Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. NOVOTNÁ, Markéta, Petr HALÁMEK a Dominika TÓTHOVÁ. Spa Industry Resilience in Changing External Conditions: Nexus Between Tourist Attractiveness and Fiscal Policy (accepted). Tourism and Hospitality Management. Croatia: University of Rijeka, Faculty of Tourism & Hospitality Management, Opatija, 2024, roč. 30, č. 3. ISSN 1330-7533.

  2023

  1. HALÁMEK, Petr a Natálie LACINOVÁ. Finanční aspekty regionálních rozvojových projektů – koupaliště a koupací biotopy. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 68-74. ISBN 978-80-280-0311-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023-8.

  2022

  1. HALÁMEK, Petr a Dominika TÓTHOVÁ. Ekonomický potenciál využití geotermální energie v lokalitě Pasohlávky. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 344-350. ISBN 978-80-280-0068-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-42.

  2021

  1. HALÁMEK, Petr, Radka MATUSZKOVÁ a Michal RADIMSKÝ. Modernisation of Regional Roads Evaluated Using Ex-Post CBA. Sustainability. Basel, 2021, roč. 13, č. 4, s. 1-20. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13041849.
  2. HALÁMEK, Petr a Martin ŠAUER. Tržní selhání na regionálním trhu parkování. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 346-351. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-43.

  2020

  1. HALÁMEK, Petr. Změna investičních nákladů regionálních rozvojových projektů. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 113-118. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-14.

  2016

  1. HALÁMEK, Petr. Ex-post hodnocení regionálních rozvojových projektů. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 139-144. ISBN 978-80-210-8273-1.
  2. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK a Vilém PAŘIL. Long run impacts assessment of planned key road connection between Austria and the Czech Republic. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 691-698. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-88.

  2015

  1. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s.
  2. HALÁMEK, Petr. Hodnocení dopadů regionálních rozvojových projektů - prevence hmotných škod způsobených povodněmi. In Klímová, V., Žítek, V. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 619-625. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-83.
  3. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK a Vilém PAŘIL. Long run impacts assessment of planned R52/A5 expressway as one of two core road connections between Austria and Czech Republic. In 8th Geoffrey J. D. Hewings Regional Economics Workshop - Services and Regional Growth. 2015.
  4. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015. 242 s.
  5. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s.

  2014

  1. HALÁMEK, Petr a Richard VESELÝ. Závislost mezi účinností a účelností projektů - případ ROP JV. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 402-408. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-50.

  2013

  1. OPLUŠTILOVÁ, Irena a Petr HALÁMEK. Finanční kondice obcí Jihomoravského kraje. In Klímová, V., Žítek, V. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 411-420. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-51.

  2011

  1. HALÁMEK, Petr. Aplikace CBA při implementaci OP v ČR. In Klímová, Viktorie - Žítek, Vladimír. XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 90-99. ISBN 978-80-210-5513-1.
  2. HALÁMEK, Petr. Aplikace CBA při implementaci OP v ČR. 2011.

  2010

  1. HALÁMEK, Petr a Irena OPLUŠTILOVÁ. Kapitálová přiměřenost municipálních projektů financovaných z ROP JV. In XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 215-223. ISBN 978-80-210-5210-9.
  2. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Petr TONEV a Vladimír ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada publishing, 2010. 232 s. Ekonomie a podnikání, 1. ISBN 978-80-247-3638-9.

  2009

  1. HALÁMEK, Petr. CBA as a Tool for the Appraisal of the Structural Fund Projects in the Czech Republic. In International Conference on Applied Business Research ICABR 2009. 2009. ISBN 978-80-7375-324-5.

  2008

  1. HALÁMEK, Petr a Jaroslav MARYÁŠ. Application of CBA in the SF implementation process in the Czech Republic. In Papers of ERSA 2008 Liverpool - 48 th European Congress of the Regional Science Association International. Liverpool: University of Liverpool, 2008. s. 3769-3774.
  2. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6.

  2007

  1. HALÁMEK, Petr. Finanční analýza jako součást CBA pro projekty financované ze SF. In Increasing Competitiveness of Regional, national and International Markets. 2007. vyd. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-210-4325-1.
  2. HALÁMEK, Petr. Regionální politici a proces výběru projektů pro SROP. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-210-4325-1.

  2006

  1. HALÁMEK, Petr. Analýza nákladů a výnosů, případová studie "Biotechnologický klastr". In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: ESF MU, 2006. s. 49-55, 6 s. ISBN 80-2104085-8.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Pavel FIŠER, Petr HALÁMEK, Simona ŠKARABELOVÁ a David ŠPAČEK. Management regionální a místní správy: metodický text. Editor - Eduard Bakoš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 290 s. ISBN 80-210-4141-2.
  3. HALÁMEK, Petr. Projektové řízení v regionální a místní samosprávě. In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. s. 1-10, 8 s.
  4. HALÁMEK, Petr. Regionální politika v českých zemích za vlády Karla IV. In Mladá Věda. Brno: ESF MU, 2006. s. 1-10, 8 s.
  5. HALÁMEK, Petr. Shadow Prices for Costs and Benefits in the Regional Development Projects. In Regional and Urban Modeling (CD). Brussels: Ecomod Net, 2006. s. 1-10, 8 s.
  6. HALÁMEK, Petr. Shadow Prices for Costs and Benefits in the Regional Development Projects. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: Faculty of Economics and Business, Zagreb, 2006. s. 1-10, 8 s. ISBN 953-6025-17-5.
  7. HALÁMEK, Petr. Valuation of the new working places in the Regional Development. In 4th International Conference for Young Researches of Economics. Godollo: Szent Istvan University, 2006. s. 348-354. ISBN 9639483680.

  2005

  1. HALÁMEK, Petr. Analýza nákladů a výnosů jako součást projektového návrhu pro SF. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržatelného rozvoja národného hospodárstva v SK a v krajinách EU. Nitra: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SAPV, 2005. s. 79-84, 5 s. ISBN 80-89162-10-x.
  2. HALÁMEK, Petr. Konzultační (poradenské) agentury. In Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR. Praha: Transparency International, o.p.s., 2005. s. 25-27. sešit 2. ISBN nepřiděleno.
  3. HALÁMEK, Petr. Kvantifikace ekonomických nákladů a výnosů v regionálních rozvojových projektech. In Aktuálné problémy rozvoja vidieka v SR. první. Nitra: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SAPV, 2005. s. 15-18, 100 s. ISBN 80-89162-17-7.
  4. VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Spatial model of economic development of the Czech Republic. In Policy modeling (International conference EcoMod 2005) - CD. Brusel: EcoMod Net, Bilgi Universites Istanbul, 2005. s. 1-10.
  5. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7.
  6. HALÁMEK, Petr. Vliv politické reprezentace na výběr projektů na regionální úrovni. In Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR. Praha: Transparency International, 2005. s. 17-25, 7 s. sešit 2. ISBN nepřiděleno.
  7. HALÁMEK, Petr. Výstavba průmyslové zóny v malé obci CBA. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. první. Brno: ESF MU, 2005. s. 49-53. ISBN 80-210-3888-8.
  8. HALÁMEK, Petr. Zpracování analýzy nákladů a výnosů. první. Brno: ESF MU, 2005. 73 s. ---. ISBN 80-210-3866-7.

  2004

  1. HALÁMEK, Petr a Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Analýza nákladů a výnosů, úvod do problematiky. In Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Praha: Institut pro regionální a strukturální politiku, o.p.s., 2004. s. 45-102, 57 s. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. ISBN 80-86684-17-2.
  2. HALÁMEK, Petr. Industry Zone in the Small Municipality - Cost Benefit Analysis. In 3rd International Conference for Young Researches. Gödöllö: Szent István University, 2004. s. 197-203, 448 s. ISBN 963-9483-44-3.
  3. HALÁMEK, Petr a Martin ŠAUER. Konkurence měst a obcí v cestovním ruchu. In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: ESF MU, 2004. s. 204-213, 247 s. ISBN 80-210-3359-2.
  4. HALÁMEK, Petr. Praktické provádění CBA. In Posuzování vlivů na ŽP v projektových záměrech a strat.koncepcích EIA, SEA. Finanční aspekty v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU. Praha: IREAS o.p.s., 2004. s. 85-98, 101 s. ISBN 80-86684-21-0.
  5. HALÁMEK, Petr. Projektový cyklus v EU. Brno: ESF MU, 2004. 74 s. Skripta ESF MU. ISBN 80-210-3552-8.
  6. HALÁMEK, Petr. Regional policy and implementation of the SF in the Czech Republic. Seminarbericht 47. Heidelberg: Gesselschaft für Regionalforschung, 2004, roč. 24.Jahrg.

  2003

  1. HALÁMEK, Petr a Martin ŠAUER. Aplikace CBA na hodnocení rozvoje lázeňství v Jihomoravském kraji. In Mendelnet 2003. 2003. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. ISBN 80-7157-719-7.
  2. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr HALÁMEK. Hodnocení vzdělanostní báze v mikroregionálním kontextu. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 124-128. ISBN 80-210-3192-1.
  3. VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Koncepce zahraničních vztahů Jihomoravského kraje. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o tregionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 283 do 300, 18 s. ISBN 80-210-3289-8.
  4. HALÁMEK, Petr. Negativní aspekty strukturálních fondů. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 11-11, 35 s. ISBN 80-248-0430-1.
  5. VITURKA, Milan, Petr TONEV, Petr HALÁMEK, Simona HRABALOVÁ, Josef KUNC, Martin ŠAUER, Jiří VYSTOUPIL, Vladimír ŽÍTEK, Jiří CIBOCH a Jaroslav MARYÁŠ. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: ESF MU, 2003. 141 s. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
  6. ŽÍTEK, Vladimír, Petr HALÁMEK, Michal BĚHAN a Jiří CIBOCH. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních rozvojových projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 125 s. 55-9808-2003 02/58 14/ESF. ISBN 80-210-3291-X.

  2002

  1. HALÁMEK, Petr. Příprava projektů pro předvstupní programy EU a program Leader +. In V. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2002. s. 265-272, 7 s. ISBN 80-210-3008-9.
  2. VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Syntetické hodnocení nabídky průmyslových zón v ČR. In Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů. Brno: ESF MU, 2002. s. 74-95. ISBN 80-210-2969-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 01:23