Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.

  2022

  1. SOLDÁNOVÁ, Dana, Jiřina VEČEŘOVÁ a Andrea POKORNÁ. Logbook ošetřovatelské praxe pro studijní program Intenzivní péče. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 91 s. ISBN 978-80-280-0005-9.

  2021

  1. SAIBERTOVÁ, Simona, Dana SOLDÁNOVÁ a Andrea POKORNÁ. The innovative approach to the education of general medicine students concerning legislative changes. In MEFANET 2021 14th international conference of medical and healthcare academic institutions in Czechia and Slovakia. 2021.

  2020

  1. JURÁNKOVÁ, Hana a Dana SOLDÁNOVÁ. Umělá plicní ventilace u novorozenců. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 2, s. 125-128. ISSN 1213-0494. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/ped.2020.026.

  2019

  1. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Basics of Nursing Practices and Interventions (2nd updated and expanded edition). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 2nd updated and expanded edition. ISBN 978-80-210-9315-7.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
  3. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
  4. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9314-0.
  5. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.
  6. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.

  2016

  1. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.
  2. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8608-1.
  3. BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.

  2007

  1. POKORNÁ, Andrea. Odborná image vysokoškolského učitele ošetřovatelství z pohledu studentů. In SOLDÁNOVÁ, Dana. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien II. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2007, s. 356 - 365, 9 s. ISBN 978-80-8094-185-7.
  2. SOLDÁNOVÁ, Dana. Základní a rozšířená podpora života z pohledu všeobecné sestry. In Sborník II. Mezinárodní konference ošetřovatelství. Nové trendy v ošetřovatelské péči. 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007, s. 65-68, 78 s. ISBN 978-80-7013-451.

  2006

  1. SOLDÁNOVÁ, Dana. Co je multidisciplinární tým? In Sborník z Odborné konference s mezinárodní účastí - Multidisciplinární tým. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Katedra ošetřovatelství, 2006, s. 5 - 5, 48 s. ISBN 80-7013-437-2.
  2. POKORNÁ, Andrea, Hana PINKAVOVÁ a Dana SOLDÁNOVÁ. Přínos předmětu Základy ošetřovatelství a komunikace v rámci pregraduálního vzdělávání lékařů. In Sborník přednášek z II. celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno. Brno: Lékařská fakulta MU, 2006, s. 31-33, 40 s. ISBN 80-210-3973-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 17:25