Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. ČERNÝ, Igor, Jiří PRÁŠEK a Helena KAŠPÁRKOVÁ. Superiority of SPECT/CT over planar I-123-mIBG images in neuroblastoma patients with impact on Curie and SIOPEN score values. Nuklearmedizin, Stuttgart: Schattauer GmbH, 2016, roč. 55, č. 4, s. 151-157. ISSN 0029-5566. doi:10.3413/Nukmed-0743-15-05.
 2. 2014

 3. ČERNÝ, Igor, Jiří PRÁŠEK a Helena KAŠPÁRKOVÁ. Nová metoda semikvantitativního hodnocení 123I-MIBG u neuroblastomu - výpočet celkového retenčního skóre. Nukleární medicína : molekulární výzkum, diagnostika a terapie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 62-66. ISSN 1805-1146.
 4. 2012

 5. ČERNÝ, Igor a Jiří PRÁŠEK. Comparing OF SPECT/CT and planar scans in 123I-MIBG semi-quantitative scoring system (Curie and SIOPEN) on patients with neuroblastoma. In 10th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology, Tehran, Iran 2012. 2012.
 6. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Tereza GREGOROVÁ, Igor ČERNÝ a Marta ČÍHALOVÁ. Primární hyperparatyreóza při ektopicky uloženém adenomu příštitných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcémie. In XIV. Brněnský geriatrický den 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
 7. STARÝ, Karel, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Ivo NOVOTNÝ, Igor ČERNÝ a Karel HUŠEK. Radiofrekvenční ablace inzulinomu, popis případu. Somatuline Bulletin, Praha: Ipsen Pharma, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 4-5.
 8. 2011

 9. ČERNÝ, Igor a Jiří PRÁŠEK. Srovnání planárního snímání a SPECT/CT při semikvantitativním hodnocení vyšetření pomocí 123I-MIBG u pacientů s neuroblastomem. In XLVIII. dny nukleární medicíny Hradec Králové 2011. 2011.
 10. 2010

 11. LINHARTOVÁ, Marcela, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Ivo NOVOTNÝ, Igor ČERNÝ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Diagnostika MEN s vysužitím stanovení chromograninu A, kazuistika. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 12. LINHARTOVÁ, Marcela, Jindřich VOMELA, Karel STARÝ, Hana MUNTEANU a Igor ČERNÝ. Role a podíl méně invazivních výkonů v oblasti endokrinochirurgie. In 64. chirurgický deň Kostlivého. 2010.
 13. 2008

 14. LINHARTOVÁ, Marcela, Beáta HEMMELOVÁ, Karel STARÝ, Leoš KŘEN, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Igor ČERNÝ a Jiří PRÁŠEK. Karcinom příštitného tělíska jako vzácná příčina hyperparatyreózy - kazuistika. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 414. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 15. LINHARTOVÁ, Marcela, NEJMELOVÁ, Karel STARÝ, Leoš KŘEN, Igor ČERNÝ a Jiří PRÁŠEK. Vzácná příčina primární hyperparatyreózy - karcinom příštitného tělíska. In V. Český chirurgický sjezd, XXXVI. společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 6. 2020 22:28