Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MENŠÍK, Josef. Tony Lawson's The Nature of Social Reality: Issues in Social Ontology: A Review. Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. Masarykova univerzita, 2020, roč. 20, č. 2, s. 249-250. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2020-0012.
 2. 2018

 3. MENŠÍK, Josef. Structuralism in Social Science: Obsolete or Promising? Teorie vědy : věda, technika, společnost. AV ČR, Filosofický ústav, 2018, roč. 40, č. 2, s. 133-156. ISSN 1210-0250.
 4. MENŠÍK, Josef. What Sort of Mathematical Structuralism is Category Theory. Journal of Applied Logics - IfCoLoG Journal of Logics and their Applications. 2018, roč. 5, č. 6, s. 1417-1429. ISSN 2055-3706.
 5. 2017

 6. MENŠÍK, Josef. O čem je matematika. In Brněnský analytický kroužek. 2017.
 7. MENŠÍK, Josef. The Emergence of Structuralism and Formalism: A Conference Report. Organon F. Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, 2017, XXIV, č. 1, s. 135-137. ISSN 1335-0668.
 8. 2016

 9. MENŠÍK, Josef. Brian O’Boyle and Terrence McDonough “The Ideology of Mathematical Economics: a Reply to Tony Lawson”: A comment. Economic Thought. Bristol, UK: World Economics Association, 2016. ISSN 2049-3509.
 10. MENŠÍK, Josef. Structuralism in the philosophy of mathematics. 2016.
 11. 2015

 12. MENŠÍK, Josef. Mathematics and Economics: Mathematics, Knowledge and Language. In Cambridge Realist Workshop. 2015.
 13. MENŠÍK, Josef. Mathematics and economics: the case of Menger. Journal of Economic Methodology. 2015, roč. 22, č. 4, s. 479-490. ISSN 1350-178X. doi:10.1080/1350178X.2015.1024881.
 14. 2014

 15. MENŠÍK, Josef. The Origins of the Income Theory of Money. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Masarykova univerzita, 2014, roč. 14, č. 4, s. 373-391. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0005.
 16. 2013

 17. MENŠÍK, Josef. Albín Bráf k metodě ekonomie. In Antonie Doležalová. Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. s. 91–95. ISBN 978-80-86729-85-5.
 18. MENŠÍK, Josef. Matematika a ekonomie: případ Carla Mengera. In Společenská ontologie a epistemologie společenských věd. 2013.
 19. MENŠÍK, Josef. Mathematics and Economics: the Case of Menger. In The 17th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought. 2013.
 20. MENŠÍK, Josef. Společenská ontologie a epistemologie společenských věd. 2013.
 21. MENŠÍK, Josef. What is the Nature of Money? In Cambridge Realist Workshop. 2013.
 22. 2012

 23. MENŠÍK, Josef. Albín Bráf k metodě ekonomie. In Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba. 2012.
 24. 2010

 25. MENŠÍK, Josef. The Nature of Money: The History of the Social Accounting System Approach. In The 14th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought. 2010.
 26. 2008

 27. MENŠÍK, Josef. Asignáty. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 42-53. ISSN 1213-2446.
 28. MENŠÍK, Josef. Credit Theory of Money: An Early History. In STOREP European Summer School (SESS) 2008. 2008.
 29. MENŠÍK, Josef. Fractional Reserves and Exchange Rate Pegging: Currency, Banking and Inflation Crises. In CEEL program in Adaptive Economic Dynamics, Ninth Trento Summer School, Intensive course in Financial Instability and Crises. 2008.
 30. MENŠÍK, Josef. Mathematics and Economics: Towards Posing the Question. In Metodologie ekonomie: Seminář 2008. Praha: Oekonomica, 2008. s. 45-47. ISBN 978-80-245-1439-0.
 31. MENŠÍK, Josef. Nebesář o úsporách a investicích. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. s. 390-394. ISBN 978-80-87273-00-5.
 32. 2007

 33. MENŠÍK, Josef. Asignáty: přerozdělování bohatství. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007. s. 251-254, 5 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
 34. MENŠÍK, Josef. Credit Theory of Money: Logic of the Concept. In UCLA, Department of Economics seminar. 2007.
 35. MENŠÍK, Josef. Engliš a důchodová teorie peněz. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. s. 303-306. ISBN 978-80-903808-8-2.
 36. MENŠÍK, Josef. Mill on Credit, Prices and Cycle. In Jurečka, Václav (ed.), Ekonomie Johna Stuarta Milla, Sborník příspěvků ze semináře konaného u příležitosti 200. výročí narození J. S. Milla. Ostrava: VŠB-TU, 2007. s. 63-67. ISBN 978-80-248-1340-0.
 37. MENŠÍK, Josef. Právo, trh a násilí. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). Brno: knihovnicka.cz, 2007. s. 85-88. ISBN 978-80-87139-65-3.
 38. MENŠÍK, Josef. Výuka dějin ekonomických teorií a základů ekonomie: otázka časové posloupnosti. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. 1. vydání. Brno: Právnická fakulta MU, 2007. s. 35-37. ISBN 978-80-210-4331-2.
 39. MENŠÍK, Josef. Wicksell on Money. In The New Wicksellian Connection, a workshop of the research group "Monetary Policy in Imperfect Capital Markets". 2007.
 40. MENŠÍK, Josef. Wieser on Money. In Prague Conference on Political Economy. 2007.
 41. 2006

 42. MENŠÍK, Josef. Agent-based computational economics možnosti a meze. In 4. bienální konference ČSE. 2006.
 43. MENŠÍK, Josef. Commercial Banks, Profit and Microeconomics. In Evropské finanční systémy 2006. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 72-75. ISBN 80-210-4018-1.
 44. MENŠÍK, Josef. Intertemporal Equilibrium and Credit Intermediation. In Prague Conference on Political Economy. 2006.
 45. 2005

 46. MENŠÍK, Josef. Peníze a kapitál. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 25 s. Autoreferát doktorské dizertační práce.
 47. MENŠÍK, Josef. Peníze a kapitál. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 145 s. Doktorská dizertační práce.
 48. MENŠÍK, Josef. Peníze a peněžní politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 142 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3642-7.
 49. MENŠÍK, Josef. Teorie finančních projektů. In Základy firemních financí, cvičebnice. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. s. 62-63. ISBN 80-210-3872-1.
 50. MENŠÍK, Josef. Výrobní úvěr. In Evropské finanční systémy. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 133-137. ISBN 80-210-3753-9.
 51. MENŠÍK, Josef a František KALOUDA. Základy firemních financí, cvičebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 64 s. ISBN 80-210-3872-1.
 52. 2003

 53. HINDLS, R., R. HOLMAN a S. a kol. HRONOVÁ. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 620 s. ISBN 80-7179-81.
 54. MENŠÍK, Josef. Peníze a peněžní politika. pilotní verze. Brno: Masarykova Univerzita, 2003. 138 s.
 55. 2002

 56. MENŠÍK, Josef. Úrok. In Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkumné činnosti učitelů Katedry financí. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 135-146, 11 s. ISBN 80-210-3032-1.
 57. 2001

 58. MENŠÍK, Josef. Dopady finanční krize. In MendelNet 2001. Brno: Konvoj a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. s. 31-35. ISBN 80-7302-024-6.
 59. MENŠÍK, Josef. Konvertibilita a fixní kurz - česká zkušenost. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 654-662. ISBN 80-210-2533-6.
 60. 2000

 61. MENŠÍK, Josef. Can development in information technologies help to return money back from state to market? In MendelNet 2000. Brno: Mendelova zemědelská a lesnická univerzita v Brně, 2000. s. 224-226. ISBN 80-7302-005-X.
 62. 1997

 63. MENŠÍK, Josef. Struktura poptávky po penězích. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 73 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2021 08:05