Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. WINKLEROVÁ, Lucie. Nedostatečný transfer technologií jako bariéra zavádění inovací v regionu. In Klímová, V., Žítek, V. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Kurdějov: Masarykova univerzita, Brno, 2018. s. 155-161. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-19.
 2. WINKLEROVÁ, Lucie. Vztah sociálního prostředí a inovačního potenciálu regionu. Acta Sting. Brno: AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brně, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 103-120.
 3. 2017

 4. KLÍMOVÁ, Viktorie a Lucie WINKLEROVÁ. Bariéry pro rozvoj inovací v regionech. In Klímová, V., Žítek, V. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 246-254. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-31.
 5. WINKLEROVÁ, Lucie a Vladimír ŽÍTEK. Inovační potenciál regionů jako zrcadlo ekonomické výkonnosti. In Klímová, V., Žítek, V. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 193-200. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-24.
 6. 2016

 7. WINKLEROVÁ, Lucie. Komparace inovačního potenciálu českých krajů. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2016, XVI, č. 4, s. 94-105. ISSN 1212-415X.
 8. WINKLEROVÁ, Lucie. Vztah mezi podporou výzkumu a vývoje a ekonomickým růstem. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 296-301. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-37.
 9. 2015

 10. KOVÁCSOVÁ, Lucie. Inovační prostředí jako součást výzkumného potenciálu krajů ČR. In Klímová, V., Žítek, V. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 188-194. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-25.
 11. 2014

 12. KOVÁCSOVÁ, Lucie. Veřejná podpora podnikových inovačních aktivit v České republice. In PaedDr. Milan Maroš, PhD., doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. Ekonomika a manažment 2014 – zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita Konštatína Filozófa v Nitre, 2014. s. 56-64. ISBN 978-80-558-0729-4.
 13. KOVÁCSOVÁ, Lucie. Výzkumný potenciál krajů ČR. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 186-193. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-22.
 14. 2013

 15. KOVÁCSOVÁ, Lucie. Teoretická východiska ovlivňování bariér regionálního rozvoje. In Klímová, V., Žítek, V. XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 312-320. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-38.
 16. 2012

 17. WINKLEROVÁ, Lucie. Nezaměstnanost absolventů ekonomických fakult v Jihomoravském kraji. In Žítek, Vladimír - Klímová, Viktorie. XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 466-474. ISBN 978-80-210-5875-0.
 18. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ, Lucie KOVÁCSOVÁ a Barbora FEIXOVÁ. Podpora výzkumu a transfer technologií v Jihomoravském kraji. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, Filosofický ústav AV ČR, 2012, VIII, č. 1, s. 146-151. ISSN 1214-4967.
 19. WINKLEROVÁ, Lucie. Unemployment of university graduates. In Education and Development Conference 2012. Belgrade, Serbia: Tomorrow People Organization, 2012. s. 502-511. ISBN 978-86-87043-07-7.
 20. 2011

 21. WINKLEROVÁ, Lucie. Pareto criterion of general benefit in the spatial development. In Lukášová, R. - Blažek, L. - Hýblová, E. - Maryáš, J. - Kvizda, M. - Nekuda, J. - Němec, D, Hyánek, V. New Economic Challenges. Collection of Contributions. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 378-384. ISBN 978-80-210-5674-9.
 22. WINKLEROVÁ, Lucie. Technology transfer in the South Moravian Region of the Czech Republic. In Nicolas Tsounis, Aspasia Vlachvei, Martino Gaetano, Theodoros Monovasilis. International Conference On Applied Economics 2011. Perugia (IT): TEI of Western Macedonia Press, 2011. s. 785-789, 840 s. ISBN 978-960-89054-5-0.
 23. WINKLEROVÁ, Lucie. Transfer technologií v Jihomoravském kraji. In Žítek, Vladimír - Klímová, Viktorie. XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 56-63. ISBN 978-80-210-5513-1.
 24. 2009

 25. WINKLEROVÁ, Lucie. České předsednictví EU a s ním spojená očekávání (výsledky dotazníkového šetření). In Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. 10 s. ISBN 978-80-248-2057-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2021 13:30