Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. CHYTILEK, Roman, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. An experimental study of countermeasures against threats : real-world effects meet treatment effects. Quality & Quantity. Dordrecht: Springer, 2022, neuveden, neuveden, s. 1-16. ISSN 0033-5177. doi:10.1007/s11135-022-01354-4.
 2. 2021

 3. MACKOVÁ, Alena, Lenka HRBKOVÁ a Jakub MACEK. Alternative news media audiences and polarization. In ECREA Political Communication Section Interim Conference: Communicating crisis: Political communication in the age of uncertainty. 2021.
 4. HRBKOVÁ, Lenka a Alena MACKOVÁ. Campaign like a girl? Gender and communication on social networking sites in the Czech Parliamentary election. Information, Communication & Society. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2021, roč. 24, č. 11, s. 1622-1639. ISSN 1369-118X. doi:10.1080/1369118X.2020.1716040.
 5. MACKOVÁ, Alena, Martina NOVOTNÁ, Klára PROCHÁZKOVÁ, Jakub MACEK a Lenka HRBKOVÁ. Češi na sítích, důvěra a polarizace v době pandemie. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 20 s. N/A. doi:10.13140/RG.2.2.20950.78401/1.
 6. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Doporučení pro tvorbu bezpečnostních dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k vnímání informací o terorismu a hybridních kampaních. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s.
 7. 2020

 8. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Experimentální analýza individuálních emočních reakcí odborníků na kybernetickou bezpečnost při simulovaných kybernetických hrozbách. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 52 s.
 9. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER a Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 64 s.
 10. 2019

 11. HRBKOVÁ, Lenka, Petr VODA a Vlastimil HAVLÍK. Issue Based Affective Polarisation in a Multiparty Polity. In 13th ECPR General Conference, University of Wroclaw, 4 – 7 September 2019. 2019.
 12. DOSTÁLOVÁ, Veronika, Vlastimil HAVLÍK a Lenka HRBKOVÁ. Uncovering the Relationship Between the Big Five and Populist Attitudes at the Level of Sub-dimensions. In 5th Prague Populism Conference. 2019.
 13. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Veronika FAJMONOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. Zvyšování resilience veřejnosti v ČR na vnímání hrozeb terorismu a hybridních kampaní šířených v kyberprostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 94 s.
 14. 2018

 15. TÓTH, Michal, Miroslav NEMČOK a Lenka HRBKOVÁ. I Don't Like It Unless It's for Me: Experimental Test of Voters’ Perception of Pork-Barrel Politics. In ECPR General conference, Hamburg, 2018. 2018.
 16. 2017

 17. HRBKOVÁ, Lenka. Affective Source Cues : Negativity and Policy Attitudes. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2017, roč. 17, č. 2, s. 139-176. ISSN 1582-456X.
 18. HRBKOVÁ, Lenka a Michal TÓTH. Even If It Was True, I Do Not Share This View: Polarization Effects of Motivated Reasoning. In International Society of Political Psychology, Annual Meeting, Edinburgh 2017. 2017.
 19. HRBKOVÁ, Lenka, Alena MACKOVÁ, Jakub MACEK a Michal TÓTH. Political news, trust in media, and polarization in the Czech Republic: An experimental study. In Digital Media, Political Polarization and Challenges to Democracy. 2017.
 20. HRBKOVÁ, Lenka, Jozef ZAGRAPAN a Roman CHYTILEK. The Demand Side of Negativity and Privatization in News : Experimental Study of News Consumer Habits. In Hošková-Mayerová, Šárka; Maturo, Fabrizio; Kacprzyk, Janusz. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. Cham: Springer, 2017. s. 55-69. Studies in Systems, Decision and Control. Vol 104. ISBN 978-3-319-54818-0. doi:10.1007/978-3-319-54819-7_5.
 21. 2016

 22. HRBKOVÁ, Lenka, Roman CHYTILEK, Jozef JANOVSKÝ, Otto EIBL a Jozef ZAGRAPAN. Experimental Test of Motivated Reasoning: Attitudes towards the Czech Presidents. In Oscar G. Luengo. Political Communication in Times of Crisis. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2016. s. 51-75. ISBN 978-3-8325-4177-4.
 23. HRBKOVÁ, Lenka. Politická psychologie. Výukový materiál ke kurzu. 2016.
 24. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-210-8056-0.
 25. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 173 s. ISBN 978-80-210-8056-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8056-2016.
 26. 2015

 27. HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK. Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentalní validita v postlacourovské době. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12/2015, č. 4, s. 7-16. ISSN 1214-813X.
 28. CHYTILEK, Roman a Lenka HRBKOVÁ. Sociální studia. Experimenty. Masarykova univerzita, 2015. ISSN 1803-6104.
 29. 2014

 30. HRBKOVÁ, Lenka. Emocionální volič: stav studia emocí v politologii. Acta Politologica. 2014, Vol. 6, č.1, s. 39-55. ISSN 1803-8220.
 31. EIBL, Otto a Lenka HRBKOVÁ. Rozhovor o experimentálním výzkumu daňových úniků pro Český rozhlas. Český rozhlas, 2014.
 32. HRBKOVÁ, Lenka a Jozef ZAGRAPAN. Slovak political debates: Functional theory in a multi-party system. European Journal of Communication. 2014, roč. 29, č. 6, s. 735-744. ISSN 0267-3231. doi:10.1177/0267323114544864.
 33. HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.
 34. CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 81-108. ISSN 1214-813X.
 35. 2013

 36. ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7.
 37. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.
 38. HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK. Předvolební průzkumy veřejného mínění a předpojatost tisku v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity, 2013, roč. 20, č. 1, s. 32-48. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2013-1-4.
 39. 2012

 40. EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 00:51