Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. OSIČKA, Jan, Lukáš LEHOTSKÝ, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Břetislav DANČÁK. Natural gas market integration in the Visegrad 4 region : An example to follow or to avoid? Energy Policy, Oxford: Elsevier Science, 2018, roč. 112, January, s. 184-197. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2017.10.018.
 2. 2017

 3. OCELÍK, Petr, Jan OSIČKA, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Břetislav DANČÁK. Local opposition and acceptance of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic : A frame analysis. Energy Policy, London: Elsevier, 2017, roč. 105, June, s. 458-466. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2017.03.025.
 4. 2016

 5. OSIČKA, Jan, Petr OCELÍK a Břetislav DANČÁK. The impact of Polish unconventional production on the regional distribution of natural gas supply and transit: A scenario analysis. Energy Strategy Reviews, 2016, roč. 10, May, s. 1-17. ISSN 2211-467X. doi:10.1016/j.esr.2016.02.001.
 6. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1.
 7. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ a Michal VÍT. Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2016. 309 s. Monographs Series of the International Institute of Political Science. ISBN 978-80-210-8541-1.
 8. 2015

 9. ČERNOCH, Filip, Jan OSIČKA, Robert ACH-HÜBNER a Břetislav DANČÁK. Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 178 s. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3.
 10. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK a Jan OSIČKA. Energiewende: Současný stav, budoucí vývoj a důsledky pro ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 121 s. ISBN 978-80-210-7905-2.
 11. DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Pavla FILIPSKÁ, Marek GOLDBACH, Romana HANŽLOVÁ, Jaromír LEICHMANN, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Kateřina ŠVECOVÁ, Vojtěch WERTICH a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Infrastructure and Exploration Areas. Characteristics, Relationships, and Local Acceptance. Brno: MuniPress, 2015. 118 s. ISBN 978-80-210-8165-9.
 12. 2012

 13. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Jana CHVALKOVSKÁ, Michal MEJSTŘÍK, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Dita TESÁRKOVÁ a Veronika ZAPLETALOVÁ. Nekonvenční zdroje zemního plynu – potenciál a možné důsledky pro region středovýchodní Evropy. 1 vydání. Brno: IIPS a EEIP, 2012. 226 s.
 14. VESPALCOVÁ, Vendula a Břetislav DANČÁK. Průběh a důsledky vyjednávání Polska se Spojenými státy americkými o protiraketové obraně. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, MU, 2012, roč. XIV, č. 2-3, s. 337 - 355. ISSN 1212-7817.
 15. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Václav ŠEBEK, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 129 s. Monographs, Vol. No. 44. ISBN 978-80-210-5926-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5926-2012.
 16. DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Anna LESHCHENKO, Jan OSIČKA, Václav ŠEBEK, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. 1. vydání. Brno: IIPS, 2012. 109 s.
 17. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Tomáš VLČEK, Veronika ZAPLETALOVÁ a Jan OSIČKA. Unconventional Sources of Natural Gas: Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 134 s. Monographs, Vol. No. 43. ISBN 978-80-210-5925-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5925-2012.
 18. 2011

 19. VLČEK, Tomáš a Břetislav DANČÁK. Limity efektivity námořní blokády v mezinárodní politice. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 407-418. ISSN 1211-3247.
 20. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Jana KOVAČOVSKÁ, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 312 s. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3.
 21. 2010

 22. DANČÁK, Břetislav. Člen Akademického sněmu Akademie věd České republiky. : Akademický sněm Akademie věd České republiky, 2010.
 23. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. Jean-Michel De Waele, Paul Magnette (eds.). In Les démocraties européenenes. 2. vyd. Paris: Armand Colin, 2010. s. 432-446, 15 s. Collection "U" - Science politique. ISBN 978-2-200-24640-2.
 24. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petra KUCHYŇKOVÁ a Anna LESHCHENKO. Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn - vliv na energetickou bezpečnost EU. Brno: IIPS, 2010. 62 s.
 25. ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petr OCELÍK a Ivana VRBKOVÁ. The LNG option: re-thinking EUs gas supplies? International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Bratislava: Slovak Foreign Policy Association, 2010, Vol. XIX, č. 1, s. 61-78. ISSN 1337-5482.
 26. 2009

 27. DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petr OCELÍK a Ivana VRBKOVÁ. Liquid Natural Gas: a potential for energy security of the European Union. : IIPS, 2009.
 28. 2008

 29. ČERNOCH, Filip a Břetislav DANČÁK. Energetická bezpečnost v Evropě a pozice České republiky. 1. vyd. Praha: CEVRO, 2008. ISSN-1801-376.
 30. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. In DE WAELLE, Jean-Michel a Paul MAGNETTE. Les démocraties européennes. Approche comparée des systémes politiques nationaux. 1. vyd. Paris: Armand Colin, 2008. s. 436-450, 15 s. Collection U - Science Politique. ISBN 978-2-200-35126-7.
 31. 2007

 32. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1. vyd. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007. s. 227-250, 24 s. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7.
 33. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Czech Republic. In Parties and Democracy. 1. vyd. Bonn: Bouvier, 2007. s. 195-217, 23 s. KAS Democracy Report 2007. ISBN 978-3-416-03194-3.
 34. DANČÁK, Břetislav a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS, 2007. 88 s. Výzkum, svazek 3. ISBN 978-80-210-4440-1.
 35. ŽÍDEK, Libor. Globální ekonomika, interdependence a globální energetické vztahy. In DANČÁK, Břetislav a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. Brno: IIPS MU, 2007. s. 70-80, 10 s. ISBN 978-80-210-4440-1.
 36. KRUTÍLEK, Ondřej a Petra KUCHYŇKOVÁ. Koncept evropeizace v kontextu přijímání sekundární legislativy Evropské unie na úrovni národního státu. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 179-200, 21 s. Ediční řada Výzkum, č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 37. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review, Warsaw, 2007, roč. 45, č. 3, s. 11-15. ISSN 1232-0447.
 38. DANČÁK, Břetislav. Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí. Od konce studené války do současnosti. 1. vyd. Brno: IIPS, 2007. 250 s. Monografie, svazek č. 20. ISBN 978-80-210-4485-2.
 39. VYKOUPILOVÁ, Hana. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: koncepce, modely, typy. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 13-27, 245 s. Ediční řada Výzkum, sv.2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 40. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě na prahu 21. století. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007. s. 7-12, 6 s. Výzkum, svazek č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 41. POSPÍŠIL, Ivo a Hubert SMEKAL. Vztah národní a nadnárodní úrovně práva. Pohled Ústavního soudu ČR a vybraných ústavních soudů zemí EU. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 201- 239, 38 s. Výzkum, sv. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 42. DANČÁK, Břetislav. Základní principy a východiska energetické bezpečnosti. In Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS, 2007. s. 13-21, 9 s. Výzkum, svazek 3. ISBN 9788021044401.
 43. 2006

 44. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského). In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 177-192, 16 s. ediční řada Sborníky, svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
 45. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Artemis: první bojová operace Evropské unie. In DANČÁK, Břetislav. Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 79-88, 10 s. ISBN 80-210-4003-3.
 46. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Česká politika v roce 2006: pokus o bilanci české demokracie. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 7-12, 6 s. edice Sborníky, svazek 30. ISBN 80-210-4161-7.
 47. STRMISKA, Maxmilián. Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 88-96, 9 s. Sborníky, č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
 48. DANČÁK, Břetislav. Člen Oborová rada Ústav strategických studií Univerzita obrany. : Interní grantová agentura ÚSS UO, 2006.
 49. DANČÁK, Břetislav. Financování českého univerzitního think tanku - případová studie Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. In DUŠEK, Miroslav a Marek SVOBODA. Think tanky a jejich společenský vliv. 1. vyd. Praha: Americké informační centrum při Velvyslanectví USA v Praze, 2006. 8 s. ISBN 8086226662.
 50. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. / Břetislav Dančák, Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. 309 s. (Sborníky ; svazek č. 28). ISBN 80-210-4062-9.
 51. MAJERČÍK, Ľubomír a Hubert SMEKAL. Lidská práva v boji proti terorismu. Srovnání evropského a amerického přístupu. In DANČÁK, Břetislav. Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 89-118, 30 s. ISBN 80-210-4003-3.
 52. MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, IIPS, 2006. s. 203-212, 13 s. Ediční řada Sborníky. ISBN 80-210-4161-7.
 53. BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006. 244 s. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
 54. DANČÁK, Břetislav. Pozice a zájmy ČR v evropské a transatlantické bezpečnostní dimenzi. In Dočkal, V. - Fiala, P. - Kaniok, P. - Pitrová, M.: Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS, 2006. s. 77-88, 12 s. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9.
 55. BALÍK, Stanislav. Regionální a komunální rovina českého stranicko-politického systému - předběžná bilance. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 126-135, 10 s. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4161-7.
 56. ŠEDO, Jakub. Stabilita zastoupení v České republice. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 145-157, 13 s. Svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
 57. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Wien: NOMOS Verlag, 2006, roč. 35, č. 2, s. 127-139. ISSN 1615-5548.
 58. DANČÁK, Břetislav. Vněšnjaja politika. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 25 s. ISBN 8073251043.
 59. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Vnešnjaja politika Češskoj Respubliki v svjazi s členstvom v ES. Evropa. Žurnal Polskogo Instituta Meždunarodnych Del, Warszawa: PISM, 2006, roč. 6, č. 3, s. 61-83. ISSN 1643-0360.
 60. PINK, Michal. Volební geografie České republiky. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 158-176, 18 s. ISBN 80-210-4161-7.
 61. 2005

 62. DANČÁK, Břetislav. As-sjása 'l-chárdžíja. In `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK-IRI, 2005. s. 194-217, 24 s. ISBN 80-7325-058-6.
 63. CHYTILEK, Roman. České senátní volby. Podněty, výsledky, alternativy. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 105-115, 11 s. ISBN 80-210-3865-9.
 64. KRPEC, Oldřich. Ekonomika a hospodářská politika České republiky v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. Brno: MPÚ, 2005. 24 s. Sborníky, svazek číslo 25. ISBN 80-210-3914-0.
 65. VYKOUPILOVÁ, Hana. Eurofederalismus v politice evropských politických stran. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS, 2005. s. 400-409, 9 s. ISBN 80-210-3865-9.
 66. HAVLÍK, Vlastimil. Euroskeptické politické strany v Dánsku. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 96-105, 10 s. ISBN 80-210-3865-9.
 67. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evopeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 11-25, 15 s. ISBN 80-210-3865-9.
 68. BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 26-39, 14 s. ISBN 80-210-3865-9.
 69. DANČÁK, Břetislav. Polská percepce významu USA pro Evropu. Mezinárodní politika, Praha, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 6-8. ISSN 0543-7962.
 70. MAREŠ, Miroslav. Soudobá stranickopolitická reprezentace eurokomunismu. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 263-271, 8 s. ISBN 80-210-3865-9.
 71. KANIOK, Petr. Vznik Červnové kandidátky jako důsledek tendencí švédské evropské debaty. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 134-144, 13 s. ISBN 80-210-3865-9.
 72. BALÍK, Stanislav. Vztah státu a územní samosprávy v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 197-211, 15 s. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.
 73. 2004

 74. DANČÁK, Břetislav a Michal KUBÁT. Litva. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 21 s. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 75. DANČÁK, Břetislav. "Noví Evropané" a jejich role v transatlantických vztazích po vstupu do EU - český a polský příklad. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 9-20. ISSN 1212-365X.
 76. DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 54-69, 16 s. ISBN 80-210-3588-9.
 77. DANČÁK, Břetislav. Third Annual Congress of the East European Summer School Club. 2004.
 78. 2003

 79. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Členství České republiky v NATO a summit v Praze 2002. In Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 1. vyd. Brno: MPÚ MU Brno, 2003. s. 7-16, 10 s. ISBN 8021030445.
 80. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Dzve dzesjacimiljonnyja krainy u ceni Temelinu. Arche, Minsk: Rerdakcija časopisu Arche-Pačatak, 2003, roč. 6, č. 4, s. 216-222. ISSN 1392-9682.
 81. DANČÁK, Břetislav. Regionální rozměr bezpečnostní a zahraniční politiky Polska. In KHOL, Radek a kol. Perspektivy středoevropské vojenské spolupráce. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003. s. 45-59, 15 s. ISBN 80-86506-32-0.
 82. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 1. vyd. Brno: MPÚ MU Brno, 2003. 90 s. Sborníky, 14. ISBN 8021030445.
 83. DANČÁK, Břetislav. Tematyka europejska i czeskie partie polityczne. Przeglad Środkowoeuropejski/Central European Review, Warszawa: Ryszard Bobrowski, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 15-18. ISSN 1232-0447.
 84. 2002

 85. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. 287 s. Edice Sborníky, sv. č. 8. ISBN 80-210-3009-7.
 86. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Czesko-austriackie stosunki w cieniu Temelína. Przeglad Środkowoeuropejski, Warszawa: Ryszard Bobrowski, 2002, roč. 10, č. 1, s. 9-13. ISSN 1232-0447.
 87. MAREŠ, Miroslav. Problém právní definice terorismu. In DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova iniverzita v Brně, 2002. s. 162-168, 6 s. ISBN 80-210-3009-7.
 88. DANČÁK, Břetislav. Republika Litva. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 192-206, 15 s. Edice Sborníky, sv. č. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 89. DANČÁK, Břetislav. Republika Polsko. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 285-314, 30 s. Edice Sborníky, sv. č. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 90. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Úvodem. In DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. 1., Edice Sborníky sv. č. 8. Brno: MPÚ MU, 2002. s. 7-9, 3 s. ISBN 80-210-3009-7.
 91. 2001

 92. MAREŠ, Miroslav. Česká republika. Dančák, Břetislav-Mareš, Miroslav. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 12-38, 27 s. Mimo edice. ISBN 80-210-2354-6.
 93. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2001. 246 s. Sborníky ; č. 6. ISBN 80-210-2749-5.
 94. DANČÁK, Břetislav. Evropská unie a vývoj koncepce evropské bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001. 36 s. ISBN 80-210-2627-8.
 95. MAREŠ, Miroslav. Integrace bezpečnostních organizací v evropském prostoru? In DANČÁK, Břetislav. Evropská unie a vývoj koncepce evropské bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001. s. 25-30. ISBN 80-210-2627-8.
 96. MAREŠ, Miroslav. Úvod: Politické strany v postkomunistických zemích střední Evropy a zahraniční politika. In DANČÁK, Břetislav a Miroslav MAREŠ. Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001. s. 7-10. ISBN 80-210-2354-6.
 97. 2000

 98. DANČÁK, Břetislav. Bělorusko a problém národní sebeidentifikace jeho obyvatel. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 210-238, 29 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0.
 99. DANČÁK, Břetislav a Marek PAVKA. Národnostní politika na Ukrajině - vývoj a efekty. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 239-254, 16 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0.
 100. SZALÓ, Csaba. "Národnostní" politika v Maďarsku: realita a vize samosprávy menšin. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 174-198. ISBN 8021023880.
 101. DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. 318 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0.
 102. POSPÍŠIL, Ivo. Od separace k integraci: perspektivy budování národnostně a etnicky integrované společnosti v Estonsku a Lotyšsku. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 188 - 200.
 103. DANČÁK, Břetislav. Polská republika. In DANČÁK, Břetislav a Miroslav MAREŠ. Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 63-85, 23 s. Edice Studie, sv. č. 16. ISBN 80-210-2354-6.
 104. DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Výzkum národnostní politiky a vztahu k menšinám: uvedení do problematiky. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 9-11, 3 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0.
 105. DANČÁK, Břetislav a Miroslav MAREŠ. Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. 120 s. Edice Studie, sv. č. 16. ISBN 80-210-2354-6.
 106. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2000. 141 s. Sborníky ; č. 4. ISBN 80-210-2451-8.
 107. 1999

 108. DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Aktuálnost změn Ústavy ČR. / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 1999. 315 s. Sborníky. ISBN 80-210-2250-7.
 109. DANČÁK, Břetislav. Bělorusko - obraz postkoloniální země. Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 49-55. ISSN 1213-2691.
 110. DANČÁK, Břetislav. Česká republika - zahraniční a bezpečnostní politika v letech 1994-1998. In DANČÁK, Břetislav, Lukáš BENDA, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Tomáš URUBEK. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 94-97, 4 s. Edice Pracovní studie, sv. č. 6. ISBN 80-210-2036-9.
 111. DANČÁK, Břetislav. Geneze spolupráce ve střední Evropě. In DANČÁK, Břetislav, Lukáš BENDA, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Tomáš URUBEK. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 9-67, 59 s. Edice Pracovní studie, sv. č. 6. ISBN 80-210-2036-9.
 112. DANČÁK, Břetislav. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. 254 s. Edice Pracovní studie, sv. č. 6. ISBN 80-210-2036-9.
 113. FIALA, Petr a Břetislav DANČÁK. Nacionalistické politické strany v Evropě. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 170 s. monografie. ISBN 80-210-2247-7.
 114. PŠEJA, Pavel. Nacionalistické strany v České republice. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. s. 73-79. ISBN 80-210-2247-7.
 115. DANČÁK, Břetislav. Národnostní menšiny v Polsku. In GABAL, Ivan a kol. Etnické menšiny ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: G plus G, 1999. s. 173-186, 14 s. ISBN 80-86103-23-4.
 116. DANČÁK, Břetislav, Ivo POSPÍŠIL a Adam RAKOVSKÝ. Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska. Brno: MPÚ, 1999. 246 s. ISBN 80-210-2248-5.
 117. 1998

 118. BENDA, Lukáš a Břetislav DANČÁK. Instituce referenda v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku a její upolatnění v roce 1997. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 320-326. ISSN 1211-3247.
 119. DANČÁK, Břetislav. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998. 160 s. Edice Pracovní studie, sv. č. 1. ISBN 80-210-1816-X.
 120. DANČÁK, Břetislav. Vnitropolitický vývoj v Polsku a polsko - ruské vztahy. In VLADIMÍR, Leška a kol. Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998. s. 113-127, 15 s. ISBN 80-85864-46-0.
 121. DANČÁK, Břetislav. Závěr. In DANČÁK, Břetislav, Lukáš BENDA, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Tomáš URUBEK. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998. s. 144-151, 8 s. Edice Pracovní studie, sv. č. 1. ISBN 80-210-1816-X.
 122. 1997

 123. DANČÁK, Břetislav, Vladimír LEŠKA, Petr MORVAY a Miroslav MAREŠ. Česká republika a region střední Evropy. In Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách. 1. vyd. Praha: ÚMV, 1997. s. 87-124.
 124. DANČÁK, Břetislav. Konstituování stranického systému v Polsku v letech 1989-1991. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, IV., č. 1, s. 55-68. ISSN 1211-3247.
 125. DANČÁK, Břetislav. Návrat Polska zpět k pravici. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, IV., č. 3, s. 260-270. ISSN 1211-3247.
 126. DANČÁK, Břetislav, Vladimír LEŠKA, Miroslav MAREŠ a Petr MORVAY. The Czech Republic and the Central European region. Perspectives, 1997, roč. 1, č. 8, s. 13-27. ISSN 1210-762X.
 127. 1996

 128. DANČÁK, Břetislav. Polská pravice před parlamentními volbami 1997. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., č. 3, s. 235-246. ISSN 1211-3247.
 129. DANČÁK, Břetislav. Polsko mezi Ruskem a Německem. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996, XX., č. 2, s. 8-9. ISSN 0543-7962.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 4. 2020 15:11