Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KUCHYŇKOVÁ, Petra, Martin JIRUŠEK a Jan HOLZER. Russia in the discourse of Czech presidents (Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman). In 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association. 2018.
 2. JIRUŠEK, Martin a Petra KUCHYŇKOVÁ. The Conduct of Gazprom in Central and Eastern Europe : A Tool of the Kremlin, or Just an Adaptable Player? East European Politics and Societies, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, roč. 32, č. 4, s. 818-844. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325417745128.
 3. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Martin JIRUŠEK. The Conduct of Gazprom in Central and Eastern Europe: A Tool of the Kremlin, or Just an Adaptable Player? In ECPR General Conference, Universität Hamburg 2018. 2018.
 4. 2017

 5. HAVLÍK, Vratislav a Petra KUCHYŇKOVÁ. Cities and Regions in Competition? Negotiations for the 2014-2020 Programming Period in the Czech Republic. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2017, roč. 2017, 50E, s. 90-109. ISSN 1842-2845. doi:10.24193/tras.2017.0006.
 6. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Ruské aktivity v energetickém sektoru ČR. "Business as usual“, nebo geopolitická hra? In Rusko a střední Evropa : Rozdílné zájmy, nebo prostor ke spolupráci? 2017.
 7. KUCHYŇKOVÁ, Petra. The Conduct of Gazprom in Central and Eastern Europe : A Tool of the Kremlin, or Just an Adaptable Player? In XIV Warsaw East European Conference 2017. 2017.
 8. 2015

 9. KUCHYŇKOVÁ, Petra, Petr KRATOCHVÍL a Boris SHMELEV. Czech-Russian Relations 1989-2012. In Andrei Zagorski. Russia and East Central Europe after the Cold War. A Fundamentally Transformed Relationship. Prague: Human Rights Publishers, 2015. s. 95-134, 39 s. ISBN 978-80-903523-9-1.
 10. HAVLÍK, Vratislav a Petra KUCHYŇKOVÁ. Kraje a města ve víceúrovňovém vládnutí EU: konkurenční zájmy? 2015.
 11. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In Česká zahraniční politika v roce 2014. 2015. ISBN 978-80-87558-22-5.
 12. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Russia in Czech Foreign Policy. In Michal Kořan. Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2015. s. 154-173, 20 s. ISBN 978-80-87558-21-8.
 13. 2014

 14. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Aspekty ovlivňující prosazování zájmů a koaliční potenciál České republiky v Evropské uniii. In Výzvy pro novou Evropskou komisi. 2014.
 15. KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, Petra KUCHYŇKOVÁ, Anna LESHCHENKO a Martin JIRUŠEK. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 334 s. ISBN 978-80-210-6679-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6679-2014.
 16. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Zdeněk SYCHRA. EU jako regionální aktér: za hranice rozšiřování Unie. In Pitrová Markéta a kol.. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Munipress, 2014. s. 257-300, 44 s. Monografie, svazek č. 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 17. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Evropská unie jako promotér demokracie v blízkém okolí: případ východní Evropy. In Demokratizace a lidská práva. 2014.
 18. HAVLÍK, Vratislav a Petra KUCHYŇKOVÁ. Města v procesu tvorby unijní legislativy: ČR a SRN. In Nová tvář Evropské unie? Česko-německý den/Deutsch-tschechischer Tag. 2014.
 19. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Muni press, 2014. 379 s. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.
 20. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7777-5.
 21. 2013

 22. KANIOK, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Jak zkoumat koalice v Radě EU? Analýza výzkumných přístupů ke koaličnímu chování v Radě EU. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2013, XV, č. 4, s. 225-246. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.4.225.
 23. GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, Leona, Petr KANIOK, Petra KUCHYŇKOVÁ, Markéta PITROVÁ a Ondřej MOCEK. Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU. Hledání kompromisů, budování koalic v Evropské radě a Radě EU a spolupráce s ostatními institucemi EU. Neuveden: Neuveden, 2013. 91 s.
 24. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In Michal Kořan, Ondřej Ditrych. Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 18 s. Analýza ÚMV, 2013. ISBN 978-80-87558-12-6.
 25. 2012

 26. KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, Petra KUCHYŇKOVÁ a Anna LESHCHENKO. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 420 s. ISBN 978-80-210-6011-1.
 27. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Role energetiky v politice Medvěděvova Ruska ve vztahu k EU. In Lukáš Tichý. Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací: partnerství, nebo rivalita? Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2012. s. 30-57, 129 s. ISBN 978-80-86855-84-4.
 28. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In Česká zahraniční politika v roce 2011. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012. s. 137-154, 18 s. Analýza ÚMV. ISBN 978-80-87558-05-8.
 29. 2011

 30. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011. s. 154-169, 16 s. ISBN 978-80-86506-95-1.
 31. 2010

 32. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petra KUCHYŇKOVÁ a Anna LESHCHENKO. Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn - vliv na energetickou bezpečnost EU. Brno: IIPS, 2010. 62 s.
 33. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In Česká zahraniční politika v roce 2009. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISBN 978-80-86506-89-0.
 34. KRATOCHVÍL, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Czech Foreign Policy. In Czech Foreign Policy in 2007-2009: Analysis. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. s. 196-213, 17 s. ISBN 978-80-86506-90-6.
 35. 2009

 36. KRATOCHVÍL, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Between the Return to Europe and the Eastern Enticement: Czech Relations to Russia. In EU-Russian Relations and the Eastern Partnership. Central-East European. Budapest: Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, 2009. s. 61-85, 183 s. ISBN 978-963-301-530-8.
 37. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. s. 190-206, 16 s. Analýza ÚMV, č. 1. ISBN 978-80-86506-78-4.
 38. 2007

 39. DILBAZI, Eltay a Petra KUCHYŇKOVÁ. Evropská politika sousedství na jižním Kavkaze. In Kuchyňková, P. (ed; 2007),Priority ČR v Evropské politice sousedství - východní dimenze. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
 40. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Eltay DILBAZI. Evropská politika sousedství na jižním Kavkaze. In DILBAZI, Eltay. Priority ČR v Evropské politice sousedství - východní dimenze. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
 41. KRUTÍLEK, Ondřej a Petra KUCHYŇKOVÁ. Koncept evropeizace v kontextu přijímání sekundární legislativy Evropské unie na úrovni národního státu. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 179-200, 21 s. Ediční řada Výzkum, č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 42. HOLZER, Jan a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Era of B. Yeltsin: A Case Study of An Uncertain Regime. In Prague Perspectives II. A New Generation of Czech East European Studies. 1. vydání. Praha: National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2007. s. 277-308, 32 s. ISBN 978-80-7050-534-2.
 43. 2006

 44. LASÁK, Jan. Kazachstán. In ŠMÍD, Tomáš a Petra KUCHYŇKOVÁ. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 140 - 154, 15 s. ISBN 80-210-4171-4.
 45. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Paradigmata mezinárodní politické ekonomie. In KRPEC, Oldřich a Pavel PŠEJA. Mezinárodní politická ekonomie. Brno: IIPS, 2006. s. 21-49, 48 s. ISBN 80-210-4121-8.
 46. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Proměny působení ruského vlivu v postsovětském prostoru. In KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Brno, 2006. ISBN 80-210-4171-4.
 47. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Reforma společné zemědělské politiky: cíle české politiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-24, 17 s. Ediční řada Sborníky, svazek 29. ISBN 80-210-4076-9.
 48. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako aktér v postsovětském prostoru – víceúrovňová manifestace zájmů a nekončící příběh. In KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Brno: IIPS, 2006. ISBN 80-210-4171-4.
 49. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Brno: IIPS, 2006. ISBN 80-210-4171-4.
 50. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Utváření ruské zahraniční politiky po roce 1991 v postsovětském prostoru. In KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Brno: IIPS, 2006. ISBN 80-210-4171-4.
 51. 2005

 52. HOLZER, JAN - KUCHYŇKOVÁ, PETRA, Jan. Jelcinovo Rusko. Případová studie nejistého režimu. Středoevropské politické studie, Brno: MPU, 2005, VII., č. 4, s. 428-455. ISSN 1212-7817.
 53. HOLZER, Jan a Petra KUCHYŇKOVÁ. Jelcinovo Rusko: Případová studie nejistého režimu. Středoevropské politické studie, 2005, roč. 7, č. 4, s. 428-455. ISSN 1212-7817.
 54. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Kontrola zbrojení a odzbrojení - řešení, nebo problém sám o sobě? In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 9-14, 6 s. ISBN 80-210-3881-0.
 55. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Litva. Estonsko. Lotyšsko. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 197-274, 77 s. ISBN 80-7325-051-9.
 56. KONEČNÁ, Daniela a Petra KUCHYŇKOVÁ. Postpositivistické teoretické směry. In PŠEJA, Pavel. Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: IIPS, 2005. s. 94-128, 34 s. ISBN 80-210-3837-3.
 57. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Problémy a perspektivy procesu kontroly zbrojení a odzbrojování na prahu 21. století. In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 223-233, 11 s. ISBN 80-210-3881-0.
 58. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT). In KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojení. Marnost nad marnost? Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 131-162, 32 s. ISBN 80-210-3881-0.
 59. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. 235 s. Studie. ISBN 80-210-3881-0.
 60. 2003

 61. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Volby 2002 a jejich historicko-politické souvislosti z hlediska integrace Slovenska do EU. In ŠEDO, Jakub. Evropská otázka ve volebních kampaních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2003. 139 s.
 62. 2001

 63. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Administrativa Billa Clintona. In SUCHÝ, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2001. s. 33-87, 121 s. ISBN 80-210-2644-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 3. 2019 07:13