Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KOTÁSEK, Miroslav. Now-and-Here the Time-Life is Recorded/Played Back. In Life Storying in the 21st Century: Interdisciplinary Approaches. 2022.
 2. DERKOVÁ, Vladimíra a Miroslav KOTÁSEK. Tělesnost a moderní doba: příklad ruralismu. Bohemistyka. Poland: Polska Akademia Nauk, 2022, XXII, č. 4, s. 525-542. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2022.4.3.
 3. 2021

 4. KOTÁSEK, Miroslav. Terre I. Bl. : Ivan Blatný a (re)konstrukce jeho místa v české kultuře. Slavica Wratislaviensia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021, roč. 52, č. 173, s. 371-382. ISSN 0137-1150. doi:10.19195/0137-1150.173.30.
 5. 2020

 6. KOTÁSEK, Miroslav. Hranice, možnosti a úlohy komentáře (Jiří Kratochvil a Ludvík Vaculík). Bohemistyka. Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 55-71. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2020.1.3.
 7. KOTÁSEK, Miroslav. Ta Věra vůbec nemluví. Česká literatura. AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2020, roč. 68, č. 2, s. 223-227. ISSN 0009-0468.
 8. 2019

 9. KOTÁSEK, Miroslav. Ivan Blatný a (re)konstrukce jeho místa v české kultuře. In Velká témata kultury v slovanských literaturách XI.: Paměť. 2019.
 10. BUBENÍČEK, Petr a Miroslav KOTÁSEK. The 13th annual conference of the Association of Adaptation Studies. Adaptation and Modernisms: Establishing and Dismantling Borders in Adaptation Practice and Theory. 2019.
 11. 2018

 12. KOTÁSEK, Miroslav. Český literární kyberpunk a otázka žánru. Česká literatura. AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2018, roč. 66, č. 3, s. 395-422. ISSN 0009-0468.
 13. 2016

 14. KOTÁSEK, Miroslav. The Future Has Already Passed. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 18, č. 2, s. 11-28. ISSN 1213-2144.
 15. 2015

 16. KOTÁSEK, Miroslav. Artificial Intelligence in SF as a Model of the Posthuman Situation of Mankind. World Literature Studies. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2015, roč. 7, č. 4, s. 64-77. ISSN 1337-9275.
 17. KOTÁSEK, Miroslav. Budoucnost už byla. In Dnešní svět zítřejšíma očima. 2015.
 18. 2014

 19. KOTÁSEK, Miroslav. Trauma Freud: Sigmund Freud as a fictional character in D. M. Thomas's The White Hotel. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 16, č. 2, s. 69-81. ISSN 1213-2144.
 20. 2013

 21. KOTÁSEK, Miroslav. Paměť, trauma, smrt: intervence jazyka a narativu. Česká literatura. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2013, roč. 61, č. 3, s. 313-336. ISSN 0009-0468.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2023 01:50