Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Borja, Liene AUNINA, Michele CARBOGNANI, Daniel DÍTĚ, Eduardo FERNANDEZ-PASCUAL, Emmanuel GARBOLINO, Ondřej HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Tatiana G. IVCHENKO, Ute JANDT, Florian JANSEN, Tiina H M KOLARI, Pawel PAWLIKOWSKI, Aaron PEREZ-HAASE, Tomáš PETERKA, Alessandro PETRAGLIA, Zuzana PLESKOVÁ, Teemu TAHVANAINEN, Marcello TOMASELLI a Michal HÁJEK. Habitat-based biodiversity responses to macroclimate and edaphic factors in European fen ecosystems. Global Change Biology. Wiley, 2023, roč. 29, č. 23, s. 6756-6771. ISSN 1354-1013. doi:10.1111/gcb.16965.

  2021

  1. HÁJEK, Michal, Borja JIMÉNEZ-ALFARO, Ondřej HÁJEK, Lisa BRANCALEONI, Marco CANTONAT, Michele CARBOGNANI, Anita DEDIĆ, Daniel DÍTĚ, Renato GERDOL, Petra HÁJKOVÁ, Veronika HORSÁKOVÁ, Florian JANSEN, Jasmina KAMBEROVIĆ, Jutta KAPFER, Tiina Hilkka Maria KOLARI, Mariusz LAMENTOWICZ, Predrag LAZAREVIĆ, Ermin MAŠIĆ, Jesper Erenskjold MOESLUND, Aaron PÉREZ-HAASE, Tomáš PETERKA, Alessandro PETRAGLIA, Eulàlia PLADEVALL-IZARD, Zuzana PLESKOVÁ, Stefano SEGADELLI, Yuliya SEMENIUK, Patrícia SINGH, Anna ŠÍMOVÁ, Eva ŠMERDOVÁ, Teemu TAHVANAINEN, Marcello TOMASELLI, Yuliya VYSTAVNA, Claudia BIŢĂ-NICOLAE a Michal HORSÁK. A European map of groundwater pH and calcium. Earth System Science Data. Copernicus GmbH, 2021, roč. 13, č. 3, s. 1089-1105. ISSN 1866-3508. doi:10.5194/essd-13-1089-2021.

  2019

  1. KALUSOVÁ, Veronika, Natálie ČEPLOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Veronika KALNÍKOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Jakub TĚŠITEL, Lubomír TICHÝ, Tamás WIRTH a Zdeňka LOSOSOVÁ. Similar responses of native and alien floras in European cities to climate. Journal of Biogeography. Wiley, 2019, roč. 46, č. 7, s. 1406-1418. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.13591.

  2017

  1. CHYTRÝ, Milan, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Dmitry A. GERMAN, Michal HÁJEK, Ondřej HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Veronika HORSÁKOVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Jeffrey Clark NEKOLA, Zdenka PREISLEROVÁ, Philipp RESSL a Milan VALACHOVIČ. Refugial ecosystems in central Asia as indicators of biodiversity change during the Pleistocene–Holocene transition. Ecological Indicators. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 77, June, s. 357-367. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2016.12.033.

  2016

  1. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Ondřej HÁJEK, Pavel TREML, Michal STRAKA, Denisa NĚMEJCOVÁ, Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Risk assessment of drying up of small streams in the Czech Republic. In 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research July 3–8 2016, Pécs, Hungary. 2016. ISBN 978-963-12-5936-0.
  2. BEDNÁŘOVÁ, Zdenka, Jiří KALINA, Ondřej HÁJEK, Milan SÁŇKA a Klára KOMPRDOVÁ. Spatial distribution and risk assessment of metals in agricultural soils. GEODERMA. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, roč. 284, December, s. 113-121. ISSN 0016-7061. doi:10.1016/j.geoderma.2016.08.021.

  2015

  1. BRABEC, Karel, Pavel JURAJDA, Martina KALIVODOVÁ, Lukáš KOHÚT, Blažena BRABCOVÁ, Ondřej HÁJEK, Klára KOMPRDOVÁ, Karla ŠTIKOVÁ, Ján BABEJ, David VESELÝ, Zbyněk ZACHOVAL, Vít SYROVÁTKA, Libuše OPATŘILOVÁ a Petr FILIPPOV. Ecological aspects of fluvial processes recovery at Becva River. In Natalie Angelopoulos, Tom Buijse, Mijke van Oorschot, Eleftheria Kampa. Proceedings of the International Conference on River and Stream Restoration “Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers”. 2015. s. 228-231.
  2. KALIVODOVÁ, Martina, Ondřej HÁJEK, Blažena BRABCOVÁ, Klára KOMPRDOVÁ a Karel BRABEC. Habitat-scale evaluation of stream restoration effects: case study at Knehyne Stream. In REFORM International Conference on River and Stream Restoration “Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers. 2015.
  3. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ondřej HÁJEK, Pavel TREML, Petr PAŘIL, Michal STRAKA, Denisa NĚMEJCOVÁ, Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 2015, roč. 57, č. 6, s. 4-16. ISSN 0322-8916.
  4. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ondřej HÁJEK, Pavel TREML, Petr PAŘIL, Michal STRAKA, Denisa NĚMEJCOVÁ, Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice. Vodní hospodářství - příloha VTEI. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 4-16. ISSN 0322-8916.
  5. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ondřej HÁJEK, Pavel TREML, Petr PAŘIL, Michal STRAKA, Denisa NĚMEJCOVÁ, Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Mapa rizika vysychání drobných vodních toků. 2015.

  2014

  1. KALIVODOVÁ, Martina, Lukáš KOHÚT, Blažena BRABCOVÁ, Pavel JURAJDA, Ondřej HÁJEK, Klára KOMPRDOVÁ, Karla ŠTIKOVÁ, Petr FILIPPOV, David VESELÝ, Zbyněk ZACHOVAL a Karel BRABEC. Ekologické aspekty samovolné obnovy fluviálních procesů na řece Bečve. In Říčni krajina 10. 2014. ISBN 978-80-260-7099-3.
  2. MICHALCOVÁ, Dana, Milan CHYTRÝ, Vilém PECHANEC, Ondřej HÁJEK, Jan Willem JONGEPIER, Jiří DANIHELKA, Vít GRULICH, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Anne GHISLA, Giovanni BACARO a David ZELENÝ. High plant diversity of grasslands in a landscape context: A comparison of contrasting regions in Central Europe. Folia Geobotanica. Springer, 2014, roč. 49, č. 2, s. 117-135. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-013-9173-1.
  3. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Ondřej HÁJEK, Vít SYROVÁTKA, Pavel TREML, Petr PAŘIL, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ a Yvonne PUCHÝŘOVÁ. The risk of drying out of small streams: preliminary classification of the Czech Republic area. In Book of abstracts: 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, Hungary, Szarvas, p. 78. 2014.
  4. BRABEC, Karel, Renata CHLOUPKOVÁ, Michaela KUČEROVÁ a Ondřej HÁJEK. Význam charakteru říčních koridorů pro biologické a chemické parametry malých vodních toků. In Říčni krajina 10. 2014. ISBN 978-80-260-7099-3.

  2012

  1. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation. 2012, roč. 145, č. 1, s. 179-184. ISSN 0006-3207. doi:10.1016/j.biocon.2011.11.003.
  2. CHYTRÝ, Milan, Zdeňka LOSOSOVÁ, Michal HORSÁK, Bohuslav UHER, Tomáš ČEJKA, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Lucie JUŘÍČKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK a Lubomír TICHÝ. Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography. 2012, roč. 39, č. 6, s. 1101-1111. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/j.1365-2699.2011.02664.x.
  3. MICHALCOVÁ, Dana a Ondřej HÁJEK. GIS a jeho využití v botanice. Praha: Academia, 2012. 96 s. ISSN 0044-4812.
  4. BRABCOVÁ, Blažena, Karel BRABEC, Petr MARVAN a Ondřej HÁJEK. Hodnocení vlivu využití krajiny na společenstva fytobentosu malých toků. In Konference Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
  5. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ, Ingolf KÜHN, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography. Wiley-Blackwell, 2012, roč. 21, č. 5, s. 545-555. ISSN 1466-822X. doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00704.x.

  2011

  1. MICHALCOVÁ, Dana, Milan CHYTRÝ, Samuel LVONČÍK a Ondřej HÁJEK. Bias in vegetation databases? A comparison of stratified-random and preferential sampling. Journal of Vegetation Science. Wiley-Blackwell, 2011, roč. 22, č. 2, s. 281-291. ISSN 1100-9233.
  2. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Michal HORSÁK, Milan CHYTRÝ, Tomáš ČEJKA, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Lucie JUŘIČKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK a Lubomír TICHÝ. Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. Journal of Biogeography. Wiley-Blackwell, 2011, roč. 38, č. 6, s. 1152-1163. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/j.1365-2699.2011.02475.x.
  3. BRABEC, Karel, Klára KOMPRDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej HÁJEK, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KOHÚT, Vít KODEŠ, Jaroslav URBÁNEK, Sabina NÉMETHOVÁ a Martina KRAKOVÁ. Exploration of factors at catchment and floodplain scales targeted to modelling structure of river macroinvertebrate communities in the Morava River basin. In Rivers as Linked Systems, 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science. 2011.
  4. OTÝPKOVÁ, Zdenka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Vilém PECHANEC, Jan W. JONGEPIER a Ondřej HÁJEK. Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere Reserve, Czech Republic. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2011, roč. 66, č. 2, s. 266-274. ISSN 0006-3088. doi:10.2478/s11756-011-0004-7.
  5. BRABCOVÁ, Blažena, Petr MARVAN, Ondřej HÁJEK, Klára KOMPRDOVÁ a Karel BRABEC. Hodnocení vlivu využití krajiny na chemismus a společenstva fytobentosu malých toků. In 3. konference ČSPE, Ekologie 2011. 2011.
  6. KOMPRDOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Milan SÁŇKA a Ondřej HÁJEK. Spatial Soil Modeling of Organochlorine Pesticides, Their Pools and Volatilization Fluxes. In Hrebicek, J Schimak, G Denzer, R. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FRAMEWORKS OF EENVIRONMENT. BERLIN: SPRINGER-VERLAG BERLIN, 2011. s. "500"-"+", 2 s. ISBN 978-3-642-22284-9.
  7. CHYTRÝ, Milan, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Zdeňka HROUDOVÁ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Martina ČTVRTLÍKOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdeňka LOSOSOVÁ, Richard HRIVNÁK, Jaroslav RYDLO, Helena OŤAHEĽOVÁ, Petr BAUER, Petra HANÁKOVÁ, Libor EKRT, Ester EKRTOVÁ, Dana MICHALCOVÁ, Kristýna ŽÁKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ondřej HÁJEK a Martin KOČÍ. Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Praha: Academia, 2011. 828 s. ISBN 978-80-200-1918-9.

  2010

  1. BRABEC, Karel, Klára KUBOŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej HÁJEK, Pavel BARTUŠEK a Lukáš KOHÚT. Natural and stressor drivers of invertebrate communities interacting in longitudinal dimension of stream ecosystems: from pilot studies to regional patterns. 2010.
  2. ROZBROJOVÁ, Zuzana, Michal HÁJEK a Ondřej HÁJEK. Vegetation diversity of mesic meadows and pastures in the West Carpathians. Preslia. Praha, 2010, roč. 82, č. 3, s. 307-332. ISSN 0032-7786.

  2009

  1. PETŘIVALSKÁ, Karla, Karel BRABEC, Vít SYROVÁTKA a Ondřej HÁJEK. A kde se v téhle řece vlastně líbí máloštětinatým červům? -- Charakter a distribuce společenstev máloštětinatců ve velkém nížinném toku. In Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň: Česká limnologická společnost, 2009. ISBN 978-80-254-4698-0.
  2. BRABEC, Karel, Klára KUBOŠOVÁ, Iva MARTINCOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Ondřej HÁJEK. Koexistence taxonů z čeledi pakomárovitých v tekoucích vodách: význam faktorů prostředí a struktury společenstva. In 15. konference České a Slovenské limnologické společnosti, Třeboň. 2009.
  3. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Ondřej HÁJEK a Ivan HOLOUBEK. Model vytěkávání perzistentních polutantů z půdy na území ČR. In In Ovzduší 2009. Brno, Czech Republic, 2009. ISBN 978-80-210-4829-4.
  4. HORSÁK, Michal, Lucie JUŘIČKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ a Ondřej HÁJEK. Patterns of land snail diversity over a gradient of habitat degradation: a comparison of three Czech cities. Biodiversity and Conservation. 2009, roč. 18, č. 1, s. 3453–3466. ISSN 0960-3115.
  5. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Milan SÁŇKA, Ondřej HÁJEK a Ivan HOLOUBEK. Spatial model of persistent organic pollutants volatilization from soil: connection of deterministic and stochastic approach. In Book of abstracts; TIES 2009 – the 20th Annual Conference of The International Environmetrics Society, a Section of the ISI and GRASPA Conference 2009. Bologna, Italy: University of Bologna, 2009.
  6. KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Milan SÁŇKA, Ondřej HÁJEK, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees. Environmental Science & Technology. USA, 2009, roč. 43, č. 24, s. 9230–9236. ISSN 0013-936X.
  7. CHYTRÝ, Milan, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka OTÝPKOVÁ, Martin KOČÍ, Petr PETŘÍK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Dana MICHALCOVÁ, Ondřej HÁJEK a Klára KUBOŠOVÁ. Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha: Academia, 2009. 520 s. Vegetace České republiky 2. ISBN 978-80-200-1769-7.

  2008

  1. KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej HÁJEK, Ladislav DUŠEK, Milan SÁŇKA, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Predictive spatial modelling of POPs background concentrations in the area of Czech Republic. In Abstract book. Warsaw: SETAC Europe, 2008. s. 162.
  2. CHYTRÝ, Milan, Vojtěch JAROŠÍK, Petr PYŠEK, Ondřej HÁJEK, Ilona KNOLLOVÁ, Lubomír TICHÝ a Jiří DANIHELKA. Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology. Washington: Ecological Society of America, 2008, roč. 89, č. 6, s. 1541-1553. ISSN 0012-9658.
  3. PETŘIVALSKÁ, Karla, Karel BRABEC, Ondřej HÁJEK a Petr PAŘIL. Vliv morfologie koryta a způsobu využití okolní krajiny člověkem na charakter společenstva máloštětinatých červů („Oligochaeta“): hodnocení na více úrovních prostorové škály. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. Sborník abstraktů z konference Zoologické dny České Budějovice, 14. - 15. února 2008. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, 2008. s. 56-299. ISBN 978-80-87189-00-9.

  2007

  1. ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER a Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2007, roč. 18, č. 6, s. 835-846. ISSN 1100-9233.
  2. CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ a Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.

  2006

  1. BRABEC, Karel, Petr MARVAN, Petr PAŘIL, Libuše OPATŘILOVÁ, Blažena BRABCOVÁ a Ondřej HÁJEK. Analýza reakce makrozoobentosu a fytobentosu na různé typy a intenzitu poškození ekosystému malých toků. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a SLS. 2006. vyd. Praha: Česká limnologická společnost, 2006. s. 84-85. ISBN 80-239-7257-X.
  2. KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ a Ondřej HÁJEK. Local ranges of phytosociological associations: are they reflected in numerical classification? Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2006, roč. 61, č. 1, s. 71-77. ISSN 0006-3088.
  3. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN, Petr PAŘIL, Hana KVARDOVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ a Ondřej HÁJEK. MAYFLIES (EPHEMEROPTERA) OF THE CENTRAL EUROPEAN POTAMAL RIVER SEGMENT: LONG-TERM CHANGES – THEIR ORIGIN AND CONSEQUENCES. In Suplementary abstract book 1. of VIII-th European Congress of Entomology. 2006.
  4. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Ingolf KÜHN, Ondřej HÁJEK, Viera HORÁKOVÁ, Petr PYŠEK a Lubomír TICHÝ. Patterns of plant traits in annual vegetation of man-made habitats in central Europe. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2006, roč. 8, č. 2, s. 69-81. ISSN 1433-8319.

  2005

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Karel BRABEC, Jiří KOKEŠ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Jiří JARKOVSKÝ, Petr PAŘIL a Ondřej HÁJEK. ABIOTIC STREAM TYPES AND SPECIES ASSEMBLAGES: IS THERE ANY SIMPLE LINKAGE? CZECH STREAMS AND BENTHIC MACROINVERTEBRATES AS AN EXAMPLE. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Vlg., 2005, roč. 29, č. 2, s. 1087-1094. ISSN 0368-0770.
  2. SYROVÁTKA, Vít, Karel BRABEC, Ondřej HÁJEK, Libuše OPATŘILOVÁ a Karla PETŘIVALSKÁ. Distributional patterns and the dynamics of the aquatic biota within a large lowland river: the aims of a complex study on the Becva River. In RIVER BOTTOM VI - Book of abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 62.
  3. PETŘIVALSKÁ, Karla, Karel BRABEC, Ondřej HÁJEK, Jana SCHENKOVÁ, Petr PAŘIL a František KUBÍČEK. Multiscale effect of hydromorphology and landuse on the structure of oligochaetes inhabiting small streams. In RIVER BOTTOM VI - Book of abstracts. 2005.
  4. OPATŘILOVÁ, Libuše, Karla PETŘIVALSKÁ, Karel BRABEC, Vít SYROVÁTKA, Ondřej HÁJEK a Věra RUNŠTUKOVÁ. River restoration in the Czech Republic: ecological consequences of hydromorphological conditions in the Bečva River. In RIVER BOTTOM VI, Book of abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 43.
  5. KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ a Ondřej HÁJEK. Stratified resampling of phytosociological databases: some strategies for obtaining more representative data sets for classification studies. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2005, roč. 16, č. 4, s. 479-486. ISSN 110-9233.
  6. BRABEC, Karel, Vít SYROVÁTKA, Ondřej HÁJEK, Karla PETŘIVALSKÁ a Libuše OPATŘILOVÁ. Structure of macroinvertebrate communities studied across hierarchically organized habitats of large river. In Symposium RIVER BOTTOM VI Brno, Book of abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 11.

  2004

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Svetlana, Karel BRABEC, Jiří JARKOVSKÝ, Jan HODOVSKÝ, Jiří KOKEŠ, Petr PAŘIL, Denisa NĚMEJCOVÁ, Ladislav DUŠEK, Bohdana ŠTEFELOVÁ a Ondej HÁJEK. Abiotic stream types and species assemblages: Is there any simple linkage? Czech streams and benthic macroinvertebrates as an example. In In SIL XXIX Congress Lahti Finland. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 15:04