Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VALEŠ, Tomáš. Bartholomäus Ignaz Weiss (ca. 1740–1814) as a Draughtsman. Ars linearis. Praha: Národní galerie v Praze, 2020, roč. 10, č. 10, s. 82-90. ISSN 2464-5273.
 2. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Between ‘gout grec’ and ‘diverse maniere’: Neoclassical Decorative Arts in Central Europe in the Second Half of the 18th Century. Studi Neoclassici Rivista Internazionale. 2020, VIII, č. 1, s. 9-19, 13 s. ISSN 2420-8264. doi:10.19272/202011901001.
 3. 2019

 4. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. ART CLASS: Zajímají dnes někoho staří mistři? In Brno Art Week, Galerie Industra. 2019.
 5. VALEŠ, Tomáš a Zuzana MACUROVÁ. Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. Brno: Books & Pipes ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2019. 400 s. Maturandum, svazek 1. ISBN 978-80-210-9557-1.
 6. 2018

 7. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Neoklasicistní dekorativní umění ve střední Evropě v éře Marie Terezie a Josefa II : Transkulturalita, nebo kulturní reprodukce? Cornova : Revue České společnosti pro výzkum 18. století. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století, 2018, roč. 8, č. 1, s. 95-110. ISSN 1804-6983.
 8. KONEČNÝ, Michal, Tomáš VALEŠ, Lenka KALÁBOVÁ a Petr TOMÁŠEK. Obrazy : Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2018. 389 s. ISBN 978-80-907400-1-3.
 9. 2017

 10. PERUTKOVÁ, Jana, Tomáš VALEŠ, Jana SPÁČILOVÁ a Lilian RUHE. Hrabě Johann Adam z Questenbergu v objetí Múz Část II. In FIDLER, Petr – KŘESADLOVÁ, Lenka – PERUTKOVÁ, Jana – RUHE, Lilian – SPÁČILOVÁ, Jana – VALEŠ, Tomáš. Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kritický katalog výstavy. 1. vyd. České Budějovice: NPÚ, 2017. 582 s.
 11. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Vizuální kultura a design ve střední Evropě v éře Marie Terezie a Josefa II : Transkulturalita, nebo kulturní reprodukce? In 11. sjezd českých historiků - profesní setkání historiček a historiků České republiky, 13.-15.9.2017, Olomouc. 2017.
 12. 2015

 13. SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš VALEŠ. Der Bildhauer Andreas Schweigl und die Sakralkunst in Mähren zur Zeit der josephinischen Reformen. Umění / Art. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2015, roč. 63, č. 3, s. 156-181. ISSN 0049-5123.
 14. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Tomáš VALEŠ. Katalogové heslo III.5.2. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 113-114. ISBN 978-80-87149-93-5.
 15. VALEŠ, Tomáš. Stylová východiska tvorby Josefa Sterna a brněnské malířství okolo poloviny 18. století. In Michaela Šeferisová Loudová. Josef Stern 1716-1775. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 13–23. ISBN 978-80-87149-93-5.
 16. SUCHÁNEK, Pavel, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Tomáš VALEŠ. 2 katalogová hesla (III.8; IV.8.1-12). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 124,144-152, 10 s. ISBN 978-80-87149-93-5.
 17. 2014

 18. VALEŠ, Tomáš. Příběhy slávy a zapomnění : znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. 289 s. ISBN 978-80-210-6968-8.
 19. VALEŠ, Tomáš. Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 289 s. ISBN 978-80-210-6968-8.
 20. 2013

 21. KOMÁREK, Filip a Tomáš VALEŠ. Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace. In Roháček, Jiří. EPIGRAPHICA & SEPULCRALIA IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. 1. vyd. Praha: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., 2013. s. 251-286. ISBN 978-80-86890-45-6.
 22. MILTOVÁ, Radka a Tomáš VALEŠ. Franz Anton Maulbertsch a malby poutního kostela Bičovaného Spasitele v Dyji. Památková péče na Moravě = Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav v Brně, 2013, Neuveden, č. 15, s. 79-90. ISSN 1214-5327.
 23. VALEŠ, Tomáš. Michael Angelo Unterberger und seine Nachfolger im Dienst des böhmischen und mährischen Adels. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. 2013, roč. 67, 1/2, s. 174–183. ISSN 0029-9626.
 24. KONEČNÝ, Michal a Tomáš VALEŠ. Telč, moravská výspa pražského barokního malířství. In Stolárová, Lenka; Holečková, Kateřina. Karel Škréta (1610 - 1674) : Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. Praha: Národní galerie v Praze, 2013. s. 263-274. ISBN 978-80-7035-518-3.
 25. VALEŠ, Tomáš. Znojmo and its surroundings: Local center, periphery, or something completely different? In Ondřej Jakubec. Central European and American perspectives on visual arts in early modern Europe. Brno, 2013. s. 133–147. ISBN 978-80-7485-017-2.
 26. VALEŠ, Tomáš. „Zu allen diesen kirchen arbeiten hat er zugleich auch die Riße verfertigt …“ Brněnský sochař Ondřej Schweigl (1735–1812) jako kreslíř, dekoratér a architekt. 2013, roč. 62, č. 2, s. 122-137.
 27. 2012

 28. VALEŠ, Tomáš. "...in ducali ac celeberrima Ecclesia Lucensi..." Salzburger Künstler im Dienst des Prämonstratenser Stifts in Louka / Klosterbruck bei Znaim. Barockberichte : Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseum zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts. Salzburg: Salzburger Barockmuseum, 2012, Neuveden, č. 59-60, s. 717-730. ISSN 1029-3205.
 29. 2011

 30. VALEŠ, Tomáš. Kostel sv. Petra a Pavla v Hrádku u Znojma : Církevní patronát jako umělecko-historický problém. In Tomáš Valeš. Work in Progress : příspěvky z workshopu uskutečněného v Brně 7. října 2011 v rámci projektu specifického výzkumu Semináře dějin umění FF MU... Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 43-58. ISBN 978-80-210-5687-9.
 31. VALEŠ, Tomáš. Migration und Integration. Künstler im frühneuzetlichen Znaim – ihre Herkunft und Arbeitsreisen. In Michal Konečný, Filip Komárek. 'Ani spolu, ani bez sebe' Interdisciplinarita v dějinách umění. Sborník příspěvků z III. ročníku konference studentů doktorských programů dějin umění, 2010. Brno: studio TEAGARDEN, 2011. s. 105-112. ISBN 978-80-904654-1-1.
 32. VALEŠ, Tomáš. Work in Progress: příspěvky z workshopu uskutečněného v Brně 7. října 2011 v rámci projektu specifického výzkumu Semináře dějin umění FF MU... Brno: Masarykova univerzita, 2011. 112 s. ISBN 978-80-210-5687-9.
 33. 2010

 34. VALEŠ, Tomáš a Marek PUČALÍK. Neue Feststellungen zum Prager Schaffen Franz Anton Maulbertschs. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2010, LVIII, č. 2, s. 158-163. ISSN 0049-5123.
 35. VALEŠ, Tomáš. Zapomenutá a znovuobjevená náboženská bratrstva a jejich podporovatelé jako objednavatelé uměleckých děl. [+ 4 kat. hesla]. In Vladimír Maňas - Zdeněk Orlita - Martina Potůčková, Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc, 2010. s. 55-55, 6 s. ISBN 978-80-87149-36-2.
 36. 2009

 37. SLAVÍČEK, Lubomír a Tomáš VALEŠ. Das übrige wird Mons. Schweigl besser wissen. Die Anmerkungen Josef Winterhalders d. J. über Barockkünstler in Znaim und Umgebung aus dem Jahr 1800. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2009. s. 267-279. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1.
 38. VALEŠ, Tomáš. Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725-1804). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, F 52, 2008, LVII, s. 111-117.
 39. VALEŠ, Tomáš. Ifj. Josef Winterhalder (1743–1807). Maulbertsch legkiválóbb freskófestô tanítványa. Fejezetek egy készülô monográfiából. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai. Késö Barokk impresszik. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807). Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2009, Neuveden, č. 9, 49 s. ISSN 0231-2387.
 40. VALEŠ, Tomáš. Josef Winterhalder d. J. (1743-1807) Maulbertschs bester Schüler in Fresko. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2009. s. 27-143, 116 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1.
 41. SLAVÍČEK, Lubomír a Tomáš VALEŠ. mit guten allegorischen Gedanken. Ikonographische Anmerkungen und Konzepte im Schaffen von Josef Winterhalder d. J. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2009. s. 253-265. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1.
 42. VALEŠ, Tomáš. Umělecké památky Líšně v průběhu staletí. In Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín. Brno, 2009. s. 167-174. Historie a kultura Líšně. 1. ISBN 978-80-254-4860-1.
 43. SLAVÍČEK, Lubomír a Tomáš VALEŠ. Will jemand meiner unbedeuthend eingedenkt mich in Vorschein bringen.... Josef Winterhalder d. J. in zeitgenössischen Biographien. In SLAVÍČEK, Lubomír. Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler. 1. vyd. Langenargen - Brno: Museum Langenargen – Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2009. s. 281-303. mimo edice. ISBN 978-80-210-4817-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2021 09:13