Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KYSELÁK, Ondřej a Vladimír SOŠKA. Fixní kombinace rosuvastanu s ezetimibem – lékový profil. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit media a.s., 2018, roč. 20, č. 2, s. 142-146. ISSN 1212-4540.
 2. KYSELÁK, Ondřej a Vladimír SOŠKA. Hypolipidemika a cílové hodnoty lipidů. Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2018, roč. 20, č. 2, s. 82-84. ISSN 1212-7299.
 3. SOŠKA, Vladimír a Ondřej KYSELÁK. Některé příčiny špatné adherence k dlouhodobé terapii statiny a jejich řešení. Vnitřní lékařství, 2018, roč. 64, č. 10, s. 923-927. ISSN 0042-773X.
 4. VRABLIK, Michal, Katarina RASLOVA, Branislav VOHNOUT, Vladimir BLAHA, Martin SATNY, Ondřej KYSELÁK, Martina VACLOVA, Robin URBANEK, Jana MASKOVA, Vladimír SOŠKA a Tomáš FREIBERGER. Real-life LDL-C treatment goals achievement in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia in the Czech Republic and Slovakia: Results of the PLANET registry. Atherosclerosis, Clare: ELSEVIER SCI IRELAND LTD, 2018, roč. 277, OCT 2018, s. 355-361. ISSN 0021-9150. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2018.08.008.
 5. 2017

 6. KYSELÁK, Ondřej a Vladimír SOŠKA. Co se změnilo v léčbě nemocných s dyslipidemií? Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2017, roč. 19, č. 3, s. 106-108. ISSN 1212-7299.
 7. SOŠKA, Vladimír a Ondřej KYSELÁK. Lze zlepšit komplianci pacientů k dlouhodobé terapii statiny? Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 10, s. 663-666. ISSN 0042-773X.
 8. KYSELÁK, Ondřej, Vladimír SOŠKA, T. FREIBERGER a M. VRABLÍK. Projekt MedPed v České republice. Klinická biochemie a metabolismus, Pardubice: Stapro, 2017, roč. 25, č. 2, s. 52-55. ISSN 1210-7921.
 9. 2016

 10. SOŠKA, Vladimír a Ondřej KYSELÁK. Co je nového v léčbě dyslipidemií. Acta medicinae, Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 6, s. 17-18. ISSN 1805-398X.
 11. SOŠKA, Vladimír a Ondřej KYSELÁK. Co je nového v léčbě hypercholesterolemie? Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 18, č. 1, s. 6-8. ISSN 1212-7299.
 12. SOŠKA, Vladimír a Ondřej KYSELÁK. Familiární hypercholesterolémie: co potřebuje vědět kardiolog. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, č. 3, s. 297-303. ISSN 1212-4184.
 13. SOŠKA, Vladimír a Ondřej KYSELÁK. Novinky v léčbě dyslipoproteinemie. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016 : XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně, 21.-24.9.2016. První vydání. Praha: Axonite, s.r.o., 2016. s. 3-7, 5 s. ISBN 978-80-88046-07-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2019 12:56