Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KARKANOVÁ, Michala, Radoslava UHMANNOVÁ, Jan BERÁNEK, Jitka SVAČINOVÁ, Eva VLKOVÁ, Oldřich CHRAPEK a Jan VICHR. DLOUHODOBÁ LÉČBA SEKUNDÁRNÍHO GLAUKOMU U UVEITIDY SPOJENÉ S FUCHSOVOU HETEROCHROMNÍ IRIDOCYCLITIDOU. In Pražské glaukomové dny 2023. 2023.
  2. KARKANOVÁ, Michala, Jan VICHR, Jakub TRHLÍK, Jitka SVAČINOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Oldřich CHRAPEK. Výsledky implantací Express 200 s použitím MMC na Oční klinice FN Brno. In XXXI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. ISBN 978-80-88347-16-3. 2023.

  2022

  1. KARKANOVÁ, Michala, Tereza NEUGEBAUEROVÁ, Jitka SVAČINOVÁ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Oldřich CHRAPEK. Dlouhodobá léčba sekundárního glaukomu u uveitidy spojené s juvenilní idiopatickou artritidou na posledním vidoucím oku. ISBN 978-80-88347-11-8. 2022.
  2. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Oldřich CHRAPEK. Chronická borelióza versus postboreliový syndrom - oční projevy. In XXX. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti Brno. ISBN 978-80-88347-11-8. 2022.

  2019

  1. HEISSIGEROVÁ, Jarmila, David CALLANAN, Marc DE SMET, Sunil K. SRIVASTAVA, Michala KARKANOVÁ, Olga GARCIA-GARCIA a Sibel KADAYIFCILAR. Efficacy and Safety of Sarilumab for Noninfectious Uveitis of Posterior Segment: Outcomes From the Phase 2 SATURN Trial. Ophthalmology. s. 1549-4713. ISSN 0161-6420. doi:10.1016/j.ophtha.2018.09.044. 2019.
  2. KARKANOVÁ, Michala a Jan BERÁNEK. Morbus Eales - kazuistika. In Brněnský oftalmologický seminář. 2019.
  3. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Oldřich CHRAPEK. White dot syndromes. In 15 th International Ocular Inflammation society Kaohsiung, Tchaiwan. 2019.

  2018

  1. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Chronické přední uveitidy - diferenciální diagnostika. In XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. ISBN 978-80-87562-80-2. 2018.
  2. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Tereza NEUGEBAUEROVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Komplikace chronické přední uveitidy při sarkoidóze. In Den uveitid. ISBN 978-80-905751-7-2. 2018.
  3. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. White dot syndromy. In 19. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN. ISBN 978-80-244-5290-6. 2018.

  2017

  1. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Daniela VYSLOUŽILOVÁ a Eva VLKOVÁ. Idiopatická retinální vaskulitida - kazuistika. In XXV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. ISBN 978-80-906205-6-8. 2017.
  2. KARKANOVÁ, Michala a Bedřich HRAZDÍRA. Tvrdé kontaktní čočky sklerálního typu - překlenout a chránit. In 8. Zirmův olomoucký diskuzní den. ISBN 978-80-244-5237-1. 2017.

  2016

  1. BERÁNEK, Jan, Michala KARKANOVÁ a Eva VLKOVÁ. Akutní pokles zrakové ostrosti u nově zjištěné okluzivní vaskulitidy - kazuistika. In Den uveitid 2016. ISBN 978-80-905751-6-5. 2016.
  2. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Méně částé zadní uveitidy – kazuistiky. In XXIV.výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Olomouc. ISBN 978-80-87562-56-7. 2016.
  3. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Oboustranná chronická panuveitida - kazuistika. In Den Uveitid 2016, Průhonice. ISBN 978-80-905751-6-5. 2016.
  4. KARKANOVÁ, Michala. Operace katarakty- ambulantně nebo za hospitalizace ? In Klinický seminář Oční kliniky FN Brno. 2016.
  5. HEISSIGEROVÁ, Jaroslava, Michala KARKANOVÁ, Eva ŘÍHOVÁ a O. SATURN STUDY. Sarilumab for non-infectious uveitis (SARILNIU): Results from the phase 2 SATURN study. In Euretina 2016, Copenhagen. 2016.
  6. BERÁNEK, Jan, Michala KARKANOVÁ a Eva VLKOVÁ. Vnitřní tečkovitá choroidopatie komplikovaná retrobulbární neuritidou boreliové etiologie s pozdějším rozvojem choroideální neovaskulární membrány - kazuistika. In XXIV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. ISBN 978-80-87562-56-7. 2016.
  7. KARKANOVÁ, Michala, Jan BERÁNEK, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Zadní choroiditida s rychlou progresí serózního odchlípení sítnice – kazuistika. In Den Uveitid 2016, Průhonice. ISBN 978-80-905751-6-5. 2016.

  2014

  1. KARKANOVÁ, Michala, Natália RYBÁROVÁ a Eva VLKOVÁ. Maskující syndromy-kazuistiky. In Den Uveitid. 2014.
  2. RYBÁROVÁ, Natália, Michala KARKANOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ a Eva VLKOVÁ. Současný výskyt panuveitidy v souvislosti s roztroušenou sklerózou a hemangiomu cévnatky - kazuistika. In Den Uveitid 2014. 2014.

  2013

  1. KARKANOVÁ, Michala, Marek MICHALEC, Hana DOŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Petr KOLÁŘ. Elektrická funkce makuly před a po PPV s peelingem MLI a plynnou tamponádou pro idiopatickou makulární díru - dlouhodobé výsledky. In XXI. Výroční sjezd ČOS ČLS JEP Brno. Hradec Králové: Hanzo Production, spol. s.r.o. s. 49-50. ISBN 978-80-905115-4-5. 2013.

  2012

  1. UHMANNOVÁ, Radoslava, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Michala KARKANOVÁ a Václav BARTL. Patologické změny duhovky a řasnatého tělíska - zhodnocení výsledků provedených iridektomií a iridocyklektomií. In GOUTAIB, Moussa. Sborník abstrakt XX. výročního sjezdu ČOS. Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: BOS org. s. 114-115, 118 s. ISBN 978-80-87562-05-5. 2012.

  2010

  1. KARKANOVÁ, Michala, Hana DOŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Petr KOLÁŘ. Elektrická funkce makuly před a po PPV s peelingem MLI a plynnou tamponádou pro idiopatickou makulární díru. In Sborník XVIII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. ISBN 978-80-904410-4-0. 2010.
  2. KARKANOVÁ, Michala, Veronika MATUŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Radoslava UHMANNOVÁ. Přínos ERG v časné diagnostice chlorochinové a hydroxychlorochinové makulopatie. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 2/66, č. 2, s. 62-66, 96 s. ISSN 1211-9059. 2010.
  3. KARKANOVÁ, Michala, Veronika MATUŠKOVÁ, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Přínos ERG v časné diagnostice chlorochinové a hydroxychlorochinové makulopatie. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 66,2010, č. 2, s. 62-66, 96 s. ISSN 1211-9059. 2010.
  4. KARKANOVÁ, Michala, Eva VLKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ a Petr KOLÁŘ. Vliv operace idiopatické makulární díry s peelingem MLI a plynnou tamponádou na elektrickou funkci sítnice. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 2/66, č. 2, s. 84-88, 91 s. ISSN 1211-9059. 2010.

  2009

  1. KARKANOVÁ, Michala, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Mikroperimetrie - moderní diagnostika funkce zrakového aparátu. In Klinický seminář Oční kliniky FN Brno. 2009.
  2. UHMANNOVÁ, Radoslava, Michala KARKANOVÁ a Igor VÍCHA. Sklerální invaze a retrobulbární propagace maligního melanomu uvey. In Sborník abstrakt XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha. ISBN 978-80-254-5321-6. 2009.

  2008

  1. KARKANOVÁ, Michala, Hana DOŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Multifokální ERG - moderní diagnostika funkce sítnice. In Klinický seminář Oční kliniky FN Brno. 2008.

  2007

  1. KARKANOVÁ, Michala, Veronika POLANSKÁ, Igor VÍCHA a Hana DOŠKOVÁ. Přínos ERG při screeningu chlorochinové a hydroxychlorochinové makulopatie. In Sborník abstrakt, XV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. s. 55-241. ISBN 978-80-87086-01-8. 2007.

  2006

  1. KARKANOVÁ, Michala, Hana DOŠKOVÁ, Igor VÍCHA a Jan KAMELANDER. Primární záchyt akutní promyelocytární leukémie v oční ambulanci. In Sborník abstrakt XIV. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Plzni. První. Plzeň: EUROVERLAG Plzeň. s. 232-232, 246 s. ISBN 80-7177-974-1. 2006.
  2. KARKANOVÁ, Michala, Igor VÍCHA a Radoslava UHMANNOVÁ. Syndrom orbitálního hrotu u pacientů s maligním orbitálním lymfomem. In Futurum Ophthalmologicum, Jeseník. 2006.

  2005

  1. KARKANOVÁ, Michala, Igor VÍCHA a Eva VLKOVÁ. ERG u simulace různých poruch vidění. In Futurum Ophthalmologicum, Jeseník. 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 4. 2024 12:34