Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HORÁČEK, Radek. Galerista Josef Chloupek - vernisáže pařížského typu. Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2024, XXXI, 2/2024, s. 34-35. ISSN 1212-1398.
  2. HORÁČEK, Radek. Je vám dobře mezi obrazy? Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2024, XXXI, 1/2024, s. 3-7. ISSN 1212-1398.

  2023

  1. HORÁČEK, Radek a Květoslava HORÁČKOVÁ. Es geht nich nur um die Illustration. In 14. Bohemicum Dresdense, 2023. 2023.
  2. PERINGEROVÁ, Markéta a Radek HORÁČEK. Na počátku byla princezna. In Workshop v rámci projektu Kreativní myšlení Pardubice. 2023.
  3. HORÁČEK, Radek. Univerzitní sochy v poslanecké sněmovně parlamentu. In Magazín M. Masarykova univerzita, 2023.

  2022

  1. HORÁČEK, Radek. Člen habilitační komise Lenky Sýkorové, UJEP Ústí n. L. 2022.
  2. HORÁČEK, Radek. Doteky a distance aneb univerzitní muzeum Bochum Brno. In Magazín M. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Komentáře. ISSN 2571-4198.
  3. HORÁČEK, Radek. Druhotvary Monogramisty T.D. In M revue, časopis Moravského zemského muzea. Brno: Moravské zemské muzeum, MK ČR E 21957, 2022, s. 39-40. 1/2022.
  4. HORÁČEK, Radek. Komise státní doktorské zkoušky, Ondřej Bartoš, UP Olomouc. 2022.
  5. HORÁČEK, Radek. Minisalon 1984. 244 československých výtvarných umělců, účast na výstavě. Praha: Galerie Nová síň, Praha, 2022. 16. 11. - 3. 12. 2022.
  6. HORÁČEK, Radek a Květoslava HORÁČKOVÁ. Setkání Mozarta s Janáčkem v Brně jedenadvacátého století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 349 s. Přednášky a besedy LV.ročníku Letní školy slovanských studií. ISBN 978-80-280-0059-2.
  7. HORÁČEK, Radek. Valoch a Valoch. Archeologie a konceptuální umění. 30. 9. 2022 - 27. 8. 2023. Brno: Moravská galerie v Brně, 2022.
  8. PUČEROVÁ, Klára, Petr KRATOCHVÍL, Dan MERTA, Petra VLACHYNSKÁ, Ludvík HLAVÁČEK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Radoslava SCHMELZOVÁ, Marie FOLTÝNOVÁ, Radek HORÁČEK a Tomáš KNOFLÍČEK. Z galerie ven! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989. 1. vyd. Praha: Praha: Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, 2022, 332 s. n/a. ISBN 978-80-88161-17-2.

  2021

  1. KAMENICKÝ, Petr, Radek HORÁČEK, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Tereza MIKULOVÁ a Lucie HÁJKOVÁ. Doktorandské kolokvium katedry výtvarné výchovy. 2021.
  2. LOMIČOVÁ, Eliška, Markéta NOVÁČKOVÁ, Aneta ŠTĚPÁNKOVÁ, Petra PAVLÍČKOVÁ, Dominika ŠIMKOVÁ, Veronika SVOBODOVÁ, Meredith KAVANŮ, Tomáš KAVKA, Luisa PAVLÍKOVÁ, Zbyněk FIŠER a Radek HORÁČEK. Instituce spolupracující s Brno Art Week. 2021.
  3. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina MRÁZOVÁ a Petra LEXOVÁ. Sochařské Brno 1989–2019. 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 292 s. ISBN 978-80-210-9866-4.
  4. HORÁČEK, Radek, Jaroslav HAMŽA, Martina MRÁZOVÁ, Olga BÚCIOVÁ, Petra LEXOVÁ a Zbyněk FIŠER. Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019. 2. doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, CooperARTive, z.s., 2021, 287 s. ISBN 978-80-210-9866-4.
  5. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina MRÁZOVÁ a Petra LEXOVÁ. Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 292 s. ISBN 978-80-210-9866-4.
  6. VRÁNOVÁ, Dagmar, Radek HORÁČEK a Kateřina HAVELKOVÁ. Sochy Masarykovy univerzity. Brno: Magistrát města Brna, 2021.
  7. HORÁČEK, Radek. Stohlavá pedagogická saň. In em.muni.cz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021.
  8. HORÁČEK, Radek. Tanec mezi žiletkami. In Kateřina Danielová, Jana Vránová. Bohuslava Olešová. Žízeň nekonečna. 1. vyd. Brno: Books & Pipes, 2021, s. 8-50, 32 s. ISBN 978-80-7485-235-0.
  9. HORÁČEK, Radek a Jana OVČÁČKOVÁ. Trasování: Sochy Masarykovy univerzity. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2021. Brno Art Week.

  2020

  1. HORÁČEK, Radek. Brno (net)Art Week 2021. In Fenomén Brno. TIC Brno, 2020. https://www.gotobrno.cz/fenomen-brno/brno-netart-week-2020/.
  2. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week - TVKVV.
  3. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog - Blahoslav Rozbořil. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week.
  4. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog - Helena Lukášová. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week - TVKVV.
  5. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dilo - Autor - Dialog - Jan Ambrůz. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week - TVKVV.
  6. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog - Jiří Sobotka. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week.
  7. HORÁČEK, Radek a Jana FRANCOVÁ. Dílo - Autor - Dialog - Věra Marešová. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week.
  8. HORÁČEK, Radek a Jana OVČÁČKOVÁ. Trasování 1 - Sochy pro Brno. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week.
  9. HORÁČEK, Radek a Jana OVČÁČKOVÁ. Trasování 2 - Sochy v kampusu. 1. vyd. Pedagogická fakulta MU, 2020. Brno Art Week.

  2019

  1. HORÁČEK, Radek a Vladimír HAVLÍK. České kresby na prodej v New Yorku. 1. vyd. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a madiální družstvo, 2019, nestránkov. ISSN 1804-8897.
  2. HORÁČEK, Radek, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Monika SZŰCSOVÁ a Jana NEDOMOVÁ. Doktorská konference Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty: Umění jako výzkum, výzkum jako umění. 2019.
  3. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Jana NEDOMOVÁ a Jana OVČÁČKOVÁ. Focus on: Inside/Outside. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9439-0.
  4. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Jana NEDOMOVÁ a Jana OVČÁČKOVÁ. Focus on: Inside/Outside. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 112 s. ISBN 978-80-210-9440-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.O210-9440-2019.
  5. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Jana NEDOMOVÁ a Jana OVČÁČKOVÁ. Focus on: Inside/Outside. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 112 s. ISBN 978-80-210-9439-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.O210-9440-2019.
  6. HORÁČEK, Radek. Kniha Sochařské Brno 1989-2019. ArtZóna. Praha: Česká televize, 2019. 19. 11. 2019.
  7. HORÁČEK, Radek. Mezigenerační aura a brněnská zastavení Adrieny Šimotové. In Pavel Brunclík. Adriena Šimotová 2016/1. Soubor studií. 1. vyd. Praha: Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, 2019, s. 203-224. ISBN 978-80-270-6227-0.
  8. VENCLÍKOVÁ, Petra a Radek HORÁČEK. Možnosti začlenění expresivní terapie do pedagogické práce se středoškolskou mládeží. 2019.
  9. HORÁČEK, Radek. Na cestě k nové profesi. Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie v Brně, 2019, roč. 2019, č. 79, s. 62-71. ISSN 0231-5793.
  10. HORÁČEK, Radek. Pryč s tou sochou! Aneb Omyl ředitele Národní galerie v Berlíně. 2019.
  11. HORÁČEK, Radek, Jana NEDOMOVÁ, Ivan FOLETTI a Jana OVČÁČKOVÁ. Pryč s tou sochou! Žije Masarykova univerzita výtvarným uměním? In Magazín M, duben 2019. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2019.
  12. HORÁČEK, Radek a Vladimír HAVLÍK. Selfie s Pollockem. In Přednáška ve Fait Gallery v Brně. 2019.
  13. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina MRÁZOVÁ a Petra LEXOVÁ. Sochařské Brno 1989–2019. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 223 s. ISBN 978-80-210-9317-1.
  14. HORÁČEK, Radek, Jaroslav HAMŽA, Martina ŠVIKOVÁ, Olga BÚCIOVÁ, Petra LEXOVÁ a Zbyněk FIŠER. Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, CooperARTive, z.s., 2019, 222 s. ISBN 978-80-210-9317-1.
  15. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina ŠVIKOVÁ, Petra LEXOVÁ, Zbyněk FIŠER a Jaroslav HAMŽA. Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 222 s. ISBN 978-80-210-9317-1.
  16. HORÁČEK, Radek a Irena RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ. Týden výtvarné kultury jako průzkumná zóna galerijní pedagogiky. Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 59., 1-2, s. 6-16, 1 s. ISSN 1210-3691.
  17. HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 2. doplněné vydání. Brno: B&P Publishing, 2019, 287 s. ISBN 978-80-7485-191-9.

  2018

  1. HORÁČEK, Radek. Devátý Týden výtvarné kultury v Brně. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2018. ISSN 1804-8897.
  2. HORÁČEK, Radek. Diskuse v galerii Stiftung Olbricht Berlín. In Diskuse pro studenty s mecenášem umění Thomasem Olbrichtem. 2018.
  3. HORÁČEK, Radek. Eva a Adele - L´Amour Du Risque. In N+N Praha Berlin. Labuť černá, 2018, s. 23. Dostupné z: https://dx.doi.org/.
  4. HORÁČEK, Radek. Igor Zhoř - cesta k identitě soudobého umění. In Přednáška pro Týden výtvarné kultury. 2018.
  5. HORÁČEK, Radek. Produkuj, nebo zhyň! In Přednáška pro Týden výtvarné kultury. 2018.

  2017

  1. FIŠER, Zbyněk a Radek HORÁČEK. Barva - výraz - význam. Reprezentace barvy a její významy v uměleckém projevu z kognitivistické perspektivy. 2017.
  2. HORÁČEK, Radek. Může umění léčit. Český rozhlas Vltava, 2017.
  3. HORÁČEK, Radek. Proč zachraňovat obrazy. Praha: Český rozhlas Vltava, 2017.
  4. HORÁČEK, Radek. S barvou ven! Kdo vytvořil ten rekord? In Týden výtvarné kultury, přednáška na FaVU VUT v Brně. 2017.
  5. HORÁČEK, Radek. Studentské čtvrtstoletí aneb Co nového na Pitevně? Český rozhlas Vltava, 2017.
  6. HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí - Osobnosti a témata provozu umění. In Přednáška na UTB Zlín. 2017.

  2016

  1. HORÁČEK, Radek. Chůze po vodní hladině. In Umělecká studijní exkurze Německo Švýcarsko Itálie. 2016.
  2. HORÁČEK, Radek. Kniha To bych zvládl taky! In Český rozhlas Brno, pořad Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře. Brno: Český rozhlas, 2016. Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře.
  3. HORÁČEK, Radek. Konec pamětních desek? In Pořad Českého rozhlasu v cyklu Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře. Brno: Český rozhlas, 2016.
  4. HORÁČEK, Radek. Material? Idee oder der Technisches Mittel? In Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Kunstpädagogik. 2016.
  5. HORÁČEK, Radek. Nemluvte už o revolucích! In Týden výtvarné kultury, Moravská galerie v Brně. 2016.
  6. HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? In Fakulta umění Ostravské univerzity. 2016.
  7. HORÁČEK, Radek. Woche der bildenden Kultur 2016. In Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Kunstpädagogik. 2016.

  2015

  1. HORÁČEK, Radek. Aktionsart und Kunstpädagogik. In Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Kunstpädagogik. 2015.
  2. HORÁČEK, Radek. Cena Jindřicha Chalupeckého/Finále 2015. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Společnost časopisu Ateliér, 2015, roč. 28, 25-26, s. 16. ISSN 1210-5236.
  3. HORÁČEK, Radek. Dýchající hotel Avion a jiné šťastné souhry v Brně. 28. 3. 2015. Praha: Lidové noviny, 2015, 2 s. Orientace.
  4. HORÁČEK, Radek. Igor Zhoř – pořad Zelný rynk. 1. vyd. Brno: Český rozhlas Brno, 2015. Rozhlasový pořad Zelný rynk.
  5. HORÁČEK, Radek. Igor Zhoř a Cesty k umění. Český rozhlas Brno, 2015.
  6. HORÁČEK, Radek. Slovo o designu - S Eduardem Schmidtem o sochách v Brně. 1. vyd. Praha: Český rozhlas - Vltava, 2015. 5. 11. 2015.
  7. HORÁČEK, Radek. Slovo o designu - S Natalií Utkinou o Bienále Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas - Vltava, 2015. 4. 6. 2015.
  8. HORÁČEK, Radek. Slovo o designu - S Rostislavem Koryčánkem o hotelu Avion. 1. vyd. Praha: Český rozhlas - Vltava, 2015. Pořad Slovo o designu.
  9. HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015, 279 s. ISBN 978-80-210-8102-4.
  10. HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015, 279 s. ISBN 978-80-210-8102-4.
  11. HORÁČEK, Radek. Veletržní pozice Berlína. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Ambit Media a.s., 2015, č. 10, s. 24. ISSN 1213-8398.
  12. HORÁČEK, Radek. Woche der bildenden Kultur. In Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Kunstpädagogik. 2015.
  13. HORÁČEK, Radek a Veronika DROBNÁ. Živý odkaz Igora Zhoře. Výtvarná výchova. Univerzita Karlova, 2015, roč. 55/2015, 3-4, s. 2-6. ISSN 1210-3691.

  2014

  1. HORÁČEK, Radek. Berlin Art Week aneb Rozšiřování diskurzu současného umění. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Společnost časopisu Ateliér, 2014. ISSN 1210-5236.
  2. HORÁČEK, Radek. Denně se rozpolcuji. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Společnost časopisu Ateliér, 2014, roč. 27, 23-24, s. 6. ISSN 1210-5236.
  3. HORÁČEK, Radek. Dialog, nebo dva monology? Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Ambit Media a.s., 2014, roč. 2014, č. 9, s. 79-80. ISSN 1213-8398.
  4. HORÁČEK, Radek. Grantová komise Ministerstva kultury ČR. Ministerstvo kultury ČR, 2014.
  5. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Hana NOVOTNÁ, Michaela MATĚJKOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL, Petr KOVÁŘ, Martina ŽELAZKOVÁ, Irena RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ, Jana FRANCOVÁ, Júlia ZORKOVSKÁ a Katarína TUĽAKOVÁ. Trasy. Výzkum analogií historických aspektů a současných inovativních tendencí v edukaci a v umění. první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2014, 255 s. ISBN 978-80-210-7544-3.
  6. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ a Radek HORÁČEK. Trasy. Výzkum historických a inovativních aspektů umění a edukace. Výstavní projekt Katedry výtvarné výchovy PdF MU Brno pořádaného ve spolupráci s Moravským muzeem města Brna. 2014.
  7. HORÁČEK, Radek. Veletržní Berlín. Art & Antiques : váš průvodce světem umění. Ambit Media a.s., 2014, č. 10, s. 64-66. ISSN 1213-8398.

  2013

  1. HORÁČEK, Radek. Daniel Balabán: Zpráva 2013. Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění. Společnost časopisu Ateliér, 2013, roč. 26, č. 19, s. 5. ISSN 1210-5236.
  2. HORÁČEK, Radek, JITKA KRATOCHVÍLOVÁ, Hana PEJČOCHOVÁ, Miloš MICHÁLEK a Jitka GÉRINGOVÁ. Jaroslav Brožek — zwischen Künstler, Pädagoge und Wissenschaftler. 2013.
  3. HORÁČEK, Radek. Pražská škola galerijní pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova, 2013.
  4. HORÁČEK, Radek. Vědecká rada Pedagogické fakulty MU, 2013. Vědecká rada Pedagogické fakulty MU, 2013, 2013.

  2012

  1. GÉRINGOVÁ, Jitka, Radek HORÁČEK, Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, Miloš MICHÁLEK a Hana PEJČOCHOVÁ. Jaroslav Brožek - mezi umělcem, pedagogem a vědcem (kritická edice tvorby). 1. vyd. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2012, 118 s. ISBN 978-80-7414-563-6.
  2. HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2.

  2011

  1. HORÁČEK, Radek. Brno Art Open - potřetí a jinak. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2011. ISSN 1210-5236.
  2. HORÁČEK, Radek. člen. Vědecká rada Pedagogické fakulty MU 2011, 2011.
  3. HORÁČEK, Radek. Modernikon. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2011.
  4. HORÁČEK, Radek. Od meditace k megakoncertu. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2011. ISSN 1210-5236.
  5. HORÁČEK, Radek a Eduard SCHMIDT. Pryč s tou sochou! In Týden výtvarné klultury. 2011.
  6. HORÁČEK, Radek. Reliéfy Ivana Kříže. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2011, roč. 24, č. 22, s. 4. ISSN 1210-5236.

  2010

  1. HORÁČEK, Radek. Brněnská osmdesátá - deset let ve dvou sálech. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2010, roč. 23, č. 12, s. 15-16. ISSN 1210-5236.
  2. HORÁČEK, Radek. Brněnské souvislosti v malbě. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2010, roč. 23, č. 19, s. 12-13. ISSN 1210-5236.
  3. HORÁČEK, Radek. Cena děkana PdF MU. Děkan PdF MU, 2010.
  4. HORÁČEK, Radek. Cesty přibližování aneb I náročné řemeslo může být hrou. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2010, roč. 135, č. 2, s. 66-67. ISSN 0323-0449.
  5. HORÁČEK, Radek. Cesty z Křížové chodby. In Brněnská osmdesátá. 1. vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2010, s. 10-17. ISBN 978-80-86549-10-1.
  6. HORÁČEK, Radek. Co záleží na tom, kdo mluví o umění. In Veřejný diskurs výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010, s. 11-16. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5390-8.
  7. HORÁČEK, Radek. Člen Oborové rady doktorského studia Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2010. Oborová rada doktorského studia Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, 2010.
  8. HORÁČEK, Radek. člen Oborové rady doktorského studia katedry výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci 2010. Oborová rada doktorského studijního programu KVV PdF UP v Olomouci, 2010.
  9. HORÁČEK, Radek. Člen odborné komise pro výběr uměleckého díla Památník holokaustu. Odborná komise pro výběr uměleckého díla Památník holokaustu Magistrátu města Brna, 2010.
  10. HORÁČEK, Radek. Člen Umělecké rady Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2010. Umělecká rada Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, 2010.
  11. HORÁČEK, Radek. Člen Vědecké rady Moravského zemského muzea 2010. Vědecká rada Moravského zemského muzea, 2010.
  12. HORÁČEK, Radek. Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty MU 2010. Vědecká rada Pedagogické fakulty MU, 2010.
  13. HORÁČEK, Radek. Dech nebo dotek, duše nebo dlaň. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2010, roč. 23, č. 22, s. 1. ISSN 1210-5236.
  14. HORÁČEK, Radek. Dvě cesty k monochromní malbě. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2010, roč. 23, č. 11, s. 12. ISSN 1210-5236.
  15. HORÁČEK, Radek. Galerijní pedagogika jako vysokoškolský obor. In Animace - nová výuková metoda pro školy. 2010.
  16. HORÁČEK, Radek. Chvála starobylosti - devět pohledů na současné úkoly muzea umění. 66. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2010, roč. 66, č. 66, s. 10-17. ISSN 0231-5793.
  17. HORÁČEK, Radek. Mahler - Maler. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2010, roč. 23, č. 11, s. 12. ISSN 1210-5236.
  18. HORÁČEK, Radek. Muzeum třetího tisíciletí - obranná zóna? 66. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2010, roč. 66, č. 66, s. 80-81. ISSN 0231-5793.
  19. HORÁČEK, Radek a Eduard SCHMIDT. Muzeum umění pod širým nebem. 2010.
  20. HORÁČEK, Radek. Nový projekt Týden výtvarné kultury. 1. vyd. Brno: Česká televize ČT 24; 6.3.2010, 2010.
  21. HORÁČEK, Radek. Proč právě umění? In Zprostředkování umění znevýhodněným skupinám. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010, s. 5-7. ISBN 978-80-210-5403-5.
  22. HORÁČEK, Radek. Předseda Oborové rady doktorského studia Specializace v pedagogice - výtvarná výchova 2010. Oborová rada doktorského studia Specializace v pedagogice - výtvarná výchova PdF MU, 2010.
  23. HORÁČEK, Radek. Předseda Poradního sboru pro kulturní politiku Magistrátu města Brna 2010. Porasní sbor pro kulturní politiku Magistrátu města Brna, 2010.
  24. HORÁČEK, Radek. Realita je víc než fikce. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2010, roč. 23, č. 23, s. 7. ISSN 1210-5236.
  25. HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2.
  26. HORÁČEK, Radek. Týden výtvarné kultury - rozhovor v Českém rozhlase Brno. Český rozhlas Brno, 2010.
  27. HORÁČEK, Radek. Úvodní projev při slavnostním zahájení akce Týden výtvarné kultury. 2010.
  28. HORÁČEK, Radek. úvodní slovo na vernisáži výstavy Cesty přibližování. Galerie Lužánky, Brno, 2010.
  29. HORÁČEK, Radek. úvodní slovo na vernisáži výstavy Chladnou zemí. 2010.
  30. HORÁČEK, Radek. úvodní slovo na vernisáži výstavy Miroslava Štolfy. Galerie města Blanska, 2010.
  31. HORÁČEK, Radek. úvodní slovo na vernisáži výstavy NA SÝPCE NE DOMA. 2010.
  32. HORÁČEK, Radek. úvodní slovo na vernisáži výtvarného oboru ZUŠ PhDr.Zbyňka Mrkose. Brno, 2010.
  33. HORÁČEK, Radek. Věci a ideje v dialogu. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2010, roč. 23, č. 19, s. 4. ISSN 1210-5236.
  34. HORÁČEK, Radek a Pavel KŘEPELA. Veřejný diskurs výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010, 148 s. ISBN 978-80-210-5390-8.
  35. HORÁČEK, Radek. Veřejný diskurs výtvarného umění - úvod do diskuse. In Veřejný diskurs výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010, s. 7-8. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 145. ISBN 978-80-210-5390-8.

  2009

  1. HORÁČEK, Radek. Bienále 2009 - desetkrát minus a desetkrát plus. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, č. 18, s. 5-6. ISSN 1210-5236.
  2. HORÁČEK, Radek. Co zbylo z anděla. 1. vyd. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2009, 1 s. 1.
  3. HORÁČEK, Radek. člen oborové rady DSP Olomouc. Oborová rada doktorského studia výtvarná výchova PdF UPOL Olomouc, 2009.
  4. HORÁČEK, Radek. člen odborné jury Zlín 2009. Odborná jury V. Zlínského salónu mladých 2009, 2009.
  5. HORÁČEK, Radek. Dominik Lang. In V.Zlínský salon mladých 2009. 1. vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2009, s. 96-236. ISBN 978-80-85052-80-0.
  6. HORÁČEK, Radek. Druhotvary. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, č. 1, s. 4. ISSN 1210-5236.
  7. HORÁČEK, Radek. Evžen Šimera. In V. Zlínský salon mladých 2009. 1. vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2009, s. 126-266. ISBN 978-80-85052-80-0.
  8. HORÁČEK, Radek. Hermann Nitsch s českými studenty. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, č. 21, s. 9-10. ISSN 1210-5236.
  9. HORÁČEK, Radek. Interpretace jako tvůrčí postup. In Miroslav Šnajdr st. 1. vyd. Olomouc: Galerie Caesar Olomouc, 2009, s. 145-149. ISBN 978-80-254-4208-1.
  10. HORÁČEK, Radek. Jakub Nepraš. In V. Zlínský salon mladých 2009. 1. vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2009, s. 104-244. ISBN 978-80-85052-80-0.
  11. HORÁČEK, Radek, Marcela MACHARÁČKOVÁ a Libor JAROŠ. Kurátor v akci. In Libor Jaroš. 1. vyd. Brno: Galerie Dolmen, 2009, s. 19-23, 6 s. ISBN 978-80-87303-02-3.
  12. HORÁČEK, Radek. Má umění cenu? Art and Antique. Praha: Mediegate, 2009, neuvedeno, č. 05, s. 4-5. ISSN 1213-8398.
  13. HORÁČEK, Radek. Malba jako dialog. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, č. 12, s. 6-8. ISSN 1210-5236.
  14. HORÁČEK, Radek, Jan ZÁLEŠÁK a Petr KAMENICKÝ. MU-90 - Křehké jistoty. In MU-90 - Křehké jistoty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 55 s. ISBN 978-80-210-4810-2.
  15. HORÁČEK, Radek. Naše věc. Galerie U dobrého pastýře Brno, 2009.
  16. HORÁČEK, Radek. Nový nástup DUMB. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, 25-26, s. 1,16, 2 s. ISSN 1210-5236.
  17. HORÁČEK, Radek. Ondřej Brody. In V. Zlínský salón mladých 2009. 1. vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2009, s. 44-44, 141 s. ISBN 978-80-85052-80-0.
  18. HORÁČEK, Radek a David POVOLNÝ. Otevíráme přístupové cesty k umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1 s. ISSN 1801-0806.
  19. HORÁČEK, Radek. Prostorem pohybem - Dalibor Chatrný a Pavel Korbička. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, č. 7, s. 7. ISSN 1210-5236.
  20. HORÁČEK, Radek. Richter nebo Rembrandt aneb O interpretační nekázni novinářů. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, č. 11, s. 2-9. ISSN 1210-5236.
  21. HORÁČEK, Radek. Rozpory růžových radostí. In Přednáška pro veřejnost v Moravském zemském muzeu v Brně. 2009.
  22. HORÁČEK, Radek. Salon mladých popáté. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, 14-15, s. 16-20. ISSN 1210-5236.
  23. HORÁČEK, Radek. Škola výtvarného myšlení. In Naše věc. 2009.
  24. HORÁČEK, Radek. Umělci a pedagogové. In MU-90 - Křehké jistoty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-210-4810-2.
  25. HORÁČEK, Radek. Vladimír Skrepl - Jako v zrcadle. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009.
  26. HORÁČEK, Radek. Vznešená obyčejnost. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, roč. 22, 25-26, s. 5-6. ISSN 1210-5236.
  27. HORÁČEK, Radek. Z historie katedry výtvarné výchovy. In MU-90 - Křehké jistoty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-210-4810-2.
  28. HORÁČEK, Radek. Zahráváte si se ctností aneb Umění na hranici zločinu. In 65. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, 2009, s. 52-57. ISBN 978-80-7027-207-7.
  29. HORÁČEK, Radek. Zprostředkování umění a galerijní pedagogika. In Přednáška pro Univerzitu 3.věku. 2009.
  30. HORÁČEK, Radek. Zuzana Ištvanová. In V. Zlínský salón mladých 2009. 1. vyd. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2009, s. 68-208. ISBN 978-80-85052-80-0.

  2008

  1. HAVLÍČEK, Jiří. Animace jako konflikt slova a obrazu in Veřejnost a kouzlo vizuality. In HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Veřejnost a kouzlo vizuality.Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 29-38. Česká sekce Insea Pd 28/08. ISBN 978-80-210-4722-8.
  2. HORÁČEK, Radek. Cesty ke knize a ilustraci. In Fenomén kniha. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 9-14. Pd-30/08-02/58. ISBN 978-80-210-4727-3.
  3. HORÁČEK, Radek. Člen. Umělecká rada Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, 2008.
  4. HAVLÍČEK, Jiří. Fenomén kniha. K fenomenologii knihy. In HORÁČEK, Radek. Fenomén kniha. K fenomenologii knihy. Brno: nakladatelství Albert, 2008, s. 15-19, 92 s. ISBN 978-80-210-4727-3.
  5. HORÁČEK, Radek, Miroslav BALAŠTÍK, Jiří HAVLÍČEK, Tereza DĚDINOVÁ, Martin REISSNER a Blanka RŮŽIČKOVÁ. Fenomén kniha. Výtvarná výchova a umění knihy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Nakladatelství Albert, 2008, 92 s. Pd-30/08-02/58. ISBN 978-80-210-4727-3.
  6. HORÁČEK, Radek. Karel Tutsch a Galerie Na bidýlku. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2008, roč. 21, č. 5, s. 2-8. ISSN 1210-5236.
  7. HORÁČEK, Radek. Konec dočasné autonomní zóny. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2008, roč. 21, č. 23, 2 s. ISSN 1210-5236.
  8. HORÁČEK, Radek. Kouzlo vizuality. In Veřejnost a kouzlo vizuality. 1. vyd. Brno: Masarykova univertzita, 2008, s. 9-1. ISBN 978-80-210-4722-8.
  9. BALAŠTÍK, Miroslav, Radek HORÁČEK, Jiří HAVLÍČEK, Martin REISSNER a Tereza DĚDINOVÁ. Krásné knihy - konec nakladatelů. In Fenomén kniha. Výtvarná výchova a umění knihy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 1 s. nakladatelství Albert. ISBN 978-80-210-4727-3.
  10. JEZBEROVÁ, Michaela. Podle modelu, podle předlohy. In HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Veřejnost a kouzlo vizuality.Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 250-254. ISBN 978-80-210-4722.
  11. RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Podoby knihy. Editor R. Horáček. In HORÁČEK, Radek. Fenomen kniha : Výtvarná výchova a umění knihy. 1. vyd. Brno, Boskovice: Masarykova univerzita a ALBERT Boskovice, 2008, s. 64-65. ISBN 978-80-210-4727-3.
  12. RŮŽIČKOVÁ, Blanka. The Book and its Form : What is a Book? Editor R. Horáček. In HORÁČEK, Radek. Phenomenon: the Book : Art Education and the Art of Book. 1. vyd. Brno, Boskovice: Masarykova univerzita, a ALBERT Boskovice, 2008, s. 65. ISBN 978-80-210-4727-3.
  13. HORÁČEK, Radek. Tři prostory současného umění. Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie ve Zlíně, 2008, roč. 15, č. 3, s. 3-9. ISSN 1212-1398.
  14. HORÁČEK, Radek. Vedlejší produkty a hlavní směry. Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie ve Zlíně, 2008, roč. 15, č. 3, s. 23-28, 7 s. ISSN 1212-1398.
  15. HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. In Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 313 s. ISBN 978-80-210-4722-8.
  16. SOCHOR, Pavel. Výtvarná tvorba v aspektech kvality života u jedinců s mentálním postižením v domovech sociální péče. In HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Veřejnost a kouzlo vizuality (rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání). 1. vyd. Brno: MU, 2008, s. 278-283, 313 s. ISBN 978-80-210-4722-8.

  2007

  1. HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 190 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, s. ISBN 978-80-210-4371-8.
  2. HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 190 s. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8.
  3. HORÁČEK, Radek. Brno - centrum zprostředkování umění. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 113, č. 1, s. 1. ISSN 0323-0449.
  4. HORÁČEK, Radek. Bůh také dělal i všední práci. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 4, s. 1-4. ISSN 1210-5236.
  5. HORÁČEK, Radek. Documenta 12 - vstřícné prostředí. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, 16-17, s. 7-11. ISSN 1210-5236.
  6. HORÁČEK, Radek. Igor Zhoř a jeho odkaz. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 114, č. 2, s. 34-35. ISSN 0323-0449.
  7. HORÁČEK, Radek. Kovanda: Mí Brňané mi rozumění! Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, 14-15, s. 1-5. ISSN 1210-5236.
  8. HORÁČEK, Radek. Německá verze "chalupářů". Art and Antiques. Praha: Mediagate, 2007, roč. 6, č. 5, s. 46-47. ISSN 1213-8398.
  9. HORÁČEK, Radek. Od konceptu k obrazu a zpět. Art and Antique. Praha: Mediegate, 2007, roč. 7, 2/2007, s. 46-47. ISSN 1213-8398.
  10. HORÁČEK, Radek. Otisky reality a umělecké fikce. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 18, s. 16-19. ISSN 1210-5236.
  11. HORÁČEK, Radek. Parmenidés, aneb jak vytvořit aktuální umění. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 7, s. 1-3. ISSN 1210-5236.
  12. HORÁČEK, Radek. Pěkně namalovaní pánové. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 6, s. 8. ISSN 1210-5236.
  13. ZEMANOVÁ, Marcela. Pojetí ženské identity v současném umění. In HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 49-53. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8.
  14. HORÁČEK, Radek. TT klub v Bonnu aneb výběrová verze Brněnského okruhu. Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie ve Zlíně, 2007, roč. 14, č. 4, s. 13-16. ISSN 1212-1398.
  15. HORÁČEK, Radek. Wiennafair. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 10, s. 16-18. ISSN 1210-5236.
  16. HORÁČEK, Radek. Změní Cena J.Chalupeckého název? Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, roč. 20, č. 24, s. 1-2. ISSN 1210-5236.

  2006

  1. HORÁČEK, Radek. Auf der einen Seite - auf der anderen Seite. In ARS VIVA. 1. vyd. Berlin: Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft im BDI, 2006, s. 49-61, 12 s. ISBN 3-86588-315-X.
  2. HORÁČEK, Radek. Berlín v Brně. In Kacíř a spol. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2006, s. 4-15. ISBN 80-7009-152-5.
  3. HORÁČEK, Radek. Co zaznělo v besedě? Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, roč. 18, č. 19, s. 9-11. ISSN 1210-5236.
  4. HORÁČEK, Radek. Dokoupil - jméno z encyklopedie nebo aktuální malíř? Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlín, 2006, roč. 8, č. 1, s. 8-11. ISSN 1212-1398.
  5. HORÁČEK, Radek. Kritická židle. 1. vyd. Brno: Česká televize, 2006.
  6. HORÁČEK, Radek. Mezi námi skupinami. In Mezi námi skupinami 2. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2006, s. 5-7. ISBN 80-7009-153-3.
  7. HORÁČEK, Radek. Rozhraní nabízí nerovnou cestu. In Vladimír Havlík SOFT SPIRIT. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2006, s. 8-10. ISBN 80-7009-151-7.
  8. HORÁČEK, Radek. Teprve třetí generace je generací první. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, roč. 18, č. 6, s. 2-9. ISSN 1210-5236.

  2005

  1. HORÁČEK, Radek. Die dritte Generation ist die Erste. In Essl Award for Central and Southeast Europa. 1. vyd. Klosterneuburg / Vienna: Edition Sammlung Essl, 2005, s. 28-29. ISBN 3-902001-25-9.
  2. HORÁČEK, Radek. Druhý dotek - princip interpretace v tvorbě současných českých a slovenských umělců. 2005.
  3. HORÁČEK, Radek. Druhý dotek - principy interpretace v současném umění. In Druhý dotek - principy interpretace v tvorbě současných českých a slovenských umělců. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2005, s. 20-33. ISBN 80-7009-147-9.
  4. HORÁČEK, Radek. Není to žádná kopie. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2005, roč. 17, č. 4, s. 9-11. ISSN 1210-5236.
  5. HORÁČEK, Radek. Použijte modul KK2! In Použijte modul KK2! 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2005, s. 5-42, 37 s. ISBN 80-7009-145-2.
  6. HORÁČEK, Radek. Prostorové průzkumy Dalibora Chatrného. In Dalibor Chatrný a prostor. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2005, 5 s. ISBN 80-7009-146-0.

  2004

  1. HORÁČEK, Radek. Im Dialog mit der Kunst - Galerie-Pädagogik in der Theorie und Praxis der Kunsterziehung. In Ästhetische Erziehung in der Tschechischen Republik. 1. vyd. Berlin: Universität der Künste Berlin, 2004, s. 129-141, 12 s. Länderberichte zur Ästhetischen Erziehung. ISBN 3-89462-116-8.

  2000

  1. HORÁČEK, Radek. Den a noc v kruhu. Výtvarná výchova. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2000, roč. 40, č. 3, s. 11. ISSN 1210-3691.
  2. HORÁČEK, Radek. Deset let poté. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulty UK, 2000. Výtvarná výchova č.3. ISBN 1210-3691.
  3. HORÁČEK, Radek. Galerijní pedagogika v ČR. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2000, 6 s. ISBN 80-7009-193-3.
  4. HORÁČEK, Radek. Krok k radosti z barvy a svobodného gesta. 1. vyd. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2000. Ateliér č.3. ISBN 1210-5236.
  5. HORÁČEK, Radek. Programy pro veřejnost v Domě umění města Brna. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna, 2000, 4 s. 90 let Domu umění města Brna. ISBN 80-7009-124-X.
  6. HORÁČEK, Radek. Přímluvce výtvarné pedagogiky. Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2000, roč. 40, č. 1, s. 3-5. ISSN 1210-3691.

  1999

  1. HORÁČEK, Radek. Aktuální akademismus v Brně. Atelier. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1999, roč. 12, č. 11, s. 4. ISSN 1210-5236.
  2. HORÁČEK, Radek. Hledání cest k Diamantové hoře. Výtvarná výchova. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 1999, roč. 39, č. 3, s. 13. ISSN 1210-3691.
  3. HORÁČEK, Radek. Christovy barely uvnitř megabarelu. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1999, roč. 12, č. 19, s. 9. ISSN 1210-5236.
  4. HORÁČEK, Radek. Nedotýkejte se exponátů. Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1999, roč. 55, č. 55, s. 165-167. ISSN 80-7027-091-8.
  5. HORÁČEK, Radek. Nové sochy pro Brněnskou přehradu. Prostor Zlín. Zlín: Státní galerie Zlín, 1999, roč. 7, č. 1, s. 8-10. ISSN 1212-1398.
  6. HORÁČEK, Radek. Ohlédnutí za jedním zápasem. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1999, roč. 12, č. 12, s. 1. ISSN 1210-5236.
  7. HORÁČEK, Radek. Proměny Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1999, roč. 12, č. 6, s. 3. ISSN 1210.
  8. HORÁČEK, Radek. Vizuální teorie - pohled na jazyk interpretace. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1999, roč. 12, č. 3, s. 2. ISSN 1210-5236.
  9. HORÁČEK, Radek. Zprostředkovatelé umění ve Střední Evropě. Výtvarná výchova. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 1999, roč. 39, č. 2, s. 12. ISSN 1210-3691.

  1998

  1. HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998, 142 s. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7.
  2. HORÁČEK, Radek. Chybí Ceně J.Chalupeckého koncepce?! Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1998, roč. 11, č. 2, s. 3. ISSN 1210-5236.
  3. HORACEK, Radek. Nic než trocha čaje. Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1998, roč. 54, č. 54, s. 175-179.
  4. HORÁČEK, Radek. Rotunda, včelí srdce a počítač. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1998, roč. 11, 14-15, s. 5. ISSN 1210-5236.
  5. HORÁČEK, Radek. Umění ve veřejném prostoru. Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1998, roč. 11, č. 20, s. 12. ISSN 1210-5236.

  1997

  1. HORÁČEK, Radek. Animation - eine Arbeit fuer Kellner der Kunst. In Zwischen Malkurs interaktivem Computerprogramm. 1. vyd. Kolín: Museumsdienst Koeln A. R., 1997, s. 92-94. ISSN 0933-6184.
  2. HORÁČEK, Radek. Co udělala Catherine David špatně? Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1997, roč. 10, č. 22, s. 12. ISSN 1210-5236.
  3. HORÁČEK, Radek. Dílo Josefa Čapka. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1997, roč. 10, č. 12, s. 9. ISSN 1210-5236.
  4. HORÁČEK, Radek. Francouzská geometrie Sophie Curtil. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1997, roč. 10, č. 23, s. 8. ISSN 1210-5236.
  5. HORÁČEK, Radek. Haringovy grafiky. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1997, roč. 10, č. 19, s. 9. ISSN 1210-5236.
  6. HORÁČEK, Radek. Konec vývoje animací ve střední Evropě? Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1997, roč. 10, č. 6, s. 3. ISSN 1210-5236.
  7. HORÁČEK, Radek. Made in CZ - práce na papíře. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1997, roč. 10, č. 12, s. 4. ISSN 1210-5236.
  8. HORÁČEK, Radek. Nedotýkejte se exponátů. In Emocionalita a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, Česká sekce INSEA, 1997, s. 109-126. Sborník České sekce INSEA.
  9. HORÁČEK, Radek. The end of animation development in Central Europe? In New strategies for communication in museums. Wien: ICOM/CECA, 1997, s. 87-88. ISBN 3-85114-304-3.

  1996

  1. HORÁČEK, Radek. Divák uvnitř výtvarného díla. In Otázky prezentace,interpretacea instalací souč. výtv. umění. Zlín: Státní galerie ve Zlíně, 1996, s. 85-89. ISBN 80-85052-26-1.

  1994

  1. HORÁČEK, Radek. Copy-art aneb strach z xerografie. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1994, roč. 1994, č. 5, s. 9. ISSN 1210-5236.
  2. HORÁČEK, Radek. Cyklus Jména z výstav. Téma: Umění instalace. Výtvarná výchova. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1994, roč. 1994, cyklus, s. 1. ISSN 1210-3683.
  3. HORÁČEK, Radek. Nutnost tvůrčí askeze. In Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie, 1994. ISBN 80-7027-007-1.
  4. HORÁČEK, Radek. Tušení zapomenutého světa. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1994, roč. 1994, č. 50, s. 159-162. ISSN 1210-5236.
  5. HORÁČEK, Radek, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Šárka DOSTALOVÁ, Andrea NEČASOVÁ, Tomáš PŘIDAL, Jiří VALOCH, Jaroslav VANČÁT a Igor ZHOŘ. V dialogu s uměním. 1. vydání. 1994, 77 s.

  1993

  1. HORÁČEK, Radek. Aura uměleckého díla ve věku jeho technické reprodukovatelnosti. Výtvarné umění. Praha: Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění, 1993, roč. 1993, 5/6, s. 90-93. ISSN 0862-9927.
  2. HORÁČEK, Radek. Cyklus Jména z výstav. Téme: Mistři linorytu. Výtvarná výchova. 1993, roč. 1993, cyklus. ISSN 1210-3683.
  3. HORÁČEK, Radek. Čas vlnovek a spirál. Výtvarné umění. Praha: Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění, 1993, roč. 1992, č. 2, s. 40-46. ISSN 0862-9927.
  4. HORÁČEK, Radek. Pootočení uvnitř vlastní kůže. Výtvarné umění. Praha: Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění, 1993, roč. 1993, 2/3, s. 23-28. ISSN 0862-9927.
  5. HORÁČEK, Radek. Umělec ve vlastním díle. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 7. ISSN 1210-5236.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 7. 2024 22:51