Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. VÁVRA, Dušan. Correct naming in early medieval China. In The Power of Language: Correcting Names in Chinese Thought and Society Past and Present. 2022.
  2. VÁVRA, Dušan. Motiv korektní linie v soudobém čínském myšlení. In 15. výroční česko-slovenská sinologická konference, Masarykova univerzita, 12.-13. 11. 2022. 2022.
  3. LU, Wei-lun a Dušan VÁVRA. Na cestě za svobodou: expozice hlavních témat v tchajwanské literatuře. 2022.

  2021

  1. VÁVRA, Dušan. China's path to modernity as reflected in contemporary Chinese science fiction. In vyžádaná přednáška na Hong Kong Polytechnic University, Department of Chinese and Bilingual Studies. 2021.
  2. VÁVRA, Dušan. Modernity, or monstrosity? Contemporary critical approaches to the problem of Chinese modernization. In 18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions IAHR Regional Conference Pisa, 30 August – 3 September 2021. 2021.
  3. VÁVRA, Dušan. Self-loathing in contemporary Chinese science fiction. In East Asian Popular Culture Association 2nd Annual Conference, Fukuoka, Japan, 11.-12. 1. 2021. 2021.

  2019

  1. VÁVRA, Dušan a Wei-lun LU. 3rd Taiwanese Czech Young Scholar Conference 2019. 2019.

  2018

  1. VÁVRA, Dušan. Religion in Context of Chinese Modernization. In International Summer School: Convergence of Multiple Religions. Olomouc, Univerzita Palackého, 11.-15. 6 2018. 2018.
  2. VÁVRA, Dušan. The Meaning of Wu in Wang Bi’s Commentary on the Laozi. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra východoázijských štúdií, 2018, roč. 17, č. 2, s. 139-150. ISSN 1336-3786.
  3. VÁVRA, Dušan. Traditionalism in Modern China. In International Summer School: Convergence of Multiple Religions. Olomouc, Univerzita Palackého, 11.-15. 6 2018. 2018.

  2017

  1. VÁVRA, Dušan. Politické myšlení ve starověké Číně. In Beránek, Ondřej; Cermanová, Pavlína; Hrubý, Jakub. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Vydání první. Praha: Academia, 2017. s. 609-634. Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-200-2738-2.
  2. VÁVRA, Dušan. Popular reception of the Zhuangzi and different options of reading. In Towards a New Paradigm of Subjectivity : On the Contemporary Significance of the Zhuangzi, 29.6.-2.7. 2017, Praha. 2017.
  3. VÁVRA, Dušan. Skilful Practice in the Zhuangzi : Putting the Narratives in Context. Asian Studies. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017, roč. 5, č. 1, s. 195-219. ISSN 2232-5131.
  4. VÁVRA, Dušan. The approaches to Daoist texts in Czech society in the 20th Century: the problem of contextualization. In přednáška přednesená v Department of Taiwan Culture, Languages and Literature, National Taiwan Normal University, 1. 12. 2017. 2017.
  5. VÁVRA, Dušan. The Zhuangzi chapters 8-16: patterns of coherence in a seemingly discontinuous text. In 2nd Biennial Conference of the European Association for Chinese Philosophy: “Global Chinese Philosophy”. 2017.
  6. VÁVRA, Dušan. Translating Early Chinese Texts and the Problem of Contextualization : The Example of Chapter 1 of the Laozi. Acta Universitatis Carolinae – Philologica. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 63-84. ISSN 0567-8269.

  2016

  1. VÁVRA, Dušan. Cripples and Sages in the Zhuangzi : Contextualizing the Narratives. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra východoázijských štúdií, 2016, roč. 15, č. 2, s. 91-116. ISSN 1336-3786.
  2. VÁVRA, Dušan. Heaven and Man in the Zhuangzi : Reading a Heterogeneous Text. Religio. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2016, roč. 24, č. 2, s. 167-188. ISSN 1210-3640.
  3. VÁVRA, Dušan. Příběhy o dokonalé obratnosti v knize Zhuangzi. In 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, Masarykova univerzita, 25.-26. 11. 2016. 2016.
  4. VÁVRA, Dušan. Skillful practice in the Zhuangzi: putting the narratives in context. In “THINKING ACROSS THE BORDERS: PHILOSOPHY AND CHINA” - Inaugural Biennial Conference of European Association for Chinese Philosophy (EACP), Vilnius (Lithuania), 9.-11. 06 2016. 2016.
  5. VÁVRA, Dušan a Wei-lun LU. Teaching Chinese overseas: The case of Masaryk University. In Waiguo xuezhe yanjiang, Qufu (China), 16 11 2016. 2016.

  2015

  1. VÁVRA, Dušan. Hanxue yanjiu yu huayuwen xuexi zai Jieke de fazhan ji qianjing. In Invited lecture at Chinan University, Puli, Taiwan, 23th November 2015. 2015.
  2. VÁVRA, Dušan. Kniha Laozi: Překlad s filologickým komentářem (The book Laozi: A translation with philological commentary) by David Sehnal (review). PHILOSOPHY EAST & WEST. UNIV HAWAII PRESS, 2015, roč. 65, č. 3, s. 993-997. ISSN 0031-8221. doi:10.1353/pew.2015.00705.

  2014

  1. VÁVRA, Dušan. Coercion or spontaneity? Ideal government according to the Laozi and Hanfeizi. In Institute for Chinese Studies, University of Oxford (United Kingdom), February 7-28, 2014. 2014.
  2. VÁVRA, Dušan a Jakub HRUBÝ. "Kronika dynastie Han": debaty o reformách státních kultů v době císaře Chenga (32-7 př. n. l.). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2014, roč. 22, č. 1, s. 89-110. ISSN 1210-3640.
  3. VÁVRA, Dušan. Perfect Action in the Zhuangzi – Reading a Heterogeneous Text. In Reading the "Masters": Contexts, Textual Structures, and Hermeneutic Strategies, Masaryk University (Brno), 5th–6th September 2014. 2014.
  4. VÁVRA, Dušan a Oliver WEINGARTEN. Reading the "Masters": Contexts, Textual Structures, and Hermeneutic Strategies, Brno 5.-6. 2014. 2014.
  5. VÁVRA, Dušan. Usefulness of being useless: reading the narratives in the Zhuangzi. In 20th Conference of the European Association for Chinese Studies, Braga and Coimbra, Portugal, 22. 7.-26. 7. 2014. 2014.

  2013

  1. VÁVRA, Dušan. 'Doing nothing' in early Chinese political thought. In Ostasiatisches Institut, Universität Leipzig (Germany), 6.-10. 5. 2013. 2013.
  2. VÁVRA, Dušan. Religion and philosophy in early China. 2013.
  3. VÁVRA, Dušan. The Zhuangzi on Life and Death: Constructing Meaning out of the Text. In International Conference - Cultural Heritage: Modernity in Dialogue with Tradition. 2013.

  2012

  1. VÁVRA, Dušan. Salvation in ancient Chinese thought: the perfect action of the sage-ruler. 2012.
  2. VÁVRA, Dušan. Salvation in ancient Chinese thought: the perfect action of the sage-ruler. In Ends and beginnings. Annual conference of the EASR. 2012.
  3. VÁVRA, Dušan. Taoismus v období Válčících států. In přednáška na Ústavu Dálného východu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 27. 11. 2012. 2012.

  2011

  1. VÁVRA, Dušan. Antologie textů k náboženství Číny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 299 s.
  2. VÁVRA, Dušan. Čítanka klasické čínštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 221 s. ISBN 978-80-210-5457-8.
  3. VÁVRA, Dušan. Laozi, Zhuangzi - úvod do problematiky taoismu. In Myšlení Dálného východu (cyklus přednášek), Ústav Dálného východu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2011.
  4. VÁVRA, Dušan. Náboženské představy a praktiky v čínském starověku. In Dušan Vávra, Pavel Šindelář. Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 10-27. ISBN 978-80-210-5456-1.
  5. VÁVRA, Dušan a Pavel ŠINDELÁŘ. Náboženství Číny a Japonska : sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 332 s. ISBN 978-80-210-5456-1.
  6. VÁVRA, Dušan. Reinterpretace tradičních náboženských představ a praktik ve filozofickém myšlení čínského starověku. In Dušan Vávra, Pavel Šindelář. Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 28-53, 27 s. ISBN 978-80-210-5456-1.
  7. VÁVRA, Dušan. "Usefulness of being useless" - constructing meaning in the Zhuangzi. In Joint Conference of the Association for Asian Studies and the International Convention of Asia Scholars. 2011.
  8. VÁVRA, Dušan. "Vládnutí nekonáním“ ve filozofických textech období Válčících států. In 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno FF MU, 4.-5. 11. 2011. 2011.
  9. VÁVRA, Dušan. Života smrt v díle Zhuangzi : jak číst starověký čínský text. Acta Universitatis Carolinae. Praha: Universita Karlova, 2011, Neuveden, č. 2, s. 33-46. ISSN 0474-6635.
  10. DLUHOŠOVÁ, Táňa, Dušan VÁVRA a Pavel ŠINDELÁŘ. 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno 4.-5. 11. 2011. 2011.

  2007

  1. VÁVRA, Dušan. Problematika nadřazenosti Konfucia nad Laoziem a Zhuangziem v kontextu hanské exegeze kanonických knih. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, 2007, roč. 6/2007, č. 1, s. 81-103, 22 s. ISSN 1336-3786.

  2006

  1. VÁVRA, Dušan. Wang Bi, Heshang gong, Xiang er: Různá čtení jednoho textu v tradičních komentářích k dílu Laozi. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 1, s. 41-68. ISSN 1210-3640.

  2005

  1. VÁVRA, Dušan. Wang Bi Laoxue zhong xiaojixing yu jijixing de maodun. In ZHU, Pingci a Rubin YANG. Tianti, shenti, yu guoti: Hui xiang shijie de hanxue. Taibei: Taiwan daxue chuban zhongxin, 2005. s. 73-104. ISBN 986-00-2408-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 03:54