena a Quebecké nebe (Le Ciel de Québec, 1969) frankofonního Quebečana Jacquese Ferrona. Oba autoři traktují indiánskou tematiku jako projev a důkaz jinakosti druhého a vtahují ji do Dějin, oba také reflektují konfliktní situaci národní emancipace frankofonního Quebeku ve vztahu k ostatním většinově anglofonním provinciím Kanady. Zatímco Nádherní poražení přitom zdůrazňují individuální jinakost a právo vzpoury proti Dějinám, Quebecké nebe integruje wendatský mýtus do moderního aitiologického mýtu o zrodu moderní quebecké kultury. Článek vychází z veřejné přednášky v Ústavu svetovej literatúry SAV a rozvíjí komparaci článku téhož autora Indiánský mýtus o Orfeovi, Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 14/2009, 1-2, s. 131-141.
Anotace anglicky
The multicultural situation of Canada frequently involves cultural syncretism, which is not only a matter of blending modern and postmodern, but it has its historical dimension. Since the 60ies of the 20th century this cultural integration concerns also indigenous Indian cultures, including the mythological ideas of syncretism.The mythology of the First Nations has often been assimilated to the European archetypes, as the narrative of the travel of the souls to the Village of the Dead shows. Written down by the Jesuit missionary Jean de Brébeuf (1636), this Wendat myth has been incorporated into modern literary creation, which is demonstrated in two examples: the novel Beautiful Losers (1966) by the Anglophone Montreal writer Leonard Cohen and the one by the Quebecois writer Jacques Ferron, Le Ciel de Québec (1969). Both authors treat the Indian theme as a manifestation of Otherness facing History, both also reflect the conflicting situation of the Quebec national emancipation in relation to other anglophone provinces of Canada. While Beautiful Losers put stress on the individual Otherness and the right to individual rebellion against History, Le Ciel de Québec integrates the Wendat myth into a new aetiological myth relating to the birth of modern Quebec culture. The paper is based on a public lecture at the Institute of World Literature of the Slovak Academy of Sciences and develops in comparative sense another article by the same author: Indian myth of Orpheus, Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masaryk University, 14/2009, 1-2, p. 131-141.
Návaznosti
GA405/06/0096, projekt VaVNázev: Různost a jednota v kanadské literatuře
Investor: Grantová agentura ČR, Různost a jednota v kanadské literatuře
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
SAV.docx   Verze souboru Kyloušek, P. 30. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988234/SAV.docx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/988234/SAV.docx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/988234/SAV.docx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/988234/SAV.docx?info
Vloženo
Po 30. 7. 2012 08:35, prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
Atributy
 

SAV.docx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988234/SAV.docx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988234/SAV.docx
Typ souboru
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Velikost
51,9 KB
Hash md5
20faf54e396eb8b8e604f8b47b08f6f5
Vloženo
Po 30. 7. 2012 08:35

SAV.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988234/SAV.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988234/SAV.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
43,6 KB
Hash md5
6a9b029de6c89805212feca43126123a
Vloženo
Po 30. 7. 2012 08:35

SAV.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/988234/SAV.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/988234/SAV.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
358,5 KB
Hash md5
dc80bfc6e587f8d85eea7aa33e241a25
Vloženo
Po 30. 7. 2012 08:35
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 15. 8. 2022 08:16