Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. CZUBINSKI, Jaroslaw, Monika KUBÍČKOVÁ, Kamil SZPOTKOWSKI a Jan KOMÁREK. pH-Dependent oligomerisation of γ-conglutin: A key element to understand its molecular mechanism of action. Food Hydrocolloids. Oxford: Elsevier Science, 2024, roč. 147, A, s. 1-12. ISSN 0268-005X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109386.

  2022

  1. HOUSER, Josef, Monika KUBÍČKOVÁ, Eva FUJDIAROVÁ, Jana KOSOUROVÁ, Jan KOMÁREK a Michaela WIMMEROVÁ. Methods for characterization of biomolecules at BIC Core facility, CEITEC MU. In XVIII Discussions in Structural Molecular Biology and 5th User Meeting of the Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology. 2022. ISSN 1211-5894.
  2. HOUSER, Josef, Jana KOSOUROVÁ, Monika KUBÍČKOVÁ, Eva PAULENOVÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Novel buffer screen for biomolecular characterization. In 1st MOSBRI Scientific Conference. 2022.

  2021

  1. HOUSER, Josef, Jana KOSOUROVÁ, Monika KUBÍČKOVÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Development of 48-condition buffer screen for protein stability assessment. In XXVI. Annual Congress of Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Austrian and German Biochemical Section. 2021. ISBN 978-80-907779-1-0.
  2. HOUSER, Josef, Jana KOSOUROVÁ, Monika KUBÍČKOVÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Development of 48-condition buffer screen for protein stability assessment. European Biophysics Journal With Biophysics Letters. NEW YORK: SPRINGER, 2021, roč. 50, 3-4, s. 461-471. ISSN 0175-7571. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00249-021-01497-6.
  3. HOFROVÁ, Alena, Petr LOUŠA, Monika KUBÍČKOVÁ, Jozef HRITZ, Tomáš OTAŠEVIČ, Martin REPKO, Andrea KNIGHT a Martin PISKÁČEK. Universal two-point interaction of mediator KIX with 9aaTAD activation domains. Journal of cellular biochemistry. Hoboken (USA): WILEY-BLACKWELL, 2021, roč. 122, č. 10, s. 1544-1555. ISSN 0730-2312. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/jcb.30075.

  2020

  1. KRALOVICOVA, J., I. BOROVSKA, Monika KUBÍČKOVÁ, Peter LUKAVSKY a I. VORECHOVSKY. Cancer-Associated Substitutions in RNA Recognition Motifs of PUF60 and U2AF65 Reveal Residues Required for Correct Folding and 3 ' Splice-Site Selection. Cancers. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 7, s. 1865-1883. ISSN 2072-6694. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/cancers12071865.
  2. HOUSER, Josef, Monika KUBÍČKOVÁ, Eva PAULENOVÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Combination of biophysical techniques for protein characterization – a case study of Aspergillus fumigatus lectin. In XX. Workshop of biophysical chemists and electrochemists. 2020. ISBN 978-80-210-9655-4.
  3. WIMMEROVÁ, Michaela, Monika KUBÍČKOVÁ a Jiří NOVÁČEK. Instruct-ERIC and ARBRE-MOBIEU Workshop: Analysis and Optimization of Sample Quality for Cryo-electron Microscopy and Other Structural Techniques. 2020.
  4. HOUSER, Josef, Monika KUBÍČKOVÁ, Eva FUJDIAROVÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Methods for biomolecular interaction analysis at BIC Core Facility, CEITEC MU. In 4th Arbre Mobieu Plenary Meeting. 2020.
  5. YADAV, Deepak Kumar, Dagmar ZIGÁČKOVÁ, Maria ZLOBINA, Tomáš KLUMPLER, Christelle BEAUMONT, Monika KUBÍČKOVÁ, Štěpánka VAŇÁČOVÁ a Peter LUKAVSKY. Staufen1 reads out structure and sequence features in ARF1 dsRNA for target recognition. Nucleic acids research. Oxford: Oxford University Press, 2020, roč. 48, č. 4, s. 2091-2106. ISSN 0305-1048. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/nar/gkz1163.

  2019

  1. YADAV, Deepak Kumar, Dagmar ZIGÁČKOVÁ, Maria ZLOBINA, Tomáš KLUMPLER, Christelle BEAUMONT, Monika KUBÍČKOVÁ, Štěpánka VAŇÁČOVÁ a Peter LUKAVSKY. Staufen1 reads out structure and sequence features in ARF1 dsRNA for target recognition. In FEBS Congress 2019. 2019. ISSN 2211-5463.

  2011

  1. VINARSKÝ, Vladimír, Dáša DOLEŽALOVÁ, Jan KŘIVÁNEK, Tomáš BÁRTA, Zuzana HOLUBCOVÁ, Monika KUBÍČKOVÁ, Petr DVOŘÁK, Ladislav ANDĚRA a Aleš HAMPL. Death receptors expression and resistance to trail-induced apoptosis in human embryonic stem cells and their differentiated derivatives. In ISSCR 9th Annual Meeting, Toronto, Canada, 15.-18.6.2011. 2011.
  2. BÁRTA, Tomáš, Josef JAROŠ, Vladimír VINARSKÝ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Zuzana HOLUBCOVÁ, Monika KUBÍČKOVÁ, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Komplex CDK2/Cyklin B a jeho možná úloha v lidských embryonálních kmenových buňkách. In Chemické listy, vol. 105, no. 5, p. 389. 2011. ISSN 0009-2770.
  3. DOLEŽALOVÁ, Dáša, Marek MRÁZ, Tomáš BÁRTA, Vladimír VINARSKÝ, Zuzana HOLUBCOVÁ, Monika KUBÍČKOVÁ, Josef JAROŠ, Petr DVOŘÁK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Aleš HAMPL. Role microRNA v regulaci odpovědi na poškození DNA u lidských embryonálních kmenových buněk. In Chemické listy, vol. 105 (5), 321-436 (2011). 2011. ISSN 0009-2770.

  2010

  1. KAVAN, Daniel, Monika KUBÍČKOVÁ, Jan BILÝ, Ondřej VANĚK, Kateřina HOFBAUEROVÁ, Mrázek HYNEK, Rozbeský DANIEL, Bojarová PAVLA, Vladimír KŘEN, Lukáš ŽÍDEK, Vladimír SKLENÁŘ a Karel BEZOUŠKA. Cooperativity between subunits is essential for high affinity binding of N-acetylhexosamines to dimeric soluble and dimeric cellular forms of human CD69. Biochemistry. Washington, USA: American Chemical Society, 2010, roč. 49, č. 19, s. 4060-4067. ISSN 0006-2960.
  2. KOVALOVÁ, Anna, Miroslav LEDVINA, David ŠAMAN, Daniel ZYKA, Monika KUBÍČKOVÁ, Lukáš ŽÍDEK, Vladimír SKLENÁŘ, Petr POMPACH, Daniel KAVAN, Jan BILÝ, Ondřej VANĚK, Zuzana KUBÍNKOVÁ, Markéta VANČUROVÁ, Mária ANTOLÍKOVÁ, Zuzana LEJSKOVÁ, Hynek MRÁZEK, Daniel ROZBESKÝ, Kateřina HOFBAUEROVÁ, Vladimír KŘEN a Karel BEZOUŠKA. Synthetic N-acetylglucosamine based fully branched tetrasaccharide, a mimetic of the endogenous ligand for CD69, activates CD69+ NK cells and killer lymphocytes upon dimerization via a hydrophilic flexible linker. Journal of Medicinal Chemistry. USA: American Chemical Society, 2010, roč. 53, č. 10, s. 4050-4065. ISSN 0022-2623.
  3. ŠALINGOVÁ, Barbara, Monika KUBÍČKOVÁ, P. KONÍK a Aleš HAMPL. The role of Cdk5 in Human Embryonic Stem Cells. In International Workshop Advances in Molecular and Cancer Biology, Brno, 11.-12.11.2010. 2010. ISBN 978-80-210-5312-0.

  2009

  1. MOTÁČKOVÁ, Veronika, Monika KUBÍČKOVÁ, Milan KOŽÍŠEK, Klára GRANTZ ŠAŠKOVÁ, Martin ŠVEC, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. Backbone 1H, 13C, and 15N NMR assignment for the inactive form of the retroviral protease of the murine intracisternal A-type particle, inMIA-14 PR. Biomolecular NMR Assignments. Netherlands: Springer Netherlands, 2009, roč. 3, č. 2, s. 261-264. ISSN 1874-2718.

  2008

  1. MOTÁČKOVÁ, Veronika, Monika KUBÍČKOVÁ, Martin ŠVEC, Milan KOŽÍŠEK, Lukáš ŽÍDEK, Jan KONVALINKA a Vladimír SKLENÁŘ. NMR study of a single-stranded DNA binding to the C-terminal domain of the protease from murine intracisternal A-type particle. In XXIII International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems San Diego. 2008.

  2005

  1. NÁLEZKOVÁ, Monika, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. NMR Study of Protein CD69. In Strukturni biofyzika makromolekul. Czech Republic: MU, 2005, s. 13.
  2. NÁLEZKOVÁ, Monika, Arjan DE GROOT, Marcus GRAF, Pierre GANS a Laurence BLANCHARD. Overexpression and purification of Pyrococcus abyssi phosphopantetheine adenylyltransferase from and optimized synthetic gene for NMR studies. Protein Expression and Purification. Elsevier, 2005, roč. 39, č. 2, s. 296-306, 10 s. ISSN 1046-5928.

  2000

  1. FALTÝSKOVÁ, Eva, Monika NÁLEZKOVÁ, René KIZEK a Libuše TRNKOVÁ. Elektrochemická studie DNA na pevných elektrodách. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000, s. 48-49. ISBN 80-210-2266-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 08:17