Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. WILHELMOVÁ, Radka, Lenka VESELÁ, Iva KORÁBOVÁ, Petr JANKŮ, Miloslava KAMENÍKOVÁ, Lukáš HRUBAN a Andrea POKORNÁ. Czech women's experiences with maternity care – analysis of free text comments. In 7th EMA Education Conference. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18332/ejm/172315.

  2022

  1. WILHELMOVÁ, Radka, Lenka VESELÁ, Iva KORÁBOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Determinants of respectful care in midwifery. Kontakt. České Budějovice: University of South Bohemia, 2022, roč. 24, č. 4, s. 302-309. ISSN 1212-4117. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.32725/kont.2022.035.

  2018

  1. KORÁBOVÁ, Iva a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Porodní plány : přehledové studie. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2018, roč. 12, č. 4, s. 78-96. ISSN 1802-8853. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.29364/epsy.333.

  2016

  1. ADAMČÍKOVÁ, Edita, Iva KORÁBOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Fear of Childbirth. In J. Raudenská, A. Javůrková. The Psychological Context of Labour Pain. New York: Nova Science Publisher, Inc, 2016, s. 57-70. ISBN 978-1-63483-825-2.
  2. DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína KICKOVÁ a Iva KORÁBOVÁ. Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 60, č. 5, s. 468-481. ISSN 0009-062X.
  3. KORÁBOVÁ, Iva a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2016, roč. 81, č. 1, s. 14-19. ISSN 1210-7832.

  2015

  1. KORÁBOVÁ, Iva. Symptomatologie PTSD a chování matky vztahující se k regulaci chování dítěte v raném období vývoje. In Klinicko-psychologický den na téma: "Regulace chování v raném věku" pořádaný pracovní skupinou pro raný vývoj dětí při ČMPS. 2015.

  2014

  1. KORÁBOVÁ, Iva. Význam profese duly v současném systému péče o ženu a dítě. In Psychologické dny 2014, Olomouc. 2014.
  2. KICKOVÁ, Kristína a Iva KORÁBOVÁ. Vzťah k očakávanému dieťaťu: teoretické východiská a možnosti merania v českom prostredí. In Psychologické dny 2014, Olomouc. 2014.

  2010

  1. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Iva KORÁBOVÁ a Ondřej BOUŠA. Vybrané osobnostní charakteristiky matek a jejich souvislost s popisovanou mírou plačtivosti kojence. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 591-605. ISSN 0009-062X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 12:45