Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŽIŽKOVÁ, Hana. Kariérní den: Exkurze středoškolských studentů. 2024.
  2. ŽIŽKOVÁ, Hana. Počítačová lingvistika a čeština. ZŠ Otevřená, Brno Žebětín, 2024.

  2023

  1. ŽIŽKOVÁ, Hana. Čeština a elektronické nástroje. In Přednášky a besedy z LVI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 221-233, 12 s. ISBN 978-80-280-0337-1.
  2. ŽIŽKOVÁ, Hana. Čeština a elektronické nástroje. In Přednášky a besedy z LVI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 2023.
  3. ŽIŽKOVÁ, Hana. Čeština na útěku. In T-Exkurze JCMM. Brno, 2023.
  4. MACHURA, Jakub, Hana ŽIŽKOVÁ, Jan ŠVEC a Adam FRÉMUND. IS IT POSSIBLE TO RE-EDUCATE ROBERTA? EXPERT-DRIVEN MACHINE LEARNING FOR PUNCTUATION CORRECTION. In SLOVKO, 18 - 20 October 2023, Bratislava. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2023-0052.
  5. MACHURA, Jakub, Hana ŽIŽKOVÁ, Adam FRÉMUND a Jan ŠVEC. Is it Possible to Re-educate RoBERTa? Expert-driven Machine Learning for Punctuation Correction. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2023, roč. 74, č. 1, s. 357-368. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2023-0052.
  6. ŽIŽKOVÁ, Hana. Jak čeština zrcadlí trendy v materiálových oborech. In Přednáška pro LDF MENDELU. 2023.
  7. ŽIŽKOVÁ, Hana. Kariérní den: Exkurze středoškolských studentů. 2023.
  8. ŽIŽKOVÁ, Hana a Klára ČÁSLAVOVÁ. Kolik češtin znám? In MjUNI, 9. 12. 2023. Brno: Masarykova univerzita, 2023.
  9. ŽIŽKOVÁ, Hana. Na počátku bylo jméno. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2023.
  10. ŽIŽKOVÁ, Hana. O námořnících a průzkumnících. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2023.
  11. ŽIŽKOVÁ, Hana. Od blamy ke skvrně. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2023.
  12. ŽIŽKOVÁ, Hana. PLIN není chyba. In Přednáška pro studenty Gymnázia Slovanské náměstí. 2023.
  13. ŽIŽKOVÁ, Hana. Podzimní semestr jako výzva: začlenění AI do výuky. In Výměna zkušeností: AI ve výuce. Brno: FF MU, 2023.
  14. ŽIŽKOVÁ, Hana. Proč PLIN není chyba? In Online přednáška pro studenty SPŠ a SOU Pelhřimov. 2023.
  15. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Hana ŽIŽKOVÁ. Rozumíme našim teenagerům? Aneb stopy angličtiny v současné češtině. Filozofická fakulta MU, 2023.
  16. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Hana ŽIŽKOVÁ. Rozumíme našim teenagerům? Aneb stopy angličtiny v současné češtině. Masarykova univerzita, 2023.
  17. ŽIŽKOVÁ, Hana. Závod, nebo soutěž? Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2023.

  2022

  1. ŽIŽKOVÁ, Hana. Čeština a počítače. In N-Exkurze pořádaná JCMM pro nadané děti. 2022.
  2. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ, Klára DVOŘÁKOVÁ a Markéta PRAVDOVÁ. Developing Online Czech Proofreader Tool : Achievements, Limitations and Pitfalls. Bohemistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2022, roč. 22, č. 1, s. 122-134. ISSN 1642-9893. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14746/bo.2022.1.7.
  3. ŽIŽKOVÁ, Hana. Jak si kdo ustele... In Host 7 dní online. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2022.
  4. ŽIŽKOVÁ, Hana. Kariérní den: Exkurze středoškolských studentů. 2022.
  5. ŽIŽKOVÁ, Hana a Klára ČÁSLAVOVÁ. Kolik češtin znám? In Mjuni, 10. 12. 2022. Brno: Masarykova univerzita, 2022.
  6. ŽIŽKOVÁ, Hana. Nejen o okurkách. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2022.
  7. ŽIŽKOVÁ, Hana, Zdeňka HLADKÁ, Jarmila VOJTOVÁ, Anna POĹOMSKÁ a Josefína PALOUDOVÁ. Noc vědců 2022: Všemi smysly. Brno, 2022.
  8. ŽIŽKOVÁ, Hana. O ohebnosti. In Host 7 dní online. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2022.
  9. ŽIŽKOVÁ, Hana. Od koňadry po strakapouda. In Host 7 dní online. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2022.
  10. Opravidlo (software)
   HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ, Vojtěch KOVÁŘ, Jakub MACHURA, Ludmila ŠIKULOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Markéta AUDY MASOPUSTOVÁ, Marek BLAHUŠ, Helena MEDKOVÁ, Zbyněk MICHÁLEK, Markéta PRAVDOVÁ, Sylva NZIMBA, Petr LOZAN, Klára DVOŘÁKOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Tomáš JELÍNEK a Hana SKOUMALOVÁ. Opravidlo. 2022.
  11. ŽIŽKOVÁ, Hana. Opravidlo : nový český webový korektor. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, FF MU, Brno, 29. 11. 2022. 2022.
  12. MACHURA, Jakub a Hana ŽIŽKOVÁ. Opravidlo : The New Online Czech Proofreader. In 25th International Conference on Text, Speech and Dialogue, Brno, 6.-7. 9. 2022. 2022.
  13. ŽIŽKOVÁ, Hana. Proč má PLIN měkké i? In PoŠkole: přednášky na Gymnáziu Křenová. 2022.
  14. ŽIŽKOVÁ, Hana. Slova roku. In Host 7 dní online. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2022.
  15. ŽIŽKOVÁ, Hana. Strojové opravy textu a typologie chyb. In Eva Rusínová. Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 298-308. ISBN 978-80-210-9298-3.
  16. ŽIŽKOVÁ, Hana. Strojové opravy textu a typologie chyb. In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 2022.
  17. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Synonymní / variantní tvary verbálního substantiva jako problém konzistentní lemmatizace. In XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD. 2022.
  18. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Typ kladenští jako problém automatické morfologické analýzy. Jazykovedný časopis. SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., 2022, roč. 72, č. 4, s. 862-872. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2022-0011.
  19. ŽIŽKOVÁ, Hana. Zeměpisné hádanky. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2022.

  2021

  1. ŽIŽKOVÁ, Hana. Běžný host a výstřední hostka. In Host 7 dní online. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2021.
  2. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ a Jakub MACHURA. Business Research Forum : prezentace projektu TL02000146 Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk. Brno: Neuveden, 2021.
  3. ŽIŽKOVÁ, Hana. Korpusový pohled na slovesa odvozená od názvů zvířat. In Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 261-276. ISBN 978-80-210-9883-1.
  4. ŽIŽKOVÁ, Hana. Pravopisný příběh. In Host 7 dní online. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2021.
  5. ŽIŽKOVÁ, Hana. Proč PLIN není chyba? In T-Exkurze JCMM. Brno, 2021.
  6. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Hana ŽIŽKOVÁ. Využití korpusů při vývoji českého jazykového korektoru. In Seminář Ústavu Českého národního korpusu. 2021.

  2020

  1. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Homonymie mezi apelativy a proprii jako problém automatické morfologické analýzy češtiny. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 61, č. 1, s. 161-174. ISSN 1211-4413.
  2. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Homonymie mezi oikonymy a antroponymy zakončenými na -slav jako problém automatické morfologické analýzy. In přednáška pro Jazykovědné sdružení. 2020.
  3. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. HOMONYMIE MEZI OIKONYMY A ANTROPONYMY ZAKONČENÝMI NA -SLAV/-SLAVA JAKO PROBLÉM AUTOMATICKÉ MORFOLOGICKÉ ANALÝZY. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 62, č. 2, s. 377-403. ISSN 1211-4413.
  4. AUDY MASOPUSTOVÁ, Markéta, Vojtěch MRKÝVKA a Hana ŽIŽKOVÁ. Lingvista versus stroj : Rozdíly ve zpracování jazykových rovin – možnosti, úskalí a meze. In Beley, Oleh. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II. Wrocłav: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocłavskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, s. 121-136. ISBN 978-83-7977-554-5.
  5. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Reduplikace v etymologické figuře typu hlava nehlava jako konvenční model pro kreativní idiomatické tvoření. In Balowski, Mieczyslaw. Konwencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Institut Filologii Slowianskiej, Universytet im. A. Mickiewicza, 2020, s. 241-267. Bohemica Posnaniensia, 24. ISBN 978-83-63090-33-3.
  6. ŽIŽKOVÁ, Hana. Rozumí roboti češtině? In Noc vědců. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2020.
  7. ŽIŽKOVÁ, Hana. Slovo v kostce aneb Nebojte se počítačových nástrojů. In Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek. Záhřeb: Jednota Daruvar, 2020, s. 53-57. ISSN 1330-3880.
  8. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Typ Kladenští jako problém automatické morfologické analýzy. In Aranea 2020; 6.-7.11.2020, Bratislava. 2020.

  2019

  1. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA a Jakub MACHURA. Business Research Forum : prezentace projektu TL02000146 Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk. 2019.
  2. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
  3. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
  4. ŽIŽKOVÁ, Hana a Květoslava KLÍMOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
  5. ŽIŽKOVÁ, Hana a Květoslava KLÍMOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
  6. ŽIŽKOVÁ, Hana, Zdeňka HLADKÁ, Lucie JANKŮ, Veronika KLOUDOVÁ, Simona KHATEBOVÁ, Adriana VÁLKOVÁ, Jakub MACHURA, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Monika VELTRUSKI, Lucie ŠTĚRBOVÁ, Ondřej MRÁZEK, Hana ČECHLOVSKÁ a Michaela NĚMCOVÁ. Den absolventů MU. 2019.
  7. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Homonymie mezi apelativy a proprii jako problém automatické morfologické analýzy češtiny. In Variantnost v onymii a dialektech, 17.-18. ledna 2019, PedF MU, Brno. 2019.
  8. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Improving Nominalized Adjectives Tagging. In 10th International Conference NLP, Corpus Linguistics, Language Dynamics and Change, SLOVKO, 23 - 25 October 2019, Bratislava. 2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2019-0066.
  9. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Improving Nominalized Adjectives Tagging. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 70, č. 2, s. 370-379. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2019-0066.
  10. ŽIŽKOVÁ, Hana. Jakého rodu je...? Brno: Msarykova univerzita, 2019, s. 65. Komenský. ISSN 0323-0449.
  11. ŽIŽKOVÁ, Hana a Klára OSOLSOBĚ. Konvence nekonvence, hlava nehlava. Reduplikace v etymologických figurách – korpusová analýza. In Konwencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej, 3.-4.09.2019 r., Ciezsyn. 2019.
  12. ŽIŽKOVÁ, Hana. Korpusový pohled na názvy poplatků. In Eva Rusínová. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 362-369. ISBN 978-80-210-9298-3.
  13. ŽIŽKOVÁ, Hana. Korpusový pohled na názvy poplatků. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií (52. ročník), 20. července – 17. srpna 2019, FF MU, Brno. 2019.
  14. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Barbora HRABALOVÁ, Jakub MACHURA, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Marie VALÍČKOVÁ a Hana ŽIŽKOVÁ. New Online Proofreader for Czech. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam (eds.): Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Brno: Tribun EU, 2019, s. 79-92. ISBN 978-80-263-1545-2.
  15. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Hana ŽIŽKOVÁ. Počítačová lingvistika v Brně. In Týden humanitních věd. 2019.
  16. ŽIŽKOVÁ, Hana. Slovo v kostce. In Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 60. ISSN 0323-0449.
  17. ŽIŽKOVÁ, Hana. Slovo v kostce aneb Nebojte se počítačových nástrojů. In 7. sympozium o českém jazyce, Daruvar 15. listopadu 2019. 2019.

  2018

  1. ŽIŽKOVÁ, Hana. Automatical Morphological Analysis and Part of Speech. In Doktorandské dopoledne, 14. 11. 2018, Brno. 2018.
  2. ŽIŽKOVÁ, Hana. Impoving Compound Adverb Tagging. In The Twelfth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2018, December 7th - 9th 2018, Karlova Studanka, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-263-1517-9.
  3. ŽIŽKOVÁ, Hana. Improving Compound Adverb Tagging. Online. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Proceedings of the Twelfth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2018. Brno: Tribun EU, 2018, s. 103-109. ISBN 978-80-263-1517-9.
  4. ŽIŽKOVÁ, Hana. Je-li neboli správně? Brno, 2018, s. 62. Komenský. ISSN 0323-0449.
  5. ŽIŽKOVÁ, Hana. Ke značení výrazů typu je pře.*.ováno. In Anna Butašová, Vladimír Benko, Zuzana Puchovská. ARANEA 2018 Web Corpora as a Language Training Tool, Les corpus web comme instrument de formation linguistique. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 2018, s. 155-161. ISBN 978-80-223-4597-2.
  6. ŽIŽKOVÁ, Hana. Ke značení výrazů typu je pře.*.ováno. In Aranea 2018. 2018.
  7. LOLLOK, Marek a Hana ŽIŽKOVÁ. Konference Cizí a jiný v českém jazyce a literatuře v Ratiboři. Praha, 2018, s. 200-203. Český jazyk a literatura. ISSN 0009-0786.
  8. ŽIŽKOVÁ, Hana. Naše cizí slovesa. In Mieczyslaw Balowski. Obcy czy inny w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznan: Institut Filologii Slowianskiej, 2018, s. 127-133. Bohemica Posnaniensia. ISBN 978-83-63090-21-0.
  9. ŽIŽKOVÁ, Hana. Zábavní park nemusí být zábavný. Brno, 2018, s. 65. Komenský. ISSN 0323-0449.

  2017

  1. ŽIŽKOVÁ, Hana. Compound Adverbs as an Issue in Machine Analysis of Czech Language. Jazykovedný časopis. Versita, 2017, roč. 68, č. 2, s. 396-403. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/jazcas-2017-0049.
  2. ŽIŽKOVÁ, Hana. Compound Adverbs as an Issue in Machine Analysis of Czech Language. In 9th International Conference NLP, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology. 2017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/jazcas-2017-0049.
  3. ŽIŽKOVÁ, Hana. K psaní příslovečných spřežek. In Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 2017.
  4. ŽIŽKOVÁ, Hana. K psaní příslovečných spřežek. In Eva Rusinová. Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 380-385. ISBN 978-80-210-8567-1.
  5. ŽIŽKOVÁ, Hana. Manipulace s příslovečnými spřežkami. In 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů, 15.-17. 5. 2017, Olomouc. 2017.
  6. ŽIŽKOVÁ, Hana. Naše cizí slovesa. In Cizí nebo jiný v českém jazyce a literatuře, 9. Miedzynarodowa konferencja naukowa, Raciborz. 2017.
  7. ŽIŽKOVÁ, Hana. Substantivizace adjektiv jako problém strojové analýzy češtiny. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 9, č. 2, s. 172-179. ISSN 1803-876X.
  8. URVÁLKOVÁ, Zuzana, Petra FUNIOKOVÁ a Hana ŽIŽKOVÁ. Tvorba konferenčních posterů. Podpora prezenční výuky pomocí e-learningu. Procvičování rétorických dovedností. 2017.
  9. ŽIŽKOVÁ, Hana. Vytrolit se slovníku najdete, ale... 1. vyd. Brno, 2017, s. 66. Komenský. ISSN 0323-0449.

  2016

  1. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant. 2016.
  2. OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant. In Korpusová lingvistika Praha 2016, Od mluvené češtiny k psané, 17. září 2016, Praha. 2016.
  3. ŽIŽKOVÁ, Hana. Čeština v elektronických zdrojích. In Eva Rusinová. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: MUNI PRESS, 2016, s. 294-300. ISBN 978-80-210-8207-6.
  4. ŽIŽKOVÁ, Hana. Krásný je vzduch, krásnější je moře... 1. vyd. Brno: Komenský, 2016, s. 62. Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449.
  5. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana ŽIŽKOVÁ. Postoje českých žen k přechylování příjmení. In Lucia Molnár Satinská, Iveta Valentová. Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno – nie? 1. vyd. Bratislava: Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, s. 119-133. ISBN 978-80-224-1550-7.
  6. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Hana ŽIŽKOVÁ. Postoje českých žen k přechylování příjmení. In Prechyľovanie: áno – nie? 2016.
  7. ŽIŽKOVÁ, Hana. Substantivizace adjektiv jako problém strojové analýzy češtiny. In Doktorský den. 2016.
  8. ŽIŽKOVÁ, Hana. Substantivizace adjektiv jako problém strojové analýzy češtiny. In 17. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. 2016.

  2015

  1. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
  2. MARTINEC, Ivo a Hana ŽIŽKOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
  3. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
  4. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
  5. ŽIŽKOVÁ, Hana. Jak chutná práce jazykového korektora. In Týden vědy. 2015.
  6. ŽIŽKOVÁ, Hana. Jaký/jakýkoli a který/kterýkoli. In Komenský. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 65. ISSN 0323-0449.
  7. ŽIŽKOVÁ, Hana. V. Petkevič, A. Adamovičová, V. Cvrček (eds.): Radost z jazyků - Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Nakladatelství Lidové noviny. Praha. Hradec Králové, Praha: Univerzita Hradec Králové, Pedagogické fakulta a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015, 5 s. Korpus - Gramatika - Axiologie, 12/2015. ISSN 1804-137X.
  8. ŽIŽKOVÁ, Hana. Záludné zeměpisné názvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 69. Komenský. ISSN 0323-0449.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 13:48