Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JABANDŽIEV, Petr, Martin JOUZA, Jakub PECL, Milan URÍK, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Kateřina SLABÁ, Jan TRNA, Jitka KYCLOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 3, s. 233-237. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2020233.
 2. HOFMANOVA, Jirina, Josef SLAVIK, Petra OVESNÁ, Zuzana TYLICHOVA, Ladislav DUŠEK, Nicol STRAKOVA, Alena VACULOVA HYRSLOVA, Miroslav CIGANEK, Zdeněk KALA, Miroslav JÍRA, Igor PENKA, Jitka KYCLOVÁ, Zdenek KOLAR, Alois KOZUBÍK, Miroslav MACHALA a Jan VONDRACEK. Phospholipid profiling enables to discriminate tumor- and non-tumor-derived human colon epithelial cells: Phospholipidome similarities and differences in colon cancer cell lines and in patient-derived cell samples. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 1, s. 1-21. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0228010.
 3. 2018

 4. HEMMELOVÁ, Beáta, Šárka BOHATÁ, Jitka KYCLOVÁ, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Význam předoperačně zjištěné extramurální vaskulární invaze v léčbě karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2018, roč. 97, č. 4, s. 172-175. ISSN 0035-9351.
 5. 2016

 6. DAŇOVÁ, Barbora, Alena POSPÍŠILOVÁ, Olga FAUSTMANNOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Pemphigoid gestationis. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 1, s. 33-37. ISSN 1802-2960.
 7. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jitka KYCLOVÁ. Výsledky transanální totální mezorektální excize. In XL. Brněnské onkologické dny, Brno. 2016.
 8. 2015

 9. JAROŠÍKOVÁ, D., M. VRÁBLOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, O. FAUSTMANNOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Seboroické keratózy - základní charakteristiky v zobrazení optickou koherentní tomografií s vysokým rozlišením. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 2, s. 117-120. ISSN 1805-0611.
 10. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka KYCLOVÁ, Lukáš FROLA, Filip MAREK a Beáta HEMMELOVÁ. Transanální totální mezorektální excize-rok poté. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 11. 2013

 12. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk ADAM, Jiří VANÍČEK a Jiří MAYER. Extensive AL Amyloidosis Presenting with Recurrent Liver Hemorrhage and Hemoperitoneum: Case Report and Literature Review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 49– 52. ISSN 0862-495X.
 13. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Jitka KYCLOVÁ. Kompletní remise po NA CHRT při karcinomu rekta a co dál? Je možné doporučit nechirurgickou léčbu ? In XIV. Bedrnův den Hradec Králové. 2013.
 14. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem - zkušenosti laboratorního pracoviště. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 25-30. ISSN 0862-495X.
 15. 2011

 16. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Zdeněk ADAM, Lada KLVAČOVÁ, Mária KLINCOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Atypische Manifestation einer primären systemischen Amyloidose: wiederkehrende Leberblutung und Hämoperitoneum. 2011.
 17. SZTURZ, Petr, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Recurrent spontaneous liver hemorrhage and hemoperitoneum in extensive AL-amyloidosis: case report. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 18. BAJEROVÁ, Monika, Blanka ROBEŠOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Srovnání metod používaných při diagnostice mutací genu KRAS a EGFR u kolorektálního karcinomu (CRC) a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XV. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha. 2011.
 19. 2005

 20. ROTTEROVÁ, Pavla, Rudolf NENUTIL, Leopold ROTTER, Zina HANZELKOVÁ, Zdena DVOŘÁKOVÁ, Josef CHOVANEC, Jitka KYCLOVÁ a Leoš KŘEN. The detection of p16 protein in uterine cervix lesions. Česká gynekologie. 2005, roč. 2005, č. 70, s. 295-298. ISSN 1210-7832.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 13:13