Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. STANĚK, Karel, Petr ŠILHÁK a Aneta RYGLOVÁ. A Graphical Generalization of Localized Morphological Discontinuities on Medium-Scale State Topographic Maps. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis. Springer Nature, 2022, roč. 6, č. 2, s. 1-12. ISSN 2509-8810. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s41651-022-00112-2.

  2019

  1. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Coincident Visualization of Uncertainty and Value for Point Symbols. In Abstracts of the International Cartographic Association. 2019. ISSN 2570-2106. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5194/ica-abs-1-194-2019.
  2. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Jie SHEN, Lukáš HERMAN, Tomáš ŘEZNÍK, Karel STANĚK, Radim ŠTAMPACH a Šimon LEITGEB. Population Distribution Modelling at Fine Spatio-temporal Scale Based on Mobile Phone Data. International Journal of Digital Earth. Abingdon: Taylor & Francis Ltd, 2019, roč. 12, č. 11, s. 1319-1340. ISSN 1753-8947. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17538947.2018.1548654.
  3. ŠILHÁK, Petr, Karel STANĚK a Šimon LEITGEB. The upgraded cartographic generalization toolset for the risk management thematic content. 2019.
  4. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Vizualizace nejistoty pro bodové znaky - vliv grafických proměnných a kulturního prostředí. In 23. kartografická konference. 2019. ISBN 978-80-01-06639-3.

  2018

  1. ZHOU, Jiemin, Jie SHEN, Shuai YANG, Zhenguo YU, Karel STANĚK a Radim ŠTAMPACH. Method of Constructing Point Generalization Constraints Based on the Cloud Platform. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2018, roč. 7, č. 7, s. 1-18. ISSN 2220-9964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijgi7070235.
  2. ŠILHÁK, Petr, Karel STANĚK a Jiří KOZEL. The cartographic generalization toolset for the risk management thematic content. 2018.

  2017

  1. ŠILHÁK, Petr, Šimon LEITGEB a Karel STANĚK. Risk management VGI acquisition app. 2017.

  2015

  1. MIKLOŠ, Josef, Marek LESÁK, Jaroslav LUX, Lukáš RŮŽIČKA, Tomáš KREČMER, Ondřej MALÝ, Martin MALÝ, Jan KAMENICKÝ, Karel STANĚK a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Finální verze systému pro vizuální dotazování. 2015.
  2. MIKLOŠ, Josef, Marek LESÁK, Jaroslav LUX, Lukáš RŮŽIČKA, Tomáš KREČMER, Ondřej MALÝ, Martin MALÝ, Jan KAMENICKÝ, Karel STANĚK a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Způsob vyhledání vhodného hotelu prostřednictvím aplikace "Where to stay in Prague". 2015.
  3. MIKLOŠ, Josef, Marek LESÁK, Jaroslav LUX, Lukáš RŮŽIČKA, Tomáš KREČMER, Ondřej MALÝ, Martin MALÝ, Jan KAMENICKÝ, Karel STANĚK a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Způsob vyhledání vhodného sportoviště prostřednictvím aplikace "Kam za sportem v Brně". 2015.

  2014

  1. ŘEZNÍK, Tomáš, Jan AMBROŽ, Monika BLÁHOVÁ, Štěpán DVOŘÁK, Anna HAYMANNOVÁ, Martin HOLATA, Ivana JANKOVIČOVÁ, Veronika KŮSOVÁ, Pavel LUNDA, Monika MATUŠKOVÁ, Jana MORÁVKOVÁ, Martin PEŇÁK, Dana POHANKOVÁ, Michal RECZEK, Lucie SÝKOROVÁ, Jan OPRCHAL, Jitka NOVOTNÁ a Karel STANĚK. CHKO Moravský kras - Hydroekologická mapa. 2014.

  2013

  1. POPELÍNSKÝ, Jan a Karel STANĚK. Databázové řešení kartografické generalizace říčních sítí. Online. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2013 - Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2951-7.
  2. KUBÍČEK, Petr, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ, Jiří KOZEL, Eva MULÍČKOVÁ, Karel STANĚK, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ a Václav TALHOFER. Konceptuální a technologické aspekty adaptivní kartografie. Online. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Symposium GIS Ostrava 2013 Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 1-7. ISBN 978-80-248-2951-7.

  2011

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. A Map in a Movie – the Role and the Usage. In Advances in Cartography and GIScience. Volume 1. 1. vyd. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, s. 91-107. Lecture Notes in Geoinformatics and Cartography. ISBN 978-3-642-19142-8.

  2010

  1. KONEČNÝ, Milan a Karel STANĚK. Adaptive cartography and geographical education. International Research in Geographical and Environmental Education. London: Taylor & Francis, Routledge, 2010, roč. 19/2010, 1/19, s. 75 -78, 78 s. ISSN 1038-2046.
  2. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Cartographically Augmented Reality. In The 3rd ISDE Digital Earth Summit - Digital Earth in the Service of Society: Sharing Information, Building Knowledge - proceedings. 1. vyd. Nessebar: ISDE, 2010, s. 1-9. ISBN 978-954-724-039-1.
  3. MULÍČKOVÁ, Eva, Gustav ŠAFR a Karel STANĚK. CONTEXT MAP – A TOOL FOR CARTOGRAPHY SUPPORT IN CRISIS MANAGEMENT. International Conference on Cartography and GIS. Nessebar, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2010, roč. 3, č. 1, s. 1-10. ISSN 1314-0604.
  4. STANĚK, Karel a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Mapa světa v Gall-Peresově zobrazení : Politické členění v roce 2010. 2010.
  5. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Pavla ŠTĚPÁNKOVÁ a Karel STANĚK. RISK MAPS IN THE WATER MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC FROM THE CARTOGRAPHIC PERSPECTIVE. International Conference on Cartography and GIS. Nessebar, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2010, roč. 3, č. 1, s. 1-10. ISSN 1314-0604.
  6. STANĚK, Karel, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Petr KUBÍČEK a Milan KONEČNÝ. Selected issues of cartographic communication optimization for emergency centers. International Journal of Digital Earth. Abingdon, Oxon, UK: Taylor and Francis, 2010, roč. 3, č. 4, s. 316-339, 97 s. ISSN 1753-8947.

  2007

  1. KONEČNÝ, Milan, Karel STANĚK a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Adaptabilní mapy pro krizový management. Kartografické listy. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej repu, 2007, roč. 2007, č. 15, s. 41-50, 127 s. ISSN 1336-5274.
  2. STANĚK, Karel, Milan KONEČNÝ a Lucie FRIEDMANNOVÁ. AN ADAPTIVE CARTOGRAPHIC VISUALIZATION FOR SUPPORT OF THE CRISIS MANAGEMENT. In XXIII International Cartographic Conference - Cartography for everyone and for you. 1. vyd. Moscow: Roskartografija, 2007, s. 1-9 on CD-ROM, 9 s.
  3. STANĚK, Karel a Lucie FRIEDMANNOVÁ. An Iterative Imprecise Symbol Based Input for Mobile Mapping. In Proceedings of the 4th International Symposium on Location Based Services and TeleCartography. Honk Kong: The Honk Kong Polytechnic University, 2007, s. 458-464.
  4. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Aspects of the carto-like geo-collaboration in frame of the crisis management support. In Proceedings of The 4th International Symposium on LBS and TeleCartography. 1. vyd. Honk Kong: The Honk Kong Polytechnic University, 2007, s. PS13-PS16, 4 s.
  5. STANĚK, Karel, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Petr KUBÍČEK. Decision Support Cartography for Emergency Management. In ISPRS archives, volume XXXVI-4/V45. 1. vyd. Osnabrueck: ISPRS, 2007, s. 1.
  6. KUBÍČEK, Petr, Karel STANĚK, Milan KONEČNÝ, Karel CHARVÁT a Petr HORÁK. Feedback Oriented Mapping in Mobile Environment. In ISPRS archives, volume XXXVI-4/V45. 1. vyd. Osnabrueck: ISPRS, 2007, s. 1-7.
  7. STANĚK, Karel a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Náčrtový systém a jeho využití v mobilním mapování. In Geografická data v informační společnosti. 1. vyd. Zdiby: VÚGTK, v.v.i., 2007, s. 131-140. Publikace č.43. ISBN 978-80-85881-28-8.

  2006

  1. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Karel STANĚK. An adaptive cartographic visualization for support of the crisis management. In CaGIS publications - Autocarto 2006. Vancouver WA: CaGIS, 2006, s. 100-105.
  2. STANĚK, Karel. Design of a support system for cartographic generalization of a topographic reference base. In ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation. Portland OR: ICA COMMISSION ON GENERALISATION AND MULTIPLE REPRESENTATION, 2006, s. 12-16.
  3. KUBÍČEK, Petr a Karel STANĚK. Dynamic visualization in emergency management. In Proceedings of First international conference on cartography and GIS. Sofia: Sofia Univerzity, 2006, s. 40-41. ISBN 954-724-028-5.
  4. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Karel STANĚK, Karel CHARVÁT a Milan KOCÁB. MobilDat - Mobile Data Visualisation And Updating. In Sborník "4TH WORLD CONGRESS ON COMPUTERS IN AGRICULTURE ". Orlando: WCCA, 2006, s. 61 - 67, 6 s. ISBN 1-892769-55-7.
  5. HORÁK, Petr, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Karel STANĚK a Jiří ZBOŘIL. Podpora mobilního lesnického mapování prostřednictvím náčrtů. In Informační systémy v zemědělství a lesnictví. 2006. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006, s. 1-6. ISBN 80-213-1494-X.
  6. ŘEZNÍK, Tomáš, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Petr KUBÍČEK a Karel STANĚK. Příspěvek ke kartografické vizualizaci v krizovém řízení. In Geoinformatika ve veřejné správě, sborník abstrakt. Brno: CAGI, 2006, s. 59-72. ISBN 80-86633-50-0.
  7. STANĚK, Karel, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Jitka KUČEROVÁ. Využití ontologií v kontextové kartografii. In Česká geografie v evropském prostoru - XXI. Sjezd ČGS. 2006. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PřF, 2006, s. 845-849. ISBN 978-80-7040-986-2.

  2005

  1. KONEČNÝ, Milan a Karel STANĚK. Geographical Information Systems and Agricultural Vocational Training in Europe. Geographic Information team of the ENESAD / CNERTA (C), 2005.
  2. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Karel STANĚK. Open regional atlas of south Moravia. In Interned-based cartographic teaching and learning: atlases, map use, and visual analytics. 1. vyd. Madrid: In: Joint ICA Commissions Seminar: Internet-based cartographic teaching and learning: atlases, map use and visual analytics, Universidad Politecnica de Madrid, 2005, s. 93-98, 228 s.
  3. KUBÍČEK, Petr a Karel STANĚK. Sensor interoperability, integration, and emergency management. In Proceedings of 8th international conference Present and Future of Crisis Management 2005. Praha: T-soft, 2005, s. 20-25. ISBN 80 ~239 ~4734.
  4. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Petr KUBÍČEK a Karel STANĚK. To design a reference model for integration geodata from various resources. In 11th EC-GIandGIS Workshop - ESDI: Setting the Framework - abstracts. 1. vyd. Sardinie: European Commission, 2005, s. 158-158, 184 s.
  5. STANĚK, Karel. TVORBA GENERALIZAČNÍCH SCHÉMAT POMOCÍ REVERZNÍ IDENTIFIKACE GENERALIZAČNÍCH PRAVIDEL. In 16. KARTOGRAFICKÁ KONFERENCE: MAPA V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2005, s. 214-218. ISBN 80-7231-015-1.
  6. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Karel STANĚK a Milan KONEČNÝ. Tvorba otevřeného regionálního atlasu. Kartografické listy. Bratislava, 2005, roč. 2005, č. 13, s. 43-52, 128 s. ISSN 1336-5274.
  7. CHARVÁT, Karel, Milan KONEČNÝ, Karel STANĚK, Milan KOCÁB, Stanislav HOLÝ, Pavel DVOŘÁK a Štěpán KAFKA. Wirelessinfo - první české virtuální výzkumné a inovační centrum se zaměřením na GIS. GEOinfo. Brno: Computer Press Media, a.s., 2005, roč. 1/XI, č. 1, s. 48 - 50. ISSN 1211-1082.

  2003

  1. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Karel STANĚK. Design of the Internet based open regional atlas. In Digital Earth: Information Resources for Global Sustainability. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003, s. 219-221, 869 s. ISBN 80-210-3223.
  2. KONEČNÝ, Milan, Karel STANĚK, Martin VESELÝ, S NEDEV a J KOVACÍM. Prototype Mapserver, IST 1999-21056 WirelesInfo D12.2. www.premathmod.cz/sec/reports/d12_2.pdf. 2003, 12 s. IST1999-2105.
  3. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Karel STANĚK a Milan KONEČNÝ. SVG based "smart" thematic maps design. In Proceedings of the 21st ICC: Cartographic Renaissance. Durban (South Africa): International Cartographic Association, 2003, s. 2181-2184. ISBN 0-958-46093-0.

  2002

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Elektronic multimedia choropleth maps design through SVG. In SVG Open / Carto.net - Developers Conference, conference Proceedings. Zurich: neuveden, 2002, s. 1-5.
  2. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Karel STANĚK a Milan KONEČNÝ. Experiences with www courses design and usage for education of cartographers at LGC MU. In Eugises 2002. Girona (Španělsko): neuveden, 2002, s. 1-3.

  2001

  1. KONECNY, Milan a Karel STANEK. Local Internet Portal of Cartographic Knowledge. 132-140. In: Vol. 1. Proceedings on Mapping 21st Century. The 20th International Cartographic Conference. ICC2001 Beijing, China., 2001.
  2. KONEČNÝ, Milan a Karel STANĚK. SDI in Czech Republic: Portal Age. 51-56. In: Proceedings on 4th AGILE Conference on Geographic Information Science "GI in Europe: Integrative, Interoperable, Interactive. Brno, Czech Republic., 2001, 775 s. ISBN 80-210-2579-4.
  3. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. System for Dynamic Visualisation of Choropleth Map. In Proceedings of The 20th ICC : Mapping the 21th Century. Beijing: Scientific and Technical Program Committee and LOC for ICC 2001 Beijing China, 2001, s. 2627-2631. ISBN 7-5030-1018-5.
  4. STANĚK, Karel. Víceúrovňová kartografická generalizace pro účely změny měřítka v digitálním prostředí. Kartografické listy. Bratislava, 2001, roč. 2001, č. 9, s. 25-30. ISSN 80-89060-00-5.

  2000

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Comparison of automatic line generalization methods of areal features. In Proceedings of 5th EC-GIS Workshop. 1. vyd. Stresa (Italy): European Communities, 2000, s. 520-524. ISBN EUR 19018 EN.

  1999

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Publikace kartografických výstupů na WWW. In GIS Ostrava 99 - sborník referátů. 1. vyd. Ostrava (Czech Republic): Institut ekeonomiky a systémů řízení, HGF VŠB-TU Ostrava, 1999, s. 212-215. ISBN 1211-4855.

  1998

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Desktop GIS and Cartographic Visualisation. In GIS: Information Infrastructures and Interoperability for the 21th Century Information Society - Proceedings. 1. vyd. Brno (Czech Republik): ed.: M.Konečný, 1998, s. 29 (B3-29), 6 s. ISBN 80-210-1841-0.
  2. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Pseudomapy - problém desktop GIS. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč.98, č. 6, s. 10-11. ISSN 1211-1082.

  1997

  1. KUBÍČEK, Petr a Karel STANĚK. Geodata Distribution via INTRANET. In GIS Ostrava. Ostrava: GIS Ostrava, 1997, s. 124-129.
  2. KONEČNÝ, Milan, Karel STANĚK, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Jitka SKLENÁŘOVÁ. Information and Communication Technologies in Public Administration. Brno, Prague, Brussels, 1997. CEEC-EU IS Forum 97 Panel 4.
  3. KUBÍČEK, Petr, Karel STANĚK a Vít VAŠEK. INTRANET Application in Tourism. In Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor: Tábor, 1997, s. 113-121.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 7. 2024 21:18