Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Kroj jako živý organismus. In Tradičná kultúra a inovácie z pohľadu etnológie: výskumné, muzeologické a terminologické otázky a súvislosti. 2024.

  2023

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Český granát jako mineralogický symbol Čech. In Městská knihovna Blansko. 2023.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Členka Komise pro sbírkotvornou činnost v Muzeu romské kultury v Brně. Muzeum romské kultury, 2023.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Členka Vědecké rady Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, 2023.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Hledání kořenů: Obnova krojů v brněnských městských částech. In (NE)Tradice žije! Kontinuita, proměna, zánik a obnova tradic pohledem etnologie. 2023.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Jaroňkovi a výtvarný folklorismus aneb "valašský mýtus". In Kateřina Svobodová a Lenka Kučerová. Jaroňci umění a srdce Valašska. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2023, s. 78-95. ISBN 978-80-87210-95-6.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Místo čepce teď nosíme prstýnek. In Vlasta. Praha: Vltava Labe Media, 2023, s. 10-13. ISSN 0139-6617.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Moravské a slezské kroje. Online. Praha: Národní muzeum, 2023, 116 s. ISBN 978-80-7036-819-0.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Od prstýnku ke koruně. In Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity. 2023.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Panovnické insignie. In Klub přátel výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 2023.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Poděkování Josefu Kandertovi. Národopisný věstník. Národopisná společnost, 2023, 3 s. ISSN 1211-8117.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena a Kateřina SVOBODOVÁ. Tvorba sourozenců Jaroňkových. In Kateřina Svobodová a Lenka Kučerová. Jaroňci umění a srdce Valašska. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2023, s. 10-31. ISBN 978-80-87210-95-6.

  2022

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Autoři krojových vyobrazení z Čech, Moravy a Slezska v kompendiu „Kronprinzenwerk“. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2022, roč. 81, č. 2, s. 5-24. ISSN 1211-8117.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Český granát v uměleckém řemesle. In Klub přátel výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 2022.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Setkání pracovních skupin Etnografického názvosloví lidového oděvu. In Seminář etnografické komise AMG. Vlastivědné muzeum Kyjov, 2022.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperky na portrétech jako ikonografický pramen. In Textil v muzeu / Oděvy a oděvní doplňky pro slavnostní a výjimečné příležitosti. 2022.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Vývoj zdobení a šperku. In přednáška pro Klub přátel výtvarného umění Krajské galerie výtvarného umění Zlín. 2022.

  2021

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 359 s. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9877-0.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 359 s. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9877-0.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový oděv jako inspirační zdroj pro textilní návrháře. In Textil v muzeu / Móda a textilní tvorba druhé poloviny 20. století. 2021.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. MARTIN ŠIMŠA: KNIHY KREJČOVSKÝCH STŘIHŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ V 16. AŽ 18. STOLETÍ I. [TAILOR’S PATTERN BOOKS IN CENTRAL EUROPE IN THE 16TH - 18TH CENTURIES I.] Strážnice: National Institute of Folk Culture, 2021, 381 pp. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2021, č. 5, s. 78-80. ISSN 0862-8351.

  2020

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Role svérázového kroje v české společnosti druhé poloviny 19. století. In Machalíková, Pavla – Petrasová, Taťána – Winter, Tomáš. Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha: Akademie věd, 2020, s. 65-73. ISBN 978-80-200-3066-5.

  2019

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Český granát a jeho imitace v lidové kultuře. In Radek Hanus- Alena Selucká- Pavla Stöhrová. Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, s. 163-170. ISBN 978-80-87896-73-0.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Nová role šperku v demokratické společnosti. In Nachtmannová, Alena; Klapetková, Olga. Společenská rolemódy po vzniku Československé republiky. Praha: Národní památkový ústav, 2019, s. 33-43. ISBN 978-80-7480-131-0.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Role svérázového kroje v české společnosti. In 39. plzeňské mezioborové sympozium: Zrození lidu v české kultuře 19. století. Plzeň, 28. 2. -2. 3. 2019. 2019.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Společné rysy lidové kultury na Podluží a na Záhoří na příkladu lidového oděvu. Online. In Slavomír Lesňák-Svatopluk Novák-Matúš Porubjak. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 154-161. ISBN 978-80-210-9394-2.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Výuka zuberské výšivky na přelomu 19. a 20. století. Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, roč. 15, č. 1, s. 114-119. ISSN 1804-1752.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Výuka zuberské výšivky na přelomu 19. a 20. století. In Textil v muzeu / Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa, 4.-5. června 2019, Brno. 2019.

  2018

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Spínadla v lidovém oděvu. In Sborník semináře k 100. výročí otevření Waldesova muzea. Praha: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Kotěrovo centrum architektury, 2018, s. 41-44. ISBN 978-80-86397-32-0.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Společné rysy lidové kultury na Podluží a na Záhoří na příkladu lidového oděvu. In Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 2018.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk příslušníků německého etnika v českých zemích. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018, roč. 52, č. 2, s. 83-99. ISSN 0862-1209.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperky a klenoty zdobené emailem. In Pavla Stöhrová. Smalt/Email uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovů. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018, s. 45-60, 15 s. ISBN 978-80-87896-53-2.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Upomínka z Rožnova. In Upomínka z Rožnova. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2018, s. 22-32. ISBN 978-80-87210-67-3.

  2017

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Aesthetics of the human body from the interdisciplinary perspective. In Botiková, Marta; Válka, Miroslav a kol. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 161-167. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Estetika těla z mezioborového pohledu. In Etnologie pro 21. století. 2017.
  3. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 254 s. Etnologické studie, sv. č. 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
  4. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno. 1.: Masarykova univerzita, 2017, 254 s. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Hanácká rarita "ocáskový kožich" ve světle pramenů. In Haná a její lidová kultura: nové inspirační zdroje. 2017. ISBN 978-80-87190-48-7.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Hanácká rarita "ocáskový kožich" ve světle pramenů. In XIV. odborná konference o Hané. 2017.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Jak jde kroj, tak se stroj. Lidový kroj sedmi generací na moravském Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, 2016. Lenka Drápalová – Jana Tichá, Jak jde kroj, tak se stroj. Katalog expozice o tradičním odívání na Valašsku. Český lid. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 104, č. 3, s. 387-390. ISSN 0009-0794.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Měšťanský šperk vídeňské provenience ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2017, roč. 75, č. 1, s. 102-118. ISSN 0231-5793.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Milena Secká, Jen Náprstková, prosím… Neobyčejný život v dobových pramenech. Český lid. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 104, č. 1, s. 153-154. ISSN 0009-0794.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena, Koenigsmarková HELENA a Matějovičová PETRA. Symon Josef Symon Miroslava. 1. vyd. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2017, 51 s. ISBN 978-80-7101-167-5.

  2016

  1. VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK a Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 210 s. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Romani jewellery. Brno: The Museum of romani culture, s. p. o., 2016, s. 93-93.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Romský šperk. In Poklad Romů. Amare Somnaka. Muzeum romské kultury, 2016, 1 s. Poklad Romů. Amare Somnaka.

  2015

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Autoři krojových vyobrazení v topografických pracích Balthasara Hacqueta a jejich následovníci. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2015, roč. 74, č. 1, s. 5-20. ISSN 1211-8117.
  2. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  3. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. člen redakční rady. Český lid, 2015. ISSN 0009-0794.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA a Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 311 s. Etnologické studie, 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA a Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 311 s. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
  7. MALACH, Roman, Daniel DRÁPALA, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ, Miroslav VÁLKA, Jitka SPURNÁ, Andrea KÝNOVÁ, Petr KOVÁCS, Pavel BOHUMEL, Jiří KOZEL, Jana MALECKÁ, Marie NOVOTNÁ, Terézia GABRHELOVÁ, Anna HORÁKOVÁ, Daniela KOSTRHOUNOVÁ, Veronika KUTHANOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Eva ŠIPÖCZOVÁ a Barbora VALEŠOVÁ. Mapa bibliografických informací tradiční lidové kultury. 2015.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk od antiky po současnost. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 222 s. Dějiny odívání. ISBN 978-80-7422-311-2.
  9. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. Online. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8101-7.
  10. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 223 s. ISBN 978-80-210-8086-7.

  2014

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka redakční rady časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2014 - 2019. ISSN 1212-1134.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. From Folk Culture to Pop-Culture. Searching for the matter of research in the Czech ethnology of the 20th century. In Kuligowski, Waldemar; Pomieciński, Adam. Art in contemporary cultural systems Central and Eastern Europe. Poznań: Wydawnictwo nauka i innowacje sp. z o.o., 2014, s. 149-156. ISBN 978-83-63795-34-4.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Hanáci pohledem současníků na přelomu 18. a 19. století. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Společenské vědy. Olomouc: Vlastivědné muzeum, 2014, Neuveden, č. 307, s. 25-37. ISSN 1212-1134.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Sheep fur coat in the ethnographic area of Haná in Moravia within the European context. Our Europe. Ethnography - ethnology - anthropology of Culture. Poznań: Publishing House of the Poznań Society For The Advancement Of The Arts And Sciences, 2014, Neuveden, č. 3, s. 29-40. ISSN 2299-4645.

  2013

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena a Martin ŠIMŠA. Caspar Luyken a jeho „Světová galerie“ postav různých stavů a národů. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 47, č. 1, s. 19-39, 13 s. ISSN 0862-1209.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Dějiny šperku z českého granátu. In Hanus, Radek. Český granát : historie, geologie, mineralogie, gemologie a šperkařství. Vyd. 1. Praha: Granit, 2013, s. 98-121. ISBN 978-80-7296-088-0.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Dějiny uměleckoprůmyslového oddělení Moravské galerie 1961-2003. In Křížová, Alena. Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. 1. vyd. Brno: Metoda, 2013, s. 85-155. ISBN 978-80-905028-4-0.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Demonstrace vlastenectví prostřednictvím svérázového oděvu. In Malý, Ivan. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2013, s. 273-283. ISBN 978-80-7036-391-1.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Folk Culture Inspiration in Czech Fashion of the 20th Century. Akdeniz Sanat Dergisi. Antalya: Akdeniz University, 2013, roč. 4, č. 7, s. 98-102. ISSN 1307-9700.
  6. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Heslář geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750-1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 40 s. Etnologické příručky ; 4. ISBN 978-80-210-6604-5.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Chancellor Otto von Bismarck through the Eyes of Czech Cartoonists. In Alberto Milano. Generali e medicanti, attori e sovrani. 1. vyd. Bassano del Grappa: Tassotti Editore, 2013, s. 67-79. ISBN 978-88-7691-199-6.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. 1. vyd. Brno: Metoda, 2013, 282 s. ISBN 978-80-905028-4-0.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena a Karel ALTMAN. Odraz česko-polských vztahů v české karikatuře. In Rusek, Halina; Drozdz, Anna. Polski i czeski humor zaangazowany - dowcip, anegdota i karykatura polityczna. Cieszyn - Katowice - Brno: Universytet Slaski w Katowicach, 2013, s. 83-93. Bibliotheca ethnologiae Europae Centralis ; vol. 4. ISBN 978-83-60431-84-9.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Problematika muzejní prezentace (uměleckého) řemesla. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Katedra etnológie a kulturnej antropológie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 128-134. ISSN 1339-2204.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena. Přínos vedut Františka Richtra k poznání lidového oděvu na Moravě v první třetině 19. století. Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae). Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 47, č. 1, s. 9-18. ISSN 0862-1209.
  12. KŘÍŽOVÁ, Alena. Sbírka drahých a obecných kovů. In Křížová, Alena. Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. 1. vyd. Brno: Metoda, 2013, s. 209-221. ISBN 978-80-904397-4-0.

  2012

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka vědecké rady Technického muzea v Brně. 2012 - 2017.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena a Martin ŠIMŠA. Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012, 255 s.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Ornament jako výraz vlastenectví. In Tichá, Jana; Liďák, Petr a kol. Malovaná jizba. Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (18. - 1. pol. 20. století). 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2012, s. 12-23. ISBN 978-80-87210-40-6.

  2011

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Alfons Mucha - Sen o šperku. In Hanák, Jaromír. Muzeum Brněnska : sborník 2011. 1. vyd. Brno: Muzeum Brněnska, 2011, s. 146-155. ISBN 978-80-904397-4-0.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 199 s. Etnologické studie ; 9. ISBN 978-80-210-5684-8.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Dámský salon. Společenský a soukromý život šlechtičen v 19. století. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2011, 48 s. ISBN 978-80-86752-89-1.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Dětský šperk jako apotropaion. In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 141-163. Etnologické studie 11. ISBN 978-80-210-5766-1.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Dvě století Kristova strůmku. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011, roč. 21, č. 4, s. 241-255. ISSN 0862-8351.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena a Iva MAGULOVÁ. Iluminace Sbírky brněnského městského práva písaře Václava z Jihlavy jako pramen ke studiu dobového odívání. In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 20-31. Etnologické studie 11. ISBN 978-80-210-5766-1.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Joža Uprka a lidová kultura. Malíř oslavovaný i zatracovaný. In Joža Uprka. Evropan slováckého venkova. 1861-1940. 1. vyd. Praha: Národní galerie, 2011, s. 89-109, 11 s. Sbírka umění 19. století. ISBN 978-80-7035-481-0.
  8. JEŘÁBEK, Richard a Alena KŘÍŽOVÁ. K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků. In Lidová výtvarná kultura: dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 1. vyd. Brno: Muni press, 2011, s. 176-186. Etnologické studie 10. ISBN 978-80-210-5584-1.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena a Michal KONEČNÝ. Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2011, 218 s. ISBN 978-80-86752-83-9.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový a zlidovělý šperk (na příkladu kvašů z roku 1814). In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 123-140. Etnologické studie 9. ISBN 978-80-210-5766-1.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena. Práce z kovu VII. Měditepectví. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011, 90 s. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba. ISBN 978-80-87261-73-6.
  12. KŘÍŽOVÁ, Alena. Zástěra jako pracovní oděvní součástka, symbol vzorné hospodyně a znak reprezentace. In Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 89-111, 13 s. Etnologické studie 9. ISBN 978-80-210-5684-8.

  2010

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Archeologické nálezy jako inspirace pro zlatnictví 19. století. In Šimon Ungermann ; Renáta Přichystalová. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 536-545. ISBN 978-80-7422-027-2.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka redakční rady časopisu Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci. 2010 - 2017.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka redakční rady časopisu Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci. 2010.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. K počátku české umělecké hračky. In Petr Liďák. Hračky z Nového Hrozenkova. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010, s. 11-16. ISBN 978-80-87210-30-7.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidová výtvarná kultura. In Ratíškovice – minulostí slovácké obce. 1. vyd. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 628-660. první. ISBN 978-80-254-7362-7.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Manželka a dcera jako výkladní skříň muže. Úloha šperku ve společnosti 19. století na příkladu sbírek Muzea města Brna. In Baumannová, Dagmar. Forum Brunense. 1. vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2010, s. 95-113. ISBN 978-80-86549-05-7.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Pánský salon na šlechtickém sídle. Ušlechtilé záliby a neřestné zábavy aristokratů. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, 56 s. ISBN 978-80-86752-84-6.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Volkskunst und Gewebe - dílo Antonína Václavíka v dobovém kontextu. In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2010, s. 37-43. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.

  2009

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. člen komise pro sbírkotvornou činnost Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. 2009.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. člen komise pro sbírkotvornou činnost MK ČR. 2009.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. člen komise pro sbírkotvornou činnost Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 2009.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. člen komise pro schvalování pamětních mincí ČNB v Praze. 2009.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. člen redakční rady časopisu Český lid. 2009.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. člen redakční rady periodika Bulletin Moravské galerie v Brně. 2009.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. člen vědecké rady Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 2009.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena a Jitka HRIČKOVÁ. Oděvní spínadla jako archaický typ lidového šperku. In Ornament. Oděv. Šperk. Archaické projevy materiální kultury. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 196-212, 16 s. Etnologické studie 5. ISBN 978-80-210-4963-5.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Ornament. Oděv. Šperk. Archaické projevy materiální kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 256 s. Etnologické studie 5. ISBN 978-80-210-4963-5.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena a Věra ŠLANCAROVÁ. Podoba středověkého šperku (s přihlédnutím ke sbírkám a nálezům na jižní Moravě). In Ornament. Oděv. Šperk. Archaické projevy materiální kultury. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 141-159, 18 s. Etnologické studie 5. ISBN 978-80-210-4963-5.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena. Starobylý původ lidového ornamentu (podle Vlasty Havelkové). In Ornament. Oděv. Šperk. Archaické projevy materiální kultury. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 58-69, 11 s. Etnologické studie 5. ISBN 978-80-210-4963-5.
  12. KŘÍŽOVÁ, Alena. Středověké motivy ve šperku a bižuterii 19. století. In Ornament. Oděv. Šperk. Archaické projevy materiální kultury. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 213-231, 18 s. Etnologické studie 5. ISBN 978-80-210-4963-5.
  13. KŘÍŽOVÁ, Alena. Volkskunst und Gewebe. Dílo Antonína Václavíka v kontextu doby. 2009.

  2008

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Die Massenproduktion der gedructen Patenbriefe in den boehmischen Laendern. In Commercio delle stampe e diffusione delle immagini nei secoli XVIII e XIX. Rovereto: ViaDelleTerra, 2008, s. 285-297, 443 s. ISBN 978-88-7558-043-8.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě. Zlínský prostor. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění, 2008, roč. 15, č. 1, s. 30-35. ISSN 1212-1398.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Jiří Harcuba - sklář a sochař. Brno: Muzeum města Brna, 2008, 145 s. ISBN 978-80-86549-36-1.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Jolana Nováková - šperky. Praha, 2008, 43 s.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena, Zdeno KOLESÁR, Miroslav COGAN a Ágnes SCHRAMM. Karol Weisslechner. Tvorba z rokov 2007-1997. 1. vyd. Bratislava: Ateliér Amulet, 2008, 205 s. verze první. ISBN 978-80-969841-0-7.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena, Jaroslava SLABÁ, Jana NOVÁ a Petr NOVÝ. Mezinárodní trienále Jablonec 2008. Oděv a jeho doplněk. 1. vyd. Jablonec nad Nisou: Muzeum skla a bižuterie, 2008, 250 s. Oděv a jeho doplněk. ISBN 978-80-86397-08-5.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Ohlas národopisného hnutí na konci 19. století v české měšťanské společnosti. In Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav, Akademie věd ČR, v. v. i., 2008, s. 51-65, 66 s. ISBN 978-80-87112-11-3.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Propagace lidové výtvarné kultury jako součást oficiální politiky mladého Československa. Folia ethnographica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, roč. 42, č. 1, s. 3-20, 203 s. ISSN 0862-1209.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena a Helena DANIELOVÁ. Romský šperk. In DANIELOVÁ, Helena. Sbírky Muzea romské kultury. Textil, šperk. Přírůstky 1991-2006. 1. vyd. Brno: Muzeum romské kultury, 2008, s. 130-154. Přírůstky. ISBN 978-80-86656-12-0.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Uvedení studentů etnologie do muzejní praxe. In Teorie a praxe 2007. Brno: Technické muzeum, 2008, s. 48-51. ISBN 978-80-86413-51-8.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena a Jan KŘÍŽ. Vratislav Karel Novák. Identifikace. 33 semestry. 1. vyd. Liberec: Knihy 555, 2008, 150 s. monografie. ISBN 80-86660-19-2.
  12. KŘÍŽOVÁ, Alena. Výtvarné invence a ambice Ústředí lidové umělecké výroby. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 3, s. 135-146. ISSN 0862-8351.

  2007

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Komise pro sbírkotvornou činnost Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. 2007.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Komise pro sbírkotvornou činnost při Ministerstvu kultury ČR. 2007.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Komise pro sbírkotvornou činnost Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 2007.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Komise pro schvalování pamětních mincí při ČNB. 2007.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Národního komitétu antropologických a etnologických věd při ČAV. 2007.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka redakční rady Bulletinu Moravské galerie v Brně. 2007.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka redakční rady časopisu Český lid. 2007.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Vědecké rady Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 2007.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě. 2007.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Káva, čaj, čokoláda ve šlechtickém salonu. Státní zámek Lysice: Národní památkový ústav, 2007.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena. Kmotrovské dary a přání. In Ludmila Tarcalová. Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2007, s. 33-42. ISBN 978-80-86185-60-6.
  12. KŘÍŽOVÁ, Alena. Měšťanský šperk na portrétech Antona Johanna Ferenze. In Forum Brunense. Brno: Společnost přátel Muzea města Brna, 2007, s. 73-83, 12 s. ISBN 978-80-86549-33-0.
  13. KŘÍŽOVÁ, Alena. předsedkyně Komise pro sbírkotvornou činnost pro užité umění, design a architekturu při Národní galerii v Bratislavě. 2007.
  14. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk jako znak. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007, roč. 17, č. 4, s. 219-223. ISSN 0862-8351.
  15. KŘÍŽOVÁ, Alena. Užité umění. In POTŮČKOVÁ, Alena, Vladimíra HORŇÁKOVÁ a Josef KANDERT. Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě. Praha: České muzeum výtvarných umění, 2007, s. 58-73. ISBN 978-807056-149-2.

  2006

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Archaické součástky v lidovém oděvu. In Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. 1. vyd. Brno: ÚEE FF MU, Brno, 2006, s. 183-200, 16 s. Etnologické studie 1. ISBN 80-239-7984-1.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Člověk oděný do skla. Brno: Design Trend č. 26, 2006.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Denisa Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán. Strážnice: Národopisná revue 16, 2006. ISBN 0862-8351.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Industriální učitelka a osvětová pracovnice Marie Schoberová. In: Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2006, 316 s. ISBN 80-239-7984-1.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Josef Hoffmann: návrhy na šperky a stolní stříbro. In: Josef Hoffmann - architekt. Brtnice: Společnost Josefa Hoffmanna, 2006, 56-62. CD ROM.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Káva, čaj, čokoláda ve šlechtickém salonu. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, 2006, 48 s. ISBN 80-86752-47-X.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Od hračky k upomínkovému předmětu. Strážnice: Národopisná revue 16, 2006, roč. 16. ISSN 0862-8351.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Podoby folklorismu ve výtvarném umění. In Současný folklorismus a prezentace folkloru. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, s. 92-98. ISBN 978-80-86156-86-6.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea. In: Umění restaurovat umění. Brno: Moravská galerie, 2006, 92-96. ISBN 80-7027-159-0.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena a Miroslav VÁLKA. Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Ústav evropské etnologie, 2006, 265 s. Spisy ÚEE; sv. 1. ISBN 80-239-7984-1.

  2005

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Akviziční činnost uměleckoprůmyslových muzeí - jedna z podstatných forem naplnění jejich poslání. Brno: Muzeum města Brna, 2005, 72 s.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka redakční rady časopisu Český lid. Český lid, 2005 - 2019. ISSN 0009-0794.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka redakční rady časopisu Český lid. 2005 - 2017.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. FIDEM 2004. Praha, 2005. Numismatické listy 60. ISBN 0029-6074.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Glass Jewellery in the Czech Republic. Odborná publikace k zahraničním výstavám. London, 2005, roč. 2005, s. 20-23.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Chvála tradice. Ohlasy folklóru v ilustraci a užité grafice. Národopisná revue. 2005, roč. 2005, č. 14, s. 128. ISSN 0862-8351.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Jubilantka dr. Lea Holešovská. Brno: Bulletin Moravské galerie v Brně č. 61, 2005.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Ozdoba, okrasa, šperk (Několik poznámek k terminologii a obsahu pojmů). Folia ethnographica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005, roč. 39, č. 1, s. 17-26. ISSN 0862-1209.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Výstava Jana Háska. Numismatické listy. 2005, roč. 60, č. 60, s. 56. ISSN 0029-6074.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Výuka kreslení lidového ornamentu. Národopisná revue 15. 2005, roč. 2005, č. 15, s. 15-22. ISSN 0862-8351.

  2004

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století. Praha: České muzeum výtvarných umění, 2004, 131 s. Odborná publikace k výstavě. ISBN 80-7056-120-3.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Fotografie jako jeden z ikonografických pramenů při studiu zdobení. In Fotografie jako ikonografický pramen. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2004, s. 55-60. ISBN 80-86156-67-2.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Franta Anýž (1876-1934). Praha: Obecní dům, 2004, 159 s. Odborná publikace k výstavě. ISBN 80-86339-28-9.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Hledání identity. Design Trend. Brno: Design centrum ČR, 2004, roč. 22, č. 1, s. 35-37. ISSN 1210-1591.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Karol Weisslechner a studenti ateliéru Kov a šperk na VŠVU Bratislava. Brno: Design centrum České republiky, 2004. Katalog k výstavě.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Pavel Herynek - šperky, objekty, kresby. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění, 2004, 79 s. Pavel Herynek - šperky, objekty, kresby. ISBN 80-85227-64-9.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. República Checa. FIDEM XXIX 2004. Lisabon-Seixal: FIDEM, 2004, 427-444.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. S+M+L_XL. Design Trend, 2004, roč. 2004, č. 21, s. 4-7. ISSN 1210-1591.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Sochař Josef Špaček. Praha: Gallery, 2004, 92 s. ISBN 80-239-1376-X.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Spiegelungen antiken Schmucks in der europäischen Goldschmiedekunst. In Tracht und Schmuck in der Antike. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2004, s. 117-124. ISBN 80-8082-006-6.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena. Strieborný šperk Brno 2003. In Remeslo/Umenie/Dizajn. 2004, 7 s.
  12. KŘÍŽOVÁ, Alena. Stříbrný šperk, Brno 2003. Brno: Design centrum České republiky, 2004. Katalog k výstavě.
  13. KŘÍŽOVÁ, Alena. Stříbrný šperk Brno 2004. Klenotník-hodinář. 2004, roč. 2004, č. 12, 26 s. ISSN 1211-1937.
  14. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk není jen na zdobení. Brno: Design centrum České republiky, 2004. Katalog k výstavě.
  15. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk není jen na zdobení. Karol Weisslechner a studenti ateliéru Kov a šperk na VŠVU v Bratislavě. 2004.
  16. KŘÍŽOVÁ, Alena. Tajemství depozitářů. 120. výročí založení Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Strážnice: Národopisná revue 14, 2004. ISBN 0862-8351.
  17. KŘÍŽOVÁ, Alena. Tajemství depozitářů. 120. výročí založení Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. Národopisnká revue. 2004, roč. 2004, č. 14, s. 111-112. ISSN 0862-8351.
  18. KŘÍŽOVÁ, Alena. Užité umění. In: Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století. Praha: České muzeum výtvarných umění, 2004, 131 s. ISBN 80-7056-120-3.

  2003

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Civilizace jako inspirace. Design Trend. Brno: Design centrum ČR, 2003, roč. 19, č. 1, 3 s. ISSN 1210-1591.

  2002

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Expozice uměleckoprůmyslového muzea v Brně v kondicionálu aneb "Dichtung und Wahrheit po česku.". Architekt. Praha: Obec architektů, 2002, č. 2, s. 41. ISSN 0862-7010.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Irena Štěpánová - Ludmila Sochorová - Milena Secká. Ženy rodiny Náprstkovy. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, č. 3, s. 182-183. ISSN 0862-8351.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Křestní a biřmovací medaile první poloviny 19. století. Ostrava 2002: Ostravská univerzita, 2002, 5 s. Peníze v proměnách času. ISBN 80-85988-78-X.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Loketský zlidovělý šperk. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, roč. 12, č. 1, s. 40-42. ISSN 0862-8351.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Několik poznámek ke stálé expozici Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Bulletin UHS. 2002, č. 1, s. 4-7. ISSN 0862-612.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Od řemesla k umění. Rozmach individuální ateliérové tvorby v užitém umění 60. let. In Na križovatke kultúr? Stredná Európa a umenie 20. storočia. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2002, s. 45-61. ISBN 80-8059-059-1.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Oĺga Danglová: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2002, č. 3, s. 180-181. ISSN 0862-8351.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Proměny českého šperku na konci 20. století. Praha: Academia, 2002, 224 s. ISBN 80-200-0920-5.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Rekonštrukcia s otáznikmi. Designum. 2002, č. 1, s. 50-55. ISSN 1335-034X.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Vlastislav Housa. Medaile, plakety 1956-2002. Praha, 2002, 72 s.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena. Životní jubileum Jiřiny Medkové. Bulletin UHS. 2002, č. 1, s. 14-15. ISSN 0862-612.

  2001

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Ateliér S+M+L_XL v Brne. Remeslo, umenie, dizajn. 2001, č. 2, s. 13. ISSN 1335-5457.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Komise pro schvalování platidel při České národní bance. Komise pro schvalování platidel, 2001 - 2019.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Jiří Uhlíř. Thonet. Porýní - Vídeň - Morava. Umění 2001. 2001, č. 6, s. 590-592. ISSN 0049-5123.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. "Kistenbrief" - téma neznámé? Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 59. ISSN 0862-8351.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Klejnoty i sekrety Krakowa - Teksty z antropologii miasta. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 3, s. 177. ISSN 0862-8351.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidové umění jako inspirační zdroj českého dekorativismu. In Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, s. 70-80. ISBN 80-86156-41-9.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový oděv a historický kostým (poznámky k terminologii, formě a funkci oděvu). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, XI, č. 1, s. 5-9. ISSN 0862-8351.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Nelehké cesty českého šperkařství. Design Trend. 2001, č. 1, s. 42-44. ISSN 1210-1591.
  9. KŘÍŽOVÁ, Alena. Nils Georg Brekke (ed.): From Academic Art to Popular Pictures. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, č. 4, s. 225-226. ISSN 0862-8351.
  10. KŘÍŽOVÁ, Alena. Niva Moravy z hlediska charakteristiky lidového oděvu. In Niva z multidisciplinárního pohledu IV. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta - Geotest, 2001, s. 131-133.
  11. KŘÍŽOVÁ, Alena. Stříbrný šperk Brno 2000. Klenotník-hodinář. 2001, č. 1, s. 24-26. ISSN 1211-1937.
  12. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén. Opuscula historiae artium. Brno: Filozofická fakulta, 2001, roč. 2001, s. 67-75. ISSN 1211-7390.
  13. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk v ledu nebo ledový šperk? Design Trend. 2001, roč. 4, s. 53. ISSN 1210-1591.
  14. KŘÍŽOVÁ, Alena. Tradice českého granátu. Zprávy Státního památkového ústavu v Brně. 2001, č. 5, s. 125. ISSN 1213-2802.
  15. KŘÍŽOVÁ, Alena. Tradice českého granátu. Klenotník-hodinář. 2001, č. 3, s. 31-32. ISSN 1211-1937.

  2000

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka komise pro sbírkotvornou činnost Moravského zemského muzea. 2000 - 2017.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Komise pro sbírkotvornou činnost v Moravském zemském muzeu. Komise pro sbírkotvornou činnost, 2000 - 2019.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Design 20. století aneb Nic nového pod sluncem. In Design Trend. Almanach 1999/2000. 2000, s. 28.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Jedno a čtvrt století muzejní práce. In Bulletin Moravské galerie, č. 56. 2000, s. 200-201. ISBN 80-7027-102-7.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Textilní tvorba. In Josef Jančář a kol.: Vlastivěda moravská. Země a lid. Strážnice, 2000, s. 224-232. ISBN 80-86156-31-1.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Tschechische Republik. In XXVII FIDEM 2000. Internationale Medaillenkunst. Berlin/Weimar, 2000, s. 344-360. ISBN 3-7861-2368-3.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Umění na konci tisíciletí. In Bulletin Moravské galerie, 2000, č. 56. Brno, 2000, s. 4. ISBN 80-7027-102-7.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Vlákno a drát aneb rozmanité podoby textilního šperku. In Bulletin Moravské galerie, č. 56. 2000, s. 112-115. ISBN 80-7027-102-7.

  1999

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Josef Symon. In Turning-point. Schmuck aus Österreich zur Jahrhundertwende. Wien, 1999, s. 188. ISBN 3-9501168-0-X.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Obnova přednáškového sálu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. In Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1999, s. 179-181.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Stříbrné dózy. Revue Antique. 1999, č. 2, s. 30-31. ISSN 1211-4022.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Stříbro - konvice. Revue Antique. 1999, č. 1, s. 30-31. ISSN 1211-4022.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Stříbro - podnosy, mísy, košíky. Revue Antique. 1999, č. 3, s. 30-31. ISSN 1211-4022.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Stříbro - příbory. Revue Antique. 1999, č. 4, s. 30-31. ISSN 1211-4022.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šedesátá léta v užitém umění. In Bulletin Moravské galerie. 1999, s. 185-186. 55. ISBN 80-7027-091-8.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperkové ozdoby inspirované Alfonsem Muchou. In Bulletin Moravské galerie. 1999, s. 43-45. 55. ISBN 80-7027-091-8.

  1998

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Design v uměleckoprůmyslových sbírkách Moravské galerie. In Almanach designu. Brno, 1998, s. 65.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena a a kol. Doteky minulosti. Výstava ke 125. výročí založení Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně. (Úvod, 19 medailonů, medailony významných kurátorů, katalogy a publikace). Brno, 1998. ISBN 80-7027-087-X.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Gold Ateliér. Klenotník - hodinář. 1998, č. 8, s. 30-31.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Historické šperky ze sbírky v Moravské galerii v Brně. Revue Antique. 1998, č. 11, s. 14-16. ISSN 1211-4022.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Jiří Urban - šperky. Turnov, 1998.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Sebevědomý design firmy Alessi. Nový In. 1998, č. 5, s. 26-28.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena. Zrcadlení jako princip v tvorbě Lefterise Joanidise. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1998, č. 54, s. 160-162. ISSN 80-7027-074-8.

  1997

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena. Motiv ruky ve šperku. Starožitnosti a užité umění : [měsíčník pro sběratele a znalce]. Praha: Starožitnosti, 1997, č. 4, s. 2-3. ISSN 1210-6518.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Obnova Uměleckoprůmyslového muzea po sto letech. In Bulletin Moravské galerie. 1997, s. 28-31. 53. ISBN 80-7027-058-6.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. Otmar Oliva: Život a umění jsou jedno. In Bulletin Moravské galerie. 1997, s. 182-186. 53. ISBN 80-7027-058-6.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. Přínos Jiřího Drlíka pro moderní český šperk. In Bulletin Moravské galerie. 1997, s. 174-176. 53. ISBN 80-7027-058-6.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk - objekt - architektura. Nový In. 1997, č. 2, s. 23.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperky s českými granáty ve sbírce Moravské galerie. In Sborník ze semináře Granát - pyrop. Turnov, 1997, s. 22-23.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena, M. COGAN, L. OLŠÁKOVÁ a Schvammová, A. - Stehlíková, D. 2. mezinárodní trienále smaltu. (Úvod). Frýdek-Místek, 1997. ISBN 80-901843-9-1.

  1996

  1. KŘÍŽOVÁ, Alena, V. NĚMEČKOVÁ a Z. MÍKOVÁ. Česká medaile, plaketa a mince. (oddíl Řády, vyznamenání a insignie. Experimentální tvorba). Praha, 1996.
  2. KŘÍŽOVÁ, Alena. Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně. Brno, 1996. ISBN 80-7027-048-9.
  3. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka komise pro sbírkotvornou činnost Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. komise pro sbírkotvornou činnnost Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 1996 - 2017.
  4. KŘÍŽOVÁ, Alena. členka Komise pro sbírkotvornou činnost v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Komise pro sbírkotvornou činnost, 1996 - 2019.
  5. KŘÍŽOVÁ, Alena. Několik poznámek k minulosti a současnosti liturgických předmětů. In Bulletin Moravské galerie. 1996, s. 77-81. 52.
  6. KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperky s českými granáty ve sbírce Moravské galerie. Starožitnosti a užité umění : [měsíčník pro sběratele a znalce]. Praha: Starožitnosti, 1996, č. 10, s. 2-3. ISSN 1210-6518.
  7. KŘÍŽOVÁ, Alena a a kol. Užité umění 60. let ze sbírek Moravské galerie v Brně. (Úvod. oddíl Šperky. Medaile, mince, objekty). Brno, 1996. ISBN 80-7027-053-5.
  8. KŘÍŽOVÁ, Alena a Richard JEŘÁBEK. Vóta a křestní medaile. In Poutní místo Vranov. Brno, 1996, s. 97-104.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2024 11:35