Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. DRÁPALA, Daniel a Roman MALACH. Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, roč. 4, č. 1, s. 9-30. ISSN 1339-2204.
 2. MALACH, Roman a Antonín ŠTROF. Eneolitické depozitum u Vanovic. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., 2016, roč. 23, č. 2013, s. 17-34. ISSN 1211-8338.
 3. MALACH, Roman. Prezentace venkovského stavitelství v muzeích v přírodě a muzejních expozicích. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016. s. 250-251. ISSN 0862-8351.
 4. MALACH, Roman. Příspěvek k otázce nahrazení požárně nevhodného stavebního materiálu na Moravě ohnivzdorným. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2016, XXXIII/75, Supplementum, s. 4-20. ISSN 1211-8117.
 5. 2015

 6. MALACH, Roman a Miroslav VÁLKA. Etnografická a kulturně-geografická diferenciace a rajonizace Moravy a Slezska. 2015.
 7. MALACH, Roman. GISTraLiK – internetový rozcestník pro studium tradiční lidové kultury. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2015. s. 149.
 8. MALACH, Roman, Daniel DRÁPALA, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ, Miroslav VÁLKA, Jitka SPURNÁ, Andrea KÝNOVÁ, Petr KOVÁCS, Pavel BOHUMEL, Jiří KOZEL, Jana MALECKÁ, Marie NOVOTNÁ, Terézia GABRHELOVÁ, Anna HORÁKOVÁ, Daniela KOSTRHOUNOVÁ, Veronika KUTHANOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Eva ŠIPÖCZOVÁ a Barbora VALEŠOVÁ. Mapa bibliografických informací tradiční lidové kultury. 2015.
 9. MALACH, Roman. Vědecký odkaz regionálního historika PhMr. Františka Lipky. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2015, roč. 67, č. 1, s. 59-65. ISSN 0323-2581.
 10. 2014

 11. MALACH, Roman. Mapy panství. In Roman Doušek. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 61-72. Etnologické příručky 6. ISBN 978-80-210-6862-9.
 12. MALACH, Roman. Mapy stabilního katastru. In Roman Doušek. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 167-176. Etnologické příručky 6. ISBN 978-80-210-6862-9.
 13. MALACH, Roman. Mapy vojenského mapování. In Roman Doušek. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 119-129. Etnologické příručky 6. ISBN 978-80-210-6862-9.
 14. MALACH, Roman. Ortodoxní kostel svaté Paraskevy v Blansku. In Malach, Roman; Válka, Miroslav. Vesnická stavební kultura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 196-204. Etnologické studie ; 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
 15. MALACH, Roman. Vanovice (okr. Blansko). Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014.
 16. VÁLKA, Miroslav a Roman MALACH. Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 264 s. Etnologické studie, sv. 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
 17. VÁLKA, Miroslav a Roman MALACH. Vesnická stavební kultura Vesnická stavební kultura : stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 264 s. Etnologické studie ; 18. ISBN 978-80-210-7540-5.
 18. MALACH, Roman. Vrchnostenská nařízení. In Roman Doušek. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 40-48. Etnologické příručky 6. ISBN 978-80-210-6862-9.
 19. MALACH, Roman. Z odkazu Jaroslava Mackerleho: Příspěvek k typologii malovaných štítů Malé Hané. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. Praha: Česká národopisná společnost v Praze, 2014, roč. 11, květen, s. 1-10. ISSN 1802-9582.
 20. 2013

 21. MALACH, Roman. Boskovice (okr. Blansko). Ulice Kpt. Jaroše. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 145. ISSN 1211-7250.
 22. MALACH, Roman. Ochrana domácího zvířectva v lidové tradici. In Číhal, Petr. Zoomorfní tematika v lidové tradici. Vyd. 1. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2013. s. 14-23. ISBN 978-80-87671-07-8.
 23. MALACH, Roman. Požární předpisy pro český venkov od 16. století do poloviny 18. století. Folia ethnographica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 98, č. 2, s. 179-187. ISSN 0862-1209.
 24. MALACH, Roman. Přínos Selského archivu pro národopis Moravy a Slezska. Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2013, roč. 30, č. 2, s. 21-34. ISSN 1211-8117.
 25. MALACH, Roman. Seminář Sýpky venkovských usedlostí a problematika "špýcharového domu". Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013.
 26. HAMALOVÁ, Dagmar, Petr VÍTÁMVÁS, Roman MALACH a Vladimír MRVA. Via Bohemica. 1. vyd. Neuveden: MAS Moravský kras o. s., 2013. 96 s.
 27. 2012

 28. MALACH, Roman a Jitka BROŽOVÁ. Tematická a metodologická proměna studentských terénních výzkumů na Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně. In Pieńczak, Agnieszka; Diakowska, Edyta. Etnologia bez granic - Ethnology without borders. Cieszyn: Uniwersytet Śląski, 2012. s. 36-44. ISBN 978-83-60431-73-3.
 29. 2011

 30. MALACH, Roman. Miroslav Válka (ed.) a kol: Lidová kultura a nářečí na Boskovicku. (Recenze). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, XXVIII(70), č. 1, s. 88-89. ISSN 1211-8117.
 31. MALACH, Roman. Národopisné příspěvky v časopise Ohlas od Nežárky. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, roč. 28, č. 2, s. 31-45. ISSN 1211-8117.
 32. MALACH, Roman. Slohové ohlasy ve venkovské architektuře. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2022 12:36