SIROVÁTKA, Tomáš a Willibrord DE GRAAF. Governance reforms and theit impacts on the effects of activation policies. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, roč. 32, 5/6, s. 353-363. ISSN 0144-333X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Governance reforms and theit impacts on the effects of activation policies
Název česky Reformy governance a jejich dopady na účinky aktivačních opatření
Autoři SIROVÁTKA, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Willibrord DE GRAAF (528 Nizozemsko).
Vydání International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, 0144-333X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Political science
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00057574
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky governance aktivačních politik procesní efekty efekty výstupů efekty účinků
Klíčová slova anglicky governance of activation policies process effects output effects outcome effects
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., učo 1444. Změněno: 10. 9. 2012 10:20.
Anotace
In this paper we are dealing with the question whether the expectations of improved effects due to governance reforms have been met in nine EU countries and how they are associated with the specific characteristics of the governance of activation. We conclude that the effects of the governance reforms are not unequivocally in favour of the reforms.
Anotace česky
Článek se zabývá otázkou, zda očekávání zlepšených účinků spojená s reformami governance aktivačních opatření byla naplněna v devíti zemích EU a jak jsou spojena se specifickými charakteristikami governance. Zjištění ukazují, že výsledky reforem governance nehovoří příliš ve prospěch prováděných reforem.
Návaznosti
GAP404/11/0086, projekt VaVNázev: Modernizace české sociální politiky: k zaměstnanosti vstřícnému modelu ?
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 8. 2019 15:31