Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. PRUCHA, J., J. SKOPALIK, Ivan JUSTAN, T. PARAK, E. GABRIELOVA, K. HANA a L. NAVRATIL. High Inductive Magnetic Stimuli and Their Effects on Mesenchymal Stromal Cells, Dendritic Cells, and Fibroblasts. Physiological research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2019, roč. 68, Supplement 4, s. "S433"-"S443", 11 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934382.

  2017

  1. SHARMA, Anežka, Katarína BÁNYIOVÁ, Branislav VRANA, Ivan JUSTAN a Pavel ČUPR. Investigation of cis-trans isomer dependent dermatotoxicokinetics of UV filter ethylhexyl methoxycinnamate through stratum corneum in vivo. Environmental Science and Pollution Research. HEIDELBERG, GERMANY: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 24, č. 32, s. 25061-25070. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-017-0172-2.

  2016

  1. CMIEL, Vratislav, Josef SKOPALIK, Katerina POLAKOVA, Jan SOLAR, Marketa HAVRDOVA, David MILDE, Ivan JUSTAN, Masimiliano MAGRO, Zenon STARCUK a Ivo PROVAZNIK. Rhodamine bound maghemite as a long-term dual imaging nanoprobe of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells. European Biophysics Journal. New York: Springer, 2016, roč. 46, č. 5, s. 433-444. ISSN 0175-7571. doi:10.1007/s00249-016-1187-1.

  2014

  1. SKOPALÍK, Josef, Katerina POLAKOVA, Marketa HAVRDOVA, Ivan JUSTAN, Massimiliano MAGRO, David MILDE, Lucia KNOPFOVÁ, Jan ŠMARDA, Helena POLÁKOVÁ, Eva GABRIELOVA, Fabio VIANELLO, Jaroslav MICHÁLEK a Radek ZBORIL. Mesenchymal stromal cell labeling by new uncoated superparamagnetic maghemite nanoparticles in comparison with commercial Resovist - an initial in vitro study. International Journal of Nanomedicine. Albany, New Zealnad: Dove Medical PRESS LTD, 2014, roč. 9, č. 1, s. 5355-5372. ISSN 1178-2013. doi:10.2147/IJN.S66986.
  2. COUFAL, Oldřich, Ivan JUSTAN, Lucie GABRIELOVÁ, Ondřej ZAPLETAL a Petr KRSIČKA. Okamžité rekonstrukce prsu u onkologických pacientek: naše zkušenosti. Prakt Gyn 2014; 18(1): 24-30. 2014.
  3. JUSTAN, Ivan, Lenka ČERNOHORSKÁ, Zdeněk DVOŘÁK a Pavel SLAVÍČEK. Plasma discharge and time-dependence of its effect to bacteria. Folia Microbiologica. Springer, 2014, roč. 59, č. 4, s. 315-320. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-014-0301-y.
  4. COUFAL, Oldřich, Lucie GABRIELOVÁ, Ondřej ZAPLETAL, Petr KRSIČKA a Ivan JUSTAN. Rekonstrukce prsu u onkologických pacientek z pohledu onkochirurga. In Book of Abstrakt 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii Kategorie: Zhoubné nádory prsu. Černá Hora u Brna, 27.2.2014. Sborník na CD. 2014.
  5. COUFAL, Oldřich, Lucie GABRIELOVÁ, Ivan JUSTAN, Ondřej ZAPLETAL, Iveta SELINGEROVÁ a Petr KRSIČKA. Spokojenost onkologických pacientek s okamžitou dvoudobou aloplastickou rekonstrukcí prsu. Klin Onkol 2014; 27(5): 353–360. 2014.

  2012

  1. JUSTAN, Ivan, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš KUBEK, Petr HÝŽA, Igor STUPKA a Jiří VESELÝ. Vliv šlachového transferu extensor carpi radialis longus - extensor pollicis longus na funkci ruky. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2012, roč. 79, č. 4, s. 367-369. ISSN 0001-5415.

  2011

  1. JUSTAN, Ivan, Petra OVESNÁ, Tomáš KUBEK, Petr HÝŽA, Igor STUPKA a Zdeněk DVOŘÁK. The Effect of Smoking on Post-operative Finger Range of Motion in Patients with Tendon Grafts. In Vivo. 2011, roč. 25, č. 4, s. 697-702. ISSN 0258-851X.

  2010

  1. JUSTAN, Ivan, Jiří VESELÝ a Giani BISTONI. Current opinion on the repair of flexor tendons of the hand. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca. PRaha: Sazba SV, spol. s r. o.,, 2010, roč. 6, 1/77, 3 s. ISSN 0001-5415.
  2. JUSTAN, Ivan. New type of skin suture-fully buried running mattress suture. JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2010, roč. 63, č. 3, s. "E338"-"E339", 2 s. ISSN 1748-6815. doi:10.1016/j.bjps.2009.06.041.
  3. JUSTAN, Ivan. Srovnání pevnosti 2- a 4pramenné sutury v experimentálním modelu šlachové sutury při použití 3 typů šicích vláken. Ortopedie. Praha: Medakta, s.r.o., 2010, roč. 6, 5/2010, 3 s. ISSN 1802-1727.

  2009

  1. DRAŽAN, Luboš, Petr HÝŽA, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Jiří VESELÝ a Zdeněk DVOŘÁK. Oboustranná rekonstrukce prsů dvěma DIEP laloky. Jak ji hodnotí pacientky? Praktický lékař. 2009, roč. 89, č. 6, s. 306-311. ISSN 0032-6739.
  2. JUSTAN, Ivan a Ladislav PLÁNKA. Vrozený pakloub tibie. In Dětská ortopedie. První vydání. Praha: Galén, 2009. s. 121-126. Dětská ortopedie. ISBN 978-80-7262-622-9.
  3. JUSTAN, Ivan a Ladislav PLÁNKA. Vrozený pakloub tibie. Ortopedie. Praha, 2009, roč. 5, č. 3, s. 121-126. ISSN 1802-1727.

  2007

  1. DVOŘÁK, Zdeněk, Jiří VESELÝ, Igor STUPKA, Petr HÝŽA, Pavel NOVÁK a Ivan JUSTAN. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LOWER TRAPEZIUS MYOCUTANEOUS FLAP. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: TA-Service Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  2. DRAŽAN, Luboš, Fabio CASTAGNETTI, Ivan JUSTAN a Pavel NOVÁK. BILATERAL BREAST RECONSTRUCTION WITH DIEP FLAPS: HOW PATIENTS EVALUATE IT? In International Congress of Plastic Surgery. Brno: TA-Service Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  3. DRAŽAN, Luboš, Jiří VESELÝ, Petr HÝŽA, Fabio CASTAGNETTI, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Pavel NOVÁK a Nicola MONNI. Bilateral breast reconstruction with DIEP flaps: 4 years' experience. European J Plast Surg 2007. 2007, roč. 2007, Aug 16. ISSN 0930-343X.
  4. VESELÝ, Jiří, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Petr HÝŽA a Zdeněk DVOŘÁK. Concept of Facial Nerve Palsy Reconstruction. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: TA-Service Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  5. JUSTAN, Ivan a Jiří VESELÝ. HISTORY AND PROSPECTS OF TENDON REPAIR. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: Ta-Sevice Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  6. ČAPOV, Ivan, Roman TRUBAČ, Jiří VESELÝ a Ivan JUSTAN. Chirurgická sutura, šicí materiál a techniky šití v chirurgii, skripta, kapitola Kožní sutura a krytí kožních defektů. Praha: IPVZ Praha, 2007. 8 s. Chirurgická sutura, skripta. ISBN 978-80-87023-00-6.
  7. RANNO, Raul, Jiří VESELÝ, Petr HÝŽA, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Zdeněk DVOŘÁK, Nicola MONNI, Pavel NOVÁK a S. RANNO. Neo-phalloplasty with re-innervated latissimus dorsi free flap: a functional study of a novel technique. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2007, roč. 2007, 49(1), s. 3-7. ISSN 0001-5423.
  8. VESELÝ, Jiří, Petr HÝŽA, Raul RANNO, Emanuel CIGNA, Nicola MONNI, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN, Zdeněk DVOŘÁK, Pavel NOVÁK a S. RANNO. New technique of total phalloplasty with reinnervated latissimus dorsi myocutaneous free flap in female-to-male transsexuals. Ann Plast Surg. 2007. 2007, roč. 2007, May;58(5), s. 544-50, 7 s. ISSN 1766-7410.
  9. JUSTAN, Ivan, Gianfranco NICOLETTI a Jiří VESELÝ. NEW TYPE OF SUTURE-PRELIMINARY REPORT WITH OWER 300 PATIENTS EXPERIENCE. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: Ta-Sevice Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  10. JUSTAN, Ivan, Jana KONEČNÁ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš MRÁZEK, Pavel NOVÁK a Jiří VESELÝ. THE ROLE OF THE POPLITEAL NERVE BLOCK IN THE TREATMENT OF FOOT DEFECTS. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: Ta-Sevice Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  11. JUSTAN, Ivan, Petr HÝŽA, Igor STUPKA, Tomáš MRÁZEK a Jiří VESELÝ. TRANSFER OF EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS TO EXTENSOR POLICIS LONGUS. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: Ta-Sevice Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.

  2006

  1. POUL, Jan, Jiří VESELÝ, Petr GÁL, J. BAJEROVÁ a Ivan JUSTAN. Léčba vrozeného pakloubu bérce vaskularizovaným kostním štěpem. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2006, roč. 73, č. 1, s. 10-17. ISSN 0001-5415.
  2. JUSTAN, Ivan. Odstávající boltce, odstáté uši. Operativa. 2006, duben 2006.
  3. JUSTAN, Ivan. Rosacea - rhinophyma. Operativa. 2006, březen2006.

  2005

  1. VESELÝ, Jiří, Petr HÝŽA, Igor STUPKA, Ivan JUSTAN a Martin MOLITOR. Active Penis Reconstruction Using Free Latissimus Dorsi Flap by Female-to-Male Transsexuals. In 10th Congress of ESPRAS. Vienna: European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2005.
  2. VESELÝ, Jiří a Ivan JUSTAN. První komplikované zkušenosti v rekonstrukci boltce užitím biomateriálu MEDPOR. In Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí, Sborník abstrakt. Rožnov pod Radhoštěm, 2005. 1 s.
  3. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Luboš DRAŽAN, Igor STUPKA, Martin MOLITOR, Ivan JUSTAN a Emanuele CIGNA. The Free Kite Flap for Reconstruction of Digital Defects. In 10th Congress of ESPRAS. Vienna: European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2005.
  4. STUPKA, Igor, Jiří VESELÝ, Petr HÝŽA, Zdeněk DVOŘÁK, Pavel NOVÁK a Ivan JUSTAN. Využití histologického vyšetření při potřebě verifikace motorické reinervace nervového štěpu. In Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí, Sborník abstrakt. Rožnov pod Radhoštěm, 2005. 1 s.

  2004

  1. JUSTAN, Ivan, Jan POUL, Petr GÁL a Štěpánka BIBROVÁ. Options for correction of post-traumatic length discrepancies in forearm bones in children (case reports). Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2004, roč. 71, č. 6, s. 373-8, 6 s. ISSN 0001-5415.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 15:35