Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. ČELIŠOVÁ, Olga, Jitka ČUPOVÁ, Martin VACULÍK, Jaroslav ČUŘÍK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ a Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 120 s. ISBN 978-80-7358-229-6.
 2. ADÁMKOVÁ, Petra, Eva BEKOVÁ, Irena BORTLÍKOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Michal FRÁNEK, Šárka GREŠOVÁ, Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Eva JANDOVÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Kateřina LEFEBVRE, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie TARALDSEN MEDOVÁ a Martin VACULÍK. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : průvodce pro učitele. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 184 s. ISBN 978-80-7358-230-2.
 3. 2013

 4. ČUŘÍK, Jaroslav, Eva JANDOVÁ, Šárka KRPCOVÁ, Šárka PEŠKOVÁ, JIndřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : komplexní opakování a příprava k maturitě. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 76 s. ISBN 978-80-7358-201-2.
 5. ADÁMKOVÁ, Petra, Eva BEKOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Martin VACULÍK, Jaroslav ČUŘÍK, Michal FRÁNEK, Šárka GREŠOVÁ, Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Eva JANDOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Kateřina LEFEBVRE, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucie TARALDSEN MEDOVÁ. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 184 s. ISBN 978-80-7358-228-9.
 6. 2012

 7. ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Julie DLABAJOVÁ, Eva JANDOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Šárka PEŠKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Lucie SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie TARALDSEN MEDOVÁ a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : pracovní sešit. Díl 3.- 4. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7358-200-5.
 8. ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Michael FRÁNEK, Eva JANDOVÁ, Šárka KRPCOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucie TARALDSEN MEDOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : učebnice. Díl 3.- 4. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7358-199-2.
 9. ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Michal FRÁNEK, Eva JANDOVÁ, Šárka KRPCOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucie TARALDSEN MEDOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy: 3.–4. díl: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7358-199-2.
 10. 2010

 11. ADÁMKOVÁ, Petra, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Kateřina RYSOVÁ, Květa RYSOVÁ, Pavel ŘEZÁČ, Kateřina SRNSKÁ, Eva SUCHÁNKOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Martin VACULÍK a Magdalena VALÁŠKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : pracovní sešit. Díl 1. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010. 63 s. ISBN 978-80-7358-167-1.
 12. ADÁMKOVÁ, Petra, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Kateřina RYSOVÁ, Květa RYSOVÁ, Kateřina SRNSKÁ, Eva SUCHÁNKOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Martin VACULÍK a Martina VALÁŠKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : učebnice. Díl 1. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7358-166-4.
 13. 2008

 14. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Experienced Relationships with Peers. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-18, 6 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 15. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Risk Behavior. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 25-37, 13 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 16. 2007

 17. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Socializační funkce rizikového chování v adolescenci. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. 1. 2007. 2007.
 18. ŠIRŮČEK, Jan, Michaela ŠIRŮČKOVÁ a Petr MACEK. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj rizikového chování v adolescenci. Československá psychologie, Praha: ČSAV, 2007, roč. 51, č. 5, s. 476-488. ISSN 0009-062X.
 19. 2006

 20. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Vývoj a zkoumání vrstevnických vztahů. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.), Vztahy v dospívání. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006. s. 41-54, 13 s. ISBN 80-7364-034-1.
 21. 2005

 22. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ. Práce školního psychologa s učiteli. 2005.
 23. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Jan ŠIRŮČEK. Sociální opora u adolescentů: rizikový nebo protektivní faktor rizikového chování v adolescenci? 2005.
 24. ŠAFÁŘOVÁ, Michela a Jan ŠIRŮČEK. Sociometric Position of Czech Seventh Graders with Risk-Taking Behaviour. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005.
 25. MICHAELA, Šafářová a Teyschlová LINDA. Školní poradenské pracoviště v daltonské škole. In Sborník příspěvků z 9. Mezinárodní daltonskou konference. Brno: Mezinárodní asociace daltonských škol, 2005. s. 38-44, 6 s.
 26. ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. The Screening Assessment of Peer Relationship in the Classroom: Consistency in Rating of Social Behaviour of Children in the Classroom between Teachers and Children. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005.
 27. 2004

 28. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Jedenáctileté dítě ve škole. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 172-186, 14 s. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5.
 29. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Komunikace ve škole. In Komunikace a řešení problémových situací ve škole. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2004. s. 5-18, 14 s. ISBN 80-86633-24-1.
 30. 2003

 31. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Eva POLÁŠKOVÁ. Rizikové chování očima českých adolescentů. Pavlov: Sociální procesy a osobnost, 2003. poster.
 32. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Eva POLÁŠKOVÁ. Vliv vrstevníků na rizikové chování v adolescenci. Zlín: Konference Novinky ve školní a pedagogické psychologii, 2003. ústní prezentace.
 33. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Vrstevníci a jejich vliv na rizikové chování v adolescenci. J. Mareš a kol. In Sociální opora u dětí a dospívajících III. 2003. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2003. s. 199-209, 10 s.
 34. 2002

 35. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Perception of risk behaviour by Czech adolescent. Oxford (England): EARA Conference, 2002. poster.
 36. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Risk behaviour in relation to moral beliefs (sincerity, responsibility, respecting self and others) and self-understanding of Czech adolescent. Oxford (England): EARA Conference, 2002. poster.
 37. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Rizikové chování adolescentů ve vztahu k některým morálním přesvědčením a vnímání sebe sama. Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".
 38. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Rizikové chování v adolescenci. V. Smékal, P. Macek (Eds.). Brno.: Bannister & Principal., 2002. 10 s. Utváření a vývoj osobnosti. ISBN 80-85947-83-8.
 39. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Rizikové chování v adolescenci : konceptuální analýza a empirická sonda. Edited by Vladimír Smékal. 2002. 101 s., [3.
 40. 2001

 41. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Rizikové a protektivní faktory problémového chování v adolescenci. Brno: Sociální procesy a osobnost, 2001. ústní sdělení.
 42. 2000

 43. MACEK, Petr a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Integrativní funkce osobnosti. Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (Eds.). Brno: FSS MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2465-8.
 44. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Pavel MAŠEK. Kooperativní výchova jako cesta k integraci jednotlivců bez ohledu na jejich etnický, ekonomický, sociální a jiný původ. Brno: FSS MU, 2000.
 45. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Michaela ŠAFÁŘOVÁ a Jarmila VOLNÁ. Supervizní setkání s frekventanty kurzů Kooperativní výchova I,II. : FSS MU Brno, 2000.
 46. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Radka MICHALČÁKOVÁ. Základní předpoklady individuální psychologie a jejich aplikace v pedagogicko-psychologické praxi. Olomouc: Psychologické dny, Olomouc, 2000.
 47. 1999

 48. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Jarmila VOLNÁ. Kooperativní výchova - adlerovský přístup k výuce. In Novinky v pedagogické a školní psychologii - Zlín. Zlín: AŠP SR a ČR a Lingua, 1999. s. 41-45.
 49. VOLNÁ, Jarmila, Radka MICHALČÁKOVÁ a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Kooperativní výchova I,II. : FSS MU, 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 10. 2020 12:09