Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. HOŘÁK, Martin, Filip ZLÁMAL, Robert ILIEV, Jan KUČERA, Jan CACEK, Lenka SVOBODOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA, Ondřej SLABÝ and Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Exercise-induced circulating microRNA changes in athletes in various training scenarios. Plos one, San Francisco: Public Library of Science, 2018, vol. 13, No 1, p. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0191060.
 2. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change in H:Q Ratio. In 23rd Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 4th - 7th July 2018, Dublin – Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
 3. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ and Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců (Plyometric training in the preparation of sprinters and endurance athletes). In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. p. 330-337, 8 pp. ISBN 978-80-8141-196-0.
 4. 2017

 5. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA and Dominik BOKŮVKA. BODY HEIGHT, BODY COMPOSITION AND LIFESTYLE OF CZECH HIGH SCHOOL STUDENTS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. p. 624-631, 8 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 6. HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tereza KRÁLOVÁ and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2017. p. 51-56, 6 pp. ISBN 978-80-553-3148-5.
 7. BOKŮVKA, Dominik, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jiří NYKODÝM and Tomáš VENCÚRIK. Relationship between maximum leg curl/knee extension performance and 10m sprint performance of amateur soccer players. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 767-775, 9 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 8. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA and Tereza HAMMEROVÁ. RELATIONSHIP BETWEEN THE ISOKINETIC STRENGTH OF THE KNEE FLEXORS, KNEE EXTENSORS, AND SPRINT RUNNING PERFORMANCE IN ELITE FOOTBALL PLAYERS (Hlavoňová Zuzana, Cacek Jan, Kalina Tomáš, Bokůvka Dominik, Hammerová Tereza RELATIONSHIP BETWEEN THE ISOKINETIC STRENGTH OF THE KNEE FLEXORS, KNEE EXTENSORS, AND SPRINT RUNNING PERFORMANCE IN ELITE FOOTBALL PLAYERS). In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. p. 1032-1040, 9 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 9. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Pavel VACENOVSKÝ and Tomáš KALINA. THE EFFECT OF THE IMMEDIATE APPLICATION OF DIFFERENT KINDS OF STRETCHING ON VERTICAL JUMP IN THE ATHLETES - JUMPERS. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. p. 598-602, 5 pp. ISBN 978-953-317-049-7.
 10. GRASGRUBER, Pavel, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ and Jan CACEK. THE PHYSIQUE OF NATIONAL OLYMPIC TEAMS AND IMPLICATIONS FOR TALENT SELECTION. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 331-344, 14 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 11. 2015

 12. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ and Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol (Trends in the realization of children's physical activity in kindergartens and the first grades of primary schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 pp. ISBN 978-80-210-7877-2.
 13. 2014

 14. HLAVOŇOVÁ, Zuzana. Atletika I (Athletics I). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 19 pp. ISBN 978-80-210-7307-4.
 15. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR (Comparison of Plate Tapping Test Results in Population of Czech Republic). In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol.. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 121-127, 7 pp. ISBN 978-80-210-6852-0.
 16. HLAVOŇOVÁ, Zuzana. Struktura sportovního výkonu u skoků v atletice (The Structure of Sports Perfomance in Athletic Jumps). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 37-40, 4 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
 17. HLAVOŇOVÁ, Zuzana. Struktura sportovního výkonu u skoků v atletice - skripta v PDF ke stažení (The Structure of Sports Perfomance in Athletic Jumps - University textbook [PDF]). In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. p. 37-40, 4 pp. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
 18. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Martin SEBERA and Eva PAJEROVÁ. The effect of smoking on visceral fat accumulation in Czech men and women. In Alicante, Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Španělsko: University of Alicante, 2014. p. 552-560, 9 pp. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.46.
 19. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA and Martin VILÍM. Ukazatele obezity vzhledem k pohybové aktivitě u různých věkových skupin populace žen České republiky (Obesity Parameters with Regard to Movement Activity in Various Age Groups of Czech Republic Women Population). Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, No 3, p. 49-67. ISSN 1802-7679.
 20. HLAVOŇOVÁ, Zuzana. Základy atletiky (Introduction to athletics). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 23 pp. ISBN 978-80-210-7333-3.
 21. 2013

 22. PAJEROVÁ, Eva and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Effect of Arm Span on Performance of Plate Tapping Test. 2013.
 23. HLAVOŇOVÁ, Zuzana and Eva PAJEROVÁ. Rychlost reakce (talířový tappink) (Plate tapping). In Pohybová aktivita dospělé populace v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 68-71, 4 pp. ISBN 978-80-210-6721-9.
 24. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Eva PAJEROVÁ, Tomáš KALINA, Jan CACEK and Josef MICHÁLEK. Srovnání výsledků v testu talířový ruční tappink u různých věkových kategorií české populace (Comparison of the results plate tappink test at different ages of Czech population). Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií, 2013, vol. 2013, No 3, p. 48-54. ISSN 1802-7679.
 25. 2012

 26. CACEK, Jan, Richard ADAMÍK and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Funkční trénink (Functional training). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. p. 56-59, 4 pp. ISSN 0323-1364.
 27. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL and Pavel GRASGRUBER. The immediate effect of the application static and dynamic stretching on runnning economy. In Athletics 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6015-9.
 28. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ and Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. In International scientific conference. 2012.
 29. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ and Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. Gymnasium, 2012, vol. 13, No 2, p. 193-199. ISSN 1453-0201.
 30. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA and Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the Czech population according to different normative criteria. 2012. ISSN 2069-2269.
 31. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL and Pavel GRASGRUBER. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu (The immediate effect of the application static and dynamic stretching on runnning economy). In KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2012. p. 135-141, 7 pp. ISBN 978-80-210-6016-6.
 32. 2011

 33. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Tomáš KALINA and Radek MASAŘ. Analýza přijímacích zkoušek z atletiky na FSpS Brno za období 2009 – 2011 (Analysis of practical entrance examination FSpS Brno from 2009 to 2011). In Dušana Čierna. Atletika 2011 : vedecký zborník. 1. vyd. Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 126-132, 7 pp. ISBN 978-80-89257-37-9.
 34. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Tomáš KALINA, Richard ADAMÍK, Radek MASAŘ, Eva PAJEROVÁ and Andrea ROSENBERKOVÁ. Aplikace statického a dynamického strečinku (Application of static and dynamic stretching). 2011.
 35. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika na ZŠ a SŠ. Textová opora ke kurzu (Athletics at secondary and high school. Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 21 pp. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5632-9.
 36. CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra (The effect of the application of static and dynamic stretching on Running economy and core temperature). In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 14 - 18, 197 pp. ISBN 978-80-89257-37-9.
 37. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Jan PAŘÍK. Materiálně - technické podmínky pro výuku tělesné výchovy na středních školách v okrese Kolín (Material and Technical Condition for Physical Education Teaching on Secondary Schools in Region Kolín). In Verbum. Telesná výchova a šport na školách. 1. vyd. Ružomberok: Katolická Univerzita Ružomberok, PdF, KTVŠ, 2011. p. 48 - 58, 75 pp. ISBN 978-80-8084-733-3.
 38. CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Pavel GRASGRUBER and Zuzana HLAVOŇOVÁ. The effect of the application of static and dynamic stretching on selected respiratory parameters during running performance. Studia sportiva, Brno: Masarykova Univerzita, 2011, vol. 5, No 3, p. 73 - 76. ISSN 1802-7679.
 39. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Petr STAREC. Trénink mladých vytrvalců v Evropě (Anglie/1). 1. vyd. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2011. 65 pp. Atletika, časopis Českého atletického svazu, č. 2. ISSN 0323-1364.
 40. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK and Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců (The Effect of accute aplication of static and dynamic stretching on jumping skills). In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 102-107, 197 pp. ISBN 978-80-89257-37-9.
 41. 2010

 42. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK and Lucie MLEJNKOVÁ. Bloková versus klasická periodizace (III. díl - periodizace sportovního tréninku) (Block versus traditional periodization). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010, vol. 62, No 3, p. 54 - 57. ISSN 0323-1364.
 43. CACEK, Jan, Lucie MLEJNKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Josef MICHÁLEK. Periodizace sportovního tréninku (II. díl) (Periodization of sport training (part II)). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010.
 44. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA and Lukáš LÍPA. Porovnání vybraných parametrů vybraných skokanů do dálky (Comparision of Chosen Parameters of The Best Czech Long Jumpers). In Jitka Vindušková. Atletika 2010. Praha: FTVS UK, 2010. p. 72-78. ISBN 978-80-86317-80-9.
 45. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA and Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů (Warm-up in the elite Czech soccer clubs). In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky, 2010. p. 144 - 150, 180 pp. ISBN 978-80-86317-80-9.
 46. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Pavel KORVAS. Řízení, periodizace a plánování tréninku (I. díl, řízení sportovního tréninku) (Management, planning and periodization of sports training (Part I, Management of sports training)). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010.
 47. 2009

 48. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Aktuální trendy v silovém tréninku dětí a mládeže (Current trends in strenght training of children and youth). Atletika, Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 2009, No 8, p. 27-29. ISSN 0323-1364.
 49. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK and Zuzana HLAVOŇOVÁ. Cooling down (vyklusání a protažení) (Cooling down (jogging and stretching)). Atletika, Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 7, p. 27-28. ISSN 0323-1364.
 50. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Josef MICHÁLEK. Intervalový trénink včera a dnes (1. díl) (Interval training yesterday and today (1. part)). Atletika, Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 11, p. 25-26. ISSN 0323-1364.
 51. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Jiří ŠMITÁK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Sledování vybraných faktorů u 3 ultramaratónců v běhu na 48 hodin v hale (Monitoring of selected factors of 3 ultramarathon runners running during 48 hours indoor event). In Ivan Čilík et al.. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. p. 59-67. ISBN 978-80-8083-889-8.
 52. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ and Milena STRACHOVÁ. Specifika silového tréninku žen (Specifics of strength training for women). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 10, p. 25 - 27. ISSN 0323-1364.
 53. CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m (Development of olympic performances on 800m and 1500m run). In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. p. 48 - 58, 367 pp. ISBN 978-80-8083-889-8.
 54. CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 m a 1500 m (Development of Olympic performance at the course of 800 m and 1500 m). In Ivan Čilík et al.. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. p. 48-58. ISBN 978-80-8083-889-8.
 55. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Josef MICHÁLEK. Warm up "Quo vadis". Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 5, p. 22-24. ISSN 0323-1364.
 56. 2008

 57. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Jiří ŠMITÁK. Analýza výkonnosti v běhu na 48 hodin v hale (Performance analysis in a 48 hour indoors run). In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. p. 57-61, 231 pp. ISBN 978-80-8094-373-8.
 58. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ and Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení (Diferences in lactate concentration after 60 sec. maximal running and cycling activity). In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. p. 93-100, 231 pp. ISBN 978-80-8094-373-8.
 59. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK and Adam VRBECKÝ. Trénink koordinace (obratnosti) - praktické aplikace (Coordination traininig (skill) - practical aplication). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, vol. 60, No 11, p. 23-25. ISSN 0323-1364.
 60. 2006

 61. CACEK, Jan, Josef CACEK, Petr VODÁK, Milena STRACHOVÁ, Marián VANDERKA, Hana BUBNÍKOVÁ, Josef KOPŘIVA, Petr STAREC, Jan ONDRÁČEK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Aleš BOREK and Josef KOTLÍK. Tréninkový deník sportovce (TreDen Sp 1.0) (Training diary for athlet (TreDen Sp 1.0)). 2006.
 62. 2004

 63. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Petr KOTYZA and Josef MICHÁLEK. Diference ukazatele vytrvalostních schopností u běžců na středních a dlouhých tratích (Diferences index of endurance ability of middle and long distance runners). In Atletika 2004. 2004. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Meteja Bela v Banskej Bystrici, 2004. p. 33-39, 317 pp. ISBN 80-8083-007-X.
Display details
Displayed: 23. 4. 2019 16:24