Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HRBKOVÁ, Lenka a Aleš KUDRNÁČ. Fear, trust, and compliance with COVID-19 measures: a study of the mediating effect of trust in government on the relationship between fear and compliance. Journal of Public Policy. Cambridge University Press, 2024, neuveden, neuveden, s. 1-19. ISSN 0143-814X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0143814X24000059.
  2. HRBKOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. How Does the "Us" versus "Them" Polarization Work? Capturing Political Antagonism with the Political Antagonism Scale. East European Politics and Societies: and Cultures. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2024, neuveden, neuveden, s. 1-21. ISSN 0888-3254. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/08883254231215513.
  3. MACKOVÁ, Alena, Martina NOVOTNÁ, Lucie ČEJKOVÁ a Lenka HRBKOVÁ. One way or another? Discussion disagreement and attitudinal homogeneity on social networking sites as pathways to polarization in Czechia. Journal of Information Technology & Politics. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 21, č. 1, s. 54-68. ISSN 1933-1681. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/19331681.2023.2202650.
  4. HRBKOVÁ, Lenka, Petr VODA a Vlastimil HAVLÍK. Politically motivated interpersonal biases : Polarizing effects of partisanship and immigration attitudes. Party Politics. London: SAGE Publication, 2024, roč. 30, č. 3, s. 450-464. ISSN 1354-0688. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/13540688231156409.
  5. SPÁČ, Peter a Lenka HRBKOVÁ. The role of gender in shaping mayoral grant-seeking behaviours. Local Government Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, neuveden, neuveden, s. 1-20. ISSN 0300-3930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03003930.2024.2349774.

  2023

  1. HRBKOVÁ, Lenka a Veronika DOSTÁLOVÁ. Affective Polarisation in a Multipartism: Party over Policy or Policy over Party? In Affective Polarization Symposium, Maastricht. 2023.
  2. MAREŠ, Miroslav, Roman CHYTILEK, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Petra MLEJNKOVÁ a Michal TÓTH. Assessment of performance during cybersecurity tabletop exercises. Security Journal. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-24. ISSN 0955-1662. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1057/s41284-023-00391-4.
  3. MACKOVÁ, Alena, Lenka HRBKOVÁ a Jakub MACEK. Exploring the Audience of Alternative News Media : Trust, Reflexivity, and Political Attitudes in the Czech Republic. Mass Communication and Society. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-42. ISSN 1520-5436. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/15205436.2023.2268098.
  4. FELLEGI, Zuzana, Lenka HRBKOVÁ a Joshua DUBROW. Women's political power : Global progress, persistent challenges. Women's Studies International Forum. Oxford: Elsevier, 2023, roč. 101, November–December, s. 1-6. ISSN 0277-5395. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102818.

  2022

  1. CHYTILEK, Roman, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. An experimental study of countermeasures against threats : real-world effects meet treatment effects. Quality & Quantity. Dordrecht: Springer, 2022, roč. 56, č. 6, s. 4825-4840. ISSN 0033-5177. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11135-022-01354-4.
  2. SPÁČ, Peter, Petr VODA, Michal TÓTH, Miroslav NEMČOK a Lenka HRBKOVÁ. The Politics of Public Spending : Actors, Motivations, and Public Responses. Cham: Palgrave Macmillan, 2022, 207 s. Political Corruption and Governance. ISBN 978-3-031-10771-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-10772-6.
  3. HRBKOVÁ, Lenka a Zuzana FELLEGI. The quota debate in the Czech Republic and the post-communist legacy. Women's Studies International Forum. Oxford: Elsevier, 2022, roč. 95, November-December, s. 1-9. ISSN 0277-5395. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102645.

  2021

  1. MACKOVÁ, Alena, Lenka HRBKOVÁ a Jakub MACEK. Alternative news media audiences and polarization. In ECREA Political Communication Section Interim Conference: Communicating crisis: Political communication in the age of uncertainty. 2021.
  2. HRBKOVÁ, Lenka a Alena MACKOVÁ. Campaign like a girl? Gender and communication on social networking sites in the Czech Parliamentary election. Information, Communication & Society. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2021, roč. 24, č. 11, s. 1622-1639. ISSN 1369-118X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2020.1716040.
  3. MACKOVÁ, Alena, Martina NOVOTNÁ, Klára PROCHÁZKOVÁ, Jakub MACEK a Lenka HRBKOVÁ. Češi na sítích, důvěra a polarizace v době pandemie. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, 20 s. N/A. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20950.78401/1.
  4. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Doporučení pro tvorbu bezpečnostních dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k vnímání informací o terorismu a hybridních kampaních. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s.

  2020

  1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Experimentální analýza individuálních emočních reakcí odborníků na kybernetickou bezpečnost při simulovaných kybernetických hrozbách. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 52 s.
  2. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER a Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 64 s.

  2019

  1. HRBKOVÁ, Lenka, Petr VODA a Vlastimil HAVLÍK. Issue Based Affective Polarisation in a Multiparty Polity. In 13th ECPR General Conference, University of Wroclaw, 4 – 7 September 2019. 2019.
  2. DOSTÁLOVÁ, Veronika, Vlastimil HAVLÍK a Lenka HRBKOVÁ. Uncovering the Relationship Between the Big Five and Populist Attitudes at the Level of Sub-dimensions. In 5th Prague Populism Conference. 2019.
  3. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Veronika FAJMONOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. Zvyšování resilience veřejnosti v ČR na vnímání hrozeb terorismu a hybridních kampaní šířených v kyberprostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 94 s.

  2018

  1. TÓTH, Michal, Miroslav NEMČOK a Lenka HRBKOVÁ. I Don't Like It Unless It's for Me: Experimental Test of Voters’ Perception of Pork-Barrel Politics. In ECPR General conference, Hamburg, 2018. 2018.

  2017

  1. HRBKOVÁ, Lenka. Affective Source Cues : Negativity and Policy Attitudes. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2017, roč. 17, č. 2, s. 139-176. ISSN 1582-456X.
  2. HRBKOVÁ, Lenka a Michal TÓTH. Even If It Was True, I Do Not Share This View: Polarization Effects of Motivated Reasoning. In International Society of Political Psychology, Annual Meeting, Edinburgh 2017. 2017.
  3. HRBKOVÁ, Lenka, Alena MACKOVÁ, Jakub MACEK a Michal TÓTH. Political news, trust in media, and polarization in the Czech Republic: An experimental study. In Digital Media, Political Polarization and Challenges to Democracy. 2017.
  4. HRBKOVÁ, Lenka, Jozef ZAGRAPAN a Roman CHYTILEK. The Demand Side of Negativity and Privatization in News : Experimental Study of News Consumer Habits. In Hošková-Mayerová, Šárka; Maturo, Fabrizio; Kacprzyk, Janusz. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. Cham: Springer, 2017, s. 55-69. Studies in Systems, Decision and Control. Vol 104. ISBN 978-3-319-54818-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_5.

  2016

  1. HRBKOVÁ, Lenka, Roman CHYTILEK, Jozef JANOVSKÝ, Otto EIBL a Jozef ZAGRAPAN. Experimental Test of Motivated Reasoning: Attitudes towards the Czech Presidents. In Oscar G. Luengo. Political Communication in Times of Crisis. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2016, s. 51-75. ISBN 978-3-8325-4177-4.
  2. HRBKOVÁ, Lenka. Politická psychologie. Výukový materiál ke kurzu. 2016.
  3. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 172 s. ISBN 978-80-210-8056-0.
  4. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 173 s. ISBN 978-80-210-8056-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8056-2016.

  2015

  1. HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK. Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentalní validita v postlacourovské době. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12/2015, č. 4, s. 7-16. ISSN 1214-813X.
  2. CHYTILEK, Roman a Lenka HRBKOVÁ. Sociální studia. Experimenty. Masarykova univerzita, 2015. ISSN 1803-6104.

  2014

  1. HRBKOVÁ, Lenka. Emocionální volič: stav studia emocí v politologii. Acta Politologica. 2014, Vol. 6, č.1, s. 39-55. ISSN 1803-8220.
  2. EIBL, Otto a Lenka HRBKOVÁ. Rozhovor o experimentálním výzkumu daňových úniků pro Český rozhlas. Český rozhlas, 2014.
  3. HRBKOVÁ, Lenka a Jozef ZAGRAPAN. Slovak political debates: Functional theory in a multi-party system. European Journal of Communication. 2014, roč. 29, č. 6, s. 735-744. ISSN 0267-3231. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0267323114544864.
  4. HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014, 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.
  5. CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 81-108. ISSN 1214-813X.

  2013

  1. ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7.
  2. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.
  3. HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK. Předvolební průzkumy veřejného mínění a předpojatost tisku v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity, 2013, roč. 20, č. 1, s. 32-48. ISSN 1211-3247. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PC2013-1-4.

  2012

  1. EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012, 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2024 17:09