Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JURÁNKOVÁ, Hana a Dana SOLDÁNOVÁ. Umělá plicní ventilace u novorozenců. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 2, s. 125-128. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.026.
 2. 2019

 3. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Basics of Nursing Practices and Interventions (2nd updated and expanded edition). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 2nd updated and expanded edition. ISBN 978-80-210-9315-7.
 4. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
 5. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
 6. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9314-0.
 7. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.
 8. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.
 9. 2016

 10. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.
 11. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8608-1.
 12. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.
 13. 2007

 14. POKORNÁ, Andrea. Odborná image vysokoškolského učitele ošetřovatelství z pohledu studentů. In SOLDÁNOVÁ, Dana. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien II. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2007. s. 356 - 365, 9 s. ISBN 978-80-8094-185-7.
 15. SOLDÁNOVÁ, Dana. Základní a rozšířená podpora života z pohledu všeobecné sestry. In Sborník II. Mezinárodní konference ošetřovatelství. Nové trendy v ošetřovatelské péči. 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. s. 65-68, 78 s. ISBN 978-80-7013-451.
 16. 2006

 17. SOLDÁNOVÁ, Dana. Co je multidisciplinární tým? In Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí - Multidisciplinární tým. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Katedra ošetřovatelství, 2006. s. 5 - 5, 48 s. ISBN 80-7013-437-2.
 18. POKORNÁ, Andrea, Hana PINKAVOVÁ a Dana SOLDÁNOVÁ. Přínos předmětu Základy ošetřovatelství a komunikace v rámci pregraduálního vzdělávání lékařů. In Sborník přednášek z II. celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno. Brno: Lékařská fakulta MU, 2006. s. 31-33, 40 s. ISBN 80-210-3973-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 7. 2021 23:33