Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. RADVAN, Michal, Damian CZUDEK, Tereza ČEJKOVÁ, Michal LIŠKA, Petra LIŠKOVÁ, Zuzana MARETHOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Martin ŠKOP. Přímé daně a jejich správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635. ISBN 978-80-210-9084-2.
 2. 2017

 3. CZUDEK, Damian. Czlonek rady programowej časopisma naukowego Procedury Administracyjne i Podatkowe. : Rada programowa czasopisma naukowego Procedury Administracyjne i Podatkowe, 2017 - 2020.
 4. MRKÝVKA, Petr a Damian CZUDEK. Fiscal Resources of Local Self – Government Budgets from Environmental Charges on Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government, Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2017, roč. 15, č. 3, s. 669-683. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.3.669-683(2017).
 5. CZUDEK, Damian a Johan SCHWEIGL. Servicing and Postal Market in the Czech republic. In Powalowski, Vrabko, Mrkývka. Selected Issues of Public Economic Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech republic, Poland and Slovakia. Warszawa: C.H.Beck, 2017. s. 327-339, 13 s. Selected Issues. ISBN 978-83-255-8966-0.
 6. MRKÝVKA, Petr a Damian CZUDEK. Stability and Stabilization of Financial Law. In Michal Radvan, Jolanta Gliniecka, Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka. The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 53-70, 18 s. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
 7. 2016

 8. CZUDEK, Damian. członek Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. : Miedzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2016 - 2020.
 9. CZUDEK, Damian. Czlonek rady programowej časopisma naukowego Prawo pomocy publicznej. : Rada programowa czasopisma naukowego Prawo pomocy publicznej, 2016 - 2020.
 10. CZUDEK, Damian. člen ediční rady "Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva". 2016 - 2020.
 11. CZUDEK, Damian. člen ediční rady odborného časopisu Přehled daní a financí. : Přehled daní a financí, 2016 - 2020.
 12. CZUDEK, Damian. Člen komise pro přípravu Česko – polského a polsko- českého právnického slovníku. 2016 - 2020.
 13. MRKÝVKA, Petr, Damian CZUDEK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2015 - Days of Law 2015 - Část V., Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 554 (řada teoretická), 2016. 520 s. ISBN 978-80-210-8196-3.
 14. CZUDEK, Damian. Draft of the Act on the Management and Control of Public Finances. Annual Center Review, Białystok: The Center for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, 2016, roč. 2015, č. 8, s. 23-25. ISSN 1899-5942.
 15. CZUDEK, Damian. Editorial Review Board Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review scientific journal. 2016 - 2020.
 16. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Education of the young generation - doubledegree. In Ruśkowski, Eugeniusz; Mrkývka, Petr; Stankiewicz, Janusz; Woltanowski, Piotr; Lotko, Ewa. Naukowy informator Centrum. 1. vyd. Bialystok: Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2016. s. 145-157, 12 s. ISBN 978-83-945566-0-0.
 17. CZUDEK, Damian. Elektroniczna ewidencja sprzedaży. In ECONOMY, TAX & CRIME 2016. 2016.
 18. CZUDEK, Damian a Jana KRANECOVÁ. European Charter of Local Self-Government in the Czech republic. In Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E., Sowiński, T. (eds.). Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. 1. vyd. Warszawa: CeDeWu, 2016. s. 25-32, 8 s. N/A. ISBN 978-83-7556-847-9.
 19. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA, Silvie ANDERLOVÁ, Dagmar BÁRKOVÁ, Damian CZUDEK, Michal JANOVEC, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ, Josef NOCAR, Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Pavel SEKNIČKA, Václav ŠKOLOUT, Dana ŠRAMKOVÁ a Daniel TELECKÝ. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a doplněné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2.
 20. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Kształcenie młodych kadr - podwójne doktoraty. In Ruśkowski, Eugeniusz; Mrkývka, Petr; Stankiewicz, Janusz; Woltanowski, Piotr; Lotko, Ewa. Naukowy informator Centrum. 1. vyd. Bialystok: Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2016. s. 65-77, 12 s. ISBN 978-83-945566-0-0.
 21. MRKÝVKA, Petr, Vladimír TÝČ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Bohuslav HALFAR, Pavel GODICKÝ a Jana MARTINÍKOVÁ. Law. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. 98 s. Series of Textbooks Faculty of Economics. ISBN 978-80-248-3986-8.
 22. CZUDEK, Damian. organizační garant sekce Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy) – pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Andreje Babiše / Dny práva 2016. 2016.
 23. CZUDEK, Damian. Předseda a člen výboru "Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva". 2016 - 2020.
 24. CZUDEK, Damian. recenzent międzynarodowego czasopisma naukowego Financial Law Rewiev. : rada recenzentů Mezinárodní vědecký časopis Financial Law Rewiev, 2016 - 2020.
 25. CZUDEK, Damian. Srovnání institutu daňové kontroly v České republice a Polsku. In Mrkývka, P., Czudek, D., Valdhans, J.. DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 62-74, 14 s. ISBN 978-80-210-8196-3.
 26. CZUDEK, Damian. Vybrané otázky správy daní se zaměřením na nepřímé daně. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2016.
 27. 2015

 28. CZUDEK, Damian. członek Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. : Międzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2015.
 29. CZUDEK, Damian. Czlonek rady programowej časopisma naukowego Prawo pomocy publicznej. : Rada programowa czasopisma naukowego Prawo pomocy publicznej, 2015.
 30. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika 2015. 2015.
 31. CZUDEK, Damian. člen ediční rady "Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva". 2015.
 32. CZUDEK, Damian. Elektronická evidence tržeb. In Mezinárodní konference "Česko - polská právní komparatistika 2015 / Czesko - polska komparatystyka prawna 2015"". 2015.
 33. CZUDEK, Damian. Finanční správa v ČR v organizačním a funkčním pojetí (se zaměřením na správu daní). In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2015.
 34. CZUDEK, Damian. organizační garant sekce Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti / Dny práva 2015. 2015.
 35. CZUDEK, Damian. Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds in the Tax Administration - Comparison of Tax Control in the Czech republic and Poland. In Babčák, V., Románová, A., Vojníková, I.. Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky I. diel - Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion vol. 1. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. s. 105-114, 15 s. ISBN 978-80-8152-304-5.
 36. CZUDEK, Damian. Procedura podatkowa wg Daňového řádu - przedawnienie terminów. In IX Konferencja Naukowa "Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce". 2015.
 37. CZUDEK, Damian. Předseda a člen výboru "Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva". 2015.
 38. CZUDEK, Damian. Správa nepřímých daní - teorie a aktuální problémy v praxi. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2015.
 39. CZUDEK, Damian. Systematization of Financial Law – Tax Law as a Branch of Law? In Petr Mrkývka. System of Financial Law : General Part : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 36-44, 9 s. ISBN 978-80-210-7826-0.
 40. CZUDEK, Damian. The delivering in the Tax Administration proceeding in the Czech republic and the legislative changes relating to the implementation of data boxes. In Výukový pobyt v rámci programu Erasmus+ / Univerzita Gyor. 2015.
 41. CZUDEK, Damian. Zmiany przepisów Ordynaji podatkowej. In V European Congress, Katowice, Polska. 2015.
 42. CZUDEK, Damian. Zneužití práva, svévole a obcházení zákona z pohledu finančního práva. 2015.
 43. 2014

 44. CZUDEK, Damian. Analýza rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Nils Svensson a další. In BĚLOHLÁVEK, Alexander J a Martina KRÜGEROVÁ. Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU. 1. vydání. Ostrava: TRIBUN EU, 2014. 199 s. ISBN 978-80-263-0935-2.
 45. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Brněnské Centrum polského práva (akademická iniciativa vzájemného poznání). In Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie-historie-politologie-právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2014. s. 367-370, 4 s. Opera Instituti Historici Prague, řada/Series A-Monographia/Svazek/Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 46. CZUDEK, Damian. Finanční správa v ČR v organizačním a funkčním pojetí (se zaměřením na správu daní). In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2014.
 47. CZUDEK, Damian. Impact of Computerisation of Public Administration not only on Enterpreneurs in the Czech republic and Poland. In Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries. 2014. ISBN 978-80-263-0732-7.
 48. CZUDEK, Damian. Impact of Computerisation of Public Administration not only on Enterpreneurs in the Czech republic and Poland. In Damian Czudek, Michal Kozieł. Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. s. 15-30, 16 s. ISBN 978-80-263-0732-7.
 49. CZUDEK, Damian. Je nerespektování priority doručování zneužitím práva či svévoli orgánu veřejné správy? In Neckář, J.. Zneužití práva a svévole z pohledu finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 79-88, 10 s.
 50. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries,. 2014.
 51. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries,. In Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries,. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva, 2014. 276 s. ISBN 978-80-263-0732-7.
 52. CZUDEK, Damian a Kristýna FRONC CHALUPECKÁ. Odpovědnost v insolvenčním právu a změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Ekonomika a management, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014, roč. 17, č. 1, s. 5-10. ISSN 1802-8934.
 53. CZUDEK, Damian. Správa daní. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2014.
 54. 2013

 55. CZUDEK, Damian. Administracja podatkowa w Republice Czeskiej. In Česko - polská právní komparatistika 2013. 2013.
 56. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika 2013. 2013.
 57. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika 2013 / Czesko - Polska Komparatystyka Prawna 2013. In Česko - polská právní komparatistika 2013 / Czesko - Polska Komparatystyka Prawna 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 229 s. ISBN 978-80-210-6568-0.
 58. CZUDEK, Damian. Finanční správa v České republice se zaměřením na správu daní v organizačním pojetí. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2013.
 59. CZUDEK, Damian. Nalogovyje procedury – ich mjesto v pravovoj sisteme i izmjenjenija proizošedšije za posledneje vrjemja v Češskoj respublike. In Sławomir Presnarowicz. ФИНАНСОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 1. vyd. Bialystok: Temida 2, 2013. s. 149-165, 17 s. ISBN 978-83-62813-92-6.
 60. CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. Odpovědnost v insolvenčním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 105 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 460 (řada teoretická, edice S). ISBN 978-80-210-6567-3.
 61. CZUDEK, Damian a Kubica JAN. Specifics and Effectiveness of Islamic Banking. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1591-1597, 7 s. ISBN 978-80-87952-00-9.
 62. CZUDEK, Damian. Správa daní ve funkčním smyslu v České republice. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2013.
 63. CZUDEK, Damian. Subjects of the Tax Law. In A. N. Kostukov. Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries. Omsk: Omsk F. M. Dostoevsky State University, 2013. s. 79-86, 8 s. ISBN 978-5-7779-1628-0.
 64. CZUDEK, Damian. Subjekty správy daní v České republice. In Damian Czudek, Michal Kozieł. Česko - polská právní komparatistika 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 41-53, 13 s. ISBN 978-80-210-6568-0.
 65. CZUDEK, Damian. Systematyka Ordynacji podatkowej w Republice Czeskiej i aktualne zmiany w prawie podatkowym procesowym. In I International Tax Seminar. 2013.
 66. CZUDEK, Damian a Kristýna FRONC CHALUPECKÁ. The dichotomy in conception of public and private finance in finanicial law in the Czech Republic. In Ruśkowski, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., Zawadzka-Pąk, U.. Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries. 1. vyd. Białystok: Temida 2, 2013. s. 537-542, 6 s. ISBN 978-83-62813-33-9.
 67. 2012

 68. CZUDEK, Damian. Aktuální otázky daňové legislativy. 2012.
 69. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika. 2012.
 70. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 182 s. ISBN 978-80-210-6062-3.
 71. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Daň z nemovitosti je neodmyslitelně spjata s příslušným předmětem zajištění. Konkursní noviny, Praha: COOPER PRESS, 2012, roč. 2012, 16-17, s. 4,5,11. ISSN 1213-4023.
 72. CZUDEK, Damian. Delivering and Data Boxes in Tax Administration. Conference Proceedings of The International Academy of Business and Public Administration Disciplines, Orlando, FL: The International Academy of Business and Public Administration Disciplines, 2012, roč. 9, č. 1, s. 1178-1185. ISSN 1547-4836.
 73. MRKÝVKA, Petr, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš HULKÓ, Vladimír TÝČ, Libor KYNCL, Jana KRANECOVÁ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Hana MARKOVÁ a Michal RADVAN. Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012. 178 s. ISBN 978-80-263-0302-2.
 74. CHALUPECKÁ, Kristýna, Damian CZUDEK a Michal KOZIEŁ. Měnové reformy dvacátých let XX. století v České republice a Polsku. In Blažek Jiří, Pařízková Ivana. Prof. JUDr. Karel Engliš. Státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 200-213, 13 s. ISBN 978-80-210-5698-5.
 75. CZUDEK, Damian, Jan HAVLÍČEK, Michal KOZIEŁ, Jan NECKÁŘ, Svatopluk NEČAS, Gabriela OŠKRDALOVÁ, David PÓČ a Jindřiška ŠEDOVÁ. Sborník CEPS MU : Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 270 s. ISBN 978-80-210-6162-0.
 76. CZUDEK, Damian. The Approach of the Businesses to the Government Agencies – Electronisation in the Czech Republic and New Ways of Delivering. The Clute Institute Conference Proceedings, The Clute Institute, 2012, Neuveden, March 2012, s. 435-440. ISSN 2157-9660.
 77. CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. The Delimitation of the Fee for Using the Public Ground in the Czech republic and in Poland. In Hulkó, G., Patyi, A.. Public Finances – Administrative Autonomies. 1. vyd. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. s. 173-178, 6 s. Public Finances – Administrative Autonomies. ISBN 978-963-9819-87-0.
 78. CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. The systematic structure of Financial Law in the Czech Republic. In Proceedings for the Academy of Business Research. 2012.
 79. 2011

 80. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Comparison of Tax Control in the Czech Republic and Poland – basic prerequisites for initiating and exercising the Tax Control. In 24th Biennial Congress: „Interaction of Law and Economy“. 2011.
 81. CZUDEK, Damian. Doručování do datových schránek - 2 roky poté. In Cofola 2011. 2011.
 82. CZUDEK, Damian. Doručování do datových schránek - 2 roky poté. In Žatecká, Kováčová, Horecký, Vomáčka. Cofola 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1399-1408, 10 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
 83. CZUDEK, Damian. Electronisation of the Public Administration primarily focusing on the Data boxes. In Mgr. Petr Červinek. New Economic Challenges - 3rd International PhD Students Conference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 59 - 65, 7 s. ISBN 978-80-210-5674-9.
 84. CZUDEK, Damian. Elektronizacja administracji publicznej z ukierunkowaniem na administrację podatkową w Republice Czeskiej, Polsce i Stanach Zjednoczonych. 2011.
 85. CZUDEK, Damian. Recent Changes in the Tax Administration proceedings in the Czech Republic. 2011.
 86. CZUDEK, Damian. Recent Changes in the Tax Administration proceedings in the Czech Republic. Conference Proceedings of The International Academy of Business and Public Administration Disciplines, Honolulu, Hi: The International Academy of Business and Public Administration Disciplines, 2011, roč. 8, č. 3, s. 864-869. ISSN 1547-4836.
 87. CZUDEK, Damian. Srovnání právní úpravy daně z příjmu v České republice a Polsku. In Sciskalová, Marie. Právo v podnikání vybraných členských států EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. s. 15-23, 9 s. ISBN 978-80-7248-737-0.
 88. CZUDEK, Damian. Srovnání právní úpravy daně z příjmu v České republice a Polsku. In Právo v podnikání vybraných členských států EU. 2011.
 89. CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. The Rehabilitating Resolution of the Insolvency for the Non entrepreneurs in the Czech republic. In The IABPAD Conference. 2011.
 90. CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. The Rehabilitating Resolution of the Insolvency for the Non entrepreneurs in the Czech republic. Conference Proceedings of The International Academy of Business and Public Administration Disciplines, Orlando, Florida: The International Academy of Business and Public Administration Disciplines, 2011, roč. 8, č. 1, s. 1046-1057. ISSN 1547-4836.
 91. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Wpływ reformy finansów publicznych na szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej. In Artur Krzysztof Modrzejewski. Reforma Systemu Szkolnictwa Wyższego w Polsce na Tle Wybranych Krajów Europejskich. Białystok: Temida 2, 2011. s. 104-115, 12 s. ISBN 978-83-62813-07-0.
 92. CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Wpływ reformy finansów publicznych na szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej. In VI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Wydziałów Prawa i Administracji. 2011.
 93. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Změny ve správě daní v České republice. In Milníky práva v striedoeurópskom priestore. 2011.
 94. 2010

 95. ŽATECKÁ, Eva, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Damian CZUDEK, Tereza VOJTOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Jan HORECKÝ a Vojtěch VOMÁČKA. COFOLA 2010. 2010.
 96. MOŽDIÁKOVÁ, Michaela, Damian CZUDEK a Kristýna CHALUPECKÁ. Compulsory Release of Information Published on the Capital Market. In New Economic Challenges - 2nd International PhD Students Conference. Brno, 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 54-62, 427 s. ISBN 978-80-210-5111-9.
 97. CZUDEK, Damian, Kristýna CHALUPECKÁ a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Data boxes as one of the stages of the electronization of the public administration. In Internationales Rechtsinformatik Symposion. 2010.
 98. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Doręczanie w procedurze podatkowej wobec zmian jakie wprowadza nowa ustawa Ordynacja Podatkowa i ustawa o aktach elektronicznych. 2010.
 99. CZUDEK, Damian. Elektronizace veřejné správy v České a Polské republice, především té daňové. In Days of Law. 2010.
 100. CZUDEK, Damian. Elektronizace veřejné správy v České a Polské republice, především té daňové. In Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010. s. 602-608, 7 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 101. MOŽDIÁKOVÁ, Michaela a Damian CZUDEK. Changes in Capital Market Regulation in Accordance with Economic Crisis. In In Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego / Public Finance and Financial Law in the Context od Financial Crisis in Central and Eastern Europe / Публічні фінанси і фінансове право Центральної. 1. vyd. Białystok - Lwów: Temida 2, 2010. s. 633-637, 5 s. ISBN 978-83-89620-85-9.
 102. MRKÝVKA, Petr, Dana ŠRAMKOVÁ, Damian CZUDEK a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa podatkowego - wykładnia prawa podatkowego. In Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finasowego i podatkowego. 1. vyd. Białystok: Temida 2, 2010. s. 201-209, 9 s. Zjazd katedr. ISBN 978-83-89620-84-2.
 103. CZUDEK, Damian. Nowa ustawa Ordynacja Podatkowa w Republice Czeskiej z ukierunkowaniem na problematykę udzielania i dostępu do informacji w administracji podatkowej. In Prawo finansowe wobec wezwań XXI wieku - Daniny publiczne. 1. vydání. Warszawa 2010: CeDeWu Sp. z o.o., 2010. s. 89-96, 8 s. ISBN 978-83-7556-329-0.
 104. CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. The delivering in the Tax Administration proceeding in the Czech republic and the legislative changes relating to the implementation of data boxes. 2010.
 105. NECKÁŘ, Jan a Damian CZUDEK. Transfery vlastnictví majetku jako předmět daně z příjmů v České republice. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009, II. časť. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. s. 787-793. ISBN 978-80-7160-295-8.
 106. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Změny v doručování po 1.7.2009 se zaměřením na správu daní. In Cofola 2010: The Conference Proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 10-20, 11 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 107. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Změny v doručování po 1.7.2009 se zaměřením na správu daní. In Cofola 2010: Key Points and Ideas. 2010. ISBN 978-80-210-5150-8.
 108. 2009

 109. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Damian CZUDEK. COFOLA 2009. 2009.
 110. MOŽDIÁKOVÁ, Michaela a Damian CZUDEK. Functions and Duties of a Depositary of Collective Investment Funds. In New Economics Challenges - 1st International PhD Students Conference. Masarykova Univerzita, 2009. Brno: Masaryk University, 2009. s. 88-94, 8 s. ISBN 978-80-210-4815-7.
 111. CZUDEK, Damian, Josef KOTÁSEK a Jan NECKÁŘ. Interakce českého a evropského práva - Sborník příspěvků doktorského studia k výzkumnému záměru Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 487 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 112. LASÁK, Jan. K otázce přeshraničního rozdělení sloučením (se vznikem nových obchodních společností). In KOTÁSEK, Josef, Damian CZUDEK a Jan NECKÁŘ. Interakce českého a evropského práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 15 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 113. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Nahlížení do daňového spisu jako projev práva na informace a s tím související nástin změn v připravovaném daňovém řádu. Daně a finance, Praha: Comenius Print, 2009, roč.XVII, 7-8/2009, s. 15-19. ISSN 1801-6006.
 114. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Obecné vymezení práva na informace a jeho vztah k veřejné správě. In Cofola 2009: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 751-757, 7 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 115. CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Obecné vymezení práva na informace a jeho vztah k veřejné správě. In Cofola 2009: Key Points and Ideas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2 s. ISBN 978-80-210-4855-3.
 116. CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. Right to information in Public Administration with focus on its current electronisation in the Czech republic. 2009.
 117. ŠRAMKOVÁ, Dana, Damian CZUDEK a Janusz ORŁOWSKI. Sankcje we współczesnym Czeskim i Polskim prawie podatkowym. Studia Ełckie, 2009, roč. 2009, č. 11, s. 223-237. ISSN 1896-6896.
 118. CZUDEK, Damian. Veřejné příjmy v prostředí působení práva Evropské unie. In Interakce českého a evropského práva; Sborník příspěvků doktorského studia k výzkumnému záměru „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 28 - 46, 19 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 119. CZUDEK, Damian, Kristýna CHALUPECKÁ a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Zásada úředního jazyka v českém a polském právním řádu z pohledu finančního práva. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 120. CZUDEK, Damian, Kristýna CHALUPECKÁ a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Zásada úředního jazyka v českém a polském právním řádu z pohledu finančního práva. In Dny práva - 2009 - Days of Law : The Conference Proceeding. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 121. CZUDEK, Damian a Rafał DOWGIER. Zdanění nemovitostí v České republice a Polsku. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, XVII, 2/2009, s. 143-149. ISSN 1210-9126.
 122. 2008

 123. CZUDEK, Damian. Editační povinnost - komparace české a polské úpravy. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 438-447, 10 s. ISBN 978-80-210-4629-0.
 124. CZUDEK, Damian. Vymezení správy daní z hlediska organizačního a funkčního. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 54-61, 8 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 12. 2018 08:41