Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Jaroslav PEŠKA. Two faces of warrior elite. Stone wrist-guards and wrist-guard-like artefacts. Journal of Archaeological Science : Reports. 2023, roč. 47, February 2023, s. 1-18. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2022.103823.
 2. 2022

 3. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jana MAZÁČKOVÁ, Petr HUTA a Vojtěch NOSEK. External and Terminal Ballistics of Early Bronze Age Lithic Arrowheads: Experimental Verification. Lithic Technology. Taylor & Francis, 2022, roč. 47, č. 3, s. 266-281. ISSN 0197-7261. doi:10.1080/01977261.2022.2040139.
 4. NOVÁČKOVÁ, Anna, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ a Tomáš ZEMAN. Identification of workshop activities by use-wear analysis: Antler processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman period. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2022, roč. 74, č. 1, s. 84-109. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2022.3.
 5. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, František TRAMPOTA, Gabriela DRESLEROVÁ, Vojtěch NOSEK a Antonín PŘICHYSTAL. Proto-Eneolithic settlement feature for leather processing Analysis of the Epi-Lengyel lithics from Drnholec, South Moravia. Archeologické rozhledy. Praha: Státní archeologický ústav, 2022, LXXIV, č. 4, s. 346-380. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2022.16.
 6. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Traseologická a balistická analýza šipek z pohřebiště nitranské kultury Nitra-čermáň. In Jozef Bátora - Zuzana Felcanová - Jozef Vladár. Osídlenie Nitry v staršej dobe bronzovej (sídliská a pohrebiská). Nitra: Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. s. 233-244. Archaeologica Slovaca Monographiae Studia, Tomus XXXIII. ISBN 978-80-8196-030-7.
 7. 2021

 8. NOSEK, Vojtěch a Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ. Analytical potential of 3D data in the ballistic analyses of lithic projectiles. Journal of Archaeological Science : Reports. 2021, roč. 38, Srpen, s. 1-7. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2021.103042.
 9. DENIS, Soléne, Jaroslav NOVOTNÝ, Peter TÓTH a Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ. Comparison between households from the lithics perspective in Těšetice-Kyjovice. In Otázky neolitu a eneolitu, Nové Hrady, 40. pracovní setkání, 29.9.-1.10.2021. 2021.
 10. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a David PARMA. Craftsman performance. Detailed analysis of handwriting routine in case of engraved decoration of bronze pins. In The Early and Middle Bronze Age in Central Europe Conference, Nymburk 4.-8.10.2021. 2021.
 11. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Vojtěch NOSEK. Projectiles: dataset výzkumných dat kamenných šipek starší doby bronzové. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, Brno 23.11.2021. 2021.
 12. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. (review) J. Kopacz (ed.). The end of the Stone Age on the Stránská skála Hill in Brno – lithic production or “optimalisation”? (Collectio Archaeologica Ressoviensis 41). Rzeszów 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 257 pages. Analecta Archaeologica Ressoviensia. Rzeszów, 2021, roč. 2021, č. 16, s. 161-163. ISSN 2084-4409. doi:10.15584/anarres.2021.16.10.
 13. MACHÁČEK, Jiří, Robert NEDOMA, Petr DRESLER, Ilektra SCHULZ, Elias LAGONIK, Stephen JOHNSON, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Alena SLÁMOVÁ, Bastien LLAMAS, Daniel WEGMANN a Zuzana HOFMANOVÁ. Runes from Lany (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones. Journal of Archaeological Science. London: Academic Press, 2021, roč. 127, č. 1, s. 1-8. ISSN 0305-4403. doi:10.1016/j.jas.2021.105333.
 14. HORNÍK, Pavel, Dominika SCHMIDTOVÁ, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Jiří KMOŠEK, Jiří MILITKÝ a Jan JÍLEK. Sídliště z doby římské ve Velešicích (okr. Jičín). Archeologie východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2021, roč. 21, č. 1, s. 38-77. ISSN 1805-4676.
 15. 2020

 16. ŠABATOVÁ, Klára, David PARMA, František TRAMPOTA, Ivana JAROŠOVÁ, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Lenka VARGOVÁ a Kateřina VYMAZALOVÁ. Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2020, roč. 72, č. 2, s. 194-237. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.7.
 17. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Lithic Archery Projectiles and Their Role in Social Dynamics and Vertical Stratification on the Threshold of the Bronze Age. první. Bonn: Habelt-Verlag, 2020. 165 s. Studien zur Archäologie Europas 34. ISBN 978-3-7749-4271-4.
 18. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Lithic Arrowheads of the Nitra Culture – The Use of Actual and Experimental Use-Wear Analyses to Identify the Differential Effects of Quiver Transportation. Lithic Technology. Taylor & Francis, 2020, roč. 45, č. 4, s. 283-294. ISSN 0197-7261. doi:10.1080/01977261.2020.1795337.
 19. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, David HONS, Vojtěch NOSEK, Peter TÓTH a Patrik URBAN. Neolithic ceramic figurines : Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2020, roč. 72, č. 3, s. 379-409. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.13.
 20. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads in Central Europe, 2,400–1,800 BC. In Bjørnevad-Ahlqvist, Mathias; Bye-Jensen, Peter. The Life Biography of Artefacts and Ritual Practice : With case studies from Mesolithic-Early Bronze Age Europe. Oxford: BAR publishing, 2020. s. 71-80. BAR International series S2991. ISBN 978-1-4073-5682-2.
 21. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Štípaná kamenná industrie. In Ernée, Michal; Langová, Michaela. Mikulovice : Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. Praha: Archeologický ústav Akademie věd ČR, 2020. s. 284-301. Památky archeologické, Supplementum 21. ISBN 978-80-7581-025-0.
 22. 2019

 23. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Multifocal research of lithic projectile points, use-wear, ballistics, experiment, technology, life cycle. In Invited lecture, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Archeologii, 2019 April 15th. 2019.
 24. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Real wounding capability and function of lithic projectiles at the end of Eneolithic and the threshold of the Bronze Age. In Conflict Archaeology conference, September 10 - 12, 2019 Hradec Králové, Czech Republic. 2019.
 25. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Sociální role kamenných artefaktů v závěrečném období jejich používání : Funkční a traseologická analýza. In Vybrané problémy doby bronzové 2, Katedra aecheologie FF UHK, 4.11.2019. 2019.
 26. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. Journal of Archaeological Science: Reports. Elsevier Ltd., 2019, roč. 23, February 2019, s. 25-35. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2018.09.028.
 27. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analysis of arrowheads from the burial ground of Nitra culture in Holešov–Zdražilovska, Moravia. Journal of Archaeological Science : Reports. 2019, roč. 29, Feb-2020, s. 1-13. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2019.102126.
 28. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic research of Nitra culture projectiles – results. In 26th International Symposium THE EARLY BRONZE AGE IN CENTRAL EUROPE, Modra 21. 10. - 24. 10. 2019, Slovak Republic. 2019.
 29. 2018

 30. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica. In Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain, April 11th 2018, 11.4.2018. 2018.
 31. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Crystallization of warrior elites on the threshold of the Bronze Age : Multifocal analysis of lithic, bone and antler industry in its social roles, life cycles, use wear and symbolics. In AWRANA conference 2018, Nice May 29 - June 1st 2018, France. 2018.
 32. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Early Bronze Age Chipped Lithic Industry in Central Europe. In Invited lecture Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Wien Universität 21.11.2018. 2018.
 33. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Industria lítica tallada de Edad de Bronce en la Europa central. In Industria lítica tallada de Edad de Bronce en la Europa central; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain April 9th 2018. 2018.
 34. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Investigación moderna de proyectiles líticos, análisis balístico, análisis funcional e experimentos incluido. In Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain April 10th 2018. 2018.
 35. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Lithic projectile point Research. In Invited lecture Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Wiener University, 22.11.2018. 2018.
 36. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Soubor štípané industrie časného a staršího eneolitu ze sídliště Rousínovec – Přední lány. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2018, roč. 23, č. 1, s. 39-64. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2018-1-3.
 37. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Use-wear analysis – basic introduction to the method and practice. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Wiener Universität - invited lecture 21.11.2018, Wien. 2018.
 38. 2017

 39. NOSEK, Vojtěch a Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ. Contribution of 3D photogrammetry for ballistic analysis of lithic projectiles. In Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna. 2017.
 40. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Jozef BÁTORA. Lithic projectiles and other chipped lithic industry of Nitra Culture. Gender and technology. In Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenz, Mistelbach, 10-13 October 2017. 2017.
 41. 2016

 42. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠMERDA a Vojtěch NOSEK. Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 2, s. 163-201. ISSN 0323-1267.
 43. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a František TRAMPOTA. Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 5-20. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2016-1-1.
 44. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads. Central Europe 2.500 – 1.800 BC. In 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Vilnius, 31 August - 4 September 2016. 2016.
 45. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Vojtěch NOSEK. 3D data analyse for external and terminal balistics of lithic projectiles. In Konference Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016.
 46. 2015

 47. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Fenomén kamenných srpových nástrojů starší doby bronzové na Moravě. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 69-112. ISSN 1805-918X.
 48. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Andrea ŠAJNEROVÁ. Late Eneolithic/Early Bronze Age projectiles comparative use-wear analysis. In AWRANA - Connecting people and technologies; Leiden, 27. - 30. 5. 2015. 2015.
 49. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a David PARMA. Štípaná industrie z pohřebiště únětické kultury v poloze Podolí – Příčný (okr. Brno-venkov) jako indikátor sociálních jevů. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2015, roč. 67, č. 4, s. 515-546. ISSN 0323-1267.
 50. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Use-wear analysis results. Lithic grave goods of Early Bronze Age. In Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku - 24. mezinárodní konference, Sedlec-Prčice, 6.-9.10.2015. 2015.
 51. 2014

 52. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Analýza štípané industrie. Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz.
 53. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Posudek souboru štípané industrie z pohřebiště Olomouc - Nemilany. In Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek. Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 203-205. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424. ISBN 978-80-210-7521-4.
 54. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Pravěk na Moravě. ZŠ Husova, Brno, 2014. přednáška a workshop pro žáky ZŠ.
 55. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Unikátní soubor štípané industrie doby bronzové z polohy Blučina - Cezavy. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, CV, č. 1, s. 5-46. ISSN 0031-0506.
 56. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Vybrané metody analýzy štípané industrie. Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz.
 57. 2013

 58. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 255 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque ; 15. ISBN 978-80-210-6421-8.
 59. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Pravěké umění Evropy. Masarykova univerzita, 2013. 100 s. plně e-learningový kurz.
 60. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Vybrané kapitoly z pravěkého umění Evropy. Masarykova univerzita, 2013. 100 s. plně e-learningový kurz.
 61. 2012

 62. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Co je pravěk? ZŠ Husova, Brno, 2012. popularizační prezentace sbírky artefaktů ÚAM na FF MU.
 63. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology I. Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz.
 64. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology II. Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learninigový kurz.
 65. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology III. Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz.
 66. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology IV. Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz.
 67. 2011

 68. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Projevy šamanismu v pravěkém umění. In Východočeské muzeum Pardubice. 2011. veřejná přednáška 2011.
 69. 2010

 70. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Moderní metody přístupu k pravěkému umění. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 24-40, 766-770, 22 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 71. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Nový pohled na neolitickou antropomorfní motiviku. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M, řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. LXI, č. 14-15, s. 59-86. ISSN 1211-6327.
 72. 2008

 73. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Příspěvek k problematice gravettienských a pavlovienských ženských idolů. Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 2008, L/2008, č. 1, s. 119-130. ISSN 0583-5569.
 74. 2004

 75. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Štípaná industrie starší doby bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2003-2004, M8-9, s. 65-87. ISSN 1211-6327.
 76. 2002

 77. HLADÍKOVÁ, Ludmila. Szeletienská štípaná industrie z lokality Trboušany I. Acta Musei Moraviae. Brno: MZM Brno, 2002, LXXXVII, 1/2, s. 57-80, 23 s. ISSN 0323-0570.
 78. 2001

 79. HLADÍKOVÁ, Ludmila. Postpaleolitická štípaná industrie ze sondy II-6-1 v Krumlovském lese. Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, M6, M6, s. 5-37, 32 s. ISSN 1211-6327.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 08:57