Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. CHALOUPKA, Anna. Genetika kardiomyopatiív kazuistikách. In I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a LF MU v Brně. 2023.
  2. CHALOUPKA, Anna. Hypertrofická sedma - Interaktivní kazuistiky PS K35. In XXXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2023.
  3. LIU, D., M. WANG, V. MURTHY, D. M. MCNAMARA, T. T. L. NGUYEN, T. J. PHILIPS, H. VYAS, H. GAO, J. SAHNI, R. C. STARLING, L. T. COOPER, M. K. SKIME, A. BATZLER, G. D. JENKINS, S. BARLERA, S. PILEGGI, L. MESTRONI, M. MERLO, G. SINAGRA, F. PINET, Jan KREJČÍ, Anna CHALOUPKA, J. D. MILLER, P. DE GROOTE, D. J. TSCHUMPERLIN, R. M. WEINSHILBOUM a N. L. PEREIRA. Myocardial Recovery in Recent Onset Dilated Cardiomyopathy: Role of CDCP1 and Cardiac Fibrosis. CIRCULATION RESEARCH. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, roč. 133, č. 10, s. 810-825. ISSN 0009-7330. doi:10.1161/CIRCRESAHA.123.323200. 2023.
  4. MAYEROVA, Lucie, Anna CHALOUPKA, Peter WOHLFAHRT, Jaroslav Alois HUBACEK, Helena BEDANOVA, Zhi CHEN, Josef KAUTZNER, Vojtech MELENOVSKY, Ivan MALEK, Ales TOMASEK, Eva OZÁBALOVÁ, Jan KREJČÍ, Tomas KOVARNIK, Milan SONKA a Michal PAZDERNIK. Role of genetics in the development of cardiac allograft vasculopathy. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, roč. 124, č. 3, s. 193-200. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2023_031. 2023.

  2022

  1. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, M KUBÁNEK, l PIHEROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Petr HUDE, Hana POLOCZKOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. An interplay of genetics and inflammation affecting left ventricular reverse remodelling in dilated cardiomyopathy. In Czech Cardiovascular Research and Innovation Days 2022. 2022.
  2. KUBANEK, Milos, Lenka PIHEROVA, Alice KREBSOVA, Jana BINOVA, Martin KOTRC, Hana HARTMANOVA, Viktor STRANECKY, Tomas PALECEK, Anna CHALOUPKA, Ilga GROCHOVA, Jan KREJČÍ, Jana PETRKOVA, Vojtech MELENOVSKY, Stanislav KMOCH a Josef KAUTZNER. Genotype-Phenotype Correlates in Recent-Onset Dilated Cardiomyopathy and Their Prognostic Implications. 2022.

  2021

  1. GEORGIOPOULOS, Georgios, Mattia ZAMPIERI, Silvia MOLARO, Anna CHALOUPKA, Alberto AIMO, Barbara BARRA, Leema ROBERTS, Laura MONJE-GARCIA, Colin EVANS, Nabeel SHEIKH, Rachel BASTIAENEN, Michael COOKLIN, Pier-Giorgio MASCI, Gerald CARR-WHITE, Gherardo FINOCCHIARO a Amedeo CHIRIBIRI. Cardiac magnetic resonance in patients with ARVC and family members: the potential role of native T1 mapping. International Journal of Cardiovascular Imaging. Dordrecht: Springer, roč. 37, č. 6, s. 2037-2047. ISSN 1569-5794. doi:10.1007/s10554-021-02166-7. 2021.

  2020

  1. GURKA, Jiri, Lenka PIHEROVA, Filip MAJER, Anna CHALOUPKA, Daniela ŽÁKOVÁ, Ondrej PELAK, Alice KREBSOVA, Petr PEICHL, Jan KREJČÍ, Tomáš FREIBERGER, Vojtech MELENOVSKY, Josef KAUTZNER, Tomas KALINA, Jakub SIKORA a Milos KUBANEK. Danon disease is an underdiagnosed cause of advanced heart failure in young female patients: a LAMP2 flow cytometric study. ESC Heart Failure. San Francisco: Wiley Periodicals, roč. 7, č. 5, s. 2534-2543. ISSN 2055-5822. doi:10.1002/ehf2.12823. 2020.
  2. CHALOUPKA, Anna. Dilatační kardiomyopatie a myokarditida u sportovce. Cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, roč. 62, č. 4, s. 373-378. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2020.051. 2020.
  3. GEORGIOPOULOS, G, M ZAMPIERI, S MOLARO, Anna CHALOUPKA, B BARRA, L ROBERTS, L MONJE-GARCIA, C EVANS, N SHEIKH, R BASTIAENEN, P G MASCI, G CARR-WHITE, G FINOCCHIARO a A CHIRIBIRI. Role of myocardial T1 mapping in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. 2020.
  4. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, M KUBANEK, L PIHEROVA a Lenka ŠPINAROVÁ. The interplay of genetics and inflammation affecting left ventricular reverse remodelling in recent-onset dilated cardiomyopathy. 2020.
  5. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, M KUBANEK, L PIHEROVA a Lenka ŠPINAROVÁ. The role of inflammation in recent-onset dilated cardiomyopathy. 2020.
  6. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, M KUBANEK, L PIHEROVA a Lenka ŠPINAROVÁ. The role of inflammation in recent-onset dilated cardiomyopathy. In EUROPEAN HEART JOURNAL. ISSN 0195-668X. 2020.

  2019

  1. CHALOUPKA, Anna, Lenka PIHEROVA, Ilga GROCHOVA, Jana BINOVA, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Viktor STRANECKY, Stanislav KMOCH a Milos KUBANEK. Genetic architecture of recent-onset dilated cardiomyopathy in Moravian region assessed by whole-exome sequencing and its clinical correlates. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, roč. 163, č. 4, s. 309-317. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.054. 2019.
  2. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, L PIHEROVA, I GROCHOVA, J BINOVA, V STRANECKY, S KMOCH, Lenka ŠPINAROVÁ a M KUBANEK. Genetics of recent-onset dilated cardiomyopathy as a predictor of left ventricular reverse remodelling. 2019.
  3. CHALOUPKA, Anna, L PIHEROVA, I GROCHOVA, Jan KREJČÍ, J BINOVA, B KMOCH, Lenka ŠPINAROVÁ a M KUBANEK. New insights into genetic architecture of recent onset dilated cardiomyopathy by whole-exome sequencing. 2019.
  4. KUBANEK, M Milos, J GURKA, F MAJER, L PIHEROVA, A KREBSOVA, Anna CHALOUPKA, Jan KREJČÍ, Tomáš FREIBERGER, D ZAKOVA, T KALINA, J SIKORA a V MELENOVSKY. Screening of LAMP2 expression in peripheral white blood cells by flow cytometry effectively identifies Danon disease among young females with advanced heart failure. 2019.

  2018

  1. KUBANEK, M, J BINOVA, M KOTRC, L PIHEROVA, V STRANECKY, T PALECEK, Anna CHALOUPKA, Jan KREJČÍ, J PETRKOVA, V MELENOVSKY, S KMOCH a J KAUTZNER. Genetic predictors of left ventricular reverse remodeling in recent-onset dilated cardiomyopathy assessed by whole exome sequencing. 2018.
  2. NEDVEDOVA, T, M KUBANEK, L PIHEROVA, A KREBSOVA, T PALECEK, Anna CHALOUPKA, I GROCHOVA, Jan KREJČÍ, J SIKORA, S KMOCH, V MELENOVSKY a J KAUTZNER. Non-truncating Filamin C variants represent disease-causing mutations in dilated cardiomyopathy. 2018.

  2017

  1. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Ladislav GROCH, Vladimír HORVÁTH a Lenka ŠPINAROVÁ. Obstructive hypertrophic cardiomyopathy and aortic valve disease in elderly woman - a case for Cath lab or surgery? Cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, roč. 59, č. 5, s. "E424"-"E429", 6 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2016.08.004. 2017.
  2. CHALOUPKA, Anna, Peter KĽÚČOVSKÝ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Michal REZEK, Jan KREJČÍ, Petr NĚMEC a Lenka ŠPINAROVÁ. VZÁCNÝ PŘÍPAD FATÁLNÍ DISEMINACE MYOKARDIÁLNÍ TOXOPLAZMÓZY PŘENESENÉ Z DÁRCE NA PŘÍJEMCE PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI. In 15. konference akutní kardiologie, 2017. 2017.

  2016

  1. CHALOUPKA, Anna, G C ROWE, K JOHNSON, Z P ARANY a Del Monte F. Human transcriptome in idiopathic dilated cardiomyopathy - a novel high throughput screening. 2016.
  2. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Ladislav GROCH, Vladimír HORVÁTH a Lenka ŠPINAROVÁ. OBSTRUCTIVE HYPERTHROPHIC CARDIOMYOPATHY AND AORTIC VALVE DISEASE IN ELDERLY WOMAN – A CASE FOR CATHLAB OR SURGERY? CASE REPORT. In XXIV. výroční sjezd ČKS, 2016. 2016.
  3. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Jan MÁCHAL, Dalibor MLEJNEK, Dana SOCHOROVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Petr HUDE a Lenka ŠPINAROVÁ. Predikuje rodinná anamnéza průběh onemocnění u dilatační či zánětlivé kardiomyopatie? In XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2016.
  4. KUBÁNEK, Miloš, A KREBSOVÁ, Anna CHALOUPKA, Jan KREJČÍ, T PALEČEK a L PIHEROVÁ. VÝSKYT FAMILIÁRNÍCH FOREM DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE U NEMOCNÝCH S RECENTNĚ DIAGNOSTIKOVANÝM ONEMOCNĚNÍM A PRVNÍ VÝSLEDKY EXOMOVÉ SEKVENACE V TÉTO KOHORTĚ. In XXI. Konference České asociace srdečního selhání, 2016. 2016.

  2015

  1. CHALOUPKA, Anna, Glenn ROWE a Federica DEL MONTE. TRANSKRIPČNÍ FAKTORY A SRDEČNÍ SELHÁNÍ - ROLE GENU C-JUN V PATOGENEZI DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE. In XXIII. výroční sjezd ČKS, 2015. 2015.

  2014

  1. KILIANOVÁ, Anna, Monika ŠPINAROVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, I. GROCHOVÁ, Věra FEITOVÁ a Jan KREJČÍ. Genotypově-fenotypové korelace a stratifikace rizika náhlé srdeční smrti u familiární hypertrofické kardiomyopatie - kazuistika. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, roč. 16, č. 6, s. 501-504. ISSN 2336-288X. 2014.
  2. KILIANOVÁ, Anna a Jiří VÍTOVEC. Ledviny a srdeční selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, roč. 16, č. 5, s. 355-358. ISSN 2336-288X. 2014.

  2013

  1. KONEČNÝ, Tomáš, N COVASSIN, JY PARK, IH LEHMANN, J. MISRI, Anna CHALOUPKA, OMMEN, Tomáš KÁRA, BRADY a SOMMERS. Mechanisms of Increased Heart Rate with Sleep Disordered Breathing in Hypertrophic Cardiomyopathy. In Heart Rhythm 2013;10(5): S456. 2013.

  2012

  1. GROCH, Ladislav, Anna CHALOUPKA, Ota HLINOMAZ, Michal REZEK a Jan SITAR. ČASNÁ ENDOTELIZACE KORONÁRNÍCH STENTŮ.SROVNÁVACÍ STUDIE S UŽITÍM OPTICKÉ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE (OCT). In XX. výroční sjezd ČKS, 2012. 2012.

  2011

  1. GROCH, Ladislav, Michal REZEK, Ota HLINOMAZ, Jan SITAR, Jiří SEMÉNKA a Anna CHALOUPKA. Časná endotelizace stentů po koronární intervenci. OCT studie. In Interv Akut Kardiol 2011; 10(3): 141–142. ISSN 1213-807X. 2011.
  2. GROCH, Ladislav, Anna CHALOUPKA a Ota HLINOMAZ. Early Healing of Coronary Stents. Comparative Optical Coherence Tomography Study. Comparison of the entothelial progenitor cell capturing stent (GENOUS) with chromium cobalt BLAZER and SOLARFLEX stents and drug-eluting NOBORI stent. In Journal of the American College of Cardiology Nov 2011, 58 (20 Supplement) B220-B221. ISSN 0735-1097. doi:10.1016/j.jacc.2011.10.847. 2011.
  3. HLINOMAZ, Ota, Ladislav GROCH, Jan SITAR, Michal REZEK, Anna CHALOUPKA, Martin NOVÁK, Jiří SEMÉNKA a Toni VEKOV. Možnosti optické koherentní tomografie v hodnocení hojení stentů. Cor et Vasa. Medical Tribune CZ s.r.o. ISSN 0010-8650. 2011.

  2010

  1. KILIANOVÁ, Anna, Markéta BÉBAROVÁ, Klára BERÁNKOVÁ, Radka OPATŘILOVÁ, Michal PÁSEK a Ladislava BARTOŠOVÁ. Effect of Newly Synthesized Compounds 44Bu and 444 on QRS-Complex Width and Fast Sodium Current: Differences between Isomers. Acta Veterinaria Brno. Brno, roč. 79, č. 1, s. 41-49. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201079010041. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 4. 2024 18:21