Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. FERREIRA, Leonardo Gonçalves, Jakub KRAJŇÁK, Ana Carolina PALUDO, Marta GIMUNOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Angelica Miki STEIN. Effect of exercise detraining in cognitive functions of older adults: a systematic review. ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS. IRELAND: ELSEVIER IRELAND LTD, 2024, roč. 125, č. 105485, s. 1-9. ISSN 0167-4943. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2024.105485.

  2023

  1. HORÁKOVÁ, Andrea, Lenka SVOBODOVÁ, Martin SEBERA a Marta GIMUNOVÁ. Predictive Model of the Risk of Fall Based on Physical Fitness Assessment in Older Adults. Studia Sportiva. Czechia: Masaryk University Faculty of Sports Studies, 2023, roč. 17, č. 2, s. 141-150. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2023-2-12.

  2022

  1. SILVA, Shauane, Martina BERNACIKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Marcela JANÍKOVÁ, Helio SERASSUELO JUNIOR a Ana Carolina PALUDO. Description of a school sports training program for novice gymnastics: the load distribution and wellbeing responses. SCIENCE OF GYMNASTICS JOURNAL. SLOVENIA: UNIV LJUBLJANA, FAC SPORT, 2022, roč. 14, č. 3, s. 323-333. ISSN 1855-7171. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.52165/sgj.14.3.323-333.
  2. GIMUNOVÁ, Marta, Martin SEBERA, Mario KASOVIĆ, Lenka SVOBODOVÁ a Tomáš VESPALEC. Spatio-Temporal Gait Parameters in Association with Medications and Risk of Falls in the Elderly. Clinical Interventions in Aging. Dove Medical Press Ltd, 2022, roč. 17, č. 2022, s. 873-883. ISSN 1176-9092. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2147/CIA.S363479.

  2021

  1. VODIČKA, Tomáš, Michal BOZDĚCH, Marta GIMUNOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Jiří ZHÁNĚL a Stanisław Henryk CZYŻ. Could the Evaluation of Muscle Strength Imbalances Be Used as a Predictor of Total Hip Arthroplasty? INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. Molecular Diversity Preservation International, 2021, roč. 18, č. 10, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1661-7827. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijerph18105082.
  2. BALÁŽOVÁ, Zuzana, Radek MAREČEK, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Luboš BRABENEC, Roman GRMELA, Pavlína VACULÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Dance Intervention Impact on Brain Plasticity: A Randomized 6-Month fMRI Study in Non-expert Older Adults. frontiers in aging neuroscience. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 13, OCT, s. 724064-724071. ISSN 1663-4365. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnagi.2021.724064.
  3. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. EFFECTS OF DIFFERENT PHYSICAL EXERCISES ON GENERAL SELF-EFFICACY AND GLOBAL SELF-ESTEEM IN OLDER ADULTS. KINESIOLOGIA SLOVENICA. 2021, roč. 27, č. 2, s. 118-134. ISSN 1318-2269.
  4. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. Change in physical activity and stress during COVID-19 in a sample of older adults with exercise habits. Studia Sportiva. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2021, roč. 15, č. 2, s. 6-16. ISSN 1802-7679.
  5. STRAČÁROVÁ, Nikola, Lenka SVOBODOVÁ, Martin SEBERA a Alena SKOTÁKOVÁ. Influence of physical activity on reaction rate in a selected group of seniors. In Active aging - new challenges and new opportunities [EGREPA 2021 ]. 2021. ISBN 978-3-00-068824-9.
  6. ČIHOUNKOVÁ, Jitka, Zdenko REGULI a Lenka SVOBODOVÁ. RELIABILITY OF THE CZECH VERSION OF THE FALLS EFFICACY SCALE INTERNATIONAL (FES-I) AND SHORT FALLS EFFICACY SCALE INTERNATIONAL (SHORT FES-I) IN ELDERLY PEOPLE. In Xmas Conference - The INSHS 13th International Christmas Sports Scientific Conference (digital). 2021.

  2020

  1. ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Alžběta, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Luboš BRABENEC, Zuzana BALÁŽOVÁ, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Multishell Diffusion MRI Reflects Improved Physical Fitness Induced by Dance Intervention. Neural Plasticity. 2020, roč. 2020, č. 2020, s. 8836925-8836933. ISSN 2090-5904. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2020/8836925.
  2. GIMUNOVÁ, Marta, Alena SKOTÁKOVÁ, Vojtěch GRÜN, Kateřina JENČÍKOVÁ, Leoš DANĚK, Tomáš HLINSKÝ, Lenka SVOBODOVÁ, Miriam KALICHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. The differences in postural stability between cross-country and alpine skiers with intellectual disabilities. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2020, roč. 22, č. 4, s. 133-138. ISSN 1509-409X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37190/ABB-01690-2020-04.
  3. SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA, Kateřina STRAŠILOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Marie CRHOVÁ, Andrea MARTINCOVÁ, Nikola STRAČÁROVÁ a Petr VAJDA. The impact of different types of physical activity on walking as a vital everyday movement in older adults. Online. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Sport and Quality of Life. Brno, Czech Republic: MUNI PRESS, 2020, s. 309-316. ISBN 978-80-210-9631-8.

  2019

  1. KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 126, č. 11, s. 1455-1463. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-019-02068-y.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
  3. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9571-7.
  4. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9570-0.
  5. SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019, 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6.

  2018

  1. HOŘÁK, Martin, Filip ZLÁMAL, Robert ILIEV, Jan KUČERA, Jan CACEK, Lenka SVOBODOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Exercise-induced circulating microRNA changes in athletes in various training scenarios. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0191060.
  2. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
  3. SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Tomáš VODIČKA. Rozdíl v efektu silového a kombinovaného tréninku na vybrané parametry síly u seniorek. In Kondičný tréning v roku 2018. První. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2018, s. 356-363. ISBN 978-80-8141-196-0.
  4. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
  5. SVOBODOVÁ, Lenka a Martin SEBERA. The Effect of Resistance Training and Balance Training on the Gait Speed and Balance Skills in the Older Healthy Women. In International conference on healthiness and fitness across the lifespan. 2018.

  2017

  1. SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. ASSOCIATION BETWEEN THE FEAR OF FALLING AND THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN OLDER ADULTS. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 640 - 647. ISBN 978-80-210-8917-4.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka. DANCE CONTRIBUTION TO IMPROVING PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH. Online. In 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017, s. 307-311. ISBN 978-953-317-049-7.
  3. SVOBODOVÁ, Lenka, Akaninyene Arnold SUNDAY, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Anuoluwapo Ajani ADENIRAN. Effect of broad jump on leg motor fitness of male university students in Czech Republic and Nigeria. In doc. PaedDr. Martin Pupiš, Ph.D., PaedDr. Zuzana Pupišová, Ph.D. Kondičný tréning v roku 2017. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF Banská Bystrica, 2017, s. 78-84, 309 s. ISBN 978-80-8141-165-6.
  4. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1. vyd. Opatia: Univ Zagreb, 2017, s. 58-58. ISBN 978-953-317-049-7.
  5. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. Online. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, s. 632 - 639. ISBN 978-80-210-8917-4.
  6. HEDBÁVNÝ, Petr, Lenka SVOBODOVÁ a Miriam KALICHOVÁ. The level of selected gymnastic abilities in elemantary school pupils. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita, 2017, s. 712 - 721. ISBN 978-80-210-8917-4.
  7. HEDBÁVNÝ, Petr, Lenka SVOBODOVÁ a Miriam KALICHOVÁ. The level of selected gymnastic abilities in elemantary school pupils. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 2017.
  8. GRASGRUBER, Pavel, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Jan CACEK. THE PHYSIQUE OF NATIONAL OLYMPIC TEAMS AND IMPLICATIONS FOR TALENT SELECTION. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 331-344. ISBN 978-80-210-8917-4.

  2016

  1. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. 2016, roč. 2016, vol.8., num.3., s. 283 - 294. ISSN 1855-7171.

  2015

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. In 12th International Scientific Conference on transformation Processes in Sport. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2.

  2014

  1. HEDBÁVNÝ, Petr, Jan CACEK a Lenka SVOBODOVÁ. Anthropometric characteristics in Czech elite female gymnasts. Online. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4100/jhse.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka. Didaktika gymnastiky a tance. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 34 s. ISBN 978-80-210-7313-5.
  3. SVOBODOVÁ, Lenka. Gymnastická příprava. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7315-9.
  4. SVOBODOVÁ, Lenka. Struktura sportovního výkonu při skocích na trampolíně. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 60-61. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
  5. SVOBODOVÁ, Lenka. Struktura sportovního výkonu při skocích na trampolíně - skripta v PDF ke stažení. Online. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, s. 60-61. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.

  2013

  1. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 17-29. ISBN 978-80-210-6290-0.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 49-61. ISBN 978-80-210-6290-0.
  3. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. Inclusion of excercises to strenghten the deep stabilization system to physical education at primary and secondary schools. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  4. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. The level of gymnastic skills of pupils at basic schools in Brno. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  5. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In Neuveden. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 30-46. ISBN 978-80-210-6290-0.
  6. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 65-83. ISBN 978-80-210-6290-0.
  7. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Vztah učitelů tělesné výchovy základních škol k výuce úpolů. In doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kol. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 84-95. ISBN 978-80-210-6290-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6291-2013.
  8. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Weight training for childred and youth. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.

  2012

  1. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Analýza přijímacích zkoušek z gymnastiky na FSpS. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.
  2. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU. Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, s. 96-106. ISBN 978-80-86317-97-7.
  3. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SÉNIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, s. 32-42. ISBN 978-80-86317-97-7.
  4. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folk dance as a part of life style. Studia sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 2011/5, č. 3, s. 233-236. ISSN 1802-7679.
  5. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, roč. 2012/6, č.2, s. 100-106. ISSN 1802-7679.
  6. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Využití taneční pohybové terapie v lekcích gymnastických a tanečních disciplín. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.
  7. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, s. 83-96. ISBN 978-80-86317-97-7.
  8. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, s. 106-121. ISBN 978-80-86317-97-7.
  9. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Lenka NEJEDLÁ. Vztah učitelů základních škol ke gymnastickým disciplínám. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.
  10. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Základní gymnastika I. 2012.
  11. SEBERA, Martin, Michaela KUBECOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. 3D biomechanická analýza přemetu vpřed. Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, 2012, 2, s. 60-71, 11 s. ISSN 1338-1601.

  2011

  1. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Kristýna HONKOVÁ. Anylýza vztahu rytmické realizace a rytmické percepce v tanečním sportu. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011/5, č. 2, s. 43-49, 145 s. ISSN 1802-7679.
  2. REGULI, Zdenko a Lenka SVOBODOVÁ. Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 5, č. 2, s. 5-12, 12 s. ISSN 1802-7679.
  3. SVOBODOVÁ, Lenka, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. Efekt intervenčního programu na vybrané kondiční a koordinační schopnosti u sledovaných jedinců v období sénia (případová studie). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 117-124, 187 s. ISSN 1802-7679.
  4. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folkl dance as a part of life style. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, s. 233-236, 415 s. ISSN 1802-7679.
  5. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folklore dance as a part of life style. In Sport and Quality of Life, 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
  6. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Nebojme se gymnastiky ... Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 20 s. ISBN 978-80-210-5622-0.
  7. SVOBODOVÁ, Lenka, Jitka KOPŘIVOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Tanec jako faktor ovlivňující rovnováhové schopnosti jedince v období sénia (případová studie). In Fakulta zdravotníctva. Pohyb a zdraví. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2011, s. 435-442, 468 s. ISBN 978-80-8075-487-7.
  8. SVOBODOVÁ, Lenka. Tanec jako faktor ovlivňující rovnováhové schopnosti jedince v období sénia (případová studie). In Konference Pohyb a zdraví. 2011. ISBN 978-80-8075-487-7.
  9. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Terminologie tělesných cvičení. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
  10. SVOBODOVÁ, Lenka, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. The Effect of Intervention Program on Manual Dexterity at Observed Individuals at the Period of Seniority. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 333 - 338. ISSN 1802-7679.
  11. SVOBODOVÁ, Lenka, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. The Effect of Intervention Program on Manual Dexterity at Observed Individuals at the Period of Seniority (case study). In Sport and Quality of Life, 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.

  2009

  1. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. E-learning a jeho využití v praktickém předmětu tance. In Sport a kvalita života 2009. 2009.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Problematika pádů u seniorů. In Sport jako životní styl. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 34 s. ISBN 978-80-210-4839-3.
  3. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Teorie tance. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
  4. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Teorie tance. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.

  2008

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Současná pravidla a trendy v moderní gymnastice. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008, 4 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 16:13