Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lucie KUBÍČKOVÁ, Karolína BRETOVÁ, Veronika DZETKULIČOVÁ, Vojtěch KARVAY, Erik KROČKA, Klaudia LAKATOSOVÁ, Zuzana MUSILOVÁ a Ivana PRAČKOVÁ. Anatomická pitva – Protokoly. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0042-4.
 2. TRAMPOTA, František, Petr KUBÍN, Linda MELICHEROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Katharina REBAY-SALISBURY, Barbara RENDL, Fabian KANZ, Ivo MAŘÍK a Věra KLONTZA-JAKLOVÁ. The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav district, Czech Republic). Památky archeologické. Praha: ACAD SCIENCES CZECH REP, 2022. ISSN 0031-0506.
 3. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Ivana JAROSOVA, Frantisek TRAMPOTA, Alena NEMECKOVA, Marian BALDOVIC, Andrea PATLEVICOVA a Kateřina VYMAZALOVÁ. Unusual find of osteolytic lesion on skeleton from the Middle Bronze Age-Possible case of peritoneal abscess. International Journal of Osteoarchaeology. Hoboken: Wiley, 2022, 9 s. ISSN 1047-482X. doi:10.1002/oa.3102.
 4. 2021

 5. HAMPL, Aleš, Marek JOUKAL, Lumír KUNOVSKÝ, Zuzana MUSILOVÁ, Jan ŠLAPÁK, Petr VAŇHARA a Kateřina VYMAZALOVÁ. Anatomie, histologie a fyziologie pankreatu. In Klinická pankreatologie. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2021. s. 16-48. ISBN 978-80-7345-697-9.
 6. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jiří KALA, Michal PŘICHYSTAL, Kristýna BRZOBOHATÁ, Dana FIALOVÁ, Radim SKOUPÝ, Eva DROZDOVÁ a Eva VANÍČKOVÁ. Complex analysis of skeletons from a mass grave in Brno. In Morphology 2021 Praha. 2021.
 7. VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. EVIDENCES OF CHILDREN'S INFLAMMATORY DISEASES, TRAUMA AND TUMOURS FROM THE 13TH TO THE 19TH CENTURIES IN THE CZECH LANDS. Anthropologie : [international journal of human diversity and evolution]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2021, roč. 59, č. 2, s. 155-170. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.21.03.29.4.
 8. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jiří KALA, Michal PŘICHYSTAL, Kristýna BRZOBOHATÁ, Dana FIALOVÁ, Radim SKOUPÝ, Eva DROZDOVÁ a Eva VANÍČKOVÁ. Soldiers fallen in the Battle of Austerlitz. Archaeological and Anthropological Sciences. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2021, roč. 13, č. 11, s. 1-18. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-021-01445-7.
 9. VARGOVÁ, Lenka, František TRAMPOTA, Ivana JAROŠOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Alena NĚMEČKOVÁ a Kateřina VYMAZALOVÁ. The possible manifestation of scurvy on skeletal remains dated to 3800-3700 BC. Anthropologie : [international journal of the science of man]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2021, LIX, č. 2, s. 193-203. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.20.11.23.1.
 10. VARGOVÁ, Lenka, František TRAMPOTA, Ivana JAROSOVA, Ladislava HORÁČKOVÁ, Alena NEMECKOVA a Kateřina VYMAZALOVÁ. THE POSSIBLE MANIFESTATIONS OF SCURVY ON SKELETAL REMAINS DATED TO 3800-3700 BC. Anthropologie : [international journal of human diversity and evolution]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2021, roč. 59, č. 2, s. 193-203. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.20.11.23.1.
 11. VYMAZALOVÁ, Kateřina a Marek JOUKAL. Žaludek a duodenum. In David Hoskovec. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media, s. r. o., 2021. s. 29-43. ISBN 978-80-88400-04-2.
 12. 2020

 13. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Alena NĚMEČKOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Luděk GALUŠKA, Jiří MITÁČEK a Dana FIALOVÁ. A very rare case of possible actinomycosis of the mandible from the Middle Ages. International Journal of Paleopathology. New York: Elsevier, 2020, roč. 31, DEC 2020, s. 53-59. ISSN 1879-9817. doi:10.1016/j.ijpp.2020.09.001.
 14. STRÁNSKÁ, Petra, Eliška ZAZVONILOVÁ, Lenka VARGOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Petr VELEMÍNSKÝ, Jan CVRČEK a Michal ERNÉE. Antropologická a paleopatologická charakteristika jedinců z Mikulovic. In Mikulovice. Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., 2020. 60 s. ISBN 978-80-7581-025-0.
 15. ŠABATOVÁ, Klára, David PARMA, František TRAMPOTA, Ivana JAROŠOVÁ, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Lenka VARGOVÁ a Kateřina VYMAZALOVÁ. Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2020, roč. 72, č. 2, s. 194-237. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.7.
 16. VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Childcare and Development of Paediatrics in Moravia (Czech Republic) in the Context of Palaeopathological Research Focusing on Congenital Malformations, Metabolic and Haematologic Diseases. Anthropologia Integra. Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 1, s. 7-18. ISSN 1804-6665. doi:10.5817/AI2020-1-7.
 17. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jiri KALA, Michal PRICHYSTAL, Ivo SVETLIK, Katerina BRABCOVA PACHNEROVA a Veronika BRYCHOVA. Use of the radiocarbon method for dating of skeletal remains of a mass grave (Brno, the Czech Republic). Studia geophysica et geodaetica. NEW YORK: SPRINGER, 2020, roč. 64, č. 1, s. 143-152. ISSN 0039-3169. doi:10.1007/s11200-019-1217-4.
 18. 2019

 19. VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. A brief history of syphilis in the Czech Lands. Archaeological and Anthropological Sciences. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2019, roč. 11, č. 2, s. 521-530. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-017-0558-6.
 20. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Ivana JAROŠOVÁ, František TRAMPOTA a Jiří KALA. Occurence of scurvy in the Czech Lands at various historical periods. In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička, Humpolec. 2019.
 21. 2018

 22. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Kateřina VYMAZALOVÁ. INTERPRETATION OF THE FACIAL SKELETON - POST-TRAUMATIC ASYMMETRY IN PALAEOPATHOLOGY: ON THE EXAMPLE OF SEVERAL CASE REPORTS. Anthropologie : [international journal of the science of man]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2018, roč. 56, č. 2, s. 129-138. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.17.10.05.1.
 23. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Petra STRÁNSKÁ a Michal ERNÉE. Manifestations of tuberculosis on skeletal remains from the EBA cemetery in Mikulovice (Czech Republic). In 8th International Symposium on Biomolecular Archaeology ISBA 2018, Jena. 2018.
 24. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Petra STRÁNSKÁ a Michal ERNÉE. Paleopatologická analýza dětských kosterních pozůstatků z únětického pohřebiště v Mikulovicích (Česká republika). Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Slovenská technická univezita v Bratislavě, 2018, roč. 21, č. 1, s. 26-30. ISSN 1336-5827.
 25. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Petra STRÁNSKÁ a Michal ERNÉE. PALEOPATOLOGICKÁ ANALÝZA DĚTSKÝCH KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ Z ÚNĚTICKÉHO POHŘEBIŠTĚ V MIKULOVICÍCH (ČESKÁ REPUBLIKA). In Antropologické dni Trnava. 2018.
 26. 2017

 27. VARGOVÁ, Lenka, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. A brief history of tuberculosis in the Czech Lands. Tuberculosis. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2017, roč. 105, "neuvedeno", s. 35-48. ISSN 1472-9792. doi:10.1016/j.tube.2017.04.006.
 28. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. A history of specific diseases in the Czech Lands. In 4th International Conference on Tropical Medicine, Infectious Diseases and Public Health held during September 7-8 in Edinburgh, Scotland. 2017.
 29. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Jiří KALA, Ladislava HORÁČKOVÁ a Michal PŘICHYSTAL. Kosterní pozůstatky z hromadného hrobu vojáků z bitvy u Slavkova (Brno, Staňkova ulice). In Antropologické dny 2017, Olomouc. 2017.
 30. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Tomáš ZIKMUND a Jozef KAISER. The possibilities of studying human embryos and foetuses using micro-CT: a technical note. Anatomical Science International. New York: Springer, 2017, roč. 92, č. 2, s. 299-303. ISSN 1447-6959. doi:10.1007/s12565-016-0377-3.
 31. 2016

 32. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Tomáš ZIKMUND a Jozef KAISER. The possibilities of the study of the human embryos and fetuses using micro- CT. In Morphology 2016. 2016. ISBN 978-80-223-4171-4.
 33. RAČANSKÁ, Michaela, Kateřina VYMAZALOVÁ a Ivana HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ. VARIATION OF THE LATISSIMUS DORSI INSERTION: AN ANATOMICAL STUDY. In MORPHOLOGY 2016. 2016. ISBN 978-80-223-4171-4.
 34. 2015

 35. VESELÁ, Helena, Kateřina HÁBOVÁ a Kateřina VYMAZALOVÁ. Pohyby v kloubech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 36. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ a Marek JOUKAL. Variability of the pronator teres muscle and its clinical significance. Romanian journal of morphology and embryology. Bucurest: Editura Academiei Romane, 2015, roč. 56, č. 3, s. 1127-1135. ISSN 1220-0522.
 37. 2014

 38. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ a J. SVOBODA. Inflammatory changes on skeletons from the 16th to 17th century in Veselí nad Moravou, Czech Republic. Journal of Paleopathology. Sant'Atto: Edigrafital S.P.A, 2014, roč. 24, 1-3, s. 39-49. ISSN 1120-0200.
 39. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Nikolas PÁVEK a Iva ŽÁKOVÁ. Problem of the supracondylar process and the entepicondylar foramen. In Morphology 2014. 2014.
 40. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ, Nikolas PÁVEK a Iva ŽÁKOVÁ. Supracondylar process of the humerus and the supracondylar process syndrome. In The 6th international symposium of clinical and applied anatomy. 2014.
 41. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lenka VARGOVÁ a Marek JOUKAL. Uncommon course of the ulnar artery through the pronator teres muscle. Journal of the Nepal Medical Association. Kathmandu: Nepal Medical Association, 2014, roč. 52, č. 11, s. 946-948. ISSN 0028-2715.
 42. 2013

 43. KORPOVÁ, Mária, Mária MIKLOŠOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Marek DUDÁŠ, Lenka VARGOVÁ a Ladislava HORÁČKOVÁ. Modifikácia farbiacej metódy „double stainig“ používanej v embryológii. In 16. Košický morfologický deň. 2013. s. 51-53. ISBN 978-80-8152-017-4.
 44. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ a Josef SVOBODA. Palaeopathological analysis of skeletons from the 16th and 17th centuries (Veselí nad Moravou, Czech Republic). Anthropologie : [international journal of the science of man]. Moravian Museum, Anthropos Institute, 2013, LI, č. 3, s. 397-408. ISSN 0323-1119.
 45. 2012

 46. VYMAZALOVÁ, Kateřina a Lenka VARGOVÁ. Příspěvek k variabilitě processus supracondylaris humeri. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej Antropologickej Spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská antropolog. spoločnosť pri SAV, 2012, roč. 15, č. 1, s. 70-73. ISSN 1336-5827.
 47. VYMAZALOVÁ, Kateřina a Lenka VARGOVÁ. Variability of Pronator Teres Muscle with Regard to Pronator Syndrome. In Morphology 2012. 2012.
 48. 2010

 49. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Jana KAMARÝTOVÁ, Elizaveta VESELOVSKAYA, Tatiana S. BALUEVA, Kateřina VYMAZALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Anthropological reconstruction of early medieval population from micro-region Haraska river basin (South Moravia, Czech Republic). In 17th Congress of the European Anthropological Association. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 23:51