Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HEROUT, Vladimír. Hemoptýza a pneumotorax. In Doporučené postupy v pneumologii. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. s. 426-442, 16 s. ISBN 978-80-7345-624-5.
 2. SKŘIČKOVÁ, Jana a Vladimír HEROUT. Mohla být diagnóza mykotické pneumonie stanovena dříve? In XXVI. Luhačovické dny. 2019.
 3. HEROUTOVÁ, Michaela, Vladimír HEROUT a Kristián BRAT. Netuberkulózní mykobakterióza - doporučená léčba nejčastějších původců onemocnění. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, 5/2019, s. 176-183. ISSN 1213-810X.
 4. HEROUT, Vladimír, Michaela HEROUTOVÁ, Zdeněk MERTA, Ivan ČUNDRLE a Kristián BRAT. Transbronchial biopsy from the upper pulmonary lobes is associated with increased risk of pneumothorax - a retrospective study. BMC Pulmonary Medicine. London: Biomed Central LTD, 2019, roč. 19, č. 56, s. 1-6. ISSN 1471-2466. doi:10.1186/s12890-019-0820-z.
 5. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Karolina POREDSKÁ, Pavla KAVŘÍKOVÁ, Štefan KONEČNÝ, Vladimír HEROUT, Jana ŠPELDOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Úspěšná léčba imunoterapií indukovaného IBD-like infliximabem: vlastní zkušenosti. In Gastroent Hepatol 2019; 73 (Suppl.1). 2019.
 6. BRAT, Kristián, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír HEROUT, Michaela HEROUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Dagmar KINDLOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ, Nela ŠŤASTNÁ a Pavel TURČÁNI. Vnitřní lékařství v kostce - Pneumologie. In Miroslav Souček,Petr Svačina a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce, Miroslav Souček, Petr Souček a kolektiv 2019. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. s. 164-205, 41 s. ISBN 978-80-271-2289-9.
 7. 2018

 8. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Autohemopleurodéza. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 9. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vladimír HEROUT a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoalveolární laváž u infekčního postižení plic. In XXIII. Dny Rappl, Karlova Studánka. 2018.
 10. HEROUT, Vladimír. Hemoptýza - pohled pneumologa. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2018, roč. 4/2018, č. 20, 362-364. ISSN 1212-4184.
 11. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vladimír HEROUT, Marek PLUTINSKÝ a Pavel TURČÁNI. Infekce pneumocystis joroveci u nemocného s HCOPN (Fenotyp ACOS a častých exacerbací). In XXV. Luhačovické dny. 2018.
 12. HEROUT, Vladimír. Interaktivní kazuistika - Využití pleuroskopie při diferenciální diagnostice pleurálních syndromů. In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2018.
 13. BRAT, Kristián, Vladimír HEROUT a Pavel TURČÁNI. Pleuroskopie na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno - první zkušenosti pracoviště s metodou. In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
 14. HEROUT, Vladimír, Martina DOUBKOVÁ, Michaela PAŘEZOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Recidivující hemoptýza u pacientky s vaskulitidou. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 15. HEROUT, Vladimír. V Brně je to lepší než v Praze. In XXII. Hradecké pneumologické dny. 2018.
 16. 2017

 17. ĎURČ, Pavol, František FORET, Eva POKOJOVÁ, Lukáš HOMOLA, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír HEROUT, Milan DASTYCH, Hana VINOHRADSKÁ a Petr KUBÁŇ. New approach for cystic fibrosis diagnosis based on chloride/potassium ratio analyzed in non-invasively obtained skin-wipe sweat samples by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection. Analytical and Bioanalytical chemistry. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 409, č. 14, s. 3507-3514. ISSN 1618-2642. doi:10.1007/s00216-017-0318-6.
 18. 2016

 19. BRAT, Kristián, Monika ŠATÁNKOVÁ, Vladimír HEROUT a Jana SKŘIČKOVÁ. Diagnostika a léčba lokularizovaného pleurálního výpotku - přehled současných znalostí. In XXV. Moravskoslezské dny pneumologie. 2016. ISBN 978-80-88112-03-7.
 20. 2015

 21. HEROUT, Vladimír. Hemoptýza - doporučený postup. In XXII. Luhačovické dny. 2015. ISBN 978-80-87450-12-3.
 22. POKOJOVÁ, Eva, Jana SKŘIČKOVÁ a Vladimír HEROUT. Naše zkušenosti s ivafactorem u pacienta se sníženými plicními fukcemi. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 23. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT a Jana SKŘIČKOVÁ. Od pneumotoraxu k malignitě. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha. 2015. 2015.
 24. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Význam bronchoalveolární laváže při terapii infekčních komplikací hematoonkologicky nemocných, zkušenosti univerzitního pracoviště. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 25. 2013

 26. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Kristián BRAT. Místo neinvazivní ventilace při terapii závažné pneumonie způsobené virem chřipky - literární přehled a vlastní zkušenosti. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie, 4.-5. října 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2021 12:38