Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ZEDEK, František, Jakub ŠMERDA, Pavel VESELÝ, Lucie HOROVÁ, Jana KOCMANOVÁ a Petr BUREŠ. Elevation-dependent endopolyploid response suggests that plants with holocentric chromosomes are less stressed by UV-B. Botanical Journal of the Linnean society, Academic Press, 2020, roč. 194, č. 3, s. XX-XX. ISSN 0024-4074. doi:10.1093/botlinnean/boaa054.
 2. ZEDEK, František, Klára PLAČKOVÁ, Pavel VESELÝ, Jakub ŠMERDA, Petr ŠMARDA, Lucie HOROVÁ a Petr BUREŠ. Endopolyploidy is a common response to UV-B stress in natural plant populations, but its magnitude may be affected by chromosome type. Annals of Botany, Academic Press, 2020, roč. 126, č. 5, s. 883-889. ISSN 0305-7364. doi:10.1093/aob/mcaa109.
 3. VESELÝ, Pavel, Petr ŠMARDA, Petr BUREŠ, Charles, C. STIRTON, Muthama MUASYA, Ladislav MUCINA, Lucie HOROVÁ, Kristýna VESELÁ, Alexandra ŠILEROVÁ, Jakub ŠMERDA a Ondřej KNÁPEK. Environmental pressures on stomatal size may drive plant genome size evolution: evidence from a natural experiment with Cape geophytes. Annals of Botany, Academic Press, 2020, roč. 126, č. 2, s. 323-330. ISSN 0305-7364. doi:10.1093/aob/mcaa095.
 4. VELEBA, Adam, František ZEDEK, Lucie HOROVÁ, Pavel VESELÝ, Miroslav SRBA, Petr ŠMARDA a Petr BUREŠ. Is the evolution of carnivory connected with genome size reduction? American Journal of Botany, 2020, roč. 107, č. 9, s. 1253-1259. ISSN 1537-2197. doi:10.1002/ajb2.1526.
 5. 2019

 6. ŠMARDA, Petr, Ondřej KNÁPEK, Alexandra ŠILEROVÁ, Lucie HOROVÁ, Vít GRULICH, Jiří DANIHELKA, Pavel VESELÝ, Jakub ŠMERDA, Olga ROTREKLOVÁ a Petr BUREŠ. Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2019, roč. 91, č. 2, s. 117-142. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2019.117.
 7. 2018

 8. ŠMARDA, Petr, Lucie HOROVÁ, Ondřej KNÁPEK, Heidi DIECK, Martin DIECK, Katarína RAŽNÁ, Pavel HRUBÍK, Lászlo ORLOCI, Lászlo PAPP, Kristýna VESELÁ, Pavel VESELÝ a Petr BUREŠ. Multiple haploids, triploids, and tetraploids found in modern-day "living fossil" Ginkgo biloba. Horticulture Research, LONDON: Springer Nature, 2018, roč. 5, č. 55, s. 1-12. ISSN 2052-7276. doi:10.1038/s41438-018-0055-9.
 9. 2017

 10. NĚMEC, Radomír, Zdeněk MUSIL, Tomáš VYMYSLICKÝ, Jan BUREŠ a Pavel VESELÝ. Revize moravsko-dolnorakouské arely křivatce českého (Gagea bohemica s. lat.). Thayensia, Správa Národního parku Podyjí, 2017, roč. 14 (2017), prosinec 2017, s. 11-57. ISSN 1212-3560.
 11. 2016

 12. ZEDEK, František, Pavel VESELÝ, Lucie HOROVÁ a Petr BUREŠ. Flow cytometry may allow microscope-independent detection of holocentric chromosomes in plants. Scientific Reports, LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2016, roč. 6, June, s. "nestrankovano". ISSN 2045-2322. doi:10.1038/srep27161.
 13. ŠMARDA, Petr, Pavel VESELÝ, Jakub ŠMERDA, Petr BUREŠ, Ondřej KNÁPEK a Magdaléna CHYTRÁ. Polyploidy in a ‘living fossil’ Ginkgo biloba. New Phytologist, Blackwell Science, 2016, roč. 212, č. 1, s. 11-14. ISSN 0028-646X. doi:10.1111/nph.14062.
 14. 2013

 15. VESELÝ, Pavel, Petr BUREŠ a Petr ŠMARDA. Nutrient reserves may allow for genome size increase: evidence from comparison of geophytes and their sister non-geophytic relatives. Annals of Botany, Academic Press, 2013, roč. 112, č. 6, s. 1193-1200. ISSN 0305-7364. doi:10.1093/aob/mct185.
 16. 2012

 17. VESELÝ, Pavel, Petr BUREŠ, Petr ŠMARDA a Tomáš PAVLÍČEK. Genome size and DNA base composition of geophytes: the mirror of phenology and ecology? Annals of Botany, Oxford: Oxford University Press, 2012, roč. 109, č. 1, s. 65-75. ISSN 0305-7364. doi:10.1093/aob/mcr267.
 18. 2011

 19. VESELÝ, Pavel. Genome Size and DNA Base Composition of Geophytes: the Mirror of Phenology and Ecology? In Analytická cytometrie 2011. 2011. ISBN 978-80-260-0676-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2020 04:33