Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. FRIDECKÝ, Bedřich, Josef KRATOCHVÍLA a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Laboratorní aspekty COVID-19. FONS. Pardubice: STAPRO, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 12-17. ISSN 1211-7137.
 2. HOVOŘÁKOVÁ, Mária, Ondřej ZAHRADNÍČEK, M BARTOS, Pavel HURNÍK, Jiří STRÁNSKÝ, Jan ŠTEMBÍREK a AS TUCKER. Reawakening of Ancestral Dental Potential as a Mechanism to Explain Dental Pathologies. INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY. CARY: OXFORD UNIV PRESS INC, 2020, roč. 60, č. 3, s. 619-629. ISSN 1540-7063. doi:10.1093/icb/icaa053.
 3. 2019

 4. MARTIN, Hiroko, Ondřej ZAHRADNÍČEK, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. An interactive and self-teaching material for practical microbiology diagnostics. In MEFANET. 2019.
 5. 2011

 6. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Use of "Drill" utility of Information System of Masaryk University for non-language medical student education. In Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek. mefanet. 2011 : 5th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics. 1. vydání. Brno: MSD Brno, 2011. s. "nestrankovano", 4 s. ISBN 978-80-7392-179-8.
 7. 2010

 8. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Elektronické studiní opory pro výuku zdravotních sester a porodních asistentek. Brno: MSD Brno, 2010. ISBN 978-80-7392-141-5.
 9. VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7.
 10. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Využití Evropské noci vědců k propagaci racionálního užívání antibiotik. 2010.
 11. 2009

 12. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Od vyvěšení prezentace k jednoduchému e-learningu pro výuku lékařské mikrobiologie. In Sborník přednášek konference MEFANET 2009. Brno: MSD Brno, 2009. ISBN 978-80-7392-118-7.
 13. 2008

 14. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Zapojení studentů do tvorby e-learningových materiálů pro lékařskou mikrobiologii. In MEFANET 2008 - sborník přednášek. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-7392-065-4.
 15. 2007

 16. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Otázky výuky mikrobiologie z pohledu klinického mikrobiologa. Bulletin CSEBR. Olomouc: ČSEBR, 2007, jaro 2006, s. 36-38, 44 s. ISSN 1213-6670.
 17. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Srovnání praktických znalostí z lékařské mikrobiologie u studentů českého a anglického programu. In III. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno - sborník přednášek. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 18-19. ISBN 978-80-210-4364-0.
 18. RŮŽIČKA, Filip, Lenka ČERNOHORSKÁ, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Lea MEJZLÍKOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ, Martina MACHÁČOVÁ, Zuzana VALIŠOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. XVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2007.
 19. 2006

 20. WOZNICOVÁ, Vladana, Miroslav VOTAVA a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Mikrobiologie on-line – výukové stránky a nové diskusní fórum pro učitele mikrobiologie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 55, č. 4, s. 164 - 167. ISSN 1210-7913.
 21. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Profil lékaře: znalosti klinické mikrobiologie. In II. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno. 2006. ISBN 80-210-3973-6.
 22. 2005

 23. ZAHRADNÍČEK, Ondřej, Miroslav VOTAVA, Vladana WOZNICOVÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Komenského schola ludus ve výuce lékařství? Několik nápadů z dílny Mikrobiologického ústavu. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU. 2005.
 24. WOZNICOVÁ, Vladana, Miroslav VOTAVA, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Veronika HOLÁ, Filip RŮŽIČKA a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Mikrobiologie on-line – www.medmicro.info. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU. 2005. ISBN 80-210-3680-X.
 25. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Otázky výuky mikrobiologie z pohledu klinického mikrobiologa. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Praha-Bratislava: ČSSM, 2005, XXXXVI, 2-3, s. 64-68, 104 s. ISSN 0009-0646.
 26. RŮŽIČKA, Filip, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Výuka molekulárně-biologických metod v lékařské mikrobiologii. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU. 2005. ISBN 80-210-3680-X.
 27. 2004

 28. VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.
 29. RŮŽIČKA, Filip. XIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2004. 2004.
 30. 2003

 31. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
 32. 2001

 33. VOTAVA, Miroslav, Boris SKALKA, Vladana WOZNICOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK, Petr ONDROVČÍK a Lenka KLAPAČOVÁ. Průkaz neutralizačních protilátek proti fosfolipáze D Arcanobacterium haemolyticum u nemocných s akutní tonzilitidou. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 50, č. 3, s. 111-116. ISSN 1210-7913.
 34. 2000

 35. VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.
 36. VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením, 2. přepracované vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 82 s. ISBN 80-210-1309-5.
 37. VOTAVA, Miroslav, Boris SKALKA, Lenka KLAPAČOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Serological detection of infections caused by Arcanobacterium haemolyticum. Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Science, 2000, roč. 6, Suppl. 1, s. 167. ISSN 1198-743X.
 38. VOTAVA, Miroslav, Boris SKALKA, Lenka KLAPAČOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Serologický průkaz infekcí vyvolaných Arcanobacterium haemolyticum. In Sborník, Celostátní konference mikrobiologie a epidemiologie, Břeclav 9.-11.10.2000. Brno: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, 2000. s. 57.
 39. 1999

 40. ZAHRADNÍČEK, Ondřej a Miroslav VOTAVA. Aktuální pohled na spolupráci mikrobiologa a klinika. Geriatria. Bratislava, 1999, roč. 4, 3-4, s. 42-47. ISSN 1335-1850.
 41. 1998

 42. ZAHRADNÍČEK, Ondřej, L. KLAPAČOVÁ a Alena CAFOURKOVÁ. Arcanobacterium haemolyticum infections in paediatric patients of the infectious mononucleosis councelling centre. Abstract. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, 6-7, s. 412. ISSN 1211-3395.
 43. VOTAVA, Miroslav, Boris SKALKA, Renata TEJKALOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Bakteriologická diagnostická půda využívající hemolytické interakce exosubstance Dermatophilus congolensis. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998. 39 s.
 44. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Production of haemolysins in coagulase-negative staphylococci from various clinical specimens. Abstract. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, 6-7, s. 402-403. ISSN 1211-3395.
 45. 1997

 46. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Nálezy a antibiotická citlivost gramnegativních nefermentujících tyčinek v běžném klinickém materiálu. Scripta medica. 1997, roč. 70, č. 6, s. 311. ISSN 1211-3395.
 47. 1996

 48. VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 s. ISBN 80-210-1309-5.
 49. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Srovnání různých metod vyhodnocování výsledků biochemického testu Enterotest 1. Scripta medica. 1996, roč. 69, 1-2, s. 53. ISSN 1211-3395.
 50. ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Vliv časového předstihu vyočkování Staph. aureus před vyočkováním Str. agalactiae či naopak na tvar zóny zesílené hemolýzy v CAMP-testu. Scripta medica. 1996, roč. 69, 1-2, s. 60. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 10. 2021 22:19