Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VÁCLAVÍK, David. Waking up the old boogeymen? Some comments on Donald Wiebe's text. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Czech Association for the Study of Religions, 2023, roč. 2023, č. 2, s. 347-352. ISSN 1210-3640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/Rel2023-2-8.

  2022

  1. LANG, Martin, Radim CHVAJA, Benjamin PURZYCKI, David VÁCLAVÍK a Rostislav STANĚK. Advertising cooperative phenotype through costly signals facilitates collective action. ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE. London: THE ROYAL SOCIETY, 2022, roč. 9, č. 5, s. 1-19. ISSN 2054-5703. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1098/rsos.202202.
  2. VÁCLAVÍK, David. Cultural and Social Continuity and Discontinuity as Factors of Non-religio :. The Case of the Czech Borderlands. Slovenský národopis/Slovak Ethnology. Slovakia: Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 507-529. ISSN 1335-1303. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/SN.2022.4.40.

  2020

  1. VÁCLAVÍK, David. člen vědecké rady. Vědecká rada Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020 - 2023.
  2. BUBÍK, Tomáš a David VÁCLAVÍK. Freethinkers and atheists in the Czech Lands in the twentieth century. In Bubík, Tomáš; Remmel, Atko; Václavík, David. Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion. 1. vyd. London: Routledge, 2020, s. 58-83. Routledge Studies in Religion. ISBN 978-0-367-22631-2.
  3. BUBÍK, Tomáš, Atko REMMEL a David VÁCLAVÍK. Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe : The Development of Secularity and Non-Religion. 1. vyd. London: Routledge, 2020, 346 s. Routledge Studies in Religion. ISBN 978-0-367-22631-2.
  4. BUBÍK, Tomáš, David VÁCLAVÍK a Atko REMMEL. Nonreligion in the CEE Region : Some Remarks. In Bubík, Tomáš; Remmel, Atko; Václavík, David. Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion. 1. vyd. London: Routledge, 2020, s. 310-324. Routledge Studies in Religion. ISBN 978-0-367-22631-2.
  5. REMMEL, Atko, David VÁCLAVÍK a Tomáš BUBÍK. Studying freethought and atheism in Central and Eastern Europe : An Introduction. In Bubík, Tomáš; Remmel, Atko; Václavík, David. Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development of Secularity and Non-Religion. 1. vyd. London: Routledge, 2020, s. 1-8. Routledge Studies in Religion. ISBN 978-0-367-22631-2.
  6. VÁCLAVÍK, David. The (Transforming) Role of Intellectuals in the Process of the "Atheization" of Czech Society in the 2nd Half of 20th century. SLAVIA MERIDIONALIS. WARSAW: POLISH ACAD SCIENCES, INST SLAVIC STUDIES, 2020, roč. 20, č. 2020, s. 1-25. ISSN 1233-6173. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11649/sm.2198.

  2019

  1. VÁCLAVÍK, David. „Nová věda“ a náboženství. Dingir: časopis o současné náboženské scéně. Dingir s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 110-114. ISSN 1212-1371.
  2. VÁCLAVÍK, David. Religion in der tschechischen Gesellschaft heute. Religion & Gesellschaft in Ost und West. Zurich, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 13-16. ISSN 2235-2465.
  3. VÁCLAVÍK, David. Shaping the Slovak Identity and the Manifestation Thereof in the Social Iconosphere. The Case of the Slovak National Museum. Historická sociologie. Praha, 2019, roč. 11, č. 2, s. 35-52. ISSN 1804-0616. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363525.2019.15.
  4. VÁCLAVÍK, David. Zdeněk Vojtíšek, Nová náboženství a násilí. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku o.s., 2019, roč. 27, č. 1, s. 144-146. ISSN 1210-3640.

  2018

  1. VÁCLAVÍK, David. Franek, Juraj: Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku o.s., 2018, roč. 26, č. 1, s. 71-75. ISSN 1210-3640.
  2. VÁCLAVÍK, David. Ivan Landa, Jan Mervart a kol.: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Filosofický časopis. AV ČR, Filosofický ústav, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 461-465. ISSN 0015-1831.
  3. VÁCLAVÍK, David, Dana HAMPLOVÁ a Zdeněk R. NEŠPOR. Religious Situation in Contemporary Czech Society. Central European Journal of Contemporary Religion. Praha: Hussite Theological Faculty, Charles University, 2018, roč. 4, č. 2, s. 99-122. ISSN 2570-4893. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/25704893.2018.6.
  4. VÁCLAVÍK, David. Study of Religion in Communist Czechoslovakia: Transformation, Dialogue and Clashes. In Un(b)locking Religion. Studying Religion in Today’s Central and Eastern Europe, 13th ISORECEA Conference, Szeged. 2018.

  2017

  1. VÁCLAVÍK, David. Luther H. Martin - Donald Wiebe (eds.), Conversation and Controversies in the Scientific Study of Religion. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku o.s., 2017, roč. 24, č. 2, s. 239-242. ISSN 1210-3640.

  2016

  1. VIDO, Roman, David VÁCLAVÍK a Antonín PALEČEK. Czech Republic: The Promised Land for Atheists? In Roberto Cipriani and Franco Garelli. Sociology of Atheism. Leiden: Brill, 2016, s. 201-232. Annual Review of the Sociology of Religion. Volume 7. ISBN 978-90-04-31753-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/9789004319301.
  2. VÁCLAVÍK, David. Člen vědecké rady FP TUL v Liberci. Vědecká rada FP TUL, 2016.
  3. VÁCLAVÍK, David. Rola religii i ateizmu w Republice Czeskiej. Niektore aspekty sekularizacji. In Zareba, Slawomir H.; Borowik, Irena. Tradycja i nnovacja w polu refleksji socjologii religii. 1. vyd. Warszawa: Kontrast, 2016, s. 197-209. Sociologja. ISBN 978-83-62793-15-0.

  2015

  1. VÁCLAVÍK, David. Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion. In Bubík, Tomáš; Hoffmann, Henryk. Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. 1. vyd. Leiden: Brill, 2015, s. 55-86. Numen Book Series 149. ISBN 978-90-04-28307-7.

  2014

  1. VÁCLAVÍK, David. Cultural War – Concept, Myth and Reality: A Clash of Ideas in “Post-Secular” American Society at the Turn of the Millennium. American and British Studies Annual. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 7, č. 2014, s. 62-69. ISSN 1803-6058.
  2. VÁCLAVÍK, David. Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. DISKUS. Bath College of HE, 2014, roč. 16, č. 2, s. 22-30. ISSN 0967-8948.
  3. VÁCLAVÍK, David. Kulturní válka: dvě podoby americké společnosti. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 283 - 290. ISBN 978-80-7494-051-4.
  4. CHALUPA, Aleš, Miloš MENDEL, Miroslav VRZAL, David VÁCLAVÍK, Dalibor PAPOUŠEK a David ZBÍRAL. Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 158 s. ISBN 978-80-210-7199-5.
  5. VÁCLAVÍK, David. Religionistická typologie a taxonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 103 s. ISBN 978-80-210-7099-8.
  6. VÁCLAVÍK, David. Religionistická typologie a taxonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 103 s. ISBN 978-80-210-7099-8.
  7. VÁCLAVÍK, David. Religious Pluralism and Multireligious Education. 2014.

  2013

  1. VÁCLAVÍK, David. Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. 2013.
  2. VÁCLAVÍK, David. Multidimensional Secularization in Central and Eastern Europe. Nomos. Czasopismo religioznawcze. Kraków: Nomos, 2013, roč. 80, č. 2, s. 159-167. ISSN 1230-7858.
  3. VÁCLAVÍK, David a Aleš CHALUPA. Náboženství v laboratoři. Sociální studia. Brno: FSS Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 2, s. 7-12. ISSN 1214-813X.
  4. VÁCLAVÍK, David. Proměny americké religiozity. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, 181 s. ISBN 978-80-210-6596-3.
  5. CHALUPA, Aleš a David VÁCLAVÍK. Sociální studia 9/2, 2013 - Náboženství v laboratoři. In Sociální studia. Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2013, s. 7-114.

  2012

  1. VÁCLAVÍK, David. Academic study of religion in the Czech Republic in the first decade of the 21st century. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 7, č. 1, s. 125-133. ISSN 1803-2443.
  2. VÁCLAVÍK, David. Cultural war : Concept, Myth and Reality. In Beginnigs and End. 11th Congres of the European Association for the Study of Religion, Stockholm, 23-26 August 2013. 2012.
  3. VÁCLAVÍK, David. Kulturní válka a její místo v současné americké demokracii. In Demokracie jako hodnota a problém II. 2012.
  4. VÁCLAVÍK, David. Základní charakteristiky americké religiozity. In Přednáška pro pedagogy a studenty TF JU v Českých Budějovicích. 2012.

  2011

  1. VÁCLAVÍK, David. Náboženská situace v ČR. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 71-84. ISBN 978-80-210-5558-2.
  2. VÁCLAVÍK, David. Náboženství, média a politika. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 54-70. ISBN 978-80-210-5558-2.
  3. VÁCLAVÍK, David. Náboženství v pozdně moderní době: Členství, reprezentace, konflikt. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 221-232. ISBN 978-80-210-5558-2.
  4. VÁCLAVÍK, David. Secretary General of the European Association for the Study of Religion. Committee of the European Association for the Study of Religion, 2011.
  5. VÁCLAVÍK, David. Základní charakteristiky americké religiozity. In Veřejná přednáška Slovenské společnosti pro studium náboženství. 2011.

  2010

  1. VÁCLAVÍK, David. Člen vědecké rady nakl. Grada. Vědecká rada nakl. Grada (oblasti teologie, religionistika, historie náboženství), 2010.
  2. LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010, 351 s. ISBN 978-80-86702-69-8.
  3. VÁCLAVÍK, David. Konformita a změna: Sociální napětí, jeho transformace a role ve vývoji nových náboženských hnutí. In Lužný, Dušan - Václavík, David (eds.). Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Marlevrn, 2010, s. 145-158. ISBN 978-80-86702-69-8.
  4. VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 243 s. ISBN 978-80-247-2468-3.
  5. VÁCLAVÍK, David. Religious Pluralism in “Atheistic” Society after 1989: Social and Religious Process. In Religious Pluralism in Global Perspective. 2010.
  6. VÁCLAVÍK, David. Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe. 2010.

  2009

  1. VÁCLAVÍK, David. Náboženství v kyberprostoru. Příspěvek k současným transformacím posvátna. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2009, roč. 2008, 3-4, s. 125 - 137, 12 s. ISSN 1212-365X.

  2008

  1. VÁCLAVÍK, David. Český ateismus ve 20. století. K vývoji a institucionalizaci v letech 1948 až 1989. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2008, roč. 14/2007, 2-3, s. 471 - 488. ISSN 1210-7050.
  2. VÁCLAVÍK, David. Jak ji spoutat (dnešní návod). Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Bratislava: Kalligram, 2008, roč. 14/2007, č. 4, s. 51 - 56. ISSN 1336-5541.
  3. VÁCLAVÍK, David, Zdeněk NEŠPOR, Iva DOLEŽALOVÁ, Eleonóra HAMAR, Dana HAMPLOVÁ, Olga NEŠPOROVÁ a Jiří VEČERNÍK. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 449 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
  4. ZBÍRAL, David, David VÁCLAVÍK a Aleš CHALUPA. Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions. 2008.

  2007

  1. LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic. In TOMKA, Miklós a Edit RÉVAY. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1. vyd. Budapest: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007, s. 67-76. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3.
  2. VÁCLAVÍK, David. Sociologie nových náboženských hnutí. 1. vyd. Praha: Malvern, 2007, 152 s. Proměny náboženství, sv. 5. ISBN 978-80-86702-22-3.

  2005

  1. LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Nová náboženství a sekty. In Rizikové chování dospívajících a jeho prevence. 1. vyd. Praha: Cevap, 2005, s. 35-80, 56 s. 1. ISBN 80-902898-9-4.

  2002

  1. VÁCLAVÍK, David a Arnošt VESELÝ. Sociální soudržnost. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2002, s. 143 - 160. Průvodce krajinou prioritních problémů. ISBN 80-86349-06-3.
  2. VÁCLAVÍK, David. Úvod do filosofie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2002, 65 s. ISBN 80-7083-620-2.

  2001

  1. VÁCLAVÍK, David. Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2001, 120 s. ISBN 80-7083-457-9.
  2. VÁCLAVÍK, David. Iva Doležalová-Luther H. Martin-Dalibor Papoušek (eds.): The Academic Study of Religion during the Cold War. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2001, roč. 9/2001, č. 2, s. 226-229. ISSN 1210-3640.
  3. VÁCLAVÍK, David. Konsilience: metodické poznámky k redukci a vylučování ve vztahu sociálních a přírodních věd. In Souvislosti. 1. vyd. Liberec: Scholé filosofia, 2001, s. 288 296, 9 s. ISBN 80-902997-0-9.
  4. VÁCLAVÍK, David. Lužný Dušan: Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2001, roč. 9/2001, č. 1, s. 127-129. ISSN 1210-3640.
  5. VÁCLAVÍK, David. Národní kultura a identita. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2001, s. 158-164. ISBN 80-86349-02-0.
  6. VÁCLAVÍK, David. Soužití většinové populace s menšinami. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha: Gutenberg, 2001, s. 153-158. ISBN 80-86349-02-0.

  1999

  1. VÁCLAVÍK, David. Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 1999, roč. 6/1999, č. 1, s. 97-100. ISSN 1210-3640.
  2. VÁCLAVÍK, David. Poznámky k intertestamentální pojetí moudrosti aneb kosmologický rozměr helénistické soterologie. Prométheus. 1999, roč. 1999, č. 4, s. 7-17, 10 s. ISSN 1211-8400.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2024 02:57