Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Basics of Nursing Practices and Interventions (2nd updated and expanded edition). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 2nd updated and expanded edition. ISBN 978-80-210-9315-7.
 2. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
 3. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
 4. BENEŠOVÁ, Adriana a Natália BEHARKOVÁ. Motivace pacientů k podstoupení léčby vysokými dávkami vitamínu C. In Jana Jurkovičová; Zuzana Štefániková. Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 135-145. ISBN 978-80-223-4742-6.
 5. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9314-0.
 6. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.
 7. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.
 8. 2018

 9. BENEŠOVÁ, Adriana a Natália BEHARKOVÁ. Motivace pacientů k podstoupení léčby vysokými dávkami vitamínu C. In XXVI. Vedecko-odborná konference Životné podmienky a zdravie. 2018.
 10. 2016

 11. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.
 12. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8608-1.
 13. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.
 14. 2014

 15. BEHARKOVÁ, Natália. Multikultura ve zdravotnictví. In Komunikace a multikultura ve zdravotnictví. 2014.
 16. VAŇÁČKOVÁ, Iva, Natália BEHARKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Názory cizinců na proces poskytování ošetřovatelské péče v České republice. In doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2014. s. 44. ISBN 978-80-86793-32-0.
 17. BEHARKOVÁ, Natália, Rastislav BEHARKA a Renata GAILLYOVÁ. Role ošetřovatelství v lékařské genetice. 2014.
 18. GREBÍKOVÁ, Magdalena a Natália BEHARKOVÁ. Saturace spirituálních potřeb v nemocnici. In Mezinárodnímu sympoziu: Věda a výzkum v ošetřovatelství, 2014. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
 19. BEHARKOVÁ, Natália a Magdalena GREBÍKOVÁ. SPIRITUAL NEEDS SATURATION IN THE HOSPITAL. 2014. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 23-34, 281 s. ISBN 978-80-7013-574-7.
 20. STRAKOVÁ, Jana a Natália BEHARKOVÁ. Témata závěrečných prací na Katedře ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita. In Sborník k Mezinárodnímu sympoziu: Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
 21. STRAKOVÁ, Jana a Natália BEHARKOVÁ. The Topics of Bacherol Theses at The Department of Nursing, Faculty of Medicine, Masaryk University. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 212-217. ISBN 978-80-7013-574-7.
 22. STELMAŠČUKOVÁ, Jana a Natália BEHARKOVÁ. UKRAINIANS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR KNOWLEDGE OF FIRST AID. 2014. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 197-211, 281 s. ISBN 978-80-7013-574-7.
 23. STELMAŠČUKOVÁ, Jana a Natália BEHARKOVÁ. Ukrajinci v České republice a jejich znalosti v oblasti první pomoci. In Mezinárodnímu sympoziu: Věda a výzkum v ošetřovatelství, 2014. 2014. ISBN 978-80-7013-570-9.
 24. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Alena POSPÍŠILOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Natália BEHARKOVÁ, Zdeňka SURÁ, Hana PINKAVOVÁ, Jana DVOŘÁKOVÁ a Tereza POLZER. Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
 25. 2012

 26. BEHARKOVÁ, Natália. Postoj matek k vlastnímu zdraví. In doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc, MUDr. Zuzana Štefániková, CSc. Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. s. 372-378. ISBN 978-80-7159-211-2.
 27. 2010

 28. BEHARKOVÁ, Natália. SKÚSENOSTI S POSKYTOVANÍM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O RÓMSKEHO PACIENTA/KLIENTA. In 5. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2010. s. 9 - 12. ISBN 978-80-7013-514-3.
 29. BEHARKOVÁ, Natália a Ada TRŽILOVÁ. UPLATNĚNÍ TRANSKULTURNÍHO PŘÍSTUPU V AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. Profese On-line. Brno: Profesní odborová unie zdravotnic. prac., 2010, roč. 3, č. 1, s. 14 - 29. ISSN 1803-4330.
 30. BEHARKOVÁ, Natália. Vplyv matiek na zdravie svojich detí. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. s. 477-479. ISBN 978-80-7159-176-4.
 31. BEHARKOVÁ, Natália a Ada TRŽILOVÁ. Zdravotní péče o cizince v zařízení pro zajištění cizinců - Poštorná. Profese On-line. Brno: Profesní odborová unie zdravotnic. prac., 2010, roč. 3, č. 1, s. 55-66. ISSN 1803-4330.
 32. MENŠÍKOVÁ, Andrea a Natália BEHARKOVÁ. Život pacientů s celiakií. Ošetřovatelství a porodní asistence. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2010, roč. 1, č. 4, s. 139-144. ISSN 1804-2740.
 33. 2009

 34. BEHARKOVÁ, Natália. Metodologické přístupy transkulturní výchovy v ošetřovatelství. In Nové trendy v ošetřovatelské péči. Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. s. 6 - 8. ISBN 978-80-7013-490.
 35. BEHARKOVÁ, Natália. Možnosti využívání "Evidence-Based" metod v multikulturní výchově všeobecných sester. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, 2009, roč. 5, č. 2, s. 30 - 31. ISSN 1801-1349.
 36. BEHARKOVÁ, Natália. Multikulturní ošetřovatelství – teorie pro praxi. IX. Vedecká konferencia pedagogických pracovníkov. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2009. s. 39 - 43. ISBN 978-80-89271-57-3.
 37. BEHARKOVÁ, Natália. PODMIENENOSŤ POSTOJOV RÓMSKEHO ETNIKA K ZDRAVIU A CHOROBE – ÚLOHA TRANSKULTÚRNEHO PRÍSTUPU PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI. In Životné podmienky a zdravie, Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. s. 264 - 269. ISBN 978-80-7159-173-3.
 38. BEHARKOVÁ, Natália. Vplyv matiek na zdravie podporujúce správanie dieťaťa. In 5. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Anotace Škola a zdraví pro 21. století výzkumný záměr MSM0021622421, 24. - 26. srpna 2009, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 39. TRŽILOVÁ, Ada a Natália BEHARKOVÁ. Zhodnocení poskytované zdravotnické péče o klienty v zařízení pro zajištění cizinců - Poštorná. Profese on-line. Brno: Profesní odborová unie zdravotnic. prac., 2009, roč. 2, č. 3, s. 167-175. ISSN 1803-4330.
 40. 2006

 41. BEHARKOVÁ, Natália a Andrea POKORNÁ. Je oprávněné volání po vysokoškolsky vzdělaných sestrách v praxi? Diagnóza v ošetřovatelství. 2006, roč. 1/2006, č. 1, s. 4-5. ISSN 1801-1349.
 42. POKORNÁ, Andrea a Natália BEHARKOVÁ. Zájem o sestry s vysokoškolským vzděláním praxi - uměle vytvořený problém či skutečná potřeba. In Trendy v ošetřovatelství IV. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 200-206, 6 s. ISBN 80-7368-182-X.
 43. POKORNÁ, Andrea a Natália BEHARKOVÁ. Zájem o sestry s vysokoškolským vzděláním v praxi - uměle vytvořený problém či skutečná potřeba. In V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 192-196, 6 s.
 44. 2004

 45. BEHARKOVÁ, Natália. Kvalita života. In Nové trendy v ošetřovatelství III. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí III. jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice, 2004. s. 24 - 27. ISBN 80-7040-705-0.
 46. BEHARKOVÁ, Natália. Kvalita života starých ľudí z pohľadu ošetrovateľstva. Geriatria. Bratislava: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť SLS, 2004, X, č. 4, s. 155-158. ISSN 1335-1850.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 1. 2022 22:51