Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠTĚDROŇ, Miloš a Barbora ŠTEFLOVÁ. I Enjoy Making Banality Ironic : An Interview with Composer Miloš Štědroň. Praha, 2021. s. 2-9. Czech Music Quarterly. ISSN 1211-0264.
 2. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček a konfrontační princip. In Kozel, David; Steinmetz, Karel. Janáčkiana 2020 : sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference Janáčkiana 2020, konané ve dnech 5.a 6. listopadu 2020. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. s. 11-21. ISBN 978-80-7599-249-9.
 3. ŠTĚDROŇ, Miloš a Marta VOJÁČKOVÁ. Miloš Štědroň : V Brně miluji vše. Rozhovor. Brno: Městská část Brno-střed, 2021. s. 14-15. Zpravodaj městské části Brno-střed.
 4. ŠTĚDROŇ, Miloš. Můj Brecht. In Vostrý, Jaroslav; Plešák, Miroslav. Problém Brecht I, U nás. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2021. s. 46-52. Disk - velká řada, sv. 45. ISBN 978-80-7437-355-8.
 5. ŠTĚDROŇ, Miloš. Teze o LK. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021. s. 81-85. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. ISSN 1803-6988.
 6. 2019

 7. ŠTĚDROŇ, Miloš. Čestný doktorát Ostravské univerzity. Ostravská univerzita, 2019.
 8. ŠTĚDROŇ, Miloš. Hudební pořady pro Univerzitu třetího věku v Moravské zemské knihovně. Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku, 2019.
 9. ŠTĚDROŇ, Miloš. Hudební pořady pro Vinarium v Brně v roce 2019. Vinarium Brno, 2019.
 10. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkova pozdní spiritualita. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music : Hudba a spiritualita. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2019. s. 139-146. ISBN 978-80-907033-2-2.
 11. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkovo operní torzo Paní mincmistrová. In Steinmetz, Karel; Kozel, David a kol. Janáčkiana 2018 : sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 21-27. ISBN 978-80-7599-090-7.
 12. ŠTĚDROŇ, Miloš. Karel Steinmetz : Muzikologické studie. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 51, č. 5. ISSN 0862-8505.
 13. ŠTĚDROŇ, Miloš. Ke Kunderovým devadesátinám? In Divadelní noviny. Praha: Divadelní noviny, 2019. s. 3. ISSN 1210-471X.
 14. ŠTĚDROŇ, Miloš. "Navždy sa rozlúčit zbývá mi jedino" : Vzpomínka na Evu Drlíkovou. In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2019. s. 65-67. ISSN 0862-8505.
 15. ŠTĚDROŇ, Miloš. Předmluva. In Tomáš Hanus, Jonáš Hájek, Annette Thein. Leoš Janáček: Věc Makropulos. Opera ve třech jednáních podle komedie Karla Čapka. Brněnská verze. Praha: Bärenreiter, 2019. s. VII-XII, XIV-XX, XXII-XXIX, 21 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka A/9. ISBN 979-0-260-10862-2.
 16. ŠTĚDROŇ, Miloš. Viktor Velek : Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní (recenze). Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 51, č. 2. ISSN 0862-8505.
 17. 2018

 18. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen umělecké rady Divadla Bolka Polívky. Umělecká rada Divadla Bolka Polívky, 2018.
 19. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen umělecké rady Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Umělecká rada Hudební fakulty JAMU, 2018.
 20. ŠTĚDROŇ, Miloš. Hudební pořady pro Vinarium v Brně. Vinarium Brno, 2018.
 21. ŠTĚDROŇ, Miloš. Hudební pořady ve foyer Divadla Bolka Polívky. Divadlo Bolka Polívky, 2018.
 22. ŠTĚDROŇ, Miloš. John Tyrrell - Years of a Life (1942-2018). In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2018. s. 78-83. ISSN 0862-8505.
 23. ŠTĚDROŇ, Miloš. Paměť hudby, kultury a mentality u osvícenského historika Františka Martina Pelcla. In Irena Přibylová, Lucie Uhlíková. Od folkloru k world music. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2018. s. 126-138. ISBN 978-80-907033-1-5.
 24. ŠTĚDROŇ, Miloš. Přednášky v Galerii Otakara Kubína v Boskovicích. In Galerie Otakara Kubína Boskovice, 16. 3. 2018 (Mozart a Mahler) a 27. 4. 2018 (Janáček a Schönberg). Galerie Otakara Kubína Boskovice, 2018.
 25. ŠTĚDROŇ, Miloš. Předseda komise profesorského řízení doc. Jany Perutkové. Komise pro řízení ke jmenování profesorem, 2018.
 26. 2017

 27. ŠTĚDROŇ, Miloš. CD Duo Arioso: Invisible Borders. Subways Music 2016 (recenze CD). Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2017, roč. 49, č. 2, s. 90-91. ISSN 0862-8505.
 28. ŠTĚDROŇ, Miloš. Jedna Janáčkova kompoziční konvence. In Karel Steinmetz, David Kozel a kol (eds.). Janáčkiana 2016 : sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. s. 13-21. ISBN 978-80-7464-920-2.
 29. ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček als Verist, Impressionist und Expressionist. 2017.
 30. ŠTĚDROŇ, Miloš. Ludvík Kundera: O hudbě československého národa (recenze knihy). Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2017, roč. 49, č. 1, s. 91-94. ISSN 0862-8505.
 31. ŠTĚDROŇ, Miloš. Michna nebyl jezuitou... Divadelní noviny. Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky, 2017. s. 3. ISSN 1210-471X.
 32. ŠTĚDROŇ, Miloš. Pár hudebních marginálií o nosu i o Nosu. In Nos neschováš, aneb vše o nose. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. s. 263-268. ISBN 978-80-271-0304-1.
 33. ŠTĚDROŇ, Miloš. Přednášky pro Galerii pod věží v Boskovicích. Galerie pod věží, Boskovice, 2017.
 34. ŠTĚDROŇ, Miloš. Přednášky pro Knihovnu Jiřího Mahena. Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 2017.
 35. ŠTĚDROŇ, Miloš. Vánoční mše posměšná. Divadelní noviny. Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky, 2017. s. 2. ISSN 1210-471X.
 36. ŠTĚDROŇ, Miloš. Versuch über Fukač. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 2, s. 11-19. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2017-2-2.
 37. ŠTĚDROŇ, Miloš. Viktor Velek: Lumír 150. Sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku ve Vídni (recenze knihy). Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2017, roč. 49, č. 4, s. 92-93. ISSN 0862-8505.
 38. ŠTĚDROŇ, Miloš. Zehn Bemerkungen und Kommentare zu Edition und Ergänzung von Vítězslava Kaprálovás Concertino für Violine, Klarinette und Orchester, op. 21. Zürich: Chronos Verlag, 2017. s. 167-171. ISBN 978-3-0340-1383-3.
 39. 2016

 40. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění. Umělecká rada Janáčkovy akademie múzických umění, 2016.
 41. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen umělecké rady mezinárodního festivalu Janáček Brno. Umělecká rada mezinárodního festivalu Janáček Brno, 2016.
 42. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016.
 43. ŠTĚDROŇ, Miloš. Dvojitá passacaglia. Hudba - Integrácie - Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, roč. 19, č. 1, s. 35-58. ISSN 1338-4872. doi:10.17846/HII.2016.19.35-58.
 44. ŠTĚDROŇ, Miloš. "Jsem největší dramatik v Medlánkách." Pár tezí k životnímu výročí Milana Uhdeho. In Kontexty. Brno: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, 2016. s. 51-55. ISSN 1803-6988.
 45. ŠTĚDROŇ, Miloš. Předseda dramaturgické rady Filharmonie Brno. Dramaturgická rada Filharmonie Brno, 2016.
 46. ŠTĚDROŇ, Miloš a Kateřina HNÁTOVÁ. "Umění je vlastně permanentní odchylka od normy." Rozhovor s Milošem Štědroněm. In Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2016. s. 82-87. ISSN 0862-8505.
 47. ŠTĚDROŇ, Miloš. Život a dílo Leoše Janáčka. In Festival Janáček a Luhačovice, 11.-14. 7. 2016, Luhačovice. 2016.
 48. 2015

 49. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen komise profesorského řízení Víta Zouhara. Komise profesorského řízení, 2015.
 50. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění. Umělecká rada Janáčkovy akademie múzických umění, 2015.
 51. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015.
 52. ŠTĚDROŇ, Miloš. Jak se stal Janáček veristou. In Steinmetz, Karel; Kozel, David a kol. Janáčkiána 2014 : sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiána 2014. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 13-30. ISBN 978-80-7464-709-3.
 53. ŠTĚDROŇ, Miloš. Pocta Jaromíru Nečasovi. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2015. 2 s. Národopisná revue, roč. 25, č. 3, s. 346-347. ISSN 0862-8351.
 54. ŠTĚDROŇ, Miloš. Profesor Jiří Vysloužil zemřel. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 45-47. ISSN 1211-3387.
 55. ŠTĚDROŇ, Miloš. Provázek. 1. vyd. Brno: Asociace PCC, 2015. s. různé, 10 s. ISBN 978-80-87807-03-3.
 56. ŠTĚDROŇ, Miloš. Předseda dramaturgické rady Filharmonie Brno. Dramaturgická rada Filharmonie Brno, 2015.
 57. ŠTĚDROŇ, Miloš. Předseda habilitační komise pro docenturu Jiřího Zahrádky. Habilitační komise, 2015.
 58. ŠTĚDROŇ, Miloš. Vladimír Helfert a jeho letos jubilující žáci. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015, roč. 47, č. 6, s. 69-72. ISSN 0862-8505.
 59. ŠTĚDROŇ, Miloš. Za Janem Trojanem (1926-2015). In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2015. s. 55-56. ISSN 0862-8351.
 60. 2014

 61. ŠTĚDROŇ, Miloš. Cena Ministerstva kultury za přínos v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Ministerstvo kultury České republiky, 2014.
 62. ZAHRÁDKA, Jiří, John TYRRELL a Miloš ŠTĚDROŇ. Czech Perspectives on Janáček. In Conference Opera Europa. 2014.
 63. ŠTĚDROŇ, Miloš. Dmitrij Šostakovič, poslanec Nejvyššího sovětu. In Divadelní noviny. Praha: Divadelní noviny, 2014. s. nestránkováno, 1 s. ISSN 1210-471X.
 64. ŠTĚDROŇ, Miloš. Ernst Vančura a Eduard Nápravník - dvě kariéry českých hudebníků na Rusi v rozmezí jednoho století. In Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě. 2014.
 65. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkův verismus - soudobý stav problematiky. In 23. ročník konference Janáčkiana 2014, Ostrava. 2014.
 66. ŠTĚDROŇ, Miloš. Kundera - objevitel janáčkovského rituálu. In Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2014. s. 10. ISSN 1213-1385.
 67. ŠTĚDROŇ, Miloš. Předseda habilitační komise PhDr. Martina Horyny, Ph.D. Vědecká rada Filozofické fakulty MU, 2014.
 68. ŠTĚDROŇ, Miloš. Případ Salieri. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2014. s. 68-71. ISSN 1802-2278.
 69. 2013

 70. ŠTĚDROŇ, Miloš. Blahopřání Dušanovi Holému. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2013, č. 2, s. 141-142. ISSN 0862-8351.
 71. ŠTĚDROŇ, Miloš. Předseda habilitační komise pro PhDr. Evu Vičarovou, Ph.D. habilitační komise, 2013.
 72. 2012

 73. ŠTĚDROŇ, Miloš. Doporučení profesury doc. Mgr. et Mgr. Víta Zouhara, Ph.D. Vědecká rada FF MU, 2012.
 74. ŠTĚDROŇ, Miloš. Nekrolog - Zemřel Ctirad Kohoutek. Šumperk: Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2012. 3 s. Severní Morava, roč. 56, č. 98, s. 77-79. ISSN 0231-6323.
 75. ŠTĚDROŇ, Miloš. Pražská operní slavnost Phasma Dionysiacum /1617/ jako doklad bariér mezi českou společností a habsburskou mocenskou garniturou v předvečer třicetileté války. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie. Od folkloru k world music : Cesty za vizí. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2012. s. 73-79. ISBN 978-80-904905-0-5.
 76. ŠTĚDROŇ, Miloš. Předseda habilitační komise pro PhDr. Janu Perutkovou, Ph.D. Habilitační komise pro PhDr. Janu Perutkovou, Ph.D., 2012.
 77. ŠTĚDROŇ, Miloš. Setkání s Leošem Janáčkem. In Jeřábková, Olga. Přijdu za poledne, Miloš : můj život s hudbou a lidmi kolem ní. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. s. 13-20. ISBN 978-80-87474-52-5.
 78. DRÁBEK, Pavel a Miloš ŠTĚDROŇ. Vernisáž knihy České pokusy o Shakespeara. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2012.
 79. 2011

 80. ŠTĚDROŇ, Miloš. Dialektik des Inhalts und Form : Ein Lehrstück. Musicologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 149-151. ISSN 1212-0391.
 81. ŠTĚDROŇ, Miloš. Elektronika a konkrétní hudba : Marginálie o některých momentech vývoje elektronické a konkrétní hudby v Brně konce 60. a začátku 70. let. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 56-59. ISBN 978-80-210-5639-8.
 82. ŠTĚDROŇ, Miloš. Několik marginálií k vizím hudby po zážitcích postmoderny. In Irena Přibylová, Lucie Uhlíková. Od folkloru k world music : Cesty za vizí. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2011. s. 39-43. ISSN 2336-565X.
 83. ŠTĚDROŇ, Miloš. Opera XXI. století - doména režisérů? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011, č. 02, s. 45-51. ISSN 1211-3387.
 84. 2010

 85. ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Dějiny české hudební terminologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 134 s. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 356. ISBN 978-80-210-5161-4.
 86. ŠTĚDROŇ, Miloš. Dvojí Janáček. In Jan Nowak, Karel Steinmetz (eds.). Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě : (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci). Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. s. 9-23. ISBN 978-80-7368-875-2.
 87. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkovo operní torzo Paní mincmistrová. Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 223-250. ISSN 1212-0391.
 88. VEJVODOVÁ, Veronika a Miloš ŠTĚDROŇ. Musiche per drammi – frammenti (partitura). Brno: Editio Janáček, 2010. Musiche per drammi – frammenti.
 89. ŠTĚDROŇ, Miloš. Opera a rituály : několik tezí z doby geneze důležité formy. In Irena Přibilová, Lucie Uhlíková. Od folkloru k world music : Hudba a rituál. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2010. s. 13-23. ISSN 2336-565X.
 90. 2009

 91. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 92. DRÁBEK, Pavel, Bedřich SMETANA, Josef WENZIG, Ervín ŠPINDLER, Rudolf VONÁSEK, Miloš ŠTĚDROŇ a Lenka ZLÁMALOVÁ. Bedřich Smetana: Dalibor. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2009. 330 s. Repertoár 16. ISBN 978-80-86907-68-0.
 93. 2008

 94. ŠTĚDROŇ, Miloš. Kdy a kde začíná janáčkovská originalita? Sedm tezí na těžko zodpověditelnou otázku. In Jan Nowak, Karel Steinmetz (eds.). Leoš Janáček světový a regionální : sborník z 29. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2008. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 9-18. ISBN 978-80-7368-576-8.
 95. 2007

 96. ŠTĚDROŇ, Miloš. Berühmte Persönlichkeiten im Deutschen Haus zu Brünn. 2007.
 97. ŠTĚDROŇ, Miloš. Cantilenae diversae pro distractione animi adhibendae descriptae anno 1745 - nova, parerga et paralipomena (20 Jahre nach). In honorem Ivan Poledňák. In Musicologica olomucensia IX, Acta Universitatis Palackinae Olomucensis. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 201-210. ISBN 978-80-244-1716-5.
 98. ŠTĚDROŇ, Miloš a Miloslav ŠTUDENT. Claudio Monteverdi: Orfeo. In Program ND Praha. 1. vyd. Praha: Národní divadlo - opera, 2007. 45 s. ISBN 978-80-7258-010-1.
 99. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen umělecké rady JAMU a člen umělecké rady hudební fakulty JAMU. 2007.
 100. ŠTĚDROŇ, Miloš. Člen umělecké rady Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. 2007.
 101. ŠTĚDROŇ, Miloš a Leoš FALTUS. Leoš Janáček: smyčcový kvartet č. 2 "Listy důvěrné". Kritické vydání a faksimile. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2007. 124 s. Kritické vydání.
 102. ŠTĚDROŇ, Miloš. "Má vlast" - několik tezí, které mohou napadnout soudobého hudebníka na počátku roku 2007. Rudolfinum Revue. Praha: Česká filharmonie, Galerie Rudolfinum, 2007, roč. 3/6, č. 3, s. 2-4. ISSN 1213-6247.
 103. VEJVODOVÁ, Veronika a Miloš ŠTĚDROŇ. O databázi nápěvků mluvy Leoše Janáčka – první poznatky a zkušenosti z projektu. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2007, roč. 39, č. 3, s. 19-20. ISSN 0862-8505.
 104. ŠTĚDROŇ, Miloš a Leoš FALTUS. Smyčcový kvartet č. 1. Z podnětu L. N. Tolstého "Kreutzerovy sonáty". 1. vyd. Praha: Editio Bäreneiter, 2007. 45 s. Urtext.
 105. 2006

 106. ŠTĚDROŇ, Miloš. Brno: několik hudebních marginálií. In Duše Brna. 2. upravené a doplněné. Brno: VUTIUM-VUT Brno, 2006. s. 78-80. Duše Brna-monografie více autorů. ISBN 80-214-2917-8.
 107. ŠTĚDROŇ, Miloš. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae descriptae Anno 1745. In ŠLOSAR, Dušan. Sborník Ad honorem Bořivoj Srba-Eseje-vzpomínky-studie-dokumenty. 1.vyd. Brno: JAMU-Janáčkova akademie múzických umění, 2006. s. 141-156. ISBN 80-86928-16-0.
 108. ŠTĚDROŇ, Miloš. Cena kolegia revue Dokořán za hudbu k muzikálu Nana. Městské divadlo Brno, Revue Dokořán, 2006.
 109. ŠTĚDROŇ, Miloš. Claudio Monteverde: Praga 1595. Praha: Editio Bärenreiter, 2006. 20 s. H 7969.
 110. ŠTĚDROŇ, Miloš. Das musikalisch-kuenstlerische Bruenn in der Epoche des Fin de siécle. Bruenner Heimbote - BRUNA, editor Heimatverband der Bruenner e.V-D. D-34305 Kirchberg: BRUNA- Heimatverband der Bruenner e.V, 2006, roč. 2006, neuvedeno, s. 23-32.
 111. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček: A few glosses on his operas. Czech Music Quarterly. Praha: Czech Music Information Centre, Praha, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 29-39. ISSN 1211-0264.
 112. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček, modernismus, avantgarda. Dialog Evropa XXI-revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. Brno: Dialog Evropa XXI-revue, 2006, roč. 16.ročník, č.1-2, s. 62-66. ISSN 1210-8332.
 113. ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček: II. smyčcový kvartet "Listy důvěrné". Úvahy před kritickým vydáním. In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference, Konzervatoř Brno 2004. 1. vyd. Praha: Togga Praha, 2006. s. 55-61. ISBN 80-87005-00-7.
 114. ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček: 2. smyčcový kvartet "Listy důvěrné". Úvahy před kritickým vydáním. In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference. Brno-Praha: Konzervatoř Brno, Togga Praha, 2006. s. 55-61. ISBN 80-87005-00-7.
 115. 2005

 116. ŠTĚDROŇ, Miloš. Analytische Bemerkungen zur Kantate nach Texten von Thomas Bernhard und Andreas Gryphius von Lukas Haselböck. In Kunst und Musik in der Literatur - Ăsthetische Wechselbeziehungen in der österreischischen Literatur der Gegenwart. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2005. s. 159-162. ISBN 3-7069-0286-9.
 117. ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Dějiny české hudební terminologie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 122 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. ISBN 80-210-3553-6.
 118. ŠTĚDROŇ, Miloš. Jan Racek: muzikologická osobnost mezi epochami (marginálie). In Musicologia brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905-2005. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2005. s. 67-71. ISBN 80-86791-28-9.
 119. ŠTĚDROŇ, Miloš. Všestranný hudebník a precizní historik (Poznámky k dílu). In Bohumír Štědroň- hudební historik, kritik, umělec, učitel. Eseje, vzpomínky, dokumenty. 1. vyd. Brno: Editio Moravia, 2005. s. 129-133.
 120. 2004

 121. ŠTĚDROŇ, Miloš. Akordické tympány u pozdního Janáčka. In A přece je i v hudbě jen jedna pravda. Sborník referátů z konference ke 150.výročí narození Leoše Janáčka. 1. vyd. Brno: JAMU, 2004. s. 42-52. ISBN 80-85429-89-6.
 122. ŠTĚDROŇ, Miloš. Amor, Merkur a další postavy v pražské opeře Phasma Dionysiacum 5. února 1617 na Pražském Hradě. In Druhý život antického mýtu. Brno: CDK 2004, 2004. s. 208-215. ISBN 80-7325-042-X.
 123. ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Dějiny české hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 124 s. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 356. ISBN 80-210-3553-6.
 124. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček, modernismus, avantgarda. Hudební rozhledy. Praha: Hudební rozhledy, 2004, roč. 2004, č. 7, s. 44. ISSN 0018-6996.
 125. ŠTĚDROŇ, Miloš. Opera jako dvorská slavnost mezi svatbou a smrtí. In SPFFBU. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 2004. s. 25-31. ISBN 80-210-3358-4.
 126. ŠTĚDROŇ, Miloš. Viola d'amour v Janáčkově symfonii Dunaj. Opus musicum. Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2004, roč. 36, č. 1, s. 12-13. ISSN 0862-8505.
 127. 2003

 128. ŠTĚDROŇ, Miloš. Hudba v pražské slavnosti "Phasma Dionysiacum" z roku 1617 (Konfrontace a posuny). In Ars Naturum Adjuvans. Sborník k poctě profesora PhDr. Miloše Stehlíka. Brno: FF MU Brno, 2003. s. 10-14. ISBN 80-86-752-127.
 129. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček on Naturalism (1924-1925). In Janáček and his World. Princeton: Princeton University, 2003. s. 287-304. ISBN 0-691-11676-8.
 130. ŠTĚDROŇ, Miloš. Opera jako dvorská slavnost: mezi svatbou a smrtí. In SPFFBU, C49. Brno: MU, 2003. s. 27-32. ISBN 978-80-210-4270-4.
 131. ŠTĚDROŇ, Miloš. Vizualizace hudby na příkladu Monteverdiho oper. V pojetí týmu Nikolaus Harnoncourt a Jean-Pierre Ponelle (Zürich-Opernhaus). In Díváme se na hudbu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. s. 40-41. ISBN 80-7040-631-3.
 132. 2002

 133. ŠTĚDROŇ, Miloš. Hudba v deníku Václava Šaška z Bířkova. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. SPFFBU, řada L,č.4. FF MU Brno 2002: FF MU Brno, 2002. s. 10-16. ISBN 80-210-2965-X.
 134. ŠTĚDROŇ, Miloš. Jak vzniká hit? Několik margináliií k melodii Karla Svobody. Opus musicum. Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2002, roč. 34, č. 2, s. 14-16. ISSN 0862-8505.
 135. ŠTĚDROŇ, Miloš. Kritika hudebního textu - Metody a problémy hudební filologie. Hudební věda. Praha: Akademie věd ČR, 2002, XXXIX, č. 1, s. 78-82. ISSN 0018-7003.
 136. ŠTĚDROŇ, Miloš. Moravští šlechtičtí skladatelé z přelomu 18. a 19. století. In Haugwitzové a hudba. Náměšť nad Oslavou: Národní památkový ústav, Správa státního zámku, 2002. s. 43-51.
 137. 2001

 138. ŠTĚDROŇ, Miloš, Leoš FALTUS a Marie KUČEROVÁ. Amarus. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr. Partitura. Souborné kritické vydání. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2001. 121+9. sv. 1, řada B. ISBN M-2601-0000-8.
 139. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček a parafráze operetní hudby? Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2001, roč. 33-2001, č. 3, s. 21-24. ISSN 00862-8505.
 140. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkovy nápěvky mluvy. Imprese-stereotypy-výsledky analýz? Prolegomena před vydáváním úplného souboru Janáčkových nápěvků z let 1897-1928. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2001, XXXVII, 1-2, s. 140-156. ISSN 0018-7003.
 141. ŠTĚDROŇ, Miloš. Nová hudba v šedesátých letech v brněnském Domě umění. In 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu. Katalog výstavy. 1. vyd. Brno: Dům umění m. Brna, 2001. ISBN 80-7009-124X.
 142. 2000

 143. ŠTĚDROŇ, Miloš. Bezzájmová libost - hudební zápisník. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, MU Brno, 2000. 12 s. Univezitní noviny. ISBN 1211-6866.
 144. ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Česká hudební terminologie 15. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 7 s. SPFFBU H 35.
 145. ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Hudební terminologie ve slovníku Kašpara Vusína. 1. vyd. Brno: SPFFBU, 2000. 9 s. H 34. ISBN 80-210-2346-5.
 146. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkovy nápěvky mluvy. Imprese-stereotypy-výsledky analýz ? Prolegomena před vydáváním úplného souboru Janáčkových nápěvků z let 1897-1928. Hudební věda XXXVII-2000. Praha. AV ČR- časopis Hudební věda: Hudební věda- časopis AV ČR, 2000. 17 s. Hudební věda XXXVII-2000,č.1-2,s.140-156. ISSN 0018-7003.
 147. PAVELKA, Jiří, Jaroslav MALINA, OPLETALOVÁ, Miloš ŠTĚDROŇ, Josef UNGER a Jiří HLUŠIČKA. Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti. Sv III. Český svět. Brno: Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2000. 421 s. bez edice.
 148. ŠTĚDROŇ, Miloš a Leoš FALTUS. Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1. Souborné kritické vydání. Předmluva, notový text, vydavatelská zpráva - pětijazyčně (česky, německy, anglicky, francouzsky, rusky). 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 111 s. řada E, svazek 3. ISBN M-2601-0024-4.
 149. ŠPAČEK, Jan. Šostakovičova satirická komorní opera Antiformalističeskij rajok. překlad vybraných pramenných textů Miloš Štědroň. Brno: Masarykova universita, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2000. 35 s.
 150. 1999

 151. ŠTĚDROŇ, Miloš. Bolek Polívka v hlavní roli. 1. vyd. Brno: Jota, 1999. 222 s. ISBN 80-7217-083-X.
 152. ŠTĚDROŇ, Miloš. Direct Discourse and Speech Melody in Janáčeks Operas. In Janáček Studies. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Universitty, 1999. s. 79-109. ISBN 0-521-57357-2.
 153. ŠTĚDROŇ, Miloš. Due Boemi-ein Beispiel einmaliger interpretatorischen Ambivalenz. In Colloqium: Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Verzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik? Brno 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 66-77. ISBN 80-210-2155-1.
 154. ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Hudební termíny ve slovníku Tomáše Rešla. SFFFBU. Brno: Masarykovy univerzita, 1999, roč. 1998, H 33, s. 71-82. ISSN 1212-0391.
 155. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčeks Music for the Contemporary Culture Exhibition in Brno, 1928. In The Crossroads of European Culture 1998 . Responsobility and Hopes.Proceedings of the Conference. 1. vyd. Brno: University of Technology Brno, 1999. s. 29-30. ISBN 80-214-1249-6.
 156. ŠTĚDROŇ, Miloš. Vor der Gesamtausgabe der Sprechmelodien von Leoš Janáček. Bemerkungen zum Projekt. In Colloquium: Komponist und Humanität / Prosa-vertont, tönend gestaltet und musikalisch erlebt . Brno 1998. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 137-139. ISBN 80-210-2155-1.
 157. TESAŘ, Stanislav a Miloš ŠTĚDROŇ. Zpráva o plnění výzkumného záměru Codex Hymnologicus Bohemiae. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 5 s.
 158. 1998

 159. ŠTĚDROŇ, Miloš. Autografní skica Janáčkova II. smyčcového kvartetu Listy důvěrné. In Kritické edice hudebních památek II. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. s. 91-99. Česká hudba dvacátého století. ISBN 80-7067-8-879-8.
 160. ŠTĚDROŇ, Miloš a Leoš FALTUS. Formování hudby. 2. vyd. Brno: MU Brno, 1998. 125 s. skriptum Pedagogické fakulty MU Brno. ISBN 80-210-1787-2.
 161. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček a hudba 20. století - Janáček a verismus. Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 1998, roč. 5, č. 10, s. 21-25. ISSN 1211-6866.
 162. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček and his relation to the Avant-garde of the 1920´s. In Prof. Jiří Fukač. Festschrift/Commemorative Book. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus University of Education, 1998. s. 153-157. ISBN 80-7041-674-2.
 163. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček, Dostojewski, Chlubna, Bakala: Errata in der letzten Oper. In Colloquium Stadt und Region als Schauplätze des Musikgeschehens - Brno 1993. Komponist und Literatur im Kulturambiente der Neuzeit - Brno 1994. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU, 1998. s. 157-162. ISBN 80-210-1902-6.
 164. ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1998. 301 s. ISBN 80-210-1917-4.
 165. ŠTĚDROŇ, Miloš. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H. Řada hudebněvědná. 32. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 99 s. Musicologica brunensia. ISBN 80-210-1756-2.
 166. ŠTĚDROŇ, Miloš. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H. Řada hudebněvědná. 33. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 83 s. Musicologica brunensia. ISBN 80-210-2015-6.
 167. 1997

 168. ŠTĚDROŇ, Miloš. Cantilenae diversae. Obraz Brna 18. století v písňové tvorbě studentského anonyma. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1996, H 31, s. 59-81. ISSN 0231-522X.
 169. ŠTĚDROŇ, Miloš. Hesla ve Slovníku české hudební kultury. In Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. s. passim, 101 s. ISBN 80-7058-462-9.
 170. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkova melodika - některé specifické rysy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1997, XLIV, H 30, s. 93-108. ISSN 0231-522X.
 171. ŠTĚDROŇ, Miloš. Listy důvěrné. Analytické poznámky ke skice Janáčkova II. smyčcového kvartetu. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 1997, XXXIV, č. 1, s. 90-99. ISSN 0018-7003.
 172. ŠTĚDROŇ, Miloš. Was war "österreichisch" an 25-jähringem Janáček (Leipzig und Wien). In Colloquium:. 1. vyd. Brno: FF MU, 1997. s. 32-35. ISBN 80-210-1625-6.
 173. 1996

 174. ŠTĚDROŇ, Miloš. Anketa na konci století. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 1996, roč. 1996, č. 11, s. 1. ISSN 1210-0021.
 175. ŠTĚDROŇ, Miloš. Fenomén Janáček. Hudební rozhledy : měsíčník pro hudební kulturu. Praha: Společnost Hudební rozhledy, 1996, roč. 49, č. 11, s. 36-38. ISSN 0018-6996.
 176. ŠTĚDROŇ, Miloš. Hudební terminologie Adama Michny z Otradovic (spoluautor D. Šlosar). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1994, H 29, s. 13-24. ISSN 0231-522X.
 177. ŠTĚDROŇ, Miloš. Jeskyně Steve Reicha. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 1, s. 28. ISSN 0862-8505.
 178. ŠTĚDROŇ, Miloš. Jiří Fukač šedesátiletý? Neuvěřitelné... Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 1996, XXXIII, č. 1, s. 92-95. ISSN 0018-7003.
 179. ŠTĚDROŇ, Miloš. Konec století a tisíciletí na Skleněné louce. TICHO. Brno: Skleněná louka, 1996, roč. 1996, nulté čísl, s. 8-9.
 180. ŠTĚDROŇ, Miloš. Nový. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 3, s. 102-103. ISSN 0862-8505.
 181. ŠTĚDROŇ, Miloš a Miloslav ŠTUDENT. Phasma Dionysiacum musicae. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1994, H 29, s. 45-62. ISSN 0231-522X.
 182. ŠTĚDROŇ, Miloš a Miloslav ŠTUDENT. Phasma Dionysiacum musicae. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1994, H 29, s. 45-62. ISSN 0231-522X.
 183. ŠTĚDROŇ, Miloš. Výskyt slova burčák v německo-latinském studentském zpěvníku z Brna. In Albert Boskovice. 1. vyd. Boskovice: Albert Boskovice, 1996. s. 97-102. Pocta Dušanu Šlosarovi. ISBN 80-85834-39-1.
 184. 1995

 185. ŠTĚDROŇ, Miloš. Das Schlaue Füchslein - eine Oper des Walds, der Natur und der Impression. In Program ND. Praha: Národní divadlo, 1995. s. 10-27. ISBN 80-859-2114-6.
 186. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček o naturalismu. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, roč. 27, č. 6, s. 281-293. ISSN 0862-8505.
 187. ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček s "Danube": Some Notes in the Montage of the Symphony by the Comp. on the Reconstruction from an Autographic Draft. In Janáček and Czech Music Proceedings of the International Conference. 1. vyd. Saint Luis: Pendragon Press, 1995. s. 321-334. Janáček and Czech Music Proceedings of the Interna. ISBN 0-9451-9336-x.
 188. ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček - první čestný doktor MU. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, roč. 1995, č. 9, s. 1-4. ISSN 1211-6866.
 189. ŠTĚDROŇ, Miloš. Literární texty u moravských skladatelů 60. let 20. století. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, roč. 27, č. 1, s. 13-17. ISSN 0862-8505.
 190. ŠTĚDROŇ, Miloš. Monolog-dialog u Janáčka. Czech Music 95 Music Information Centre of the Czech Music Funtation. 1995, roč. 1995, č. 6, s. 1-3. ISSN 1211-0264.
 191. ŠTĚDROŇ, Miloš. Příhody Lišky Bystroušky - opera lesa, přírody a imprese. In Program ND. Praha: Národní divadla, 1995. s. 9-23. ISBN 80-859-2107-3.
 192. ŠTĚDROŇ, Miloš. The cunning little Vixen. An opera of the forest, of nature, an impression. In Program ND. Praha: Národní divadlo, 1995. s. 40-56. ISBN 80-859-2114-6.
 193. 1994

 194. ŠTĚDROŇ, Miloš. Errata v libretu Janáčkovy poslední opery Z mrtvého domu (Dostojevskij-Janáček-Bakala-Chlubna). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994, XXVI, č. 7, s. 201-204. ISSN 0862-8505.
 195. ŠTĚDROŇ, Miloš a Miloslav ŠTUDENT. Hudba v pražské slavnosti. Folia historica Bohemica. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1994, roč. 1994, č. 17, s. 143-150. ISSN 0231-7494.
 196. ŠLOSAR, Dušan a Miloš ŠTĚDROŇ. Hudební terminologie Adama Michny z Otradovic. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. H, Řada hudebněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 30, č. 1, s. 15-27. ISSN 0231-7818.
 197. ŠTĚDROŇ, Miloš. Jméno Firkušný. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994, XXVI, č. 7, s. 219-220. ISSN 0862-8505.
 198. 1993

 199. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - I. část. Opus musicum, Hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, č. 2, s. 1-16. ISSN 0860-8505.
 200. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - II. část. Opus musicum, Hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, 4-5, s. 17-32. ISSN 0860-8505.
 201. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - III. část. Opus musicum, Hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, č. 6, s. 33-48. ISSN 0860-8505.
 202. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - V. část. Opus musicum, Hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXV, č. 2, s. 65-80. ISSN 0860-8505.
 203. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 - VI.část. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXV, č. 4, s. 81-96. ISSN 0862-8505.
 204. ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Districtione Animi adhibendae Anno 1745 - IV. část. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV, č. 9, s. 49-64. ISSN 0862-8505.
 205. ŠTĚDROŇ, Miloš a Jaroslav MALINA. Co a kdy je tvořivost v hudbě? In O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Boskovice,Brno,Praha: Nakl.Albert Boskovice, JOTA Brno, Svoboda, Libertas, 1993. s. 205-208. II. díl. ISBN 80-858-3400-6.
 206. ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Česká hudební terminologie v díle J. A. Komenského. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 1992-93, H 27-28, s. 17-42. ISSN 0231-522X.
 207. ŠLOSAR, Dušan a Miloš ŠTĚDROŇ. Česká hudební terminologie v díle J.A. Komenského. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. H, Řada hudebněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 41-42, č. 1, s. 17-42. ISSN 0231-7818.
 208. ŠTĚDROŇ, Miloš. Die tschechische Musikkultur nach 1989. Österreichische Musikzeitschrift. Wien: Musikwissenschaftlicher Verlag, 1993, Jhrg. 47, 7-8, s. 417-420. ISSN 0029-9316.
 209. ŠTĚDROŇ, Miloš. Josef Berg. Skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 187 s. ISBN 80-210-0543-2.
 210. ŠTĚDROŇ, Miloš. Opera velkoměsta i expresivity. In Národní divadlo v Praze Program ND. Praha: Národní divadlo, 1993. s. 27-35. ISBN 80-859-2103-2.
 211. ŠTĚDROŇ, Miloš, Jiří FUKAČ a Jaroslav JIRÁNEK. Sémantizace pomocí nápěvků mluvy. In Základy hudení sémiotiky - II. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 194-199. 3. ISBN 80-210-0566-1.
 212. ŠTĚDROŇ, Miloš. Základy polymelodiky (12 analýz). Brno: Masarykova univerzita, 1993. 143 s. ISBN 80-210-0445-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 1. 2023 05:33