Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ANDRAŠINA, Tomáš, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ROHAN a Roman SVATOŇ. Cystické léze pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 247-277. ISBN 978-80-7345-697-9.
 2. 2020

 3. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL, Radim JANČÁLEK, Igor KISS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT, Jiří ŠÁNA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Pre-Radiotherapy Progression after Surgery of Newly Diagnosed Glioblastoma: Corroboration of New Prognostic Variable. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-13. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10090676.
 4. HEJNOVÁ, Renata, Alena HOLEŠOVSKÁ, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Renata BELANOVÁ, Michal STANDARA, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Tomáš CHODÚR, Kamila ŠIFFELOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Prostorová analýza recidiv glioblastomů v závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC): představení akademické studie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2020, roč. 33, Supplementum 1, s. 20-26. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020S20.
 5. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Ludmila HYNKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Real-World Evidence in Glioblastoma: Stupp's Regimen After a Decade. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 10, July 2020, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.00840.
 6. 2018

 7. TRNA, Jan, Pavla TESAŘÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Katarína MÚČKOVÁ a Alexandr POPRACH. Case report of melanoma metastasizing to the pancreas. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018. ISSN 1804-803X.
 8. 2017

 9. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Beáta HEMMELOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Miroslava CHOVANCOVÁ, Lenka KUČEROVÁ a Jiří DOLINA. Gastric antral vascular ectasia and solitary rectal ulcer syndrome - Two rare diagnoses as the cause of anemia in a single patient: Case report. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 5, s. 339-342. ISSN 0042-773X.
 10. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Lenka KUČEROVÁ, Radek KROUPA, Beáta HEMMELOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ a Jiří DOLINA. Koincidence dvou vzácných příčin krvácení do gastrointestinálního traktu - kazuistika. In Budějovice gastroenterologické. 2017.
 11. 2015

 12. ŠTEFÁNIKOVÁ, Marianna, Martina DOUBKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Kazuistika : Úskalí histologické diagnózy u granulomatózního postižení plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2015, roč. 12/2015, 2/2015, s. 23-25. ISSN 1802-0518.
 13. 2013

 14. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Beatrice, Veronika BRYNYCHOVA, Martin OLIVERIUS, Eva HONSOVA, Zdeněk KALA, Katarína MÚČKOVÁ a Pavel SOUCEK. Differences in Transcript Levels of ABC Transporters Between Pancreatic Adenocarcinoma and Nonneoplastic Tissues. Pancreas. USA: Lippincott Williams Wilkins, 2013, roč. 42, č. 4, s. 707-716. ISSN 0885-3177. doi:10.1097/MPA.0b013e318279b861.
 15. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Katarína MÚČKOVÁ. Expanzivně se chovající pseudocyta pankreatu. In 40. česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2013.
 16. 2012

 17. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Tomáš ANDRAŠINA, Karel STARÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Laparoscopic Radiofrequency Ablation of Functioning Pancreatic Insulinoma. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2012, roč. 22, č. 5, s. E312-E315, 4 s. ISSN 1530-4515. doi:10.1097/SLE.0b013e318264b607.
 18. BLAHÁK, Jiří, Jiří ZELINKA, Oliver BULIK, Karel HUŠEK a Katarína MÚČKOVÁ. Vzácné tumory v oblasti maxily (Neobvyklé kazuistiky). Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 112, č. 6, s. 162-167. ISSN 1213-0613.
 19. 2011

 20. LENZ, Jiří, Petr KARÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Petr DÍTĚ, Zdeněk KALA, Renata VESELSKÁ a Markéta HERMANOVÁ. Clinicopathological correlations of nestin expression in surgically resectable pancreatic cancer including an analysis of perineural invasion. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2011, roč. 20, č. 4, s. 389-396. ISSN 1841-8724.
 21. KŘEN, Leoš, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Petr VAŇHARA a J MICHÁLEK. Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E u gliobastomů: prognostický význam. In Brněnské neurochirurgické dny – Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 8-8.
 22. KŘEN, Leoš, Ondřej SLABÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology. 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134. ISSN 0919-6544. doi:10.1111/j.1440-1789.2010.01149.x.
 23. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav CRHA, Martin MAN, Iva SVOBODOVÁ, Vlastimil VÁLEK, L URBANOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Radiofrequency ablation of pancreatic tumors. In 43th Annual Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 2011.
 24. 2010

 25. KŘEN, Leoš, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Production of immune-modulatory nonclassical molecules HLA-G and HLA-E by tumor infiltrating ameboid microglia/macrophages in glioblastomas: A role in innate immunity? Journal of Neuroimmunology. Netherlands: Elsevier/North-Holland, 2010, roč. 220, 1-2, s. 131-135. ISSN 0165-5728. doi:10.1016/j.jneuroim.2010.01.014.
 26. KŘEN, Leoš, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, O SLABÝ, Radek LAKOMÝ, P VAŇHARA a Jaroslav MICHÁLEK. Produkce imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor infiltrující améboidní mikroglií u glioblastomů:role v protinádorové imunitě? In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2010. s. 49.
 27. 2008

 28. JEŽOVÁ, Marta, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Josef FEIT a Pavel VLAŠÍN. Hypertext atlas of fetal and neonatal pathology. In Diagnostic Pathology. www.diagnosticpathology.org/content/3/S: BioMed Central Ltd., 2008. 1 s.
 29. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Katarína MÚČKOVÁ a Jaroslav BOUDNÝ. Chemoembolizace s částicemi DCBead u hypervaskularizovaných tumorů jater. Možnosti kombinace s RFA. In V. Brněnský den mladých radiologů. 2008.
 30. JEŽOVÁ, Marta, Katarína MÚČKOVÁ a Petra KOUKALOVÁ. Listeria monocytogenes jako příčina spontánního abortu - popis tří případů. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, 2008, roč. 44/53, č. 3, s. 71-74. ISSN 1210-7875.
 31. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Josef MUSIL a Katarína MÚČKOVÁ. Metastáza maligního melanomu v mozku - obtíže v diagnostice. Kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 12, s. 624-627. ISSN 0035-9351.
 32. 2007

 33. SEPŠI, Milan, Katarína MÚČKOVÁ, M. ŠINDLER, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Aetiology of death among patients with electronic medical devices. Europace. 2007, roč. 9, suppl.3, s. 29. ISSN 1099-5129.
 34. SEPŠI, Milan, Katarína MÚČKOVÁ, Martin ŠINDLER, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Aetiology of death among patients with electronic medical devices. In Europace Supplements. 9. vyd. 2007.
 35. FEIT, Josef, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Ondřej SOUČEK, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ a Milana ŠACHLOVÁ. Atlas patologie pro studenty medicíny. 0.99. Brno, 2007.
 36. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Pavel VLAŠÍN a Josef FEIT. Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu 2007. 1.11. Brno, 2007.
 37. FEIT, Josef, Lukáš HEJTMÁNEK, Luděk MATYSKA, Vladimír ULMAN, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Věra FEITOVÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Katarína MÚČKOVÁ a Pavel VLAŠÍN. Hypertextové atlasy patologie 2007. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
 38. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK a Josef FEIT. Internetový atlas fetopatologie. In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007. s. 59-64, 5 s. ISBN 978-80-867-4200-7.
 39. MÚČKOVÁ, Katarína, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Ondřej SOUČEK. Ménétrier's disease and gastric carcinoma : a case report. In 15. sjezd českých a slovenských patologů : program a sborník abstrakt. 2007. s. 67. ISBN 987-80-7368-331-3.
 40. FEIT, Josef, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, ULMAN a Luděk MATYSKA. Přístup k obrazům o vysokém rozlišení pomocí Internetu. In 15. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 22-22. ISBN 978-80-736-8331-3.
 41. MÚČKOVÁ, Katarína, Milan SEPŠI, Martin ŠINDLER, Ondřej SOUČEK a Michal KÝR. Reactions of Myocardium to the Presence of Implantable Electronic Medical Devices. In VIRCHOWS ARCHIV, vol. 451, no. 2. 2007. ISSN 0945-6317.
 42. MÚČKOVÁ, Katarína, Milan SEPŠI, M. ŠINDLER, Ondřej SOUČEK a Michal KÝR. Reactions of myocardium to the presence of implantable electronic medical device. Virchows Archiv. 2007, roč. 521, č. 2, s. P3-11, 9 s. ISSN 0945-6317.
 43. SEPŠI, Milan, Martin ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Vliv přítomnosti stimulační elektrody na endovazální a endomyokardiální srdeční struktury. In Supplementum Cor Vasa. 49. vyd. 2007. s. 101.
 44. SEPŠI, Milan, M. ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Vliv přítomnosti stimulační elektrody na endovazální a endomyokardiální srdeční struktury. Cor et Vasa. 2007, roč. 2007, č. 49, s. 4-104. ISSN 0010-8650.
 45. 2006

 46. SEPŠI, Milan, M ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Analýza souboru nemocných léčených implantabilními přístroji post mortem - design studie. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, suppl. A, s. 28. ISSN 1213-807X.
 47. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, M ŠINDLER a Katarína MÚČKOVÁ. Implantabilní kardioverter-defibrilátor a incesantní komorové tachykardie jako příčina smrti? Kazuistika. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 100.
 48. KŘEN, Leoš, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ a Martin SMRČKA. Jaká je vaše diagnóza? Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 42/51, č. 2, s. 65+95, 2 s. ISSN 1210-7875.
 49. ŠINDLER, M, Milan SEPŠI, Jan KRAJSA a Katarína MÚČKOVÁ. Postmorální analýza souboru nemocných léčených implantabilními přístroji - uspořádání studie. Česko-slovenská patologie/Soudní lékařství. 2006, roč. 51, č. 1, s. 16-19.
 50. 2005

 51. HUSOVÁ, Libuše, Katarína MÚČKOVÁ, Radek KROUPA, Milan DASTYCH a Michal ŠENKYŘÍK. Akutní nekróza jícnu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, č. 1, s. 48 - 51. ISSN 0008-7335.
 52. HUSOVÁ, Libuše, K. MÚČKOVÁ, Radek KROUPA, Milan DASTYCH a Michal ŠENKYŘÍK. Akutní nekróza jícnu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, č. 1, s. 48 - 51. ISSN 0008-7335.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 22:57