Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. FRIESSOVÁ, Tereza, Alena LANGAUFOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Natália BEHARKOVÁ, Tereza VRBOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ a Andrea POKORNÁ. Methods and approaches for developing plain language versions of guidelines recommendations: Scoping review protocol. JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE. HOBOKEN: WILEY, 2024, 3 s. ISSN 1356-1294. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jep.14075.
  2. POKORNÁ, Andrea, Natália BEHARKOVÁ, Dana DOLANOVÁ a Alena LANGAUFOVÁ. Plain language recommendations: the guidelines for their development and benefits for lay population and increasing the health literacy. In 5 th International Conference of PhD Students of the Nursing Study Program. 2024.

  2023

  1. FRIESSOVÁ, Tereza, Alena LANGAUFOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Natália BEHARKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Laická doporučení - současná úroveň poznání. In IX. ročník konference RANDE. 2023. ISSN 2336-2790.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
  3. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
  4. SAIBERTOVÁ, Simona, Natália BEHARKOVÁ a Andrea MENŠÍKOVÁ. Význam edukace hygieny rukou v prevenci přenosu infekcí. In SNEH. XXIX. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21101/hygiena.b0122.

  2022

  1. BEHARKOVÁ, Natália. Didaktika sociální interakce v intenzivní péči. MEDSOFT 2022, první. Praha: Creative Connections s. r. o., 2022, s. 4-7, 73 s. ISBN 978-80-906752-3-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35191/medsoft_2022_1_34_4_7.
  2. BEHARKOVÁ, Natália. Didaktika sociální interakce v intenzivní péči. In Konference MEFANET 2022 15. konference lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR. 2022.
  3. BAYRAM, Aysun, Andrea POKORNÁ, Sabina LICEN, Natália BEHARKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Radka WILHELMOVÁ, Mirko PROSEN, Igor KARNJUS, Barbora BUCHTOVÁ a Alvisa PALESE. Financial competencies as investigated in the nursing field: Findings of a scoping review. Journal of Nursing Management. Hoboken: WILEY, 2022, roč. 30, č. 7, s. 2801-2810. ISSN 0966-0429. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jonm.13671.
  4. BEHARKOVÁ, Natália, Edita PEŠÁKOVÁ a Patrik MICA. Inovativní přístupy ve výuce vybraných předmětů studijního programu Intenzivní péče. In XIV. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ - NLZP sekce - posterová sekce. 2022.
  5. BEHARKOVÁ, Natália, Simona SAIBERTOVÁ, Andrea POKORNÁ a Zdeňka CHALABALOVÁ. The benefit of lateral tilting beds in Intensive Care Unit. In EPUAP 2022. 22nd Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. 2022.
  6. BEHARKOVÁ, Natália, Martina MYNÁŘOVÁ a Andrea POKORNÁ. The knowledge of nurses in caring for a morbidly obese patient in intensive care -- a questionnaire survey. In EPUAP 2022. 22nd Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. 2022.

  2019

  1. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Basics of Nursing Practices and Interventions (2nd updated and expanded edition). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 2nd updated and expanded edition. ISBN 978-80-210-9315-7.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
  3. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
  4. BENEŠOVÁ, Adriana a Natália BEHARKOVÁ. Motivace pacientů k podstoupení léčby vysokými dávkami vitamínu C. Online. In Jana Jurkovičová; Zuzana Štefániková. Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 135-145. ISBN 978-80-223-4742-6.
  5. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9314-0.
  6. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.
  7. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.

  2018

  1. BENEŠOVÁ, Adriana a Natália BEHARKOVÁ. Motivace pacientů k podstoupení léčby vysokými dávkami vitamínu C. In XXVI. Vedecko-odborná konference Životné podmienky a zdravie. 2018.

  2016

  1. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.
  2. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8608-1.
  3. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.

  2014

  1. BEHARKOVÁ, Natália. Multikultura ve zdravotnictví. In Komunikace a multikultura ve zdravotnictví. 2014.
  2. VAŇÁČKOVÁ, Iva, Natália BEHARKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Názory cizinců na proces poskytování ošetřovatelské péče v České republice. In doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2014, s. 44. ISBN 978-80-86793-32-0.
  3. BEHARKOVÁ, Natália, Rastislav BEHARKA a Renata GAILLYOVÁ. Role ošetřovatelství v lékařské genetice. 2014.
  4. GREBÍKOVÁ, Magdalena a Natália BEHARKOVÁ. Saturace spirituálních potřeb v nemocnici. In Mezinárodnímu sympoziu: Věda a výzkum v ošetřovatelství, 2014. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
  5. BEHARKOVÁ, Natália a Magdalena GREBÍKOVÁ. SPIRITUAL NEEDS SATURATION IN THE HOSPITAL. 2014. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 23-34, 281 s. ISBN 978-80-7013-574-7.
  6. STRAKOVÁ, Jana a Natália BEHARKOVÁ. Témata závěrečných prací na Katedře ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita. In Sborník k Mezinárodnímu sympoziu: Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
  7. STRAKOVÁ, Jana a Natália BEHARKOVÁ. The Topics of Bacherol Theses at The Department of Nursing, Faculty of Medicine, Masaryk University. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 212-217. ISBN 978-80-7013-574-7.
  8. STELMAŠČUKOVÁ, Jana a Natália BEHARKOVÁ. UKRAINIANS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR KNOWLEDGE OF FIRST AID. 2014. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 197-211, 281 s. ISBN 978-80-7013-574-7.
  9. STELMAŠČUKOVÁ, Jana a Natália BEHARKOVÁ. Ukrajinci v České republice a jejich znalosti v oblasti první pomoci. In Mezinárodnímu sympoziu: Věda a výzkum v ošetřovatelství, 2014. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
  10. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Alena POSPÍŠILOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Natália BEHARKOVÁ, Zdeňka SURÁ, Hana PINKAVOVÁ, Jana DVOŘÁKOVÁ a Tereza POLZER. Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.

  2012

  1. BEHARKOVÁ, Natália. Postoj matek k vlastnímu zdraví. In doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc, MUDr. Zuzana Štefániková, CSc. Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012, s. 372-378. ISBN 978-80-7159-211-2.

  2010

  1. BEHARKOVÁ, Natália. SKÚSENOSTI S POSKYTOVANÍM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O RÓMSKEHO PACIENTA/KLIENTA. In 5. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2010, s. 9 - 12. ISBN 978-80-7013-514-3.
  2. BEHARKOVÁ, Natália a Ada TRŽILOVÁ. UPLATNĚNÍ TRANSKULTURNÍHO PŘÍSTUPU V AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. Profese On-line. Brno: Profesní odborová unie zdravotnic. prac., 2010, roč. 3, č. 1, s. 14 - 29. ISSN 1803-4330.
  3. BEHARKOVÁ, Natália. Vplyv matiek na zdravie svojich detí. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010, s. 477-479. ISBN 978-80-7159-176-4.
  4. BEHARKOVÁ, Natália a Ada TRŽILOVÁ. Zdravotní péče o cizince v zařízení pro zajištění cizinců - Poštorná. Profese On-line. Brno: Profesní odborová unie zdravotnic. prac., 2010, roč. 3, č. 1, s. 55-66. ISSN 1803-4330.
  5. MENŠÍKOVÁ, Andrea a Natália BEHARKOVÁ. Život pacientů s celiakií. Ošetřovatelství a porodní asistence. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2010, roč. 1, č. 4, s. 139-144. ISSN 1804-2740.

  2009

  1. BEHARKOVÁ, Natália. Metodologické přístupy transkulturní výchovy v ošetřovatelství. In Nové trendy v ošetřovatelské péči. Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009, s. 6 - 8. ISBN 978-80-7013-490.
  2. BEHARKOVÁ, Natália. Možnosti využívání "Evidence-Based" metod v multikulturní výchově všeobecných sester. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, 2009, roč. 5, č. 2, s. 30 - 31. ISSN 1801-1349.
  3. BEHARKOVÁ, Natália. Multikulturní ošetřovatelství – teorie pro praxi. IX. Vedecká konferencia pedagogických pracovníkov. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2009, s. 39 - 43. ISBN 978-80-89271-57-3.
  4. BEHARKOVÁ, Natália. PODMIENENOSŤ POSTOJOV RÓMSKEHO ETNIKA K ZDRAVIU A CHOROBE – ÚLOHA TRANSKULTÚRNEHO PRÍSTUPU PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI. In Životné podmienky a zdravie, Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009, s. 264 - 269. ISBN 978-80-7159-173-3.
  5. BEHARKOVÁ, Natália. Vplyv matiek na zdravie podporujúce správanie dieťaťa. In 5. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Anotace Škola a zdraví pro 21. století výzkumný záměr MSM0021622421, 24. - 26. srpna 2009, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
  6. TRŽILOVÁ, Ada a Natália BEHARKOVÁ. Zhodnocení poskytované zdravotnické péče o klienty v zařízení pro zajištění cizinců - Poštorná. Profese on-line. Brno: Profesní odborová unie zdravotnic. prac., 2009, roč. 2, č. 3, s. 167-175. ISSN 1803-4330.

  2006

  1. BEHARKOVÁ, Natália a Andrea POKORNÁ. Je oprávněné volání po vysokoškolsky vzdělaných sestrách v praxi? Diagnóza v ošetřovatelství. 2006, roč. 1/2006, č. 1, s. 4-5. ISSN 1801-1349.
  2. POKORNÁ, Andrea a Natália BEHARKOVÁ. Zájem o sestry s vysokoškolským vzděláním praxi - uměle vytvořený problém či skutečná potřeba. In Trendy v ošetřovatelství IV. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, s. 200-206, 6 s. ISBN 80-7368-182-X.
  3. POKORNÁ, Andrea a Natália BEHARKOVÁ. Zájem o sestry s vysokoškolským vzděláním v praxi - uměle vytvořený problém či skutečná potřeba. In V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, s. 192-196, 6 s.

  2004

  1. BEHARKOVÁ, Natália. Kvalita života. In Nové trendy v ošetřovatelství III. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí III. jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice, 2004, s. 24 - 27. ISBN 80-7040-705-0.
  2. BEHARKOVÁ, Natália. Kvalita života starých ľudí z pohľadu ošetrovateľstva. Geriatria. Bratislava: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť SLS, 2004, X, č. 4, s. 155-158. ISSN 1335-1850.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 03:51