Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. BAJEROVÁ, Kateřina a Milena BURIANOVÁ. Pertuse a GER - dvě příčiny dlouhodobého kašle. Česko-slovenská pediatrie, 2009, roč. 63/2008, č. 4, s. 192-193. ISSN 0069-2328.
 2. 2008

 3. MICHÁLEK, Jaroslav, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Milena BURIANOVÁ. Pediatrická propedeutika. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 978-80-210-4695-5.
 4. 2007

 5. BURIANOVÁ, Milena. Tělesná zdatnost dětí s astma bronchiale. In Sborník II. Příbramské ošetřovatelské dny. I. Příbram: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 2007. s. 37-42, 6 s.
 6. 2002

 7. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků. Alergie, ČR: Bibliographia Midica Čechoslovaca, 2002, roč. 4/2002, 3/2002Bro, s. 200-205. ISSN 1212-3536.
 8. BURIANOVÁ, Milena a Hana HRSTKOVÁ. Tělesná zdatnost u dětí s asthma bronchiale. Alergologie, ČR: Bibliographia Medica Čechoslovaca, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 107-111. ISSN 1212-3536.
 9. 2001

 10. MATUŠKA, Jaroslav, Milan BAJER a Milena BURIANOVÁ. Chronický kašel, astma bronchiale a refluxní choroba u dětí. Klinická imunológia a alergológia, Bratislava: Bonus C.C.S. s.r.o., 2001, roč. 11, č. 1, s. 5-9. ISSN 1335-0013.
 11. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a J. HAK. Výživa dětí s astma bronchiale. Bulletin SAAD, Sdružení pro alergické a astmatické děti, 2001, č. 2, s. 5-7.
 12. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milena BURIANOVÁ. Výživa, pohybová aktivita a skladba těla u mládeže s astma bronchiale. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca, Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2001, roč. 10, č. 3, s. 120-130. ISSN 1210-5481.
 13. 2000

 14. KOPEČNÁ, Lenka a Milena BURIANOVÁ. Pediatrie - kontrolní otázky. 1. vyd. Brno: LF MU, 2000. 55 s. skripta. ISBN 80-210-2432-1.
 15. KOPEČNÁ, Lenka a Milena BURIANOVÁ. Pediatrie - kontrolní otázky. 1. vyd. Brno: LF MU, 2000. 55 s. ISBN 80-210-2432-1.
 16. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Pohybový režim jako významná súčasť životného štýlu detských astmatikou. Detský lekár, Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 27-29. ISSN 1335-0838.
 17. MATUŠKA, Jaroslav a Milena BURIANOVÁ. Sérové hodnoty teofylinu SR podávaného 1xdenně u dětí. In Sborník přednášek - X.Kongres Slovenské a České pneumologické a ftizeologické společnosti. Poprad, SR: Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost, 2000. s. P28, 1 s.
 18. MATUŠKA, Jaroslav, Milan BAJER a Milena BURIANOVÁ. Sérové hodnoty teofylinu SR u dětí s astma bronchiale v úvodní léčbě alergenovou vakcinací. In Souhrn přednášek X.kongresu Slovenské a české pneumologické a ftizeologické společnosti. Poprad: Slovenská a česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2000. s. P29, 1 s.
 19. MATUŠKA, Jaroslav, Milan BAJER a Milena BURIANOVÁ. The efficacy of Cisapride in children with GORD and chronic cough in comparison with children treated for GORD and asthma bronchiale. Gut, 2000, roč. 32, Suppl III, s. A 284. ISSN 0017-5749.
 20. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Milena BURIANOVÁ a Milan BAJER. Výživa a pohybová aktivita dětí s asthma bronchiale. Čs. pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, S1, s. 44. ISSN 0069-2328.
 21. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Výživové zvyklosti u detí a adolescentov s diagnózou astma bronchiale. Detský lekár, Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 25-26. ISSN 1335-0838.
 22. KOPEČNÁ, Lenka, Milan BAJER, Milena BURIANOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Lenka KLAPAČOVÁ. Zkušenosti s diagnostikou a terapií Kawasakiho choroby u dětí. Praktický lékař, Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 80, č. 4, s. 198-200. ISSN 0032-6739.
 23. 1998

 24. BURIANOVÁ, Milena, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, M. ŠULÁKOVÁ a Jindřich LOKAJ. Plicní komplikace u pacienta s hyper IgE syndromem. Česko-slovenská pediatrie, 1998, roč. 53, Suppl. 1, s. S85. ISSN 0069-2328.
 25. HUBINKOVÁ, Kateřina, Milan BAJER, Milena BURIANOVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Pavel VÍT a Jaroslav PROCHÁZKA. Recidivující infekce u dítěte s intermitentním stridorem. Česko-slovenská pediatrie, 1998, roč. 53, Suppl. 1, s. S86. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 4. 2020 16:59