Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetické aberace a doba do progrese onemocnění u pacientů s CLL léčených režimy FCR nebo BR v 1. linii. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha. 2018.
 2. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Petr JABANDŽIEV, Andrea BRZOBOHATÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete. Pediatrie pro praxi, 2018, roč. 2018/19, č. 6. ISSN 1213-0494.
 3. 2016

 4. VOJTÍŠEK, Tomáš, Kateřina GRUSOVÁ, Miroslav HIRT, Andrea BRZOBOHATÁ, Jan PIVNIČKA, Bűlent EREN a Inanir N. TURKMEN. Mass Methanol poisoning in the Czech Republic in 2012. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
 5. HIRT, Miroslav, František VOREL, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Ivan BOUŠKA, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana ČERNÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Iva GROSSOVÁ, Petr HEJNA, Václav HORÁK, Kateřina HRUBÁ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Miroslav KITKA, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Pavel REJTAR, Luděk RYBA, Miloš SOKOL, Marie STAŇKOVÁ, Ľubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA, David VRÁNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Soudní lékařství II.díl. 1.vydání. Praha: Grada Publishing.a.s., 2016. 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6.
 6. 2014

 7. KRAJSA, Jan, Andrea BRZOBOHATÁ, Martin ZEMAN a Jan PIVNIČKA. Dominator a Agritox - smrtelná otrava herbicidy. In 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství, Praha. 2014. ISBN 978-80-260-6083-3.
 8. ĎATKO, Miroslav a Andrea BRZOBOHATÁ. Smrtelná otrava Tisem červeným. In 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí. 2014. ISBN 978-80-260-6083-3.
 9. DAŇKOVÁ, Eva a Andrea BRZOBOHATÁ. Úmrtí po požití kyseliny sírové, rtuti a ibuprofenu. In XXII. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí. 2014.
 10. 2013

 11. DAŇKOVÁ, Eva, Andrea BRZOBOHATÁ, Jan PIVNIČKA a Hana BÍLKOVÁ. Otrava benzínem - kazuistika. In V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2013.
 12. 2012

 13. HIRT, Miroslav, Andrea BRZOBOHATÁ, Miroslav ĎATKO, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Miloš SOKOL, Kateřina HIRTOVÁ a Aleš VÉMOLA. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 151 s. ISBN 978-80-247-4308-0.
 14. STRAKA, Lubomír, Miroslav HIRT, František NOVOMESKÝ, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Martin JANÍK, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana KOMÁREKOVÁ, Vladimír ANTONÍN, Janka BUCHANCOVÁ a Oto OSINA. Kompendium súdnolekárskej toxikológie. Martin SR, 2012. 179 s. ISBN 978-80-8063-378-3.
 15. 2011

 16. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 466. ISBN 978-80-210-4583-5.
 17. HIRT, Miroslav, Lubomír STRAKA, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Vladimír ANTONÍN. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 51 s. ISBN 978-80-210-5477-6.
 18. 2010

 19. DADÁK, Lukáš, M ZEMAN, Andrea BRZOBOHATÁ a Pavel SUK. Fatální intoxikace-TARKA, LOSARTAN+PHARMA, LEXAURIN,IBUPROFEN. In XVII. kongres ČSARIM, Zlín, Sborník abstrakt. 2010. ISBN 978-80-254-7942-1.
 20. STRAKA, Lubomír, František NOVOMESKÝ, Jozef KRAJČOVIČ, František ŠTULLER, Andrea BRZOBOHATÁ a Tomáš VOJTÍŠEK. Forenzná interpretácia posmortálnej neogenézy etanolu v krvných vzorkách z kadaverózne dekomponovaných tiel. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2010, roč. 55,2010, č. 2, s. 18-21. ISSN 1210-7875.
 21. MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ a Michal ZELENÝ. Kuriózní sebevražda na Masarykově okruhu v Brně. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 22. KRAJSA, Jan, Karel SCHNELLER a Andrea BRZOBOHATÁ. Sebevražda myorelaxanciem. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice,. 2010.
 23. 2008

 24. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
 25. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Andrea BRZOBOHATÁ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 82 s. edice učebnic, sv. číslo 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
 26. 1999

 27. BRZOBOHATÁ, Andrea, Jan PIVNIČKA a Tomáš VOJTÍŠEK. Nárůst počtu intoxikací ethylenglykolem v jihomoravském regionu. In VIII. Ostravské dny forenzních věd, Trojanovice. 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 11. 2020 17:04